Cheia succesului la București: plan privind implementarea proiectelor cu finanțare europeană, cu termene limită și cu o distribuire clară a responsabilităților

Întâlnirea comisarului european Corina Crețu cu primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a primit astăzi, 8 septembrie 2016, la Bruxelles, vizita unei delegaţii conduse de noul primar general al municipiului Bucureşti, Gabriela Firea. Discuțiile s-au concentrat atât pe investiţiile care se derulează în prezent în  Bucureşti, cât şi pe cele viitoare, finanţate de Uniunea Europeanǎ.

„Bucureştiul este un partener important al Comisiei Europene în implementarea politicii de coeziune. În perioada de finanţare 2014 – 2020, capitala României are alocate aproape 2,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintǎ mai mult de 10% din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de coeziune pentru România. Bucureştiul este motorul creşterii economice a ţǎrii care se confruntǎ cu provocǎrile unei metropole europene moderne”, a declarat comisarul european Corina Crețu.
Înaltul oficial european a asigurat-o pe dna primar general al Bucureștiului de sprijinul său și al serviciilor DG REGIO pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană, între care o nouǎstaţie de tratare a apelor reziduale, ce va deservi mai mult de un milion de locuitori; Linia 5 de metrou, care va lega cartierul Drumul Taberei de zona centrală Eroilor; sistemul de gestionare a deşeurilor; sistemul de încǎlzire centralizatǎ; centura Bucureştiului şi Linia 6 de metrou, ce va conecta Bucureştiul cu aeroportul Otopeni.
„În perioada de programare 2007 – 2013, unele dintre proiecte au înregistrat întârzieri. De aceea, m-am bucurat sǎ primesc asigurările doamnei primar general Gabriela Firea cǎ Bucureştiul va colabora strâns cu autoritățile de la nivel central, precum și cu Autoritatea de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională București–Ilfov. Implementarea cu succes a proiectelor cu finanțare europeană – menite a îmbunătăți viața locuitorilor capitalei – depinde nu doar de buna cooperare a autorităților, ci și de asumarea responsabilităților ce le revin. Tocmai de aceea, i-am recomandat primarului general al capitalei să dezvolte un plan privind implementarea proiectelor cu finanțare europeană, cu termene limită și cu o distribuire clară a responsabilităților, precum și să înceapă cât mai rapid pregătirea proiectelor pentru perioada 2014 – 2020”, i-a mai transmis înaltul oficial european primarului general al Bucureștiului.
De asemenea, comisarul pentru politică regională Corina Crețu și-a arătat deschiderea pentru a sprijini eforturile comune ale Primăriei Generale a municipiului București și ale autorităților naționale pentru identificarea nevoilor de investiții ale capitalei României, acesta fiind un pas absolut necesar în implementarea viitoarelor proiecte cu finanțare europeană.
Context
Investiţiile cu finanțare europeană în municipiul Bucureşti sunt realizate prin Programul Operaţional Infrastructurǎ Mare (POIM) şi Programul Operaţional Regional (POR).
În cazul POIM se au în vedere investiţii în sectorul de management al deşeurilor, în sistemul de termoficare şi de transport public subteran, cu investiții totale estimate la peste 2 miliarde de euro.
În ce priveşte POR, investiţiile prevǎzute au o valoare totalǎ de 336 milioane de euro şi vizeazǎ refacerea clǎdirilor rezidenţiale, a clǎdirilor publice şi a iluminatului stradal, lucrǎri de întreţinere a patrimoniului cultural, modernizarea drumurilor judeţene şi reabilitarea terenurilor degradate, lucrǎri de îmbunǎtǎţire a mobilitǎţii urbane şi a infrastructurii educaţionale, cât şi investiţii în folosul comunitǎţilor dezavantajate.
Informații suplimentare
Portalul de Date Deschise pentru fondurile ESI 2014-2020
Politica de coeziune în Romania 2014-2020
Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIFunds

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: