Monitorul educatiei si formarii – de la Comisia Europeana

 Cu Raportul de ţară despre România

Despre ce este vorba

Monitorul educației și formării este o publicație anuală privind evoluția sistemelor de educației și formare din Europa, care reunește ultimele date cantitative și calitative, studii și rapoarte tehnice recente, precum și documente strategice și informații despre ultimele evoluții.

Punând accent pe date empirice, fiecare secțiune din monitor conține mesaje clare pentru statele membre.

Motivație

Monitorul educației și formării sprijină cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării (ET 2020), consolidând datele concrete și corelându-le mai bine cu strategia Europa 2020 și cu recomandările de țară adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european.

Măsuri luate până în prezent

Comisia a publicat în 2014 a treia ediție a Monitorului educației și formării. Descărcați aicipdf(4.37 Mb) Traducerile linkului anterior raportul complet, inclusiv principalele concluzii și elemente de strategie.
Monitorul educației și formării 2014 este însoțit de 28 de rapoarte de țară, precum și de un instrument de vizualizare on-line pentru evaluarea performanțelor și a progreselor înregistrate de statele membre în raport cu obiectivele ET pentru 2020.

În sfârșit, site-ul Centrului de cercetare pentru educație și formare de-a lungul vieții (CRELL) din cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC) prezintă ceilalți indicatori utilizați pe parcursului exercițiului de monitorizare. Acești indicatori suplimentari fac parte din cadrul comun de evaluare, un instrument care permite monitorizarea coerentă și transparentă a situației în toate statele membre.

Etapele următoare

La sfârșitul anului 2015, Comisia va publica următoarea ediție a Monitorului educației și formării.

Întrebări

Întrebările referitoare la exercițiul de monitorizare 2014 al Comisiei, precum și cererile de date incluse în tabelele și graficele Monitorului educației și formării, trebuie trimise la adresa eac-monitor@ec.europa.eu .

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: