Comitetul Regiunilor al UE-Buletin informativ – Iunie 2016

Buletin informativ
al Comitetului European al Regiunilor
Iunie 2016 – Urmăreşte-ne pe   bird.gif Facebook.png 
Focus
Declarația președintelui Comitetului European al Regiunilor, dl Markku Markkula, referitoare la referendumul din Regatul Unit privind apartenența la Uniunea Europeană
Poporul britanic a decis să își definească viitorul în afara Uniunii Europene. Comitetul European al Regiunilor – adunarea UE a reprezentanților locali și regionali – regretă, dar respectă această decizie. Aceasta survine într-un moment în care (nu numai în Europa, ci în întreaga lume) trebuie să ne concentrăm toate resursele pe rezolvarea actualelor și urgentelor provocări societale, economice și de mediu.
Principalele teme ale Adunării UE a reprezentanților locali și regionali
În sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor din 15 și 16 iunie, principalele teme de dezbatere au fost: efortul de a ajuta industria siderurgică din Europa, combaterea radicalizării și revizuirea bugetului UE pentru perioada 2014-2020. Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali a adoptat, de asemenea, recomandări privind modul de gestionare a deșeurilor, reducerea risipei de alimente și răspunsul la provocările demografice din Europa, prezentând și o evaluare proprie a strategiei de extindere a UE. Au fost desemnați și premiați câștigătorii concursului „Regiune europeană întreprinzătoare”, ediția 2017.
CoR la lucru
Eforturile poliţiei nu îi vor împiedica pe teroriști, susţin orașele Europei
Liderii politici din orașele și regiunile Uniunii Europene au lansat un apel pentru sporirea investițiilor în politicile de prevenire a radicalizării și îndeamnă autoritățile locale, naționale și europene să îmbunătăţească controalele la frontieră și să se concentreze pe acele zone în care „diversele forme de criminalitate organizată sunt larg răspândite”.
Liderii locali și regionali solicită obiective mai ambițioase în materie de gestionare a deșeurilor
Comitetul European al Regiunilor dorește ca legislația viitoare să includă obiective mai exigente pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale și obiective pentru ambalajele din plastic, de îndeplinit până în 2030, precum și obiective separate obligatorii privind reutilizarea anumitor fluxuri de deșeuri. CoR solicită ca responsabilitatea extinsă a producătorului să fie consolidată în cadrul directivelor privind deșeurile, însă cu garantarea menținerii competitivității industriei. Impactul potențial al pachetului legislativ privind deșeurile este considerabil. Prin măsurile propuse, s-ar putea crea peste 180 000 de locuri de muncă directe, evitându-se totodată emiterea a 443 de milioane de tone de gaze cu efect de seră până în 2030.
Procesul de extindere trebuie să implice nivelurile locale și regionale
În prezent, liderii politici din orașele și regiunile Uniunii Europene recunosc progresele înregistrate în procesul de extindere în cursul anului trecut, dar afirmă că trebuie întreprinse mai multe acțiuni pentru a implica autoritățile locale și regionale în cele șapte țări care doresc să adere la UE.
Ştiri locale
Proiect european la Arad pentru modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaṭie Incluzivă
​Finanṭat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, proiectul “„Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad” a beneficiat de un buget nerambursabil de 2.859.007 lei (3.921.113 lei buget total) pentru asigurarea infrastructurii şi logisticii necesare serviciilor de pregătire-educare şi asistenţă socială pe care le oferă copiilor cu nevoi speciale.
Drumul către fosta capitală a Daciei modernizat cu bani europeni
​Inaugurarea oficială a drumului județean care duce din localitatea Costești, judeṭul Hunedoara, până la cetatea Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO, a avut loc în luna mai a.c., lucrările fiind posibile datorită implementării proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”.
Consiliul Judeṭean Maramureṣ implicat în proiectul Erasmus+ „ABCD – Awareness Building of Cultural Diversity”
În luna mai a.c., s-a desfăṣurat prima activitate de mobilitate a proiectului „ABCD – Awareness Building of Cultural Diversity” (Dezvoltarea conştientizării diversităṭii culturale), iniṭiativă derulată de asociaţia The Wharton Trust din regiunea Greater Manchester, Marea Britanie, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş ṣi cofinanṭată prin programul european Erasmus+.
Parcuri balneare modernizate în staţiunea Călimăneşti – Căciulata din judeṭul Vâlcea
​Binecunoscuta staṭiune balneară Călimăneṣti-Căciulata, renumită pentru izvoarele cu ape minerale sulfuroase, beneficiază din această primăvară de finalizarea implementării unui proiect de modernizare a parcurilor balneare. Iniṭiativa aparṭine Unităṭii Administrativ-Teritoriale (UAT) Călimăneṣṭi-Căciulata ṣi Unităṭii Administrativ-Teritoriale Vâlcea, care au reuṣit să acceseze fonduri de cofinanṭare prin «Programul Operaţional Regional» 2007-2013, Axa prioritară 5 «Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului», Domeniul de intervenţie 5.2 «Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice».
Cluster de management al destinaṭiilor turistice în judeṭul Harghita
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, entitate înfiinţată la iniţiativa Consiliului Judeţean Harghita în 2009, a organizat în luna mai a.c. un forum destinat turismului, eveniment menit să aducă laolaltă asociațiile și firmele din judeṭ care activează în acest domeniu.
Harghita îṣi promovează specificul local la Bruxelles
​​Cu prilejul Zilei Europei, pe 28 mai a.c., instituṭiile europene de la Bruxelles ṣi-au deschis porṭile, invitându-i pe cei interesaṭi să afle mai multe despre rolul lor, activităṭile desfăsurate, provocările, dar ṣi beneficiile Uniunii Europene pentru cei 508 milioane de locuitori ai săi.
Agenda
06-bratislava-web-banner-RO.jpg


1 iulie
Comunicarea privind investițiile la nivelul UE și la nivel național, regional și local, Bruxelles


4 iulie
A 9-a ședință a Comisiei COTER, Bruxelles


8 și 9 iulie
Factorul [T]: destinația – Bratislava, Bratislava


13 iulie
Dejun de informare: sondaj privind rolul parlamentelor subnaționale în UE, Bruxelles


2955-webbanner-RO.png

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: