Norme mai stricte în materie de asigurări pentru protecția victimelor accidentelor auto


Bruxelles, 24 mai 2018

Comisia Europeană propune astăzi consolidarea normelor UE privind asigurările auto pentru a le oferi victimelor accidentelor auto o protecție mai eficientă și pentru a îmbunătăți drepturile deținătorilor de polițe de asigurare.

Prin propunerea de astăzi se va asigura faptul că victimele accidentelor auto primesc despăgubirile integrale care li se datorează, chiar și în cazul în care asigurătorul este insolvabil. Normele revizuite vor prevedea, de asemenea, că persoanele care au un istoric al cererilor de despăgubire într-un alt stat membru al UE sunt tratate în același mod ca deținătorii de polițe de pe piața internă și ar putea chiar să beneficieze de condiții de asigurare mai bune.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Prin propunerea de astăzi, ne asigurăm că victimele accidentelor auto vor beneficia de o protecție mai bună în viitor. În plus, atunci când un cetățean al unui stat membru se deplasează în afara frontierelor naționale și achiziționează o asigurare auto într-un alt stat membru al UE, istoricul cererilor sale de despăgubire va fi tratat în același mod ca cel al consumatorilor de pe piața internă respectivă. Iată o veste bună nu numai pentru cei care se deplasează pe teritoriul UE, ci și pentru noi toți, în calitate de cetățeni ai UE.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Directiva privind asigurarea de răspundere civilă auto reprezintă fundamentul bunei funcționări a pieței unice a asigurărilor auto, în beneficiul șoferilor și al potențialelor victime ale accidentelor auto. Facilităm mobilitatea în întreaga UE prin portabilitatea istoricului cererilor de despăgubire. În plus, îmbunătățim accesul la despăgubiri pentru victimele accidentelor auto în cazul insolvabilității unui asigurător și consolidăm lupta împotriva conducerii de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare.”

Propunerea de modificare a Directivei privind asigurarea de răspundere civilă auto va facilita sarcina autorităților de a combate conducerea de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare. Propunerea aliniază ratele minime de acoperire prin asigurări auto în întreaga UE. În fine, aceasta precizează domeniul de aplicare al Directivei privind asigurarea de răspundere civilă auto în urma hotărârilor recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Propunerea de astăzi reprezintă o altă acțiune subsecventă Planului de acțiune al Comisiei privind serviciile financiare de consum, care a fost prezentat în martie 2017.

Propuneri de modificare a normelor în vigoare ale UE privind asigurările auto:

Comisia propune următoarele modificări:

Insolvabilitatea unui asigurător: În cazul în care asigurătorul vehiculului responsabil de producerea unui accident este insolvabil, victimele vor fi despăgubite rapid și integral în statul lor membru de reședință. În contexte transfrontaliere, responsabilitatea financiară finală va reveni sectorului asigurărilor din statul membru de origine al asigurătorului, ceea ce va permite, totodată, despăgubirea rapidă a victimelor.
Declarațiile privind istoricul cererilor de despăgubire: Asigurătorii vor trebui să trateze declarațiile privind istoricul cererilor de despăgubire emise de către un asigurător într-un alt stat membru în același mod ca cele emise pe piața internă. Acest lucru ar trebui să garanteze faptul că cetățenii care achiziționează asigurări în străinătate pot beneficia de prime de asigurare mai avantajoase, pe picior de egalitate cu consumatorii de pe piața internă.
Conducerea de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare: Competențele statelor membre de a combate conducerea de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare vor fi consolidate. Acest demers ar trebui să contribuie la combaterea conducerii de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare ce antrenează creșterea primelor pentru conducătorii auto onești.
Sumele minime asigurate: Cetățenii UE vor beneficia de același nivel de protecție minimă atunci când călătoresc în UE. Propunerea stabilește niveluri de protecție minime și armonizate în întreaga UE pentru leziuni corporale și daune materiale, întrucât nivelurile minime actuale diferă ușor de la un stat membru la altul.
Domeniul de aplicare: Pentru a spori securitatea juridică, propunerea încorporează în directivă jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Normele clarifică acum, în special, faptul că accidentele produse în timpul utilizării obișnuite a unui vehicul în scopul transportului, inclusiv folosirea acestuia pe proprietăți private, sunt acoperite de asigurare.
Context

Prima directivă a UE privind asigurările auto a fost adoptată în 1972, având drept obiective protecția victimelor accidentelor auto și facilitarea liberei circulații a autovehiculelor între statele membre. Ulterior, alte cinci directive privind asigurările auto au întărit, treptat, protecția cetățenilor UE. În 2009, acestea au fost consolidate într-o singură directivă a UE privind asigurarea de răspundere civilă auto, și anume Directiva 2009/103/CE.

În iunie 2016, Comisia a inițiat lucrări în vederea evaluării Directivei privind asigurarea de răspundere civilă auto, incluzând o consultare publică realizată în perioada iulie-octombrie 2017. Modificările prezentate astăzi sunt propuse în urma respectivei evaluări.

Informații suplimentare

MEMO

Mai multe informații despre Directiva privind asigurarea de răspundere civilă auto

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: