Facilitarea accesului întreprinderilor de dimensiuni mai mici la finanțare prin piețele de capital

 

Bruxelles, 24 mai 2018

Comisia Europeană a propus astăzi noi norme pentru a oferi întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) un acces îmbunătățit la finanțare prin piețele publice.

Inițiativa de astăzi, care se înscrie în cadrul agendei uniunii piețelor de capital, ar trebui să permită societăților din UE să aibă acces la finanțare prin piețele de capital mai ușor și la costuri mai mici, astfel încât să se poată extinde.

În ciuda avantajelor cotării la bursă, în UE, piețele publice pentru IMM-uri au adesea dificultăți în a atrage noi emitenți. De aceea, așa cum anunța în evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital, publicată în luna iunie 2017, Comisia dorește să adapteze normele UE existente privind accesul la piețele publice. Această inițiativă vine în completarea unui set cuprinzător de măsuri care au fost deja adoptate de Comisie după lansarea uniunii piețelor de capital cu scopul de a îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare prin piețele de capital.

Scopul acestei măsuri este, pe de o parte, acela de a reduce formalitățile administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii care încearcă să intre pe bursă și să emită titluri de valoare pe „piețele de creștere pentru IMM-uri” (o nouă categorie de locuri de tranzacționare, destinată emitenților de mici dimensiuni), iar, pe de altă parte, acela de a stimula lichiditatea acțiunilor IMM-urilor cotate la bursă. Noile norme vor introduce o abordare mai proporțională în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor care doresc să fie cotate la bursă, garantând, totodată, protecția investitorilor și integritatea pieței.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Asigurarea unui acces mai larg al întreprinderilor noastre mici și mijlocii la finanțare prin piețele de capital este un element central al proiectului uniunii piețelor de capital. Astăzi, din cele 20 de milioane de IMM-uri din Europa, doar 3 000 sunt cotate la bursă. Vrem ca această situație să se schimbe. Propunem astăzi norme care vor permite IMM-urilor să aibă mai ușor acces la o gamă largă de surse de finanțare, în toate etapele dezvoltării lor, și să atragă capital de pe piețele publice.

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Dat fiind rolul crucial pentru stimularea creșterii economice și a locurilor de muncă pe care îl joacă IMM-urile aflate în expansiune, este esențial să ne asigurăm că le oferim acestor întreprinderi toate stimulentele de care au nevoie pentru a se dezvolta. După propunerile-cheie în beneficiul IMM-urilor pe care le-am prezentat până acum, care au abordat, printre altele, chestiunea finanțării participative și a finanțării prin capitalul de risc, prin această nouă propunere facilităm și mai mult accesul IMM-urilor la piețele publice.”

Inițiativa de astăzi ar trebui să genereze o creștere a numărului de IMM-uri ale căror acțiuni sunt cotate la bursă prin oferte publice inițiale și să permită întreprinderilor cotate pe piețele respective să atragă o gamă mai largă de investitori. O piață mai lichidă va facilita tranzacționarea acțiunilor IMM-urilor datorită numărului mare de cumpărători și vânzători, ceea ce va permite IMM-urilor să aibă mai ușor acces la finanțare. Totodată, cei care investesc în IMM-uri vor putea să își convertească mai ușor investițiile în numerar, ceea ce va contribui, în ultimă instanță, la crearea de locuri de muncă și la creștere economică în UE.

Principalele modificări propuse a fi aduse normelor privind cotarea IMM-urilor:

  • Adaptarea obligațiilor actuale de a ține registre cu numele persoanelor care au acces la informații ce pot influența prețul astfel încât să se evite impunerea unei sarcini administrative excesive asupra IMM-urilor, fără a se restrânge însă libertatea autorităților competente de a investiga cazurile de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate.
  • Oferirea posibilității emitenților care sunt cotați de cel puțin trei ani pe piețele de creștere pentru IMM-uri să elaboreze un prospect simplificat atunci când trec pe o piață reglementată. Prospectul este un document juridic care conține informații de care un investitor are nevoie pentru a putea lua decizia dacă să investească sau nu într-o societate. Propunerea de astăzi merge chiar mai departe decât normele deja revizuite și simplificate privind prospectul, facilitând accesul întreprinderilor la finanțare pe piețele de capital din Europa.
  • Simplificarea condițiilor de înregistrare a locurilor de tranzacționare specializate în emiterea de obligațiuni ca piețe de creștere pentru IMM-uri. Acest lucru se va face prin stabilirea unei noi definiții a emitenților care emit numai titluri de creanță. Potrivit noii definiții, în această categorie ar intra întreprinderile care emit obligațiuni a cărora valoare este mai mică de 50 de milioane EUR într-o perioadă de 12 luni.
  • Stabilirea unui set comun de norme privind contractele de lichiditate pentru piețele de creștere pentru IMM-uri în toate statele membre, în paralel cu normele naționale. Aceste norme se referă la acordurile încheiate între emitenți și intermediarii financiari (o bancă sau o societate de investiții) prin care intermediarii cumpără și vând acțiuni aparținând emitentului și în numele acestuia, sporind astfel lichiditatea acțiunilor respective.

Această inițiativă cuprinde o propunere legislativă care aduce modificări tehnice Regulamentului privind abuzul de piață și Regulamentului privind prospectul, precum și noi modificări tehnice actelor delegate adoptate în temeiul Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II). Modificările propuse ar trebui să asigure creșterea numărului de IMM-uri ale căror acțiuni sunt cotate pe piețele de creștere pentru IMM-uri, fără a aduce însă atingere normelor fundamentale ale UE care au fost introduse în urma crizei financiare pentru a restabili încrederea în piețele de capital.

Propunerea de regulament de modificare a normelor privind abuzul de piață și prospectul urmează să fie acum discutate de Parlamentul European și de Consiliu. Modificările propuse a fi aduse actului delegat MiFID II urmează să fie publicate online în vederea unei consultări publice care va dura patru săptămâni, după care vor fi adoptate de către Comisie și trimise Parlamentului European și Consiliului în vederea exercitării de către acestea a dreptului de control.

Context

Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor în toate etapele dezvoltării lor este un element central al proiectului Comisiei privind uniunea piețelor de capital. S-au realizat deja progrese importante în sensul facilitării accesului IMM-urilor la finanțare, în special prin introducerea normelor privind prospectul simplificat. În ianuarie 2018 au intrat în vigoare și normele referitoare la piețele de creștere pentru IMM-uri, care permit accesul întreprinderilor de dimensiuni mai mici la finanțare sub formă de capital propriu și prin îndatorare (obligațiuni). Totuși, mai rămân multe de făcut. Numărul de oferte publice inițiale pentru IMM-uri este astăzi de două ori mai mic decât în perioada 2006-2007.

Societățile cotate pe o piață de creștere pentru IMM-uri trebuie să se supună unor norme ale UE, cum ar fi Regulamentul privind abuzul de piațăRegulamentul privind prospectul sau MiFID II. În multe privințe, actele legislative europene nu fac însă distincția dintre societățile de mari dimensiuni și cele de dimensiuni mai mici. De exemplu, Regulamentul privind abuzul de piață se aplică tuturor societăților care emit acțiuni, indiferent de mărimea lor. Prin propunerile de astăzi, Comisia dorește să instituie un cadru de reglementare mai proporțional pentru a veni în sprijinul IMM-urilor care doresc să fie cotate la bursă, garantând, în același timp, protecția investitorilor și integritatea pieței.

Propunerea de astăzi a fost anunțată în evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune al Uniunii privind piețele de capital, care a fost publicată în luna iunie 2017, și este rezultatul unor ample lucrări pregătitoare, inclusiv al unei consultări publice desfășurate în perioada decembrie-februarie 2018. Propunerea se bazează și pe rezultatele cererii de contribuții privind cadrul de reglementare pentru serviciile financiare. Propunerile sunt primele dintr-o serie de acțiuni („Pachetul privind cotarea IMM-urilor”) menite să contribuie la revitalizarea ofertelor publice inițiale pentru IMM-urile din UE. Printre acțiunile avute în vedere se numără în special lansarea unui studiu privind furnizarea de servicii de cercetare privind IMM-urile, precum și a unui proces de reflecție privind rolul pe care l-ar putea juca asistența financiară publică.

Informații suplimentare

Notă de informare

Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital

Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: