Monthly Archives: noiembrie 2015

Orizont 2020 – oportunitati de finantare noiembrie 2015

Programul ”Orizont 2020” oferă oportunități de finanțare pentru proiecte de cercetare în domeniul cultural.

Versiuni în limba engleză și română trad. Google

CALL: UNDERSTANDING EUROPE – PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE
Call identifier: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017
Publication date: 14-10-2015

Horizon 2020

> Societal Challenges
+ More

Call summary

Scene Setter:The resilience and cohesion of European societies are strongly conditioned by beliefs and identities, as well as by collective representations and constructions of past and present realities and expectations about the future. Research in the humanities and social sciences is well-placed for making important contributions to creating a new narrative for Europe by studying the drivers of and obstacles to the emergence of a European public sphere and a European cultural space. The role that technology can play in promoting a better understanding of the richness of Europe’s heritage and diversity equally deserves further exploration as well as solutions-driven options.

A thorough and continuous reflection of Europe’s cultural and social diversity and its past facilitates tackling societal challenges that European societies face today and will face tomorrow due to endogenous as well as external factors.

Understanding Europe is therefore a sine qua non condition for preparing and shaping the future, thus fostering truly reflective societies in Europe. A better understanding of Europe’s cultural, social unity and diversity of its past will inform the reflection about present challenges/opportunities and help to find solutions for shaping Europe’s future. Special attention should be dedicated to the accessibility for all and universal design in relation to the role that technology can play in promoting this better understanding.

This call has a link with the CO-CREATION call and with the cultural heritage related Topics of Societal Challenge 5 and other relevant parts of H2020.

+ More

Call updates
  • 27-10-2015 00:30:08 The submission session is now available for: CULT-COOP-11-2016/2017(CSA), CULT-COOP-08-2016(RIA-CSA), CULT-COOP-11-2016/2017(RIA)
Topics and submission service

To access the Submission Service, please select the TOPIC of your interest and then open the Submission Service tab.
To access existing draft proposals, please login to the portal and select My Proposals from the My Area menu.

Status
  • Forthcoming

  • Open

  • Closed

Sort by
Topic:   CULT-COOP-01-2017:Democratic discourses and the rule of law Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-02-2017:Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-03-2017:Cultural literacy of young generations in Europe Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-04-2017:Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-05-2017:Religious diversity in Europe – past, present and future Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-06-2017:Participatory approaches and social innovation in culture Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-07-2017:Cultural heritage of European coastal and maritime regions Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-08-2016:Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction. Open
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
27 October 2015
Deadline: 4 February 2016 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-09-2017:European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past. Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-10-2017:Culture, integration and European public space Forthcoming
Publication date:   14 October 2015

Types of action: ERA-NET-Cofund ERA-NET Cofund
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
4 October 2016
Deadline: 2 February 2017 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)
Topic:   CULT-COOP-11-2016/2017:Understanding the transformation of European public administrations Open
Publication date:   14 October 2015

Types of action: CSA Coordination and support action
DeadlineModel:
Opening date:
single-stage
27 October 2015
Deadline: 4 February 2016 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)

Versiunea lb. română – traducere Google

APEL: Înțelegerea EUROPA – promovarea publice europene și CULTURAL SPACE
identificatorul Call: O2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017
Data publicării: 14-10-2015

Orizont 2020

> Provocări societale
+ Mai multe

Rezumat apel

Scene Setter:Rezistența și coeziunea societăților europene sunt puternic condiționate de credințe și identități, precum și de reprezentările colective si instalatii de realitățile și așteptările cu privire la viitorul din trecut și prezent. Cercetare în științele umaniste și sociale este bine plasat pentru a face contribuții importante la crearea unui nou narativă pentru Europa prin studierea șoferii și obstacolele la apariția unei sfere publice europene și un spațiu cultural european. Rolul pe care tehnologia poate juca în promovarea unei mai bune înțelegeri a bogăția patrimoniului și a diversității Europei merită la fel de explorare în continuare, precum și soluții condus opțiuni.

O reflecție aprofundată și continuă a diversității culturale și sociale a Europei și trecutul său facilitează abordarea provocărilor societale care societățile europene se confruntă astăzi și se vor confrunta mâine din cauza endogene, precum și factori externi.

Înțelegerea Europa este, prin urmare, o condiție sine qua non pentru pregătirea și modelarea viitorului, stimulând astfel societățile cu adevărat reflectorizante din Europa. O mai bună înțelegere a, unitatea socială cultural european și diversitatea trecutul său va informa cu privire la reflectarea prezintă provocări / oportunitati si ajuta să găsească soluții pentru modelarea viitorului Europei. O atenție specială ar trebui să fie dedicată accesibilitatea pentru toți și proiectarea universală în ceea ce privește rolul pe care tehnologia poate juca în promovarea acestui bună înțelegere.

Acest apel are o legătură cu apelul co-creație și cu Teme patrimoniului cultural legate de societate Challenge 5 și alte părți relevante ale O2020.

+ Mai multe

Actualizări de apel
  • 27-10-2015 00:30:08 Sesiunea de depunere este acum disponibil pentru: CULT-COOP-11-2016 / 2017 (CSA), CULT-COOP-08-2016 (RIA-CSA), CULT-COOP-11- 2016/2017 (RIA)
Subiecte și servicii de depunere

Pentru a accesa serviciu de depunere, vă rugăm să selectați subiectul de interes și apoi deschideți fila serviciu de depunere.
Pentru a accesa proiecte de propuneri existente, vă rugăm să vă conectați pentru a portalului și selectați propunerile mele din meniul zona mea.

Stare
  • Viitor

  • Deschis

  • Închis

Filtrează după
Subiect:   CULT-COOP-01-2017: discursuri democratice și a statului de drept Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-02-2017: îmbunătățirea înțelegerii reciproce între cetățenii europeni, prin colaborarea prin trecutul tulburi Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-03-2017: alfabetizare culturală a tinerilor generații în Europa Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-04-2017: istoriile contemporane din Europa în practicile artistice și creative Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-05-2017: diversitatea religioasă în Europa – trecut, prezent și viitor Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-06-2017: abordări participative și inovarea socială în cultură Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-07-2017: patrimoniul cultural al regiunilor de coastă și maritime europene Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-08-2016: muzee virtuale și platformă socială privind patrimoniul european digitale, memorie, identitate și interacțiune culturală. Deschis
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
27 octombrie 2015
Termen limită: 2.04.2016 17:00:00

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-09-2017: cultural european patrimoniu, accesul și analiza pentru o interpretare mai bogată din trecut. Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: RIA Cercetării și Inovării acțiune
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-10-2017: Cultură, integrare și spațiu public european Viitor
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: ERA-NET-COFUND ERA-NET COFUND
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
04 oct 2016
Termen limită: Februarie 2017, 17:00:00 2

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)
Subiect:   CULT-COOP-11-2016 / 2017: Înțelegerea transformarea administrațiile publice europene Deschis
Data publicare:   14 octombrie 2015

Tipuri de acțiuni: CSA Coordonare și acțiuni de sprijin
DeadlineModel:
Data deschiderii:
o singură etapă
27 octombrie 2015
Termen limită: 2.04.2016 17:00:00

Time Zone: (ora Bruxelles-ului)

Acordul UE – SUA (TTIP) in viziunea APC Romania

View this email in your browser
APC România: negocierile dintre SUA și UE
vor influența semnificativ cetățenii europeni

04.11.2015

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC România), organizaţie de utilitate publică, împreună cu BEUC – organizaţia europeană a consumatorilor- urmărește cu atenție negocierile dintre UE și SUA, în cadrul Parteneriatului Transatlantic de Comerţ şi Investiţii (TTIP). Discuțiile acoperă o arie largă de sectoare, care afectează protecţia consumatorilor, a mediului înconjurător, a sănătăţii publice şi a politicilor sociale.

”Planurile privind cooperarea legislativă dintre SUA şi UE ar putea schimba radical modul cum se adoptă reglementările în prezent, reducând capacitatea factorilor de decizie din Bruxelles şi din Statele Membre să legifereze în interesul publicului, după cum consideră că este mai potrivit. APC România a solicitat, de la bun început, deplină transparenţă asupra negocierilor care vor influenţa serios cetăţenii UE. APC România, organizaţie de utilitate publică, este membru al organizaţiei europene a consumatorilor Bureau Européen des Unions des Consommateurs BEUC, a mişcării internaţionale a consumatorilor Consumers International CI, a Grupului consultativ european al consumatorilor ECCG şi a altor organisme naţionale de profil, ea activând din anul 1990 în interesul consumatorilor români.”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele APC România.

Alimentele în TTIP
SUA şi UE au implementat abordări destul de diferite de privind politicile în domeniul alimentelor. În UE este fundamental „principiul precauţiei”, în timp ce în SUA se aplică principiul relaţiei dintre costuri şi beneficii. De exemplu, în timp ce Ractopanina şi alte medicamente similare folosite pentru îngrăşarea animalelor de fermă au fost interzise în UE, în SUA ele sunt permise şi, ca urmare, folosite intens. În timp ce UE interzice hormonii şi alte medicamente veterinare pentru stimularea luării în greutate de către animale, pe baza riscurilor pentru sănătatea atât umană cât şi animală, aceste substanţe nu sunt interzise în SUA.
În contextul acestor diferențe, BEUC recomandă ca pilonii fundamentali ai legislaţiei alimentare europene, inclusiv principiul precauţiei şi a „altor factori legitimi” (nu doar a estimării de risc), să fie păstraţi în TTIP, UE trebuie să-şi păstreze libertatea de a stabili nivelul de protecţie pe care-l consideră adecvat pentru cetăţenii săi, atât în prezent, cât şi în viitor. TTIP trebuie să fie o ocazie de întărire a cooperării dintre SUA şi UE privind adoptarea de măsuri ambiţioase referitoare la utilizarea excesivă sau greşită a antibioticilor în fermele de animale , interzicerea folosirii acizilor trans graşi, produşi în mod industrial, în producerea alimentelor, optimizarea schimbului rapid de informaţii între factorii de decizie din SUA şi UE, pentru a se identifica astfel sursa unei eventuale contaminări.

Produsele chimice
Oamenii de ştiinţă au avertizat că numărul tot mai mare de probleme de sănătate, printre care bolile cronice şi severe precum cancerul, precum şi obezitatea sau problemele de fertilitate pot avea o legătură cu expunerea la chimicale periculoase. În ciuda reglementărilor europene, există încă o serie de preocupări majore legate de gestionarea inadecvată a produselor chimice periculoase. În acest context, UE şi SUA au demarat o serie de negocieri în cadrul Parteneriatului transatlantic de comerţ şi investiţii (TTIP), unde atenţia este acordată în primul rând eliminării barierelor non-tarifare în calea comerţului.
BEUC recomandă ca CE să excludă substanţele chimice din capitolele privind cooperarea orizontală şi sectorială din cadrul TTIP. Totuşi, dacă substanţele chimice rămân în cadrul TTIP, este fundamental necesar ca  să insiste ca legislaţia viitoare din domeniu să se bazeze pe hazard-based approach (abordare bazată pe evaluarea riscului).

Fluxul de date
Negocierile dintre SUA şi UE privind Parteneriatul transatlantic de comerţ şi investiţii (TTIP) vor aborda şi fluxul transatlantic de date, ca şi comerţul electronic. Organizaţia Europeană a Uniunilor de Consumatori (BEUC), din  care face parte şi APC România, îşi manifestă preocuparea privind faptul că aceste fluxuri de date vor genera o diminuare a dreptului fundamental al consumatorilor la viaţa privată şi la protecţia datelor personale.
În SUA şi UE cadrul legislativ de protecţie a datelor personale diferă semnificativ. Partea americană insistă pentru inter-operabilitatea dintre regulile de protecţie a datelor pe ambele maluri ale Atlanticului, fapt care conduce la diminuarea standardelor europene de protecţie a datelor. Pentru cetățenii europeni aceasta înseamnă că informaţiile personale, referitoare la nume, numere de identificare, adresă de internet, mesajele de e-mail, contactele, vor fi transferate în SUA fără nici o precauţie, datele colectate de companiile americane despre consumatorii europeni vor fi acesibile autorităţilor din SUA, putând fi transferate în continuare oriunde în lume, pe baza acordurilor bilaterale încheiate de Statele Unite cu diverse ţări, iar aceste acorduri pot să nu conţină nivelul de protecţie a vieţii private stabilit în UE.
Potrivit BEUC, UE trebuie să introducă o excepţie generală (o clauză orizontală) în TTIP care indică faptul că regulile de protecţie a datelor din Europa se aplică asupra tuturor produselor şi serviciilor oferite consumatorilor europeni. Factorii de decizie europeni nu trebuie să accepte ca protecţia datelor personale să fie considerată o barieră în calea comerţului liber. Legislaţia europeană nu poate fi considerată o „discriminare arbitrară sau nejustificată” în cazul comerţului transatlantic. Mai  mult, UE trebuie să se asigure că prevederile din acord care se referă la localizarea echipamentelor de prelucrare a datelor nu vor submina regulile europene privind transferul de date, care interzic procesarea acestor date în terţe ţări ce nu se ridică la înălţimea standardelor europene.

Rezolvarea disputelor dintre stat şi investitor
Rezolvarea disputelor dintre stat şi investitor (ISDS) este un mecanism de arbitrare inclus în mod obişnuit în acordurile privind investiţiile şi, mai de curând, în cele comerciale. El dă posibilitatea investitorilor străini să iniţieze proceduri împotriva unui stat cu scopul de a obţine compensare pentru presupusele violări ale drepturilor de investitor, aşa cum au fost acordate de tratatul respectiv.
Mandatul acordat Comisiei de către statele membre ale UE în ce priveşte negocierile din cadrul TTIP include şi aspectele privind ISDS. Cu toate acestea, nu există un capitol specific.

”Cu toate că noi apreciem eforturile Comisiei de a propune o soluţie pe termen lung, totuşi considerăm că ISDS prezintă prea multe imperfecţiuni pentru a putea fi ameliorat. Propunerile Comisiei nu iau în calcul o serie de aspecte esenţiale, ca: ISDS nu este util în TTIP, mecanismul este discriminatoriu, iar arbitrii nu sunt judecători numiţi de organele abilitate. Comisia îşi va prezenta propunerea finală la sfârşitul lui 2015, iar planul acesta va trebui să includă o alternativă pe termen scurt la ISDS”.
Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele APC România

Includerea ISDS în TTIP implică riscul ca reglementările privind consumatorii, sănătatea, mediul şi relaţiile de muncă să fie invocate drept violări ale „drepturilor investitorilor”. ISDS poate acţiona ca o piedică majoră în adoptarea legislaţiei de protecţia consumatorilor, sănătate şi mediu, mai ales în ţările mici, care se pot preocupa de reacţiile marilor corporaţii. Contribuabilii UE ar putea vedea cum guvernele lor vor folosi banul public pentru plata cheltuielilor implicate de curţile de arbitraj, pentru obţinerea unei înţelegeri sau pentru achitarea unor compensări (costurile medii de arbitrare pe fiecare caz ISDS – câştigat sau pierdut – sunt estimate la 8 milioane de dolari, conform OECD). Sistemele europene de justiţie vor fi puse în pericol de suprapunerea acestui sistem separat de arbitraj.
BEUC pledează pentru excluderea ISDS din CETA şi TTIP. Argumentele prezentate de oponenţii săi (o violare sistematică a drepturilor investitorilor străini în SUA şi UE, precum şi nevoia de un asemenea sistem pentru dezvoltarea investiţiilor) s-au dovedit a fi inconsistente, în opinia cercetătorilor. Orice beneficiu probabil este depăşit considerabil de riscurile concrete pentru consumatori şi pentru societate în general.
Dacă o măsură este necesară pentru întărirea drepturilor investitorului, BEUC sugerează explorarea unor alternative viabile, precum crearea unei curţi internaţionale de arbitraj, un forum stabilit pe baze contractuale, sau folosirea asigurărilor şi a altor remedii în afară de deciziile unor organe de profil. Dacă ISDS este inclus în TTIP şi alte acorduri comerciale, BEUC solicită statelor membre ale UE şi Parlamentului European respingerea acestei decizii.

Mai multe informații găsiți pe http://www.apc-romania.ro/ro/i-apc-romania-negocierile-dintre-sua-si-ue-vor-influenta-semnificativ-cetatenii-europeni/MzExLTI.html

Share
+1
Forward
Conf. Univ. Dr.
Costel Stanciu
Președinte al APC Romania
0723 004 407

Drepturile consumatorilor europeni: transport feroviar

This press release is part of the action  670709 – ECC-Net RO FPA which has received funding under a grant for an ECC action from the European Union’s Consumer Programme (2014-2020).
Comunicat de presă
ECC Romania: aveți dreptul la despăgubiri când întârzie trenul

4 noiembrie

V-aţi programat o călătorie cu trenul în Europa şi nu ştiţi dacă din punct de vedere legal sunteţi protejat de incidentele neplăcute ce pot apărea pe parcursul călătoriei? Vă întrebaţi dacă operatorul de transport este răspunzător pentru anularea sau întârzierea unui tren? Bagajul dumneavoastră a fost pierdut şi nu ştiţi cum trebuie să procedaţi pentru a fi despăgubit? Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) vă oferă răspunsuri la toate aceste întrebări.

Pentru serviciile internaționale de transport feroviar, transportatorul trebuie să ofere asistenţă în caz de întârzieri sau anulări de trenuri, pierderi ale trenurilor de legătură sau în caz de accidente, dar şi despăgubiri.

Pentru situaţia anulării sau întârzierii trenului înainte de plecare sau în timpul călătoriei cu mai mult de 60 de minute, călătorul are posibilitatea să opteze între:
*rambursarea întregului cost al legitimaţiei de transport, în condiţiile de achiziţie a acesteia, pentru partea sau părţile de călătorie care nu au fost efectuate, în cazul în care călătoria devine inutilă în raport cu planul de călătorie stabilit iniţial, însoţită de asigurarea, după caz, a transportului de întoarcere la punctul iniţial de plecare în cel mai scurt timp;
*continuarea sau redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil;
*continuarea sau redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală la o dată ulterioară, la alegerea călătorului.
În cazul în care se alege continuarea sau redirecţionarea călătoriei, dar şi în cazul în care trenul, deşi a respectat ora de plecare, a ajuns la destinaţie cu o întârziere de peste 60 de minute, călătorul poate solicita întreprinderii feroviare plata unei despăgubiri pentru întârziere între locul de plecare şi de destinaţie menţionate pe  legitimaţia de călătorie, despăgubirile minime fiind fixate astfel:
*25% din preţul legitimaţiei de transport pentru o întârziere între 60 şi 119 minute;
*50% din preţul legitimaţiei de transport pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult.

Bagajele

În cazul pierderii sau  pagubei  rezultate  din  pierderea  totală/ parțială a bagajelor, transportatorul urmează să plătească despăgubire:
*în  limita  sumei  dovedite  de  călător,  dar  care  să  nu depăşească 80 DST  pe kilogram de masă brută lipsă sau 1200 DST pe bagaj, dacă suma pierderii sau pagubei suferite este dovedită (DST- Drepturi Speciale de Tragere- cursul de schimb poate fi urmărit pe pagina de internet a BNR –  http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx) ;
*în limita a 20 DST pe kilogram de masă brută lipsă sau 300 DST pe bagaj în cazul în care suma pierderii sau pagubei suferite nu este dovedită.
Despăgubirea în cazul avarierii bagajelor nu trebuie să depăşească suma care ar fi trebuit plătită în caz de pierdere totală a bagajului, respectiv suma care ar trebui plătită în caz de pierdere a părţii depreciate.
Dacă pasagerul dovedeşte că pierderea sau paguba a rezultat ca urmare a întârzierii, transportatorul trebuie să plătească pentru fiecare zi de întârziere de la data solicitării livrării, dar nu mai mult de 14 zile, o despăgubire egală cu suma pierderii sau pagubei, până la limita a 0,80 DST pe kilogram de masă brută lipsă a bagajelor.
Dacă pasagerul nu dovedeşte că pierderea sau paguba a rezultat ca urmare a  întârzierii, transportatorul trebuie să plătească o despăgubire forfetară de 0,14 DST pe kilogram de masă brută de bagaje sau 2,80 DST de bagaj livrat cu întârziere.

Aplicația care vă scoate din încurcătură

Și, cum în orice călătorie se pot întâmpla lucruri neprevăzute, este bine să aveți la dumneavoastră în permanență un ”manual” al drepturilor de care beneficiați când călătoriți în UE. Nu este vorba de o carte, ci de o simplă aplicație ce poate fi descărcată pe telefonul mobil: ECC- Net Travel app. Dezvoltată pentru a fi un partener de călătorie ideal în interiorul Uniunii Europene, precum și în Norvegia și Islanda, aceasta îi ajută pe consumatorii europeni să-și exprime drepturile în 25 de limbi europene (Bulgară, Croată, Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Estoniană, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Islandeză, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză). ECC-Net: Travel app este disponibil pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare iOS, Android și Microsoft Windows și poate fi descărcată din Apple app store (pentru iOS), Google Playstore (pentru Android) și din Windows Apps+GamesStore (pentru Windows Phone). Aplicația funcționează offline pentru a evita costurile de roaming.

”Pentru fiecare situație, aplicația nu numai că vă informează dacă aveți anumite drepturi, dar vă și explică modalitatea în care le puteți exprima. După selectarea țării și a situației (transport, închiriere mașini, hotel etc.), aplicația vă va arăta care sunt drepturile și vă va permite să le prezentați comerciantului în limba sa. Noua secțiune <Ajutor> oferă date de contact relevante ale fiecărui Centru European al Consumatorilor local, precum și ale ambasadelor locale pentru situații de urgență”.

Irina Chirițoiu, director ECC Romania

Mai multe informații despre drepturile pasagerilor feroviari găsiți lahttp://www.eccromania.ro/media/pdf/07.Drepturile_pasagerilor_feroviari.pdf.

Share
Tweet
Forward
Descarca documentul word de aici

Centrul European al Consumatorilor Romania

Str. Mr.Av. Ștefan Sănătescu nr. 44
et. 1, ap. 2, Sector 1, București,
RO-011478, România

office@eccromania.ro
021.315.71.49

Copyright © 2015 ECC Romania, Toate drepturile rezervate.

Ghid pentru achizitii publice – Comisia Europeana

Gala Nationala a Societatii tinere

POCU – Ghidul solicitantului – octombrie 2015

Program de activitate Centrul Europe Direct Botosani, noiembrie 2015

 

A.P.C. Botoşani

Centrul EUROPE DIRECT Botoşani
Pietonalul Transilvaniei nr. 2 (Piaţa Centrală) Botoşani

Cod Poştal:  710356
Tel./fax: 0231 51 73 43
Email: europedirectbotosani@gmail.com

 

Nr. Activitate Parteneri Data şi locul Observaţii
1. Cursuri de jurnalism cu elevi de gimnaziu si de liceu Asociația Buzz Media Sediul Europe Direct, săptămânal 2 ore Sâmbăta, duminica,  orele 13,00
2. Întâlniri tematice ale bloggerilor botoșăneni Comunitatea bloggerilor Botoșani Sediul Europe Direct, alte  sedii, bilunar,

2 ore

Duminica, orele 15,00
3. Clubul euro-fotografilor Clubul fotografilor Botoșani Sediul Europe Direct,

De două ori pe lună

Joia orele 18,00
4. Dialoguri cetățenești – drepturile consumatorilor Liceul de Arte Botoșani, CJPC 3 noiembrie 3 ore x 30 elevi
5. Trec magii prin vatra Moldovei Asociația IHTIS 14 noiembrie Festival de Tradiții
6. Întreținere site, pagini Facebook, canal video, articole publicație tipărită Euro-Botoșani   Luna

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d blogeri au apreciat: