Au fost terminate lucrările pentru: „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi”


Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major a fost de  303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,94 % din valoarea totală eligibilă aprobată.


https://btonline.ro/2021/03/05/au-fost-terminate-lucrarile-pentru-extinderea-si-reabilitarea-retelelor-de-apa-si-canalizare-in-zaa-aglomerarea-dorohoi/

Lasă un răspuns