Tabloul de bord 2018 privind justiția în UE

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Primii din Europa la numărul de cazuri litigioase civile și comerciale primite/100 de locuitori

Bruxelles, 28 mai 2018

Astăzi, Comisia Europeană publică Tabloul de bord 2018 privind justiția în UE, care oferă o imagine de ansamblu comparativă a independenței, a calității și a eficienței sistemelor judiciare din statele membre ale UE.

Scopul său este de a ajuta autoritățile naționale să sporească eficacitatea sistemelor lor judiciare.

Tabloul de bord 2018 privind justiția în UE vine într-un moment în care respectarea statului de drept este prioritară pe agenda UniuniiÎn lipsa statului de drept, a democrației, a drepturilor civile și a bunei gestiuni financiare, fondurile UE sunt în pericol,” a declarat comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová. „În Tabloul de bord încurajăm reformele n justiție și identificăm exemplele bune în acest sens. Principiul sine qua non al oricărei astfel de reforme este că nu există stat de drept fără standarde europene ridicate privind independența sistemului judiciar. Noul tablou de bord analizează principalii indicatori și va ajuta statele membre să aplice aceste standarde.”

În comparație cu edițiile precedente, Tabloul de bord din 2018 dezvoltă indicatorii într-o mai mare măsură. Acesta consolidează în special secțiunea privind independența sistemului judiciar, care este relevantă pentru evaluarea statului de drept. Tabloul de bord analizează mai detaliat consiliile judiciare, implicarea executivului și a parlamentului în numirea și destituirea judecătorilor și a președinților instanțelor, precum și organizarea parchetelor. De asemenea, acesta prezintă, pentru prima dată, date privind durata procedurilor în toate instanțele judecătorești.

Tabloul de bord privind justiția face parte, alături de semestrul european, de Cadrul UE pentru consolidarea statului de drept, de mecanismele de cooperare și de verificare și de acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, din setul de instrumente utilizate de Comisie pentru a monitoriza reformele din domeniul justiției din statele membre. Comisia consideră, de asemenea, că buna gestiune financiară a fondurilor UE de către statele membre necesită o protecție judiciară efectivă din partea unor instanțe independente. Prin urmare, ca parte a cadrului financiar multianual, Comisia a propus un nou mecanism privind statul de drept. Acest regulament instituie un mecanism prin care Uniunea poate suspenda, reduce sau restricționa accesul la fondurile UE în cazul în care într-un stat membru se constată deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept.

Principalele constatări ale ediției din 2018 includ:

  • independența justiției: percepția întreprinderilor asupra independenței s-a îmbunătățit sau a rămas stabilă în aproximativ două treimi din statele membre, în comparație cu anul precedent sau cu evoluția înregistrată în această privință din anul 2010 până în prezent, dar, în unele țări, s-a înrăutățit. Atât cetățenii, cât și întreprinderile consideră că ingerințele sau presiunile din partea guvernelor și a politicienilor sunt principalul motiv pentru lipsa de independență a instanțelor și a judecătorilor. Noul indicator privind organizarea parchetelor arată o tendință generalizată în direcția unor parchete mai independente, mai degrabă decât subordonate sau legate de puterea executivă.
  • resursele financiare alocate sistemelor judiciare: în general, nivelul cheltuielilor administrației publice pentru sistemul judiciar a rămas stabil în majoritatea statelor membre, dar există în continuare diferențe mari între țări. În cea mai mare parte, statele membre stabilesc resursele financiare pe baza costurilor istorice sau reale în loc să se bazeze pe volumul de muncă efectiv sau pe solicitările instanțelor. 16 state membre au utilizat fonduri ale UE pentru a-și susține financiar sistemele judiciare.
  • eficiența sistemului judiciar: se constată evoluții pozitive în statele membre care se confruntă cu probleme, dar durata procedurilor civile și comerciale este în continuare foarte lungă în mai multe state membre. În ceea ce privește combaterea spălării banilor, procedurile judiciare în primă instanță durează până la un an, în medie, în aproximativ jumătate dintre statele membre. Acestea pot dura, în medie, chiar și doi sau mai mulți ani într-o serie de state membre.

Etapele următoare

Concluziile Tabloului de bord din 2018 au fost luate în considerare la efectuarea evaluării pentru fiecare țară din cadrul semestrului european 2018 și la elaborarea propunerilor de recomandări specifice fiecărei țări publicate de Comisia Europeană la 23 mai 2018. Aceste recomandări de politică sunt discutate de statele membre în cadrul Consiliului. Liderii UE le aprobă în luna iunie, iar Consiliul le adoptă în luna iulie. Guvernele naționale țin cont apoi de recomandările respective în planurile lor de reformă și în bugetele lor naționale pentru anul următor.

Context

Tabloul de bord se concentrează asupra litigiilor civile și comerciale și asupra cauzelor administrative, pentru a ajuta statele membre în eforturile lor de a crea un mediu mai favorabil investițiilor și afacerilor și mai orientat către cetățeni. Tabloul de bord se axează pe cele trei elemente principale ale unui sistem judiciar eficace:

  • eficiență: indicatori privind durata procedurilor, rata de soluționare a cauzelor și numărul de cauze pendinte.
  • calitate: indicatori privind asistența judiciară, taxele judiciare, activitățile de formare, monitorizarea activităților instanțelor, bugetul și resursele umane.
  • independență: indicatori privind modul în care întreprinderile și publicul larg percep independența sistemului judiciar, precum și privind garanțiile legate de judecători.

Sporirea eficacității sistemelor judiciare naționale este o prioritate recunoscută a semestrului european – ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Tabloul de bord privind justiția în UE ajută statele membre să atingă acest obiectiv, oferindu-le, în fiecare an, o imagine de ansamblu comparativă a funcționării sistemelor judiciare naționale. În cadrul semestrului european 2018, pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul a adresat recomandări specifice în acest domeniu unui număr de cinci state membre: Croația, Italia, Cipru, Portugalia și Slovacia.

Pentru informații suplimentare:

Tabloul de bord 2018 privind justiția în UE

Rezumatul Tabloului de bord privind justiția: Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri

Grafice adnotate cu cifre complete

Sondajul Eurobarometru „Independența sistemelor judiciare naționale din UE în percepția publicului larg”

Sondajul Eurobarometru „Independența sistemelor judiciare naționale din UE în percepția întreprinderilor”

Semestrul european

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: