România în Tabloul de bord privind justiția

Tabloul de bord privind justiția 2016

11/04/2016

Comisia Europeană a publicat luni, 11 aprilie, pentru anul 2016. Pentru alcătuirea acestuia, Comisia Europeană analizează trei aspecte principale: eficiența sistemelor de justiție, indicatori de calitate a actului de justiție și independența sistemului judiciar din fiecare stat. Potrivit lui, sistemul de justiție din toate statele membre analizate a înregistrat progrese vizibile pe mai multe planuri, însă sunt necesare, în continuare, eforturi susținute în ce privește transparența, eficiența și independența acestuia.

„Cel de al patrulea tablou de bord al UE privind justiția arată că eforturile depuse de statele membre pentru a-și îmbunătăți sistemele de justiție continuă să dea rezultate. Merită să facem aceste eforturi întrucât sistemele naționale de justiție joacă un rol esențial în susținerea statului de drept, în asigurarea respectării dreptului UE și în crearea unui mediu propice investițiilor. Tabloul de bord le oferă statelor membre un instrument care le permite să învețe unele de la altele cum să îmbunătățească eficacitatea sistemelor europene de justiție.”, a declarat Vĕra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. 
În ceea ce privește eficiența sistemului judiciar din România, raportul arată, de exemplu, că timpul necesar, din momentul prezentării în fața primei instanțe și până la rezolvarea cazurilor litigioase, civile și comerciale, este în descreștere. Astfel, dacă în 2010 erau necesare, în medie, 217 zile pentru fiecare caz, în 2014 numărul acestora se redusese la 146.
Referitor la calitatea sistemului judiciar, România se află printre statele membre unde sunt disponibile on-line atât informații generale despre sistemul judiciar, cât și despre modalitățile de începere a unui proceduri, asistența legală disponibilă, costuri de procedură și date despre fiecare tribunal. Bugetul public alocat asistenței legale este redus. Plângerile pot fi depuse on-line, iar comunicarea dintre instanțele judecătorești și avocați se face electronic. De asemenea, România este unul din statele membre în care există funcționari dedicați comunicării hotărârilor judecătorești către mass-media, precum și orientări pentru judecători despre cum se comunică cu presa.
Pentru independența sistemului de jusțiție, tabloul de bord a analizat percepția atât a publicului larg, cât și a companiilor vis-a-vis de sistemul judiciar din România. Potrivit datelor, 51% dintre români și 63% dintre companiile au o apreciere pozitivă asupra independenței instanțelor  și judecătorilor. Însă publicul larg și companiile au opinii diferite în ce privește lipsa independenței: în timp ce cetățenii consideră că ea e datorată interferențelor din partea guvernului sau oamenilor politici, companiile consideră ca ea se datorează interferențelor din mediul de afaceri.
Etape următoare

Constatările tabloului de bord 2016 sunt luate în considerare în evaluările specifice de țară efectuate în Semestrul european. Cele mai recente rapoarte de țară cuprind constatări privind sistemele de justiție din 14 state membre, printre care și România.

Context

Ediția 2016 este cea de a patra a Tabloului de bord privind justiția. Aceasta folosește date din surse diferite, furnizate în special de Comisia pentru evaluarea eficienței justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei, care colectează date de la statele membre. De asemenea, se utilizează informații obținute din alte surse, cum ar fi Eurostat, Grupul de persoane de contact pentru sistemele naționale de justiție sau rețelele judiciare europene, precum Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (ENCJ), Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție din UE și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară.

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: