Monitorul de Botosani: Întreprinderile sociale trebuie acreditate de AJOFM

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Botoşani funcţionează Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială, care are printre alte obligaţii şi atribuţii de atestare a întreprinderilor de economie socială, potrivit prevederilor Legii privind economia socială. În vederea obţinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat, trebuie să depună sau să transmită prin Poştă, cu confirmare de primire, la AJOFM Botoşani: cerere pentru acordarea atestatului şi actele de înfiinţare şi funcţionare care demonstrează că activitatea desfăşurată are scop social.

Monitorul de Botosani: Întreprinderile sociale trebuie acreditate de AJOFM.
https://www.monitorulbt.ro/local/2019/02/19/inteprinderile-sociale-trebuie-acreditate-de-ajofm/

Lasă un răspuns