Sprijin pentru micii producători și IMM-uri: măsuri pentru interzicerea practicilor comerciale neloiale

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană ia măsuri pentru interzicerea practicilor comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

Bruxelles, 12 aprilie 2018

Comisia vizează cele mai dăunătoare practici comerciale neloiale, pentru a le oferi fermierilor și întreprinderilor mici și mijlocii mai multă certitudine și pentru a le degreva parțial de necesitatea de a gestiona riscuri pe care nu le pot controla deloc sau aproape deloc.

Comisia prezintă astăzi o propunere care interzice cele mai dăunătoare practici comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, pentru a asigura un tratament mai echitabil pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul agroalimentar. În plus, propunerea include dispoziții eficace privind punerea în aplicare: autoritățile naționale pot impune sancțiuni atunci când se constată încălcări.

Operatorii mai mici din lanțul de aprovizionare cu alimente, inclusiv fermierii, sunt vulnerabili față de practicile comerciale neloiale utilizate de partenerii din cadrul lanțului. Adesea, acești operatori nu au putere de negociere și alternative pentru vânzarea produselor lor către consumatori.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Există dezechilibre în ceea ce privește puterea de negociere în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, iar prin această propunere Comisia combate ferm practicile comerciale neloiale. Luăm măsuri deoarece comportamentul neloial în afaceri subminează viabilitatea economică a operatorilor din cadrul lanțului. Stabilind standarde minime și consolidând aplicarea reglementărilor, propunerea ar trebui să garanteze că acești operatori pot concura în mod echitabil, contribuind astfel la eficiența lanțului în ansamblu. Propunerea reprezintă o declarație clară în favoarea unei conduite mai echitabile în afaceri.”

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Tăria unui lanț este dată de cea mai slabă verigă a sa. Un lanț de aprovizionare cu alimente eficient și eficace este un lanț echitabil. Propunerea prezentată astăzi se referă, în esență, la echitate, la a da o voce celor fără voce, celor care, fără vreo vină proprie, sunt victimele unei poziții de negociere slabe. Inițiativa de astăzi, care interzice practicile comerciale neloiale, vizează consolidarea poziției producătorilor și a IMM-urilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. De asemenea, inițiativa vizează asigurarea unei aplicări ferme și eficace a reglementărilor. Cu ajutorul unei proceduri bazate pe confidențialitatea plângerilor, încercăm să eliminăm «factorul teamă» din lanțul de aprovizionare cu alimente.”

Practicile comerciale neloiale care urmează a fi interzise sunt plățile întârziate în cazul produselor perisabile, anulările în ultimul minut ale comenzilor, modificările unilaterale sau retroactive ale contractelor și obligarea furnizorului la plata produselor irosite. Alte practici vor fi permise numai dacă fac obiectul unui acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate între părți: faptul că un cumpărător returnează unui furnizor produsele alimentare nevândute; faptul că un cumpărător impune unui furnizor o plată pentru garantarea sau menținerea unui acord de furnizare pentru produse alimentare; faptul că un furnizor plătește pentru promovarea sau comercializarea produselor alimentare vândute de cumpărător.

Propunerea Comisiei impune statelor membre să desemneze o autoritate publică responsabilă cu aplicarea noilor norme. În cazul unei încălcări dovedite a normelor, organismul responsabil va avea competența de a impune o sancțiune proporționată și disuasivă. Această autoritate de punere în aplicare va putea iniția investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri. În acest caz, părțile care depun plângeri vor avea dreptul de a solicita confidențialitate și anonimat pentru a-și proteja poziția față de partenerul comercial. Comisia va institui un mecanism de coordonare între autoritățile de punere în aplicare, pentru a permite schimbul de bune practici.

Măsurile propuse completează măsurile existente în statele membre și codul de conduită al inițiativei voluntare privind lanțul de aprovizionare. Dacă doresc, statele membre pot lua măsuri suplimentare.

Propunerea Comisiei va lua forma unei legi europene (directive) și urmează să fie transmisă, împreună cu o evaluare a impactului, celor doi colegiuitori, adică Parlamentului European și Consiliului, în cadrul acestuia din urmă fiind reprezentate guvernele statelor membre.

Context

Potrivit programului de lucru al Comisiei pentru 2018, „Comisia va propune măsuri de îmbunătățire a funcționării lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, pentru a-i ajuta pe agricultori să își consolideze poziția pe piață și să se protejeze împotriva șocurilor viitoare”.

Această inițiativă sosește în urma referirilor la lanțul de aprovizionare cu alimente din discursurile privind starea Uniunii ale președintelui Juncker din 2015 și 2016 și este un răspuns de politică la rezoluția adoptată de Parlamentul European în iunie 2016, care invita Comisia Europeană să prezinte o propunere pentru un cadru la nivelul UE privind practicile comerciale neloiale. Mai mult, în decembrie 2016, Consiliul a îndemnat Comisia să realizeze o evaluare a impactului în vederea propunerii unui cadru legislativ la nivelul UE sau a unor măsuri nelegislative pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale.

Încă de la începutul mandatului său, Comisia a depus eforturi pentru realizarea unui lanț de aprovizionare cu alimente mai echitabil și mai echilibrat. În 2016, am instituit Grupul operativ pentru piețele agricole (Agricultural Markets Taskforce – AMTF), pentru a evalua rolul fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente în ansamblul său și pentru a face recomandări privind modul în care poate fi consolidat acest rol. Pe baza acestor recomandări, în 2017, Comisia a lansat o evaluare inițială a impactului și o consultare publică privind îmbunătățirea lanțului de aprovizionare cu alimente, inițiative care au contribuit la identificarea practicilor comerciale neloiale specifice vizate de directivă. Un sondaj de opinie realizat recent la nivelul întregii UE, publicat în februarie 2018, arată că marea majoritate a respondenților (88 %) consideră importantă consolidarea rolului fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. 96 % dintre respondenții care au participat la consultarea publică din 2017 privind modernizarea PAC au fost de acord cu afirmația că îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv combaterea practicilor comerciale neloiale, ar trebui să fie un obiectiv al politicii agricole comune a UE.

Propunerile se bazează pe un cod de bune practici voluntar care există deja în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, cunoscut sub numele de Inițiativa privind lanțul de aprovizionare (Supply Chain Initiative – SCI). SCI a fost lansată în 2013 de șapte asociații de la nivelul UE care cuprindeau industria produselor alimentare și a băuturilor, producători de bunuri de marcă, sectorul comerțului cu amănuntul, întreprinderi mici și mijlocii și traderi agricoli. SCI a apărut ca urmare a Forumului la nivel înalt privind mai buna funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente, condus de Comisie și lansat în 2010 pentru a ajuta la elaborarea politicilor în sectorul produselor alimentare și al băuturilor și pentru a contribui la mai buna funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente.

Informații suplimentare

Propunerea Comisiei privind combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

MEMO: Combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: