Transporturi – Ultimii din Europa

 

Potrivit celui mTransport: România pe locul 28 în UEai recent tablou de bord în domeniul transporturilor, România ocupă locul 28 pe ansamblul UE, ea clasându-se printre ultimele 5 state membre în aproape jumătate din categoriile analizate.

Datele prezintă o imagine complexă, astfel:-  gradul de deschidere a pieței pentru transportul feroviar de mărfuri versus cel de călători plasează România pe poziții diametral opuse – primul loc în Europa, cu 56,8%, pentru mărfuri, pe ultimele locuri pentru călători (9,6%);

–  rata transpunerii în legislația națională a normelor UE este de 97% (sub media europeană);

–  calitatea infrastructurii pentru toate tipurile de transport este scăzută;

–  dezvoltarea rețelei TEN-T de bază este în stadii incipiente în toate domeniile, mai puțin pentru rutele fluviale interne;

–  România este mult sub media UE în ce privește electrificarea căilor ferate și volumul de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare alocat de companiile de transport;

–  utilizarea combustibililor alternativi pentru noile autovehicule de pasageri este sub media europeană, însă în creștere (de la 0,7 la 1,15%);

–  procentul de energie regenerabilă consumată pentru transport este și el aproape de media UE;

–  România și-a îmbunătățit performanțele în domeniul siguranței rutiere, dar cele 91 de accidente rutiere mortale înregistrate / 1 mil. locuitori o plasează în continuare pe ultimele locuri din UE;

–  procentul femeilor ce lucrează în sector este printre cele mai scăzute din Europa;

–  gradul de satisfacție al consumatorilor este printre cele mai scăzute pentru transportul feroviar, însă printre cele mai ridicate pentru cel aerian.

Analiza a avut în vedere 29 de categorii referitoare la transport, împărțite în patru secțiuni: (i)piață internă, (ii) investiții și infrastructură, (iii) uniune energetică și inovare și (iv)cetățeni.

ContextÎn data de 20 noiembrie, Comisia Europeană a publicat a doua ediție a „Tabloului de bord al UE în domeniul transporturilor”. El are ca obiectiv să ajute statele membre să își îmbunătățească sistemele naționale de transport, punând în evidență domeniile care necesită investiții prioritare și măsuri de politică. Începând cu această ediție, tabloul de bord permite și monitorizarea progreselor înregistrate de statele membre de-a lungul timpului.
Persoane de contact pentru presă:Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)

Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: