Portal online dedicat orașelor europene

Agenda Urbană: noi surse de informare la dispoziția orașelor europene

Comisia Europeană a lansat miercuri, 12 octombrie, un nou portal online dedicat orașelor pentru a promova schimbul de bune practici și dezvoltarea strategiilor urbane. Ca răspuns la nevoia exprimată de numeroase orașe în cadrul Agendei Urbane a UE, noul portaloferă informații actualizate despre politicile UE precum adaptarea la schimbările climatice, mobilitate sau economia circulară, politici cu impact direct asupra orașelor și zonelor urbane. Portalul oferă, de asemenea, informații clare despre oportunitățile de utilizare a instrumentelor financiare, precum și despre evenimente legate de dezvoltarea urbană.

Acest nou portal va ajuta orașele să facă față unor provocări precum nevoia asigurării de locuințe, eficiența energetică sau accesibilitate, prin utilizarea pe cât de mult posibil  a oportunităților oferite de finanțarea din fonduri europene.

Mai mult, noua Platformă urbană de informații, găzduită de Centrul de informare pentru politici teritoriale, ce este administrat de Centrul Comun de Cercetare, oferă un punct unic de acces către indicatorii comuni privind situația actuală și tendințele din peste 800 de zone urbane europene – în ceea ce privește aspectul demografic, dezvoltarea economică sau accesul la servicii, de exemplu. Această bază de date va permite autorităților urbane și părților interesate să compare informații, să fixeze puncte de referință și să monitorizeze, acesta fiind de altfel unul dintre obiectivele Agendei Urbane.

„Peste 70% din populația UE trăiește în zone urbane; aici este decisă tranziția către o economie verde. Orașele joacă un rol crucial în mobilizarea cetățenilor și consumatorilor și în promovarea schimbării prin investiții în reabilitarea clădirilor,elaborarea unui plan de transport sustenabil, creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor, folosirea noilor tehnologii, sprijinirea consumatorilor vulnerabili și multe altele. Astfel, lansăm instrumente ce vor permite orașelor să experimenteze noi idei și să vadă dacă sunt fezabile sau folositoare” a spus vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru Uniunea Energetică, Maroš Šefčovič, cu ocazia prezentării celor două instrumente în cadrul Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor.
Comisarul pentru politică regională Corina Crețu a adăugat: „Aceste platforme reprezintă esența Agendei Urbane: să fim conectați și să învățăm unii de la alții. În curând voi avea plăcerea să merg la Quito pentru Conferința Naţiunilor Unite pentru locuinţe şi dezvoltare urbană durabilă (Habitat III) și să prezint Agenda Urbană a Uniunii Europene, care cred că poate fi un exemplu pentru alte regiuni din lume”.
În parteneriat cu Habitatul ONU, programul Națiunilor Unite ce are ca scop un viitor urban mai bun, Comisia a publicat astăzi Raportul privind starea orașelor din Europa. Acest raport sprijină Agenda Urbană prin evaluarea performanței orașelor europene în ceea ce privește temele prioritare: locuri de muncă și abilități, lupta contra sărăciei, tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Această muncă analitică permite primarilor să evalueze performanța orașelor lor, încurajând în același timp schimbul de experiență.

Concluziile Agendei urbane a UE vor fi prezentate săptămâna viitoare în Quito în cadrul conferinţeiNaţiunilor Unite pentru locuinţe şi dezvoltare urbană durabilă care se va desfășura în perioada 17-20 octombrie. Aceasta va contribui la o „Nouă Agendă Urbană” globală adoptată acolo, care va reflecta viziunea globală comună şi angajamentul colectiv de a valorifica potenţialul de urbanizare rapidă pentru dezvoltare durabilă acoperind aspectele sale sociale, de mediu şi economice.

Context

Pactul de la Amsterdam (30 mai 2016) şi Concluziile Consiliului (24 iunie 2016) au lansat Agenda Urbană a UE şi au stabilit principalele obiective ale acesteia.

La baza Agendei Urbane stau 12 parteneriate ce permit oraşelor, statelor membre, instituţiilor UE, ONG-urilor şi partenerilor de afaceri să lucreze împreună în mod echitabil pentru a găsi soluţii comune de a îmbunătăţi calitatea vieţii în zonele urbane europene.

Patru parteneriate pilot au început deja: unul dedicat incluziunii imigranților, coordonat de oraşul Amsterdam; un altul, privind calitatea aerului, coordonat de Țările de Jos; un parteneriat pentrulocuințe, coordonat de Slovacia şi unul dedicat combaterii sărăciei urbane, coordonat de Belgia şi Franţa.

Alte patru noi parteneriate vor fi lansate până în ianuarie 2017: un parteneriat pentru economia circulară coordonat de Oslo (Norvegia); unul pentru tranziția digitală, coordonat de Estonia, Oulu (Finlanda) şi Sofia (Bulgaria); un altul pentru mobilitatea urbană, coordonat de Republica Cehă şi Karlsruhe (Germania), precum şi un parteneriat pentru locuri de muncă şi abilităţi coordonat deRomânia, Rotterdam (Țările de Jos) şi Jelgava (Letonia).

Comisia Europeană va transmite Consiliului un raport privind parteneriatele până la sfârșitul anului 2017.

Pagini Utile

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: