Fonduri europene 2020: Câte 25.000 Euro în București și 23 de județe, pentru tineri fără job, să se facă patroni


Potrivit propunerii oficiale de Ghid al solicitantului, aflat încă în pregătire la Ministerul Fondurilor Europene, fonduri totale de 42 de milioane de euro vor fi puse la bătaie pentru proiecte europene de educare a tinerilor NEETs.


Aceste proiecte vor conține o serie întreagă de activități educaționale și de ocupare a forței de muncă. Printre aceste activtăți, se va regpsi și o componentă restrânsă de educație antreprenorială, la finalul căreia tinerii selectați vor putea primi subvenții de până la 25.000 de euro fiecare, pentru a-și deschide și dezvolta mici afaceri.


Astfel, din cei 42 de milioane de euro alocați tuturor activităților, 16,8 milioane de euro vor merge la schema de minimis din care se vor acorda subvențiile de maximum 25.000 de euro fiecare, pentru tinerii șomeri, viitori patroni. 672 de firme estimează MFE că vor fi înființate astfel.


Viitorii patroni nu vor avea acces direct la banii europeni, ci prin intermediul unor administratori de schemă de minimis.


În mare, întregul proces se va derula astfel:

1. Proiectele mari și mici


După definitivarea Ghidului solicitantului, o serie de organizații – solicitanții eligibili – vor depune la AM POCU proiecte cu valoare maximă de 1 milion de euro (proiecte mici), respectiv 4 milioane de euro (proiecte mari).


Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 •  Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa)
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare
 • Asociații de întreprinderi.


https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fonduri-europene-2020-tineri-patroni-bucuresti.htm

Lasă un răspuns