La Comitetul Regiunilor: Liderii locali discută despre migrație și criza refugiaților

cid:image001.jpg@01D12D1F.033F9630

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

CoR/15/123.ro

Bruxelles, 2 decembrie 2015

cid:image002.jpg@01D12D1F.033F9630

 

Liderii locali discută despre migrație și criza refugiaților

împreună cu comisarul Avramopoulos

 

#CoRplenary, 3 și 4 decembrie, Bruxelles

 

Alte puncte de pe ordinea de zi: dezbaterea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 împreună cu vicepreședintele Timmermans, Convenția primarilor, economia bazată pe partajare și TiSA

 

În cadrul celei de-a 115-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), care va avea loc la 3 și 4 decembrie, la Bruxelles, liderii regionali și locali vor lua în discuție propunerea lor referitoare la Agenda europeană privind migrația împreună cu dl Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație și afaceri interne, și cu dna Cécile Kyenge, coraportor al Parlamentului European pe tema migrației. Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016 va fi apoi dezbătut de membri împreună cu vicepreședintele Frans Timmermans.

 

În continuare, Adunarea va dezbate și adopta avize cu privire la o serie de provocări politice emergente, cum ar fi:

 

Economia bazată pe partajare

 

Platformele precum Uber sau Airbnb au transformat conceptul de „economie bazată pe partajare” într˗o noțiune pe cât de populară, pe atât de controversată. Acest lucru se datorează parțial faptului că UE nu dispune de norme juridice clare cu privire la modul în care cetățenii obișnuiți își pot furniza unii altora bunuri și servicii. În programul său de lucru pentru 2016, Comisia Europeană s-a angajat să elaboreze oagendă europeană privind economia bazată pe partajare, cunoscută și sub numele de „consum colaborativ”. În acest context, membrii CoR vor adopta un aviz privind dimensiunea locală și regională a economiei bazate pe partajare, elaborat de dna Benedetta Brighenti (IT-PSE), viceprimar al orașului Castelnuovo Rangone. Prin acest aviz, CoR va deveni prima instituție UE care va adopta o poziție oficială cu privire la această chestiune.

 

Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA)

 

Aproximativ 68 % din angajații din UE lucrează în sectorul serviciilor, în timp ce 10 milioane de locuri de muncă din UE depind de exportul de servicii. Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) are ca obiectiv liberalizarea acestui sector vital, pentru a genera locuri de muncă și creștere economică. TiSA se află în curs de negociere de la începutul anului 2013, iar la negocieri participă 51 de membri ai Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), inclusiv UE. Într-un aviz elaborat de dl Helmuth Markov (DE-PSE), ministrul justiției și pentru afaceri europene și protecția consumatorilor al landului Brandenburg, liderii locali solicită o mai mare transparență în cadrul negocierilor, garanții care să le protejeze dreptul de a reglementa serviciile publice, precum și menținerea standardelor în materie de protecție socială. Avizul va fi supus la vot pe 4 decembrie.

 

Convenția primarilor

 

CoR a fost întotdeauna un susținător fervent al Convenției primarilor, care, de la lansarea sa în 2008, a reunit mii de orașe din întreaga Europă sub stindardul angajamentului de a respecta – și pe cât posibil, de a depăși – obiectivele climatice ale UE. Potrivit sugestiilor avizului elaborat de dna Kata Tüttő (HU-PSE), membru al Consiliului local din Budapesta, Convenția ar trebui să-și propună obiective și mai ambițioase în materie de politici. Proiectul de aviz sprijină extinderea Convenției la scară mondială și creșterea numărului de orașe mici care se alătură acestei inițiative. Membrii CoR se vor pronunța prin vot asupra avizului la 4 decembrie.

 

Conectarea regiunilor și a orașelor: o piață unică digitală în serviciul Europei

 

În următorul deceniu, este de așteptat ca tehnologia digitală să devină una dintre principalele surse de creștere economică și de creare de noi locuri de muncă în Europa. Având în vedere noua strategie a Comisiei Europene pentru finalizarea pieței unice digitale, această conferință organizată de CoR la 2 decembrie va aborda progresele și posibilitățile de dezvoltare ale Agendei digitale dintr-o perspectivă locală și regională. Printre principalii vorbitori se numără președintele CoR, dl Markku Markkula, și dl Lambert van Nistelrooij, deputat în Parlamentul European. Pentru informații suplimentare, consultațiprogramul complet.

 

Alte avize de pe ordinea de zi a sesiunii plenare:

 

·       Rezoluția privind programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016

·      O viziune teritorială pentru 2050: cum arată viitorul? – Raportor: dl Oldřich Vlasák(CZ-CRE),membru al Consiliului local al orașului Hradec Králové

·       Standarde de remunerare a forței de muncă în UE – Raportor: dl Mick Antoniw (UK-PSE), membru al Adunării Naționale din Țara Galilor, reprezentant al circumscripției Pontypridd

Rolul economiei sociale în relansarea creșterii economice și în combaterea șomajului – Raportor: dl Luís Gomes (PT-PPE), primarul localității Vila Real de Santo António

·       Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană – Raportor: dl Jean-Luc Vanraes (BE-ALDE), membru al Consiliului Local Uccle

·       Contribuția la procesul REFIT: Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele – Raportor:dl Roby Biwer (LU-PSE), membru al Consiliului local din Bettembourg, Luxemburg

 

Informații practice:

 

Locul de desfășurare: Parlamentul European, clădirea József Antall (JAN), 60 Rue Wiertz, Bruxelles

Data și ora: 3 decembrie, orele 14:45-20:45; 4 decembrie, orele 9:00-13:00.

·      A se vedea ordinea de zi și documentele sesiunii plenare

·      Sesiunea plenară va fi difuzată în direct pe internet, pe site-ul CoR.

·      Programul sesiunii plenare în atenția mass-media

 

untitledUrmăriți-ne la @EU_CoR; #CoRplenary

 

 

cid:image002.jpg@01D12D1F.033F9630

 

Comitetul European al Regiunilor

 

Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Înființat în 1994, în urma semnării Tratatului de la Maastricht, Comitetul are misiunea de a implica autoritățile locale și regionale în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană consultă Comitetul în domeniile politice care prezintă interes pentru regiuni și orașe. Pentru a face parte din Comitetul European al Regiunilor, toți cei 350 de membri și 350 de supleanți trebuie să fie titularii unui mandat electoral sau să răspundă din punct de vedere politic în fața unei adunări alese în regiunile și orașele lor de origine. Clicaici pentru mai multe detalii cu privire la delegația din țara dumneavoastră.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: