Fondul de ajutor european destinat persoanelor defavorizate – prevederi legislative

Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate aici: aici

Atribuţiile autorităţilor locale, în anexă :

E. Autorităţile executive ale autorităţilor publice locale participante la program au următoarele atribuţii:

a) întocmesc listele suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;

b) primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituţiei prefectului, ajutoarele alimentare şi asigură păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă, precum şi evidenţa de gestiune până la distribuire;

c) în termen de 30 de zile de la preluare/recepţie, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul-ţintă, care deţin cupoane individuale sau se află pe liste suplimentare, pe baza documentelor de identitate;

d) justifică cantităţile distribuite cu semnătura de primire a persoanelor din grupul-ţintă pe versoul cuponului, alături de data şi cantitatea primită;

e) transmit Ministerului Fondurilor Europene:

– un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul economic,

– la terminarea distribuţiei ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, împreună cu o situaţie centralizatoare privind distribuţia, care include şi listele suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3);

f) păstrează cel puţin 3 ani copia evidenţelor de gestiune şi listele de distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora;

g) asigură la nivelul localităţii acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la lit. A.s).

 De citit şi:

REGULAMENTUL (UE) NR. 223/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aici

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: