Proiectul de buget al UE pentru 2016, axat pe crearea de locuri de muncă, creștere economică, migrație și acțiunea la nivel mondial

Comisia a propus astăzi un buget al UE în valoare de 143,5 miliarde EUR în credite de plată pentru 2016, menit să sprijine redresarea economiei europene și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață în Europa și dincolo de granițele acesteia. Aceste fonduri vor fi investite cu scopul de a impulsiona inovarea, de a crea locuri de muncă, de a contribui la asigurarea convergenței între statele membre și între regiuni, de a gestiona mai eficient migrația și de a consolida în continuare rolul exercitat de UE pe scena mondială. Propunerea include, de asemenea, contribuții la Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care constituie elementul esențial al Planului de investiții pentru Europa. Proiectul prezentat astăzi va fi transmis Parlamentului European și statelor membre ale UE, care vor decide împreună cu privire la bugetul final.

Kristalina GEORGIEVA, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă de buget și resursele umane, a declarat: „Având în vedere actuala situație economică, este mai important ca oricând ca banii contribuabililor să fie folosiți cu chibzuință. În 2016, bugetul nostru va sprijini redresarea economiei, investind în creșterea economică și în ocuparea forței de muncă, și va urmări totodată să contribuie la gestionarea provocărilor externe, cum ar fi migrația. Răspundem celor mai stringente nevoi ale Europei și urmărim să obținem cele mai bune rezultate posibile.”

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

Proiectului de buget al UE pentru 2016 se caracterizează în principal prin următoarele elemente:

  • aproape jumătate din credite (66,58 miliarde EUR) vor fi alocate pentru măsurile de stimulare a creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a competitivității;
  • vor fi sprijinite prioritățile politice ale Comisiei Europene, cum ar fi uniunea energiei și piața unică digitală, prin intermediul unor programe precum Mecanismul pentru interconectarea Europei (1,67 miliarde EUR în 2016);
  • 1,8 miliarde EUR (în creștere cu 30 % față de 2015) vor fi alocate pentru Erasmus+, programul european pentru educație, formare, tineret și sport, care va ajuta peste 4 milioane de persoane să lucreze și să studieze în UE în perioada 2014-2020;
  • va fi mărită competitivitatea prin cercetare și inovare, prin intermediul unor programe precum Orizont 2020 (10 miliarde EUR în 2016, în creștere cu 11,6 % față de 2015);
  • 2 miliarde EUR în credite de angajament și 500 milioane EUR în credite de plată sunt destinate fondului de garantare al FEIS, pentru a debloca investiții în valoare de 315 miliarde EUR, destinate Europei. Regulamentul privind FEIS, împreună cu aspectele bugetare ale noilor structuri de investiții, face obiectul unor negocieri în curs între Parlamentul European și statele membre;
  • fondurile destinate agricultorilor însumează 42,86 miliarde EUR.

Abordarea noilor provocări în Europa și în alte părți ale lumii

Se vor pune la dispoziție mijloace financiare mai importante pentru a se răspunde actualelor provocări în materie de migrație. Bugetul sprijină Agenda europeană privind migrația, prezentată la începutul lunii în curs, prevăzând fonduri suplimentare pentru operațiunile Triton și Poseidon, sporind ajutorul de urgență destinat statelor membre din prima linie, finanțând un program comun de relocare la nivelul UE și consolidând agenții precum Frontex și Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO). Bugetul pentru 2016 prevede 833 de milioane EUR pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF) și pentru Fondul pentru securitate internă (ISF), cele două surse principalele de finanțare a măsurilor din cadrul politicii UE privind migrația și securitatea.

De asemenea, bugetul UE reacționează la evoluția situației din vecinătatea Europei și din alte părți ale lumii. Credite în valoare de 9,5 miliarde EUR (+ 28,5 %) sunt destinate să asigure capacitatea UE de a răspunde la crizele externe, precum cele din Ucraina și Siria, și de a acorda ajutor umanitar. Instrumentul european de vecinătate (IEV) și Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) vor fi majorate la 2,1 miliarde EUR (+ 34 %) și, respectiv, la 2,7 miliarde EUR (+ 27 %).

Context

Proiectul de buget al UE prevede două sume pentru fiecare program care urmează să fie finanțat: angajamentele și plățile. „Angajamentele” se referă la finanțările care pot fi convenite prin contracte în cursul unui an dat, iar „plățile” desemnează sumele plătite în mod efectiv. În proiectul de buget pe 2016, angajamentele reprezintă 153,5 miliarde EUR (în scădere cu 5,3 % față de 2015), iar plățile însumează 143,5 miliarde EUR (în creștere cu 1,6 % față de 2015). Aceasta înseamnă că plățile se mențin la un nivel relativ stabil în termeni reali față de 2015. Plățile includ creditele necesare în vederea eliminării treptate a creanțelor scadente care s-au acumulat în perioada de programare bugetară anterioară, totalizând 24,7 miliarde EUR la sfârșitul exercițiului 2014.

Bugetul UE reprezintă aproximativ 1 % din PIB-ul Uniunii Europene, dar are un impact semnificativ datorită efectului de multiplicare și accentului pe rezultate. De exemplu, în perioada 2007-2013, rata medie a creșterii PIB-ului datorită politicii de coeziune este estimată la 2,1 % pe an în Letonia, la 1,8 % pe an în Lituania și la 1,7 % pe an în Polonia.

Proiectul de buget al UE pentru 2016 (în milioane EUR):

ANGAJAMENTE PE RUBRICĂ PB 2016 (modificări nominale în % față de 2015)
Angajamente Plăți
1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii: 69 440,1 (-10,9%) 66 578,2 (-0,4 %)
Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă 18 618,4 (6,1 %) 17 518,1 (11.4 %)
Coeziune economică, socială și teritorială 50 821,7 (-15,9 %) 49 060,1 (-4.0 %)
2. Creștere economică durabilă: resurse naturale 63 104,4 (-1,2 %) 55 865,9 (-0.2 %)
Cheltuieli de piață și ajutoare directe 42 867,6 (-1,4 %) 42 859,3 (-1.4 %)
3. Securitate și cetățenie 2 670,0 (9,7 %) 2 259,0 (17.1 %)
4. Europa în lume 8 881,7 (5,6 %) 9 539,2 (28.5 %)
5. Administrație 8 908,7 (2,9 %) 8 910,2 (2.9 %)
Alte instrumente speciale* 524,6 (- 9,8 %) 389,0 (- 7,0 %)
Total credite 153 529,5 (-5,2 %) 143 541,5 (1.6 %)
În % din VNB UE-28 1,04 % 0,98 %

Notă: * La „alte instrumente speciale” sunt incluse „Rezerva pentru ajutoare de urgență (RAU)”, „Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)” și „Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). În scopul calculării marjelor din cadrul plafoanelor pentru credite, creditele corespunzătoare sunt considerate în afara CFM.

Sursa: Comisia Europeana

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: