Lansarea Proiectului – Botoșani pentru Viitor

 

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

24.09.2018

 Lansare Proiect –  Botosani pentru Viitor POCU/390/5/1/  cod MYSMIS 123328

          Asociatia Grup de Actiune Locala Botosani pentru Viitor, cu sediul in Botosani, str. Postei nr.9, Incubatorul de Afaceri, cam 214, CIF38475155, implementeaza Proiectul cu titlul –  Botosani Pentru Viitor. Proiectul este  finanţat prin Fondul Social European,  Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5/1POCU/390/5/1/ Reducerea numarului de comunitati marginalizate(roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii,  Cod proiect 123328, Componenta 1, Sprijin pentru Functionarea Grupurilor de Actiune Locala  pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la Nivelul Oraselor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III- a a a Mecanismului – Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii – Regiuni mai putin Dezvoltate.

Valoarea totala a proiectului este de 1,056,575.69 lei .

Obiectivul general al proiectului

Cresterea capacitatii si sustinerea activitatii GAL Botosani pentru Viitor, în vederea pregatirii pentru procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala /DLRC si îndeplinirii atributiilor ce ii revin, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013, in termen de 38 de luni. Dezvoltarea Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritoriala propus de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii saraciei si a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicarii comunitatilor în dezvoltarea locala, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locala (SDL). Din aceasta perspectiva, scopul proiectului este acela de a mobiliza si implica pe o perioada de 38 luni, 2 comunitati dezavantajate identificate pe raza Municipiului Botosani  -Zona 1/Zona Urbana Marginasa -Parcul Tineretului, Zona 2 / Zona Urbana Marginasa – Centrul istoric, o zona mixta Zona Urbana Functionala (ZUF) care înconjoara cele doua ZUM – uri,  precum si organizatii locale publice si private relevante la nivel local, judetean sau national, pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea acestor doua comunitati intr-un mod mai inteligent, mai durabil si mai favorabil incluziunii, în concordanta cu Strategia Europa 2020.

 Obiectivele specifice ale proiectului

Cresterea capacitatii Asociatiei GAL Botosani pentru Viitor de a gestiona si implementa în mod eficient si eficace Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Botosani pe perioada de implementare a proiectului de 38 luni. Ca urmare, este vizata dezvoltarea la nivelul GAL, de competente specifice in designul si administrarea de scheme de granturi, planificarea si implementarea de proiecte.

Astfel, ne propunem dezvoltarea resursei umane relevante pentru GAL (membri/ angajati), prin consolidarea capacitatii actorilor locali interesati de a dezvolta si implementa operatiuni relevante, care contribuie la Strategia de Dezvoltare Locala, in paralel cu promovarea capacitatii de management al proiectelor (furnizare de cursuri pentru actori locali, potentiali beneficiari de finantare, membri si angajati GAL: dezvoltare comunitara/facilitare, management de proiect, management financiar; achizitii publice, introducere in Mysmis etc)

Dezvoltarea si organizarea a apelurilor de selectie de proiecte (selectia fiselor de proiect), pana in luna august 2019. Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective în ceea ce priveste selectarea proiectelor, care sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 50% din voturile privind deciziile de selectie, sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice.

Asigurarea, cu ocazia selectionarii proiectelor, a coerentei acestora cu Strategia de Dezvoltare Locala , prin acordarea de prioritate a proiectelor  în functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei.

Monitorizarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii si efectuarea de activitati specifice de evaluare.

Rezultate asteptate

  • O procedura de preselectie a proiectelor aprobata de cele doua organisme de management AM POR si AM POCU.
  • 30 de apeluri de preselectie, de propuneri de proiecte ce vizeaza dezvoltarea celor doua Zone Urbane Maginase, Parcul Tineretului ( Zona 1 ) si Centrul Istoric ( Zona 2).
  • Minim 13 proiecte in cadrul Programului cu Capital Uman si 17 Proiecte din Cadrul Programului Operational Regional , depuse.
  • Informarea si implicarea cetatenilor din cele doua Zone Urbane Marginase si din Zona Urbana Functionala (prin minim 8 intalniri, respectiv 300 de persoane informate, chestinare aplicate etc.) .
  • Regulamente si proceduri de functionare ale Asociatiei Grup de Actiune Locala Botosani pentru Viitor.
  • Dezvoltare de competente specifice ale personalului Asociatiei Grup de Actiune Locala Botosani pentru Viitor, prin participarea la minim 20 de module de formare in vederea accesarii de finantari europene.

 

Manager de Proiect, Catalina  Camelia Lupascu

Date de contact beneficiar: Asociatia Grup de Actiune Locala Botosani pentru Viitor, str. Postei nr 9, Incubatorul de Afaceri, cam 214, tel. 0755015995, mail galbotosani@gmail.com

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: