Category Archives: ADR Nord Est

Newsletter ADR Nord-Est octombrie 2017

Logo ADR Nord-Est

ADR Nord-Est a primit recunoasterea in domeniul Managementului Calitatii

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a primit recunoasterea in domeniul Managementului Calitatii de la TUV RHEINLAND ROMANIA, prin obtinerea Standardului de certificare ISO 9001:2015 … continuare

Situatie proiecte POR 2014-2020

– Situatia depunerilor / contractelor POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est
– Lista proiecte POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Nord-Est
Descarca

Centrul EEN Nord-Est
Buletin octombrie 2017

Oportunitati de internationalizare pentru IMM-uri cu sprijinul Punctului local al Retelei Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est
Descarca

Sa ne mandrim cu proiectele de succes din Nord-Est!

Organizatiile care au implementat proiecte din fonduri europene sau din alte surse de finantare nerambursabila, in Regiunea Nord-Est, sunt incurajate sa se inscrie la cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale, organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting™ Group.

Continuare

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

ADR Nord-Est organizeaza concurs in data de 13.11.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 3 posturi vacante, pe durata determinata de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.

… continuare

side image

Si tu poti avea o aplicatie de succes! Seminarii pentru IMM-uri

ADR Nord-Est organizeaza, in perioada 7-9 noiembrie 2017, o serie de 3 seminarii dedicate IMM-urilor inovative, interesate sa depuna sau sa-si imbunatateasca o aplicatie in cadrul Programului de finantare: Instrumentul pentru IMM-uri.

… continuare

side image

Eurostat 2017 – o radiografie a regiunilor Europei

Editia din 2017 a Eurostat evidentiaza tentintele inregistrate la nivelul regiunilor europene reflectate intr-o gama larga de statistici din diferite arii de activitate, care impreuna constituie o imagine globala a regiunilor Europei.

… continuare

side image

A fost lansat Ghidul solicitantului pentru Obiectiv Specific 10.3

MDRAPFE a aprobat versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru Obiectiv Specific 10.3 Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive

… continuare

In atentia beneficiarilor POR 2014-2020: Anexa 8 – Masuri de informare si publicitate a fost modificata!

Obligatia beneficiarilor de a publica la inceputul si la finalizarea proiectului un comunicat/ anunt de presa in ziarul local/ regional cu cel mai mare tiraj a fost inlocuita de obligatia publicarii comunicatului/anuntului de presa intr-o publicatie generalista online de interes local/regional.

… continuare

Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

In perioada mai-iulie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est, cu sprijinul Eastern Marketing Insights SRL, a realizat Studiul pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est.

… continuare

Sa ne mândrim cu proiectele de succes din Botoșani!

 http://adrnordest.ro/user/file/news/17/vizual_succesul_e_molipsitor_web_2.jpg

Organizatiile care au implementat proiecte din fonduri europene sau din alte surse de finantare nerambursabila, in Regiunea Nord-Est, sunt incurajate sa se inscrie la cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale, organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting™ Group.

Detalii aici: http://bit.ly/2zfWB6o

Inscrierile se fac pana pe 15 noiembrie 2017, iar cele 8 sectiuni ale Galei de anul acesta sunt:

  • Bucurosi de oaspeti,
  • Scoala face omul OM,
  • Infrastructura…pe catwalk!
  • Schumann-ul european in Poiana lui Iocan!
  • Praslea cel voinic in Tara Finantarilor,
  • Cu impact INCLUS!
  • Start-up destept,
  • Finantatori la scara mica pentru impact la scara mare.

Mult succes!

Invitație formulată de dl Constantin Amarinei

************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Birou Regional de Informare

Încurajator pentru Botoșani: Noul raport privind coeziunea nu vrea să lase pe nimeni în urmă

Noul raport privind coeziunea alimentează dezbaterea asupra viitorului finanțelor UE

comisar european corina cretu

Comisia a publicat luni, 9 octombrie, cel de al 7-lea raport privind coeziunea, luând pulsul regiunilor din UE, trăgând concluzii legate de cheltuielile aferente politicii de coeziune în timpul anilor de criză și stabilind cadrul pentru politica de coeziune de după 2020.

09/10/2017

Analizând situația actuală a coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE, raportul privind coeziunea examinează Uniunea în profunzime: economia Europei este pe cale de redresare, însă continuă să existe disparități între statele membre și în interiorul acestora.

Investițiile publice în UE se află încă la nivelurile anterioare crizei, însă regiunile și statele membre au nevoie de și mai mult sprijin pentru a aborda provocările identificate în documentul de reflecție cu privire la viitorul finanțelor UE: revoluția digitală, globalizarea, schimbările demografice și coeziunea socială, convergența economică și schimbările climatice.

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Raportul arată clar că Uniunea noastră are nevoie de mai multă coeziune. Deși criza s-a încheiat, ea a lăsat evident cicatrici în multe regiuni. Acestea vor avea nevoie de politica de coeziune pentru a răspunde provocărilor actuale și viitoare.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Raportul privind coeziunea din 2017 arată că sunt necesare investiții semnificative pentru ca redresarea economică actuală să fie durabilă. Acest lucru este esențial pentru a aduce o schimbare pentru economiile noastre, pentru forțele noastre de muncă și pentru cetățenii Europei.”

Raportul nu anticipează propunerea finală a Comisiei, ci alimentează dezbaterea privind politica de coeziune de după 2020. El sugerează o politică la nivelul UE care servește trei scopuri principale: să valorifice globalizarea, să nu lase pe nimeni în urmă și să sprijine reformele structurale.

O politică la nivelul UE: în ultimele două decenii, politica de coeziune a dat rezultate în toate regiunile UE și a constituit o sursă majoră de investiții. Ea a creat în mod direct 1,2 milioane de locuri de muncă în UE în ultimii 10 ani, în vreme ce investițiile publice favorabile creșterii economice au cunoscut scăderi drastice în multe state membre.

Disparitățile economice regionale sunt din nou în scădere lentă. Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE a inițiat dezbaterea: ar trebui ca politica de coeziune să se concentreze acum doar asupra regiunilor mai puțin dezvoltate?

Raportul privind coeziunea arată că regiunile se dezvoltă, însă nu toate în același ritm. Multe regiuni a căror bogăție se apropie de media UE par a fi blocate într-o „capcană a veniturilor medii”.

Unele au suportat costurile globalizării fără să se bucure încă de beneficiile acesteia, înregistrând, adesea, pierderi semnificative de locuri de muncă și manifestând incapacitate în a realiza transformarea industrială. Acestea vor avea nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru a stimula crearea de locuri de muncă și schimbările structurale.

În plus, raportul evidențiază faptul că nivelul actual al investițiilor nu este suficient pentru a atinge obiectivele pentru 2030 privind cotele de energie din surse regenerabile și emisiile reduse de gaze cu efect de seră. Prin urmare, toate regiunile UE vor avea nevoie de mai multe fonduri pentru a realiza decarbonizarea.

Valorificarea globalizării: pentru a nu se da învinse în fața unei economii globalizate, regiunile trebuie să își modernizeze economiile și să creeze valoare. Întrucât doar câteva regiuni din UE pot fi astăzi deschizătoare de drumuri, sunt necesare investiții suplimentare în domeniul inovării, al digitizării și al decarbonizării. Dincolo de finanțare, ar trebui încurajate legături eficiente între centrele de cercetare, întreprinderi și servicii.

Refuzul de a lăsa pe cineva în urmă: unele regiuni se confruntă cu un exod masiv, în timp ce multe orașe se află sub presiune din cauza nou-veniților care își caută perspective mai bune, inclusiv migranții. Deși rata ocupării forței de muncă în UE a atins o nouă valoare record, rata șomajului, în special în rândul tinerilor, este încă mai mare decât nivelurile din perioada anterioară crizei.

Combaterea șomajului, sprijinirea cetățenilor pentru a-și dezvolta competențele și a înființa întreprinderi, combătând în același timp excluziunea și discriminarea, sunt acțiuni care vor avea nevoie de investiții suplimentare. Coeziunea socială a Uniunii noastre în viitorul apropiat depinde de acestea. (sublinierea noastră)

Sprijinirea reformelor structuraleîmbunătățirea administrației publice stimulează competitivitatea și creșterea economică și optimizează impactul investițiilor. Asemenea documentului de reflecție, raportul privind coeziunea confirmă faptul că legătura dintre politica de coeziune și guvernanța economică a UE ar putea avea nevoie să fie consolidată pentru a sprijini reforme în vederea unui mediu favorabil creșterii economice.

Pașii următori: 

La începutul anului 2018, va fi lansată o consultare publică referitoare la viitoarea politică de coeziune. În mai 2018, va fi prezentată propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (CFM), urmată de propuneri pentru politica de coeziune de după 2020.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Memo – Viitorul finanțelor UE: cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă – Coeziunea în Uniunea noastrăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă – Funcționarea politicii de coeziune în toate regiunile UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Inforegio – hărți interactiveCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Urmăriți activitatea comisarului Crețu(link is external) și a DG REGIO(link is external) pe Twitter

Programul TAIEX-EIR Peer 2 Peer: schimburi de experiență europene pe teme de mediu

Comisia Europeană a lansat un nou instrument de sprijinire a învățării reciproce între autoritățile de mediu

În urma revizuirii implementării politicii in domeniul protecției mediului (EIR), Comisia Europeană a lansat un nou proces de îmbunătățire a implementării politicii și legislației europene în domeniul mediului în statele membre UE. Adoptat la 3 februarie 2017, pachetul EIR include 28 de rapoarte de țară care caracterizează punctele forte, oportunitățile și punctele forte naționale și propuneri de acțiuni de îmbunătățire. De asemenea, Comisia a rezumat concluziile politice, a examinat tendințele comune în domenii precum calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și economia circulară, calitatea apei și protejarea naturii și biodiversității și a prezentat recomandări tuturor statelor membre. EIR identifică, de asemenea, o serie de „cauze fundamentale” privind implementarea scăzută în administrația publică, inclusiv capacitatea și calitatea furnizării de servicii. Aplicarea deplină a legislației UE în domeniul mediului ar putea salva economiei UE aprox. 50 de miliarde de euro în fiecare an referitor la costurile din domeniile sănătate și mediu.

Pentru a sprijini autoritățile naționale, regionale și locale din statele membre ale UE, Comisia Europeană a stabilit un nou instrument practic care facilitează învățarea reciprocă între autoritățile de mediu. O capacitate administrativă suficientă, în special competențe și expertiză, este necesara pentru a asigura o bună aplicare a legislației de mediu. Noul program TAIEX-EIR Peer 2 Peer oferă sprijin personalizat autorităților din statele membre care pun în aplicare politica și legislația în domeniul mediului. Membrii pot beneficia direct de experiența colegilor din alte țări și regiuni. În toata Europa, există mii de experți publici care lucrează în cadrul autorităților de mediu care posedă o cunoștințe vaste și un know-how neprețuit. Instrumentul TAIEX-EIR Peer 2 Peer va contribui la schimbul de bune practici privind implementarea și guvernanța în domeniul mediului între statele membre. Acesta utilizează bine cunoscutul instrumentul TAIEX pe care Comisia l-a aplicat cu succes de peste 20 de ani în politica de extindere și de vecinătate și, mai recent, în politica de coeziune prin programul TAIEX-REGIO P2P.

 

TAIEX-EIR Peer 2 Peer este un program bazat pe cerere. Orice autoritate națională, regională sau locală care are nevoie de consiliere și îndrumare cu privire la bunele practici de implementare și guvernanță într-unul din domeniile menționate în rapoartele țărilor EIR poate face o cerere. TAIEX poate organiza următoarele activități de sprijin:
• misiuni de experți din partea autorităților publice din domeniul mediului către organizația solicitantă;
• vizite de studiu ale angajaților organizației solicitante către o instituție a altui stat membru pentru a învăța de la colegii și colegii săi;
• ateliere de lucru la nivel național sau european.

TAIEX-EIR Peer 2 Peer organizează și acoperă deplasările, cazările și diurna pentru experții care călătoresc în misiuni sau pentru ateliere, precum și deplasările și cazarea pentru participanții la vizitele de studiu.

Comisia încurajează autoritățile să trimită cereri. Ele pot fi trimise cu ușurință online și vor fi procesate rapid. Mai multe informații, date de contact și link-ul pentru aplicațiile online sunt disponibile aici.

TAIEX se bazează pe o vastă bază de experți publici. Experții care lucrează pentru o administrație locală, regională sau națională a statelor membre UE pentru implementarea politicii și legislației UE în domeniul mediului, care au aprobarea organizației și sunt dispuși să împărtășească cunoștințele și experiența lor cu colegii, sunt invitați să se înregistreze în baza de date a experților TAIEX, specificând cuvântul cheie TAIEX EIR P2P.

Pentru mai multe detalii accesați pagina dedicata: http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm

 

 

Cu stima,

Constantin Amarinei

************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Companiile din regiunea Nord Est cer sprijin pentru recrutarea personalului calificat

http://adrnordest.ro/user/file/news/17/studiu-cerere-oferta-stt-nord-est.jpg

Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

 In perioada mai-iulie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est, cu sprijinul Eastern Marketing Insights SRL, a realizat Studiul pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est.

 Studiul a avut ca scop colectarea de date, esantionarea societatilor comerciale, analiza si interpretare rezultatelor, cu obiectivul de a evidentia tipurile de servicii de transfer tehnologic ce ar trebui dezvoltate la nivel regional pentru a raspunde cererii si capacitatii companiilor de a achizitiona astfel de servicii, precum si capacitatii entitatilor de transfer tehnologic de a intermedia valorizarea rezultatelor cercetarii si furnizarea de servicii de transfer tehnologic performante.

Principalele servicii de inovare si transfer tehnologic de care au nevoie companiile din regiunea Nord-Est sunt: sprijin pentru a recruta personal calificat tehnologic (”chiar si necalificat”, precizeaza unii respondenti) – 51,1%, finantarea inovarii – 48,1% si sprijin in afaceri – 48%.

Se remarca nevoi diferite in functie de domeniul de activitate al companiei. In general companiile din domeniile Turism si Textile si imbracaminte sunt interesate intr-o mica masura de serviciile suport mentionate in instrumentul de cercetare. La celalalt pol, companiile din sectorul Agro-alimentar sunt interesate de toate serviciile propuse. Companiile din domeniile biotehnologii TIC si Mediu, si cele care au peste 50 de angajati sunt interesate de toate serviciile din gama propusa si doar ”finantarea inovarii” este un serviciu solicitat sub media esantionului. Se estimeaza ca serviciile suport mentionate vor fi utilizate cu o frecventa de pana la 5 ori pe parcursul unui an (70,3% din esantion).

Cele mai multe universitati si institute de cercetare colaboreaza cu IMM-uri si exista chiar cazuri de buna practica. Totusi, aceste interactiuni genereaza o pondere mica din profitul sau cifra de afaceri a entitatilor care ofera servicii de transfer tehnologic si reprezinta, mai degraba, cazuri sporadice.  Entitatile de cercetare apreciaza interesul IMM-urilor pentru serviciile de cercetare-dezvoltare la un nivel mediu, considerand insa ca acest interes va creste. Gradul de implicare intr-un parteneriat in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii depinde de domeniul de activitate al companiei si de cifra de afaceri. Cu cat creste marimea companiei, cu atat sansele ca aceasta sa fie implicate intr-un parteneriat in domeniul cercetarii este mai mare; companiile din sectoarele Agro-alimentar, Biotehnologii, IT&C si Mediu sunt cele care colaboreaza cel mai mult cu institutiile de cercetare.

Documentul complet poate fi descarcat de aici:
Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

Cu stima,

Constantin Amarinei

************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

ADR Nord-Est ne promovează la Buxelles

http://adrnordest.ro/user/file/news/17/30695591060_5e936169a4_o.jpg

Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor de la Bruxelles – de cinci ani pe agenda Regiunii Nord-Est

Fidela misiunii sale, ADR Nord-Est si-a facut un scop din promovarea Regiunii la nivel European, fructificand la maximum toate oportunitatile in acest sens. Participarea la OPEN DAYS se inscrie in sfera acestor preocupari si, de 5 ani a devenit o traditie pentru noi.

Anul acesta, ADR Nord-Est va organiza, in data de 11 octombrie 2017, la Bruxelles (Belgia), un eveniment dedicat POR 2014-2020, in cadrul Saptamanii Europene a Regiunilor si Oraselor 2017, ce isi propune dezvoltarea relatiilor de colaborare si parteneriat cu toate institutiile relevante in scopul imbunatatirii implementarii POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est. Evenimentul se va desfasura la sediul Regiunii Abruzzo din Avenue Louise 210, Bruxelles, Belgia.

 Evenimentul, intitulat “Regiuni si orase pentru tranzitia climatica si energetica: Un exercitiu comun” este organizat in parteneriat cu regiunile Abruzzo (Italia), Republica Srpska (Bosnia si Hertegovina), Creta (Grecia), Municipiul Sisli (Turcia), Slavonia si Baranya (Croatia). Acestor regiuni li s-au alaturat Assembly of European Regions (Adunarea Regiunilor Europene AER) si FEDARENE, impreuna cu reprezentanti ai Comitetului Regiunilor si ai Comisiei Europene.

 In conditiile in care in cadrul apelurilor de finantare destinate eficientei energetice, din cadrul POR, potentialii beneficiari din regiunea Nord-Est au manifestat un interes redus, in contrast cu alocarea financiara generoasa, o mai buna promovare si popularizare a instrumentelor de care dispun este absolut necesara. Co-organizarea acestui eveniment in Bruxelles este importanta pentru ca transmite un mesaj partilor interesate din cadrul Comisiei Europene, in particular DG Regio, ca interesul nostru pentru aceste instrumente este prezent si ca incercam sa imbunatatim gradul de aplicabilitate. Mai mult, in cadrul consortiului de eveniment, ADR Nord-Est are sansa de a invata, de la regiuni care s-au confruntat cu situatii similare in trecut, despre cum sa imbunatateasca comunicarea si sa creasca interesul potentialilor beneficiari pentru tematica adaptarii climatice.

 OPEN DAYS este un eveniment anual, care se desfasoara la Bruxelles pe durata a patru zile, timp in care functionari din cadrul administratiilor regiunilor si oraselor, precum si experti si reprezentanti ai mediului academic au ocazia de a face schimb de bune practici si cunostinte in domeniul dezvoltarii regionale si urbane. De asemenea, este o platforma recunoscuta pentru dialog politic cu privire la dezvoltarea politicii de coeziune a UE si pentru sensibilizarea factorilor de decizie in privinta importantei regiunilor si oraselor in procesul de elaborare a politicilor UE. OPEN DAYS este cel mai mare eveniment public de acest gen la nivel european.


La inceputul lunii octombrie vor veni la Bruxelles aproximativ 6 000 de participanti si 600 de vorbitori din toata Europa si din afara ei pentru a lua parte la un program ce cuprinde in jur de 100 de ateliere, dezbateri, expozitii si manifestari vizand stabilirea de contacte pe tema dezvoltarii regionale si locale.

 Regiunile si orasele sunt implicate in elaborarea majoritatii politicilor UE. Autoritatile publice subnationale din UE raspund de o treime din cheltuielile publice (2 100 de miliarde EUR pe an) si de doua treimi din investitiile publice (aproximativ 200 de miliarde EUR), acestea din urma fiind adesea cheltuite in conformitate cu dispozitiile legale ale UE.

Constantin Amarinei

 ************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Birou Regional de Informare

Specializarea inteligentă: proiecte la care ar putea aplica și regiunea Nord-est

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Există cinci etape pe care o regiune trebuie să le parcurgă pentru a avansa în cadrul lanțului valoric al unei economii globalizate: promovarea inovării, a digitalizării și a decarbonizării, dezvoltarea competențelor individuale și eliminarea obstacolelor din calea investițiilor. Proiectele-pilot pe care le lansăm demonstrează că UE este pregătită să își ajute regiunile, în fiecare etapă de pe traseu.

Specializarea inteligentă a fost introdusă în toate programele de politică regională în 2014. Ea a îmbunătățit modul în care regiunile își concep strategiile privind inovarea, prin implicarea strânsă a companiilor și cercetătorilor. Proiectele-pilot se bazează pe această experiență pozitivă, în acest context fiind lansate două cereri de exprimare a interesuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••:

Cererea de exprimare a interesului 1: Sprijin adaptat pentru regiunile care se confruntă cu tranziția industrială

Unele regiuni au suportat costurile globalizării fără a culege roadele acesteia. Ele au înregistrat adesea pierderi semnificative de locuri de muncă și pot fi afectate de o lipsă de competențe corespunzătoare, costuri ridicate cu forța de muncă și dezindustrializare.

Regiunile care se confruntă cu aceste provocări specifice pot solicita să beneficieze de:

1) Asistență adaptată din partea experților Comisiei, organizați în echipe „regionale” provenind din mai multe servicii ale Comisiei. Aceștia vor sprijini regiunile la elaborarea de strategii de transformare economică regională.

În funcție de necesitățile și de atuurile concurențiale ale fiecărei regiuni, Comisia va angaja experți externi pentru a sprijini activitatea regiunilor. Ei pot fi experți în instrumente financiare, consultanți în afaceri sau cercetători care lucrează în domeniul proceselor de producție avansate, de exemplu. Comisia rezervă până la 200.000 de euro per regiune pentru a acoperi costurile legate de această expertiză externă. Fondurile provin din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

2) Sprijin suplimentar din partea Observatorului european al clusterelor și mutațiilor industriale (European observatory for clusters and industrial changeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••) pentru a ajuta regiunile să elaboreze politici în materie de clustere și să întărească legăturile dintre companiile, centrele de cercetare și universitățile locale.

3) Până la 300.000 de euro din partea FEDR pentru a sprijini punerea rapidă în aplicare a strategiilor de transformare economică regională, cu condiția obținerii unor progrese suficiente în elaborarea acestora.

Cererea vizează cu precădere regiunile „de tranziție” și regiunile „mai dezvoltate”. 5 regiuni vor fi pre-selecționate. În funcție de nivelul de interes, Comisia poate repeta cererea pentru a pre-selecționa 5 regiuni suplimentare, cu un buget nou și similar.

Cererea de exprimare a interesului 2: Parteneriate inter-regionale pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice europene competitive

Obiectivul acestui proiect-pilot este de a comercializa și de a extinde proiecte inter-regionale „rentabile” în sectoare prioritare cum ar fi tehnologiile de lucru cu volume mari de date, bioeconomia, eficiența resurselor, mobilitatea conectată, sănătatea și îmbătrânirea activă sau securitatea cibernetică.

Parteneriatele transnaționale între autorități regionale din cel puțin patru țări diferite ale UE, care implică universități, centre de cercetare, clustere și companii pot solicita sprijinul Comisiei pentru elaborarea proiectelor lor și accesul la noi piețe.

Un număr de 5 până la 10 parteneriate vor beneficia de sprijin adaptat din partea unor echipe speciale, instituite în cadrul Comisiei, implicând experți din mai multe servicii tematice și experți externi. O sumă totală de 1 milion de euro din partea FEDR va sprijini dezvoltarea acestor parteneriate.

Etape următoare

Regiunile își pot depune candidatura până la 31 octombrie 2017. Rezultatele cererilor de manifestare a interesului vor fi publicate la începutul lunii decembrie.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Inforegio – cum se depun candidaturile?Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă – Acțiuni-pilot în materie de specializare inteligentăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă – Ce este specializarea inteligentă?Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Iulie 2017 – Comunicare – Consolidarea inovării în regiunile Europei

Iulie 2017 MEMO – Provocări viitoare: Stimularea creșterii induse de inovare în regiunile UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Invitație la Piatra Neamț pentru 61, 74 mil euro destinați modernizării unităților de primiri urgențe

Sesiune de informare privind Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta, Piatra Neamt, 31 august 2017

 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza joi, 31 august 2017, o sesiune de informare intitulata “Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta”. Evenimentul va avea loc la Piatra-Neamt, Hotel Central Plaza, Sala Atrium, Piata Petrodava, nr.1-3, incepand cu ora 11:00.

 In cadrul Prioritatii de Investitii 8.1/8.2 Operatiunea B – Unitati de primiri urgente, autoritatile publice locale care au in administrare unitatile sanitare identificate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, au  la dispozitie o alocare financiara de 61, 74 mil euro la nivel national pentru activitati legate de reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii unitatilor de primiri urgente.  

 Accesul la eveniment este liber, in conditiile inscrierii prin formularul de participare, pana la data de 30 august 2017, ora 12:00.

Constantin Amarinei

************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Investor’s Guide 2017/ Invest in North-East Romania (pdf)

Investor’s Guide 2017 Invest in North-East Romania

 

Master Studii Europene și Dezvoltare regională

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est are o colaborare pe teme de formare profesionala cu Centrul de Studii Europene al Universitatii Al. I. Cuza din Iasi.

 In acest context, va invitam sa aveti in vedere urmatoarele programe de master propuse de CSE:

📂Master Studii Europene

📁Master Dezvoltare Regionala

 ADMITERE 17-21 iulie | Număr de locuri: 50 buget, 50 taxa ZI, 25 IFR

 De locurile la buget pot beneficia cursantii care sunt la primul lor program de master

 Programele oferă: locuri la buget si taxă, ZI si IFR; orar flexibil pentru cei care lucreaza (joi si vineri dupa amiaza, sambata si duminica); burse, locuri de cazare; stagii de practică; mobilitați ERASMUS.

 Informatii complete pe pagina http://cse.uaic.ro/admitere/

 Pentru detalii, am primit permisiunea Dlui Profesor Lucian Dirdala, de a va furniza datele dumnealui de contact: Tel 0722-776000, e-mail : lucian.dirdala@gmail.com

 Mult succes tuturor celor interesati!

 Gabriela Bobeanu

Sef Birou Regional de Informare

************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

%d blogeri au apreciat: