Regio acordă suport orașelor mici și mijlocii care inițiază investiții integrate pentru revitalizare urbană / Axa 13

 

Sfârșitul lunii martie a fost marcat de publicarea ghidului solicitantului aferent Axei Prioritare 13: “Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” care detaliază condițiile de accesare a finanțărilor disponibile.

Începând cu 30 aprilie 2018, centrele urbane (orașe și municipii) cu un nivel al populației sub 100.000 de locuitori pot depune aplicații pentru a valorifica alocarea în valoare de 26,5 milioane euro disponibila Regiunii Nord – Est pentru investiții integrate care vizează concomitent, îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane. Avantajul acestei abordări integrate consta în faptul că pot fi soluționate simultan mai multe provocări, între care există relații de interdependență, contribuind astfel la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a respectivelor orașe și municipii.

Concret, proiectele pot viza acțiuni care constau în:

  1. Construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor în care se desfășoară sau se vor desfășura activități sociale, educaționale,  culturale și recreative, respectiv: centre sociale de zi, cantine sociale, locuințe sociale, creșe, grădinițe, scoli, centre culturale, educațional, recreative, biblioteci, muzee, teatre, etc.
  2. Construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv: drumurile publice din limitele administrative ale UAT, zone pietonale, parcuri, grădini publice și alte zone cu spatii verzi, facilități sportive și recreaționale de mici dimensiuni, etc.

Valoarea eligibilă a proiectelor trebuie să se încadreze între minim 100.000 Euro și maxim 5.000.000 euro. Investițiile finanțate trebuie să se concentreze în principal pe componenta socio-umană, vizând în principal promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. În acest sens, în elaborarea aplicațiilor trebuie să avem în vedere condiția ca valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiția de bază aferente clădirilor publice din categoria 1 (ce vizează activități sociale, educaționale,  culturale și recreative) trebuie să reprezinte minimum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiția de bază a proiectului.

Categorii de beneficiari eligibili:

Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii,  cu excepția celor 40 de municipii reședința de județ, care au sub 100.000 de locuitori.

Parteneriate dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii și/sau cu UAT județul si/sau cu instituții publice din subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale;

Perioada de depunere: 30.04.2018, ora 12.00 – 30.08.2018, ora 12.00.

Descarca Ghid specific Obiectivul Specific 13.1

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Regional de Informare din cadrul ADR Nord-Est, Tel 0233 224 167, e-mail: info@adrnordest.ro

Constantin Amarinei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Birou Regional de Informare

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: