POR – CALENDAR LANSARI DECEMBRIE 2016

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

Axă prioritară/
Prioritate de investiţii/
Obiectiv specific/
Acţiune
Bugetul alocat apelului de proiecte (mil euro) 2016/2017 Observaţii
(probleme întâmpinate, blocaje în lansare, justificare în cazul întârzierilor)
Data lansării ghidurilor în consultare publică
(luna)
Data lansării apelului de proiecte
(luna)
Data închiderii apelului de proiecte
(luna)
Total eligibil din care UE
AP1 –Promovarea transferului tehnologic /
OS 1.1 entități de transfer tehnologic,  lansare apel de intenție
194.12 165.00 Februarie

2017

Aprilie

2017

Decembrie

2017

Se lucreaza la indeplinirea conditionalitatii ex ante a POR 2014-2020 cu privire la identificarea domeniilor regionale de specializare inteligente in complementaritate cu Strategia Nationala de Cercetare Dezvoltare Inovare (SNCDI)
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A -microîntreprinderi 234.12 199   lansat în 26.05.2016 Ianuarie 2017 APEL LANSAT
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri 117.65 100 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Este necesar a stabili clar statutul juridic al beneficiarului. Se vor clarifica anumite aspect aferente Legii incubatoarelor
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri 172.94 147.00 Iulie

2016

Decembrie

2016

August 2017 APEL LANSAT
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale – 7 REGIUNI 438.91 373.07   15.03.2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A- cladiri rezidentiale – Bucuresti -lfov 83.46 70.94   15.03.2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – 7 REGIUNI 290.41 251.88 Iulie-

August 2016

Decembrie 2016 August 2017 GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – Bucuresti -lfov 35.74 29.18 Iulie-

August 2016

Decembrie 2016 August 2017 GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public – 7 REGIUNI 28.63 24.84 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurentei exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public – Bucuresti – Ilfov 4.94 4.03 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurentei exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat
AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană –  7 REGIUNI 679.38 577.47 Decembrie

2016

Februarie

2017

Octombrie 2017 Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice – transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transportul public de călători.
AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană – Bucuresti -lfov 119.99 95.99 Decembrie

2016

Februarie

2017

Octombrie 2017
AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 7 REGIUNI 1,303.63 1,108.09 Iulie 2016 Decembrie 2016 Decembrie 2017 GHID LANSAT IN CONSULTARE PUBLICA
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană 1,058.82 957.44 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice – transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transportul public de călători
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refunctionalizarea terenurilor degradate 125.15 100.00 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană 55.29 47.00 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană 71.88 61.10 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural – 7 REGIUNI 249.76 212.3   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –partimoniul cultural -Bucuresti -lfov 26.6 21.28   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -7 REGIUNI 91.8 78.03   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2- reconversia și refuuncționalizarea terenurilor degradate -Bucuresti -lfov 14.17 11.34   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 –modernizarea drumurilor județene -7 REGIUNI 810.98 689.33   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017
AP6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 – modernizarea drumurilor județene – Bucuresti Ilfov 13.3 10.64   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017
AP7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism – 7 REGIUNI 99.34 84.44   Aprilie 2016 Decembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sanatate – 7 REGIUNI 306.38 153.19 Ianuarie 2017 Februarie 2017 Octombrie 2017 Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  vârstnici – 7 REGIUNI 27.34 23.24 Iunie 2016 Decembrie 2016 August 2017 GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  dizabilităţi – 7 REGIUNI 16.65 14.15 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  copii – 7 REGIUNI 74.9 63.67 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Ghid lansat în consultare publică
AP9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban /OS 9.1 – regenerarea comunităților defavorizate – 7 REGIUNI 89.59 85.11 Martie 2017 Mai 2017 Ianuarie 2018 Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprjin pregatitor în elaborarea SDL.
AP9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban /OS 9.1 – regenerarea comunităților defavorizate -Bucuresti -lfov 11.81 10.63 Martie 2017 Mai 2017 Ianuarie 2018 Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprjin pregatitor în elaborarea SDL.
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 –infrastructură educațională – 7 REGIUNI 261.45 222.23 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 infrastructură educațională -Bucuresti –lfov 53.19 42.55 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017
AP11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară /OS 11.1 – cadastru – 7 REGIUNI 312.89 265.96 Ianuarie – 2017 Martie 2017 Septembrie – Noiembrie 2017 Proiect major aflat in pregatire.
SUERD 451.02 383.37 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017  
ITI, inclusiv instrumente financiare AP 2 434.45 358.11 Noiembrie 2016 Ianuarie 2017 Septembrie 2017  

Data publicarii: Decembrie 2016

CALENDAR LANSARI DECEMBRIE 2016

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: