Corina Cretu: Potential enorm pentru dezvoltarea europeana

Prima întâlnire din acest an a Comisarului European Corina Crețu cu Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European

Comisarul pentru Politică Regională Corina Crețu a prezentat astăzi, 14 ianuarie, Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European, în cadrul primei întâlniri din acest an, Comunicarea Comisiei Europene adoptată în decembrie 2015 privind contribuția Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (ESI) la strategia de creștere a UE, Planul de Investiții și prioritățile Comisiei pentru următorul deceniu.

”Prin această Comunicare, prezentăm pentru prima dată angajamentele statelor membre în ceea ce privește obiectivele pe care și le-au propus pentru utilizarea fondurilor politicii regionale disponibile în perioada 2014-2020. Este, de asemenea, pentru prima oară când putem să spunem nu doar câți bani urmează să investim, ci și ce anume ne-am propus să obținem la finalul acestei perioade”, a afirmat Corina Crețu.
Conform Comunicării, Fondurile Structurale și de Investiții Europene sunt orientate către performanță, fiind totodată în acord cu recomandările din cadrul semestrului european, dar și cu cele specifice fiecărei țări. Aceste fonduri sunt direcționate spre patru sectoare-cheie care generează creștere economică: cercetarea și inovarea, tehnologiile digitale, sprijinul acordat economiei cu emisii reduse de dioxid de carbon și întreprinderilor mici. În fața membrilor Comisiei pentru Dezvoltare Regională a PE, Corina Crețu și-a exprimat convingerea că rezultatele estimate la încheierea exercițiului bugetar 2014-2020 vor fi atinse, reamintind că programele finanțate cu fonduri europene vizează în principal îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni.
De exemplu, în perioada 2014-2020, 121 de miliarde de euro vor fi investiți în cercetare și inovare; 2 milioane de întreprinderi vor primi finanțare europeană pentru a deveni mai competitive; 14 milioane de locuințe vor fi conectate la rețeaua de internet de mare viteză; 7.500 de kilometri de cale ferată vor fi realizați, din care 5.200 de kilometri în cadrul rețelei TEN-T; 10 milioane de șomeri vor fi sprijiniți să își găsească locuri de muncă, alte 3 milioane de cetățeni europeni vor putea să obțină o calificare în muncă, iar 40 de milioane de persoane vor beneficia, la sfârșitul perioadei, de servicii medicale mai bune.”
Comunicarea pe care Comisarul European Corina Crețu a prezentat-o astăzi Comisiei pentru Dezvoltare Regională a PE include și rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la Acordurile de Parteneriat și la programe, precum și provocările-cheie pentru fiecare țară.
În ceea ce privește România, înaltul oficial european a precizat: ”Mă bucur cădiscuțiile privind Acordul de Parteneriat, precum și cele legate de Programele Operaționale pentru perioada 2014-2020,au condus la o imagine clară privind prioritizarea investițiilor, creșterea finanțărilor pentru cercetare și inovare, o abordare echilibrată a investițiilor în domeniul transporturilor și stabilirea unor obiective în conformitate cu țintele naționale pentru 2020 și cu recomandările din Semestrul European.”
Reamintind potențialul enorm de combinare a fondurilor ESI și a Fondului European pentru Investiții Strategice al Planului de Investiții pe care autoritățile locale și regionale nu reușesc întotdeauna să îl aibă în vedere, Comisarul European a anunțat că, împreună cu Vicepreședintele Jyrki Katainen, va publica în curând orientări referitoare la complementaritatea fondurilor, pentru a se asigura că statele membre valorifică cu adevărat această oportunitate.
Context

454 de miliarde de euro din bugetul UE (637 de miliarde de euro în total cu cofinanțarea națională) vor fi investite în orașele și regiunile Europei în perioada 2014-2020, prin intermediul a mai mult de 500 de programe finanțate din fondurile ESI. Acestea reprezintă o componentă importantă a investițiilor publice din UE pentru perioada 2014-2016, în medie de aproximativ 14 % din valoarea investițiilor publice totale, dar pot avea o pondere și de 70 % în cazul unor state membre.

Așa cum prevede articolul 16 din Regulamentul privind dispozițiile comune , această comunicare prezintă principalele rezultate ale negocierilor dintre statele membre, partenerii acestora, inclusiv actorii regionali și locali, și Comisia Europeană cu privire la Acordurile de Parteneriat și la programe. Ea cuprinde o trecere în revistă a aspectelor-cheie pentru fiecare stat membru în anexa II, în timp ce anexa I se axează pe programele de cooperare interregională. 

Pagini Utile

One Response to Corina Cretu: Potential enorm pentru dezvoltarea europeana

  1. […] – See more at: Corina Cretu: Potential enorm pentru dezvoltarea europeana | Europedirect Botoșani […]

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: