Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

etias

Sursa imaginii: http://etias.com

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Uniunea securității: Comisia propune un sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile

Bruxelles, 16 noiembrie 2016

„Trebuie să știm cine ne traversează frontierele. Până în noiembrie vom propune un sistem automatizat care va stabili cine va primi permisiunea de a călători în Europa. În acest mod, vom ști cine se deplasează către Europa chiar înainte de sosirea persoanei respective.” – președintele Jean-Claude Juncker, discursul privind starea Uniunii – 2016

Comisia propune astăzi crearea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru a întări controalele de securitate efectuate în cazul călătorilor scutiți de viză. Președintele Juncker a anunțat crearea acestui sistem în discursul său privind starea Uniunii – 2016. Totodată, sistemul este un prim rezultat al priorităților de acțiune identificate în Foaia de parcurs de la Bratislava. ETIAS va colecta informații privind toți călătorii scutiți de viză care se deplasează în Uniunea Europeană. Astfel, se vor putea efectua în prealabil controale de securitate și verificări pentru depistarea cazurilor de migrație neregulamentară. Acest lucru va contribui la o gestionare mai eficientă a frontierelor externe ale UE și va îmbunătăți securitatea internă, facilitând, în același timp, călătoriile legitime în spațiul Schengen.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Prioritatea noastră numărul 1 este să ne securizăm frontierele și să ne protejăm cetățenii. ETIAS va umple un gol informativ, efectuând verificări încrucișate ale informațiilor privind călătorii scutiți de viză în toate celelalte sisteme de care dispunem. Totodată, viitorul ETIAS va fi ușor de utilizat, rapid, necostisitor și eficace.”

Comisarul pentru migrație și afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a adăugat: „ETIAS reprezintă veriga lipsă din modul nostru de gestionare a frontierelor. Acest sistem va asigura legătura cu politicile noastre în materie de migrație și securitate și va facilita intrarea în spațiul Schengen pentru cel puțin 95 % din călătorii scutiți de viză. Deschiderea Europei nu se face în detrimentul securității sale.”

La rândul său, comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a afirmat: „Teroriștii și infractorii nu țin cont de frontierele naționale. Singura modalitate de a-i înfrânge este să lucrăm împreună într-un mod eficace. ETIAS ne va ajuta în acest sens: identificând persoanele care prezintă probleme și împiedicându-le să sosească în Europa, ne vom întări securitatea internă.”

Autorizația ETIAS nu este o viză, ci un regim mai simplu și mai ușor de utilizat. Resortisanții țărilor în care vizele au fost liberalizate vor putea în continuare să călătorească fără viză, dar vor trebui să obțină o simplă autorizație de călătorie înainte de a se deplasa în spațiul Schengen. Acest lucru va contribui la identificarea persoanelor care ar putea prezenta un risc în materie de migrație neregulamentară sau de securitate înainte ca acestea să ajungă la frontieră și va spori în mod semnificativ securitatea frontierelor externe. De asemenea, ETIAS va elimina o lacună existentă în materie de informații referitoare la călătorii scutiți de viză prin faptul că va colecta informații care ar putea fi vitale pentru autoritățile statelor membre înainte de sosirea acestor călători la frontierele spațiului Schengen. Prin urmare, ETIAS reprezintă un pas important către realizarea unor sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate. ETIAS va facilita, de asemenea, trecerea frontierelor externe de către resortisanții țărilor terțe scutiți de viză. Călătorii vor dispune de un prim indiciu fiabil privind intrarea în spațiul Schengen, fapt care va reduce în mod semnificativ numărul de refuzuri ale intrării.

Pentru a se decide dacă să se accepte sau să se respingă o cerere de călătorie în UE, un sistem automatizat va efectua verificări prealabile, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și cu protejarea datelor cu caracter personal. Decizia finală de a autoriza sau de a refuza intrarea va fi întotdeauna luată de polițiștii naționali de frontieră care efectuează controale la frontieră în temeiul Codului frontierelor Schengen. Verificarea prealabilă a tuturor călătorilor va facilita însă aceste controale și va asigura o evaluare coordonată și armonizată a resortisanților țărilor terțe scutiți de viză.

ETIAS va fi gestionat de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, în strânsă colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre și cu Europol. Agenția eu-LISA va dezvolta acest sistem informatic și va asigura gestionarea sa tehnică.

Principalele funcții ale ETIAS vor fi:

  • verificarea informațiilor transmise de către resortisanții țărilor terțe scutiți de viză (cum ar fi informațiile privind identitatea, documentul de călătorie, locul de reședință, datele de contact etc.) prin intermediul unei cereri online înainte ca aceștia să se deplaseze către frontierele externe ale UE. Aceste informații sunt utilizate pentru a se evalua dacă persoanele respective prezintă un risc legat de migrația neregulamentară, la adresa securității sau a sănătății publice;
  • prelucrarea automată a fiecărei cereri depuse prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații mobile prin consultarea altor sisteme de informații ale UE (cum ar fi SIS, VIS, baza de date a Europol, baza de date a Interpol, sistemul de intrare/ieșire, Eurodac, ECRIS) și a unei liste speciale a persoanelor supravegheate din ETIAS (creată de Europol) și efectuată conform unor norme specifice, proporționale și clar definite de verificare pentru a se determina dacă există indicii concrete sau motive rezonabile pentru a refuza sau a elibera o autorizație de călătorie;
  • eliberarea autorizațiilor de călătorie. Dacă nu se identifică rezultate pozitive sau elemente care necesită o analiză suplimentară, autorizația de călătorie se eliberează în mod automat, la câteva minute după depunerea cererii.

Autorizația va fi obținută prin intermediul unei proceduri simple, ieftine și rapide; în marea majoritate a cazurilor, autorizația ar trebuie obținută în câteva minute. Cererea pentru obținerea autorizației va putea fi completată în cel mult zece minute, fiind necesar doar un document de călătorie valabil. Autorizația va fi valabilă timp de cinci ani, pentru mai multe călătorii. Toți solicitanții cu vârsta de peste 18 ani vor trebui să achite o taxă de cerere de numai 5 EUR.

Context

Securitatea a reprezentat o temă constantă încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – începând cu Orientările politice ale președintelui Juncker din iulie 2014, până la ultimul discurs privind starea Uniunii din septembrie 2016. În discursul său, președintele Juncker a anunțat că, până în noiembrie, Comisia va propune un Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). Acesta va fi un sistem automatizat care va stabili cine va primi permisiunea de a călători în spațiul Schengen. Înființarea acestui sistem a urcat apoi pe lista priorităților în cadrul Foii de parcurs de la Bratislava, care a fost semnată și aprobată de cei 27 de lideri ai UE care s-au angajat: „să instituie un sistem de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru a permite verificarea în avans și, dacă este necesar, pentru a interzice intrarea călătorilor exonerați de obligația de a deține viză.”

La data de 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat Agenda europeană privind securitatea, în care a stabilit principalele acțiuni care vizează asigurarea unui răspuns eficace al UE împotriva terorismului și a amenințărilor în materie de securitate în Uniunea Europeană în intervalul 2015-2020.

De la adoptarea agendei s-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește punerea ei în aplicare. În luna noiembrie 2015, Comisia a propus o revizuire a Directivei privind armele de foc, urmată de Planul de acțiune privind armele de foc și explozivii în decembrie 2015. În ceea ce privește terorismul, în decembrie 2015 Comisia a adoptat o nouă Directivă privind combaterea terorismului, iar în februarie 2016, un Plan de acțiune specific privind finanțarea terorismului. În aprilie, Comisia a propus instituirea unui sistem de intrare/ieșire și a prezentat o comunicare care deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică. În plus, în luna septembrie s-a adoptat o certificare unică la nivelul UE pentru echipamentele de securitate aeronautică.

Foarte recent, la 14 septembrie 2016, Comisia a prezentat comunicarea intitulată „Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității”, în care a confirmat necesitatea de a găsi echilibrul adecvat între asigurarea mobilității și consolidarea securității, facilitând în același timp intrarea legală în spațiul Schengen fără obligația de a deține viză. În plus, la 6 octombrie au devenit operaționale poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, la doar 9 luni de la propunerea Comisiei prezentată în luna decembrie, ceea ce demonstrează un angajament clar în ceea ce privește consolidarea gestionării frontierelor externe ale UE și a securității acestora.

Faptul că președintele Juncker a creat, în august 2016, un portofoliu special pentru uniunea securității arată importanța pe care Comisia o acordă intensificării acțiunilor de răspuns la amenințarea teroristă.

Informații suplimentare

Propunerea de regulament de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile

Anexă

Studiu de fezabilitate referitor la sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile

MEMO: Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile: întrebări și răspunsuri

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile

Comunicat de presă: Agenda europeană privind securitatea: al doilea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și durabilă

Agenda europeană privind securitatea

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

IP/16/3674

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: