UE și Japonia finalizează Acordul de parteneriat economic

Sursa: Comisia Europeană

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Bruxelles, 8 decembrie 2017

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, și ministrul japonez al afacerilor externe, Taro Kono, au anunțat astăzi încheierea cu succes a discuțiilor finale privind Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (APE).

Pornind de la acordul politic de principiu la care s-a ajuns în cursul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Japonia din 6 iulie 2017, negociatorii ambelor părți au pus la punct ultimele detalii pentru finalizarea textului juridic. Procesul este acum încheiat.

Rezultatul de astăzi a fost posibil datorită angajării personale puternice a Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a Prim-ministrului Japoniei, Shinzo Abe, pe tot parcursul procesului și mai ales în 2017, cu ocazia întâlnirii lor de la Bruxelles din martie și a întâlnirii din cadrul Reuniunii la nivel înalt a G7 de la Taormina din mai.

Finalizarea acestor negocieri reprezintă o etapă importantă în procesul de realizare a celui mai mare acord comercial bilateral negociat vreodată de Uniunea Europeană. Acordul de parteneriat economic va crea oportunități uriașe de piață pentru ambele părți, va intensifica cooperarea dintre Europa și Japonia în diverse domenii, va reafirma angajamentul comun al celor două părți față de dezvoltarea durabilă și va include, pentru prima oară, un angajament specific referitor la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

După ce a confirmat finalizarea acestui proces într-o convorbire telefonică cu Prim-ministrul Abe mai devreme în cursul zilei de astăzi, Președintele Jean-Claude Juncker a spus: „Este o reușită, ca formă și fond, a Uniunii Europene la superlativ. UE și Japonia transmit un mesaj puternic în apărarea comerțului deschis, echitabil și reglementat. Acest acord consacră valori și principii comune și aduce beneficii concrete ambelor părți, menajându-le, totodată, punctele sensibile. În concordanță cu angajamentul pe care ni l-am asumat în iulie, am finalizat discuțiile înainte de sfârșitul anului. Vom face acum ceea ce este necesar pentru a prezenta acordul Parlamentului European și statelor membre ale UE, astfel încât societățile și cetățenii noștri să poată începe să-i valorifice potențialul înainte de încheierea mandatului Comisiei mele.

„Totul se petrece conform planificării – ne îndeplinim promisiunea de a încheia acest acord benefic pentru ambele părți în cursul anului curent”, a declarat comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström„UE și Japonia împărtășesc aceeași viziune despre o economie mondială deschisă și reglementată, care garantează cele mai ridicate standarde. Astăzi, transmitem un mesaj celorlalte țări despre importanța unui comerț liber și echitabil și despre modelarea globalizării. Această înțelegere are un potențial uriaș și mă bucur să văd că UE și Japonia își mențin neclintite intențiile de a semna acordul anul următor. În acest fel, firmele, lucrătorii și consumatorii din UE vor putea profita cât mai curând de beneficiile pe care le produce.”

Iată și ce a declarat Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală: „Acest acord reprezintă înțelegerea cea mai importantă și mai ambițioasă încheiată în sectorul comercial agroalimentar de UE în istoria sa. El va oferi exportatorilor noștri din sectorul agroalimentar oportunități uriașe de creștere pe o piață foarte extinsă, matură și sofisticată. Am reușit să elaborăm un acord-model de liber schimb care se potrivește profilului nostru de exporturi, ajungând, în același timp, la un acord cu partenerul nostru care este deopotrivă de avantajos pentru ambele părți. Din acest context reiese că UE deține un rol de lider pe plan mondial și stabilește standarde în modul de abordare a comerțului mondial și a regulilor sale – un exemplu concret al valorificării de către UE a globalizării în avantajul cetățenilor noștri. Exporturile agroalimentare ale UE duc la apariția unor locuri de muncă de calitate ridicată, majoritatea în mediul rural.”

Ultimele discuții cu caracter tehnic care au avut loc din iulie încoace au inclus: stabilizarea angajamentelor UE și ale Japoniei cu privire la tarife și servicii; convenirea prevederilor finale referitoare la protecția indicațiilor geografice ale UE și ale Japoniei; finalizarea capitolelor pe tema bunelor practici de reglementare și a cooperării în materie de reglementare, precum și pe tema transparenței, consolidarea angajamentului față de Acordul de la Paris prin capitolul referitor la comerț și dezvoltarea durabilă; dar și rezolvarea unei serii de probleme minore care persistau în mai multe părți ale acordului.

 

Principalele elemente ale acordului

Acordul de parteneriat economic va elimina marea majoritate a taxelor vamale pe care întreprinderile din UE care exportă în Japonia le plătesc anual, în cuantum de 1 miliard de euro, precum și o serie de obstacole de lungă durată în ceea ce privește reglementarea. Acordul va deschide, de asemenea, piața japoneză, cuprinzând 127 de milioane de consumatori, pentru exporturi agricole esențiale din UE și va determina creșterea oportunităților de export ale UE într-o serie întreagă de alte sectoare.

În ceea ce privește exporturile de produse agricole din UE, în mod special acordul:

  • va elimina taxele vamale pentru multe brânzeturi, precum Gouda și Cheddar (care sunt în prezent de 29,8 %), precum și pentru exporturile de vin (actualmente de 15 %, în medie);
  • va permite UE să își sporească în mod substanțial exporturile de carne de vită către Japonia, în timp ce pentru carnea de porc vor exista schimburi comerciale scutite de taxe vamale la exportul de carne prelucrată, precum și schimburi comerciale scutite aproape complet de taxe vamale pentru carnea proaspătă;
  • va asigura protecția în Japonia a peste 200 de produse agricole europene de înaltă calitate, așa-numitele produse care beneficiază de indicații geografice (IG), precum și protecția unei selecții de IG japoneze în UE.

Acordul deschide și piețe de servicii, în special serviciile financiare, comerțul electronic, telecomunicațiile și transporturile. De asemenea, acordul…

  • garantează întreprinderilor din UE accesul la marile piețe de achiziții publice din 48 de orașe mari din Japonia și elimină obstacolele din calea achizițiilor publice în sectorul feroviar, important din punct de vedere economic, la nivel național;
  • abordează anumite puncte sensibile ale UE, de exemplu pe cele din sectorul construcțiilor de automobile, prin prevederea unor perioade de tranziție înainte de deschiderea piețelor.

Înțelegerea include și un capitol amplu despre comerț și dezvoltarea durabilă, fixează cele mai ridicate standarde în materie de forță de muncă, siguranță, mediu și protecția consumatorilor, consolidează acțiunile UE și ale Japoniei cu privire la dezvoltarea durabilă și la schimbările climatice și protejează pe deplin serviciile publice.

În ceea ce privește protecția datelor, chestiune care este tratată separat de Acordul de parteneriat economic, în timpul reuniunii la nivel înalt din iulie, a fost elaborată o declarație comună în care UE și Japonia subliniază importanța asigurării unui grad ridicat de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal ca drept fundamental și factor central al încrederii consumatorilor în economia digitală, care facilitează și mai mult fluxurile reciproce de date, ducând la dezvoltarea economiei digitale. Prin reformele recente ale legislațiilor proprii din domeniul confidențialității datelor, ambele părți au sporit gradul de convergență dintre sistemele lor, care se bazează, în special, pe o legislație generală în materie de confidențialitate a datelor, pe un set de drepturi individuale și pe asigurarea respectării exercitată de autorități independente de supraveghere. Se deschid astfel noi oportunități de facilitare a schimburilor de date, inclusiv printr-o identificare simultană, de către ambele părți, a unui nivel adecvat de protecție. UE și Japonia continuă să depună eforturi în vederea adoptării, cât mai curând posibil în 2018, a unor decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul respectivelor norme privind protecția datelor.

 

Următoarele etape

Acest anunț înseamnă că UE și Japonia vor începe acum verificarea textului din punct de vedere juridic, cunoscută și sub denumirea de „examinare juridică”.

Odată finalizat acest proces, textul acordului în limba engleză va fi tradus în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE și în japoneză.

Comisia va transmite apoi acordul spre aprobare Parlamentului European și statelor membre ale UE, având ca scop intrarea sa în vigoare înainte de încheierea mandatului actual al Comisiei Europene (2019).

În același timp, continuă negocierile pe tema standardelor de protecție a investițiilor și cele referitoare la soluționarea diferendelor legate de protecția investițiilor. Angajamentul ferm de ambele părți este de a se ajunge la convergență în ceea ce privește negocierile pe tema protecției investițiilor cât mai curând posibil, având în vedere angajamentul lor comun față de un mediu de investiții stabil și sigur în UE și Japonia.

UE și Japonia continuă, de asemenea, să depună eforturi pentru încheierea rapidă a Acordului de parteneriat strategic, care va consolida și mai mult relația dintre UE și Japonia și va oferi o direcție strategică și coerență conlucrării noastre prezente și viitoare. Acordul de parteneriat strategic și Acordul de parteneriat economic sunt planificate spre semnare împreună în 2018.

 

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă privind acordul de principiu (iulie 2017)

Declarația comună în urma celei de-a 24-a reuniuni la nivel înalt UE-Japonia (iulie 2017)

Memo: elementele principale ale Acordului de parteneriat economic UE-Japonia

Fișe informative tematice cu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Grafice informative cu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Relatările exportatorilor: exportatori europeni pe piața japoneză

Capitole convenite și documente de negociere

Transparență în negocieri: reuniuni și documente

Mai multe informații despre Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Mai multe informații despre relațiile comerciale dintre UE și Japonia

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: