Orizont 2020 – oportunitati de finantare noiembrie 2015

Programul ”Orizont 2020” oferă oportunități de finanțare pentru proiecte de cercetare în domeniul cultural.

Versiuni în limba engleză și română trad. Google

CALL: UNDERSTANDING EUROPE – PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE
Call identifier: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017
Publication date: 14-10-2015

Horizon 2020

> Societal Challenges
+ More

Call summary

Scene Setter:The resilience and cohesion of European societies are strongly conditioned by beliefs and identities, as well as by collective representations and constructions of past and present realities and expectations about the future. Research in the humanities and social sciences is well-placed for making important contributions to creating a new narrative for Europe by studying the drivers of and obstacles to the emergence of a European public sphere and a European cultural space. The role that technology can play in promoting a better understanding of the richness of Europe’s heritage and diversity equally deserves further exploration as well as solutions-driven options.

A thorough and continuous reflection of Europe’s cultural and social diversity and its past facilitates tackling societal challenges that European societies face today and will face tomorrow due to endogenous as well as external factors.

Understanding Europe is therefore a sine qua non condition for preparing and shaping the future, thus fostering truly reflective societies in Europe. A better understanding of Europe’s cultural, social unity and diversity of its past will inform the reflection about present challenges/opportunities and help to find solutions for shaping Europe’s future. Special attention should be dedicated to the accessibility for all and universal design in relation to the role that technology can play in promoting this better understanding.

This call has a link with the CO-CREATION call and with the cultural heritage related Topics of Societal Challenge 5 and other relevant parts of H2020.

+ More

Call updates
  • 27-10-2015 00:30:08 The submission session is now available for: CULT-COOP-11-2016/2017(CSA), CULT-COOP-08-2016(RIA-CSA), CULT-COOP-11-2016/2017(RIA)
Topics and submission service

To access the Submission Service, please select the TOPIC of your interest and then open the Submission Service tab.
To access existing draft proposals, please login to the portal and select My Proposals from the My Area menu.

Status
  • Forthcoming

  • Open

  • Closed

Sort by
Topic:   CULT-COOP-01-2017:Democratic discourses and the rule of law Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-02-2017:Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-03-2017:Cultural literacy of young generations in Europe Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-04-2017:Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-05-2017:Religious diversity in Europe – past, present and future Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-06-2017:Participatory approaches and social innovation in culture Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-07-2017:Cultural heritage of European coastal and maritime regions Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-08-2016:Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction. Open
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
27 October 2015
Deadline: 4 February 2016 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-09-2017:European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past. Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-10-2017:Culture, integration and European public space Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: ERA-NET-Cofund ERA-NET Cofund
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-11-2016/2017:Understanding the transformation of European public administrations Open
Publication date:   14 October 2015

Types of action: CSA Coordination and support action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
27 October 2015
Deadline: 4 February 2016 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)

Versiunea lb. română – traducere Google

APEL: Înțelegerea EUROPA – promovarea publice europene și CULTURAL SPACE
identificatorul Call: O2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017
Data publicării: 14-10-2015

Orizont 2020

> Provocări societale
+ Mai multe

Rezumat apel

Scene Setter:Rezistența și coeziunea societăților europene sunt puternic condiționate de credințe și identități, precum și de reprezentările colective si instalatii de realitățile și așteptările cu privire la viitorul din trecut și prezent. Cercetare în științele umaniste și sociale este bine plasat pentru a face contribuții importante la crearea unui nou narativă pentru Europa prin studierea șoferii și obstacolele la apariția unei sfere publice europene și un spațiu cultural european. Rolul pe care tehnologia poate juca în promovarea unei mai bune înțelegeri a bogăția patrimoniului și a diversității Europei merită la fel de explorare în continuare, precum și soluții condus opțiuni.

O reflecție aprofundată și continuă a diversității culturale și sociale a Europei și trecutul său facilitează abordarea provocărilor societale care societățile europene se confruntă astăzi și se vor confrunta mâine din cauza endogene, precum și factori externi.

Înțelegerea Europa este, prin urmare, o condiție sine qua non pentru pregătirea și modelarea viitorului, stimulând astfel societățile cu adevărat reflectorizante din Europa. O mai bună înțelegere a, unitatea socială cultural european și diversitatea trecutul său va informa cu privire la reflectarea prezintă provocări / oportunitati si ajuta să găsească soluții pentru modelarea viitorului Europei. O atenție specială ar trebui să fie dedicată accesibilitatea pentru toți și proiectarea universală în ceea ce privește rolul pe care tehnologia poate juca în promovarea acestui bună înțelegere.

Acest apel are o legătură cu apelul co-creație și cu Teme patrimoniului cultural legate de societate Challenge 5 și alte părți relevante ale O2020.

+ Mai multe

Actualizări de apel
  • 27-10-2015 00:30:08 Sesiunea de depunere este acum disponibil pentru: CULT-COOP-11-2016 / 2017 (CSA), CULT-COOP-08-2016 (RIA-CSA), CULT-COOP-11- 2016/2017 (RIA)
Subiecte și servicii de depunere

Pentru a accesa serviciu de depunere, vă rugăm să selectați subiectul de interes și apoi deschideți fila serviciu de depunere.
Pentru a accesa proiecte de propuneri existente, vă rugăm să vă conectați pentru a portalului și selectați propunerile mele din meniul zona mea.

Stare
  • Viitor

  • Deschis

  • Închis

Filtrează după
Subiect:   CULT-COOP-01-2017: discursuri democratice și a statului de drept Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-02-2017: îmbunătățirea înțelegerii reciproce între cetățenii europeni, prin colaborarea prin trecutul tulburi Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-03-2017: alfabetizare culturală a tinerilor generații în Europa Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-04-2017: istoriile contemporane din Europa în practicile artistice și creative Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-05-2017: diversitatea religioasă în Europa – trecut, prezent și viitor Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-06-2017: abordări participative și inovarea socială în cultură Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-07-2017: patrimoniul cultural al regiunilor de coastă și maritime europene Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-08-2016: muzee virtuale și platformă socială privind patrimoniul european digitale, memorie, identitate și interacțiune culturală. Deschis
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
27 octombrie 2015
Termen limită: 2.04.2016 17:00:00

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-09-2017: cultural european patrimoniu, accesul și analiza pentru o interpretare mai bogată din trecut. Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-10-2017: Cultură, integrare și spațiu public european Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: ERA-NET-COFUND ERA-NET COFUND
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-11-2016 / 2017: Înțelegerea transformarea administrațiile publice europene Deschis
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: CSA Coordonare și acțiuni de sprijin
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
27 octombrie 2015
Termen limită: 2.04.2016 17:00:00

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: