Bani europeni suplimentari pentru proiectele Orizont 2020 și Erasmus Plus

Din cele 100 de milioane EUR suplimentare, 80 de milioane EUR vor fi destinate sprijinirii cercetării în domeniul climei în cadrul programului Orizont 2020, programul de cercetare și inovare al UE. Fondurile vor contribui la realizarea obiectivului ambițios de alocare a unui procent de 35 % din bugetul programului Orizont 2020 pentru cercetarea în domeniul climei.

Restul de 20 de milioane EUR vor sprijini programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa, Erasmus+. Aceste fonduri suplimentare vor contribui, de asemenea, la crearea de universități europene, o nouă inițiativă a UE care va constitui o piatră de temelie a spațiului european al educației până în 2025. Până în 2021, UE își propune să înființeze 12 universități europene care să le permită studenților să obțină o diplomă prin combinarea studiilor în mai multe țări ale UE, contribuind astfel la competitivitatea internațională a universităților europene în UE și în întreaga lume.

Propunerea de astăzi, 15 mai, necesită aprobarea Parlamentului European și a Consiliului.

Context

La 4 decembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord, cu sprijinul Comisiei, cu privire la bugetul UE pentru 2019. Ca parte a acestui acord, s-a decis să se adauge o sumă suplimentară de 100 de milioane EUR la programele emblematice ale UE Orizont 2020 și Erasmus+ în primăvara anului 2019, de îndată ce va fi posibil să se reprogrameze fondurile necheltuite din anii precedenți. Comisia prezintă astăzi, 15 mai, o propunere pentru punerea în practică a respectivului acord. După majorarea cu 100 de milioane EUR propusă astăzi, bugetul total pentru cercetare și pentru mobilitatea studenților în 2019 va ajunge la o sumă cumulată de 15,2 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații

Bugetul UE pentru 2019: creștere, solidaritate și securitate în Europa și dincolo de granițele acesteia – s-a ajuns la un acord provizoriu

Orizont 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent

Erasmus+Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent

Lasă un răspuns