„Educația nonformală- cadru al învățării active” – proiect interșcolar transfrontalier

În perioada 24- 25 mai 2017, s-a desfășurat la Cristinești, Dorohoi și Botoșani întâlnirea cadrelor didactice, în cadrul proiectului interșcolar transfrontalier „Educația nonformală- cadru al învățării active”.

Proiectul a fost inițiat de Școala Gimnazială ”Ioan Murariu” Cristinești- Botoșani, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani, Seminarul Teologic ”Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, Structura Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Dorohoi, Structura Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Dorohoi, Școala Primară IP- Grădiniță ”Ilie Fulga” Chișinău.

Sistemul educațional are la bază educația formală care facilitează accesul elevilor la valorile culturii, științei, artei, literaturii și tehnicii, la experiența social-umană, având un rol decisiv în formarea personalității, conform nevoilor individuale și sociale. Centrarea pe performanțele înscrise în programe școalare lasă însă mai puțin timp imprevizibilului și studierii aspectelor cotidiene, cu care se confruntă elevii.

În sprijinul educației formale vine educația nonformală, ca abordare a învățării prin activități plăcute și motivante. Avantajele sale multiple înglobeaza bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime.

Proiectul este o pledoarie pentru educația nonformală cu sensul de acțiune organizată cu scopul de a se realiza o punte între cunoștintele predate de profesori și punerea lor în practică, de a lărgi orizontul elevilor dincolo de conținuturile curricular, de a forma și dezvolta competențe și abilități de viață. Acest tip modern de instruire mărește coeziunea în colectivele de elevi și îmbunătățește legătura dintre cadrul didactic și elevi deoarece se elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii, elevii participând activ și cu plăcere la propria dezvoltare.

Prin activitățile propuse a se desfășura în cadrul acestui proiect am urmărit să promovăm educația nonformală ca fiind contextul ideal pentru învățarea activă, datorită implicării fiecărui elev, dar și valorificării/ extinderii experienței lor de viață.

Parteneriatul educațional a avut drept scop stimularea cercetării științifice și metodice a cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar, precum și valorificarea preocupărilor acestora în domeniul educației nonformale, în vederea eficienței procesului de învățare prin participare activă a fiecărui elev.

Obiectivele proiectului au constat în prezentarea modului de organizare şi derulare a activităților educative extracurriculare și extrașcolare în România, cu accent pe învățarea activă; stabilirea unor paralele între metodele aplicate în cele două ţări în realizarea educației nonformale; cunoașterea valorii şi importanţei operei lui Mihai Eminescu în patrimoniul cultural românesc, cât şi în cel universal, ca punct de plecare în realizarea educației nonformale prin cultură și artă; stimularea schimbului de experienţă pozitivă între școlile/ țările partenere; promovarea imaginii școlilor participante; responsabilizarea fiecărui membru participant în organizarea şi derularea activităţii.

Programul de activități s-a concretizat prin vizitarea unor instituții de învățământ din județul Botoșani de către cadrele didactice din Republica Moldova (pentru a observa ergonomia spaţiului, amenajarea sălilor, spaţiile cu destinaţii speciale); asistență la activități educative susținute de cadrele didactice de la școala organizatoare; prezentarea unor exemple de bună practică în domeniul activității educative extrașcolare și extracurriculare în cadrul unui seminar; vizionarea unor spectacole realizate de către copii de grădiniță și elevi; vizită la Memorial Ipotesti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”; concluzii asupra activității desfășurate.

Rezultate aşteptate au vizat în primul rând rezultatele exprimate în termeni cantitativi: 45 de cadre didactice participante la activitățile proiectului. Rezultatele exprimate în termeni calitativi: ameliorarea atitudinilor civice si interculturale la nivelul cadrelor didactice; o mai bună capacitate a școlilor de a elabora și de a implementa proiecte educaționale; dezvoltarea unor competențe de comunicare, de colaborare, de a analiza o problemă din multiple perspective, de dialog intercultural între cadrele didactice;
susținerea dialogului intercultural și a transferului de bune practici la nivelul cadrelor didactice.

La activitățile proiectului au participat Prof. Paula Gavriluță – insp. general adj., Prof. Otiliea Sandu – inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, Prof. Olguța Șchiopu- inspector școlar pentru învățământ primar, Prof. Cristina Sfeclă- inspector școlar pentru educație timpurie, primarul comunei Cristinești, d-l Marinel Stredie, dar și viceprimarul municipiului Dorohoi, d-l Lucian Topalagă.

Impresii ale oaspeților: „Proiectul Educațional transfrontalier „Educația nonformală-cadrul învățării prin participare activă”, din județul Botoșani, România, a fost o colaborare frumoasă de-a lungul drumului pe care cu înțelepciune îl numim EDUCAȚIE. Toată stima pentru profesorii de succes, valoroși și de calitate excepțională pe care i-am cunoscut! (prof. Lucia Pisarenco- Școala Primară „Antonin Ursu”, Chișinău)

”Colaborarea în cadrul Proiectului Educațional Transfrontalier ”Educația nonformală cadrul învățării prin participare activă” în județul Botoșani, România a lăsat impresii de neuitat. Un schimb de experiență eficient, gazde primitoare și oameni valoroși peste Prut. Mulțumiri tuturor participanților în cadrul proiectului, partenerilor, Inspectoratului Școlar Botoșani, coordonatorilor de proiect.” (prof. Margareta Simerțchii- IP Scoala-gradiniță „Ilie Fulga”)

(Comunicat de presa)

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: