„Monitorul educației și formării” 2016

Sursa imaginii: http://www.cedefop.europa.eu

„Monitorul educației și formării” este o publicație anuală care reflectă evoluția sistemelor de educație și formare din UE. El contribuie la realizarea obiectivelor cadrului strategic al UE pentru cooperarea în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), la strategia globală a Comisiei pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (Europa 2020) și la ciclul semestrului european de coordonare a politicilor economice.

Monitorul educației și formării se bazează pe o gamă largă de surse calitative și cantitative, printre care: date Eurostat, studii și anchete OCDE, analiza sistemelor de învățământ realizată de rețeaua Eurydice, analiza cantitativă a datelor obținute din sondaje și rețele academice.

Publicația înregistrează progresele realizate la nivel național cu privire la:

  • obiectivele Strategiei Europa 2020 referitoare la abandonul școlar timpuriu și la rata de absolvire a învățământului superior
  • criteriile de referință ale programului „Educație și formare profesională 2020” în ceea ce privește educația și îngrijirea copiilor preșcolari, învățarea în rândul adulților, însușirea insuficientă a competențelor de bază și capacitatea de inserție profesională a tinerilor absolvenți
  • temele prioritare transversale, cum ar fi finanțarea dezvoltării educaționale și profesionale a cadrelor didactice.

Prezentând comparații la scară internațională și analize pe țări, Monitorul alimentează dezbaterea pe teme prioritare pentru educație și formare, contribuie la discuții privind reformarea sistemelor naționale de învățământ și reprezintă o sursă fiabilă și actualizată de informații care pot ajuta statele membre ale UE să învețe unele de la celelalte.

Monitorul educației și formării se bazează pe o gamă largă de surse calitative și cantitative, printre care: date Eurostat, studii și anchete OCDE, analiza sistemelor de învățământ realizată de rețeaua Eurydice, analiza cantitativă a datelor obținute din sondaje și rețele academice.

Documente în limba engleză:

 

One Response to „Monitorul educației și formării” 2016

  1. […]  „Monitorul educației și formării” 2016 | Europedirect Botoșani […]

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: