Județul Botoșani, Regiunea Nord – Est pe harta sărăciei naționale

Harta sărăciei în România – sursa Ziua Constanța

Harta sărăciei în Uniunea Europeană – sursa Calea Europeană

APC – Centrul Europe Direct Botoșani informează  cetăţenii în legătură cu iniţiativele europene, naţionale şi locale avute în vedere pentru a îmbunătăţi scorul punctelor slabe în judeţul Botoşani în special, derivând din situația euro-regiunii Nord Est România:

• Rata ridicată a şomajului în regiune, comparativ cu media națională. Rata şomajului la nivelul tinerilor (15-24 ani) este de peste 2 ori mai mare decât rata totală, iar segmentul 15-34 ani deţine cea mai mare pondere a şomerilor.

• PIB-ul regional/locuitor reprezintă cea mai scăzuta valoare raportat la cel naţional;

• Cea mai înaltă rată a sărăciei dintre toate regiunile și ultimul loc în Europa

• Productivitatea muncii inferioara pe toate sectoarele de activitate celei naţionale;

• Cel mai redus număr de IMM-uri la mia de locuitori dintre toate regiunile

• Peste 50% din populaţia ocupată în agricultură realizează numai 20% din PIB regional;

• Nivel scăzut al infrastructurii rutiere modernizate – peste jumătate din infrastructura rutieră a regiunii este sub standardele minime acceptabile

• Reţeaua de apă potabilă, canalizare și gaz metan este insuficient dezvoltată (cantitativ și calitativ) în raport cu suprafaţa și populaţia regiunii

• Grad scăzut al populaţiei ocupate în servicii

• Ponderea ridicată a populaţiei concentrate în mediul rural (aproape 60 la sută)

• Cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile dintre toate regiunile

• Migraţia forţei de muncă bine calificate spre alte regiuni sau în alte state.

( cf. Analiza Swot euroregiunea Nord Est ).

http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/aes/v3/4.structura_socio_demografica_a_populatiei.pdf

În urma dezbaterilor se vor transmite informări și se vor face propuneri către autoritățile locale și  naționale.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: