Category Archives: ADR Nord Est

Descentralizare: Prima versiune a Programului Operaţional Regional Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană. În acest context, vom avea, în premieră un Program Operațional la nivel regional, în acord cu principiul descentralizării.

https://www.adrnordest.ro/user/file/news/20/p1.jpg

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, protecția naturii și a biodiversității,  infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele propuse a fi finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice. Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.

 

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente.

 

> Vezi aici prima versiune a POR Nord-Est 2021-2027

 

Pentru a consulta toate versiunile de Programe Operaționale Regionale la nivel national, accesați următorul link: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

Cu stima,

cid:image001.png@01D4CAAF.933971D0
——————

cid:image002.png@01D4CAAF.933971D0  cid:image003.png@01D4CAAF.933971D0  cid:image004.png@01D4CAAF.933971D0

Constantin Amarinei

Expert

Birou Regional de Informare
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

tel.: +40 233 218 071  fax: +40 233 218 072
web: 
www.adrnordest.rowww.inforegionordest.ro

email: camarinei@adrnordest.ro

‘Adio hartii’ – OUG privind unele masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014-2020

‘Adio hartii’ – OUG privind unele masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014-2020

https://adrnordest.ro/user/file/news/20/paper.jpgPrin Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014-2020 este reglementata obligatia ca toti angajatii MFE si ai structurilor aflate in subordine de a folosi exclusiv sistemul digital si de a renunta la hartii in interactiunea pe care o vor avea cu beneficiarii finantarilor, incepand cu data de 01 iunie 2020. Ordonanta nr. 65/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 381 din data de 12.05.2020.

Scopul acestei ordonante este de a debirocratiza si transparentiza interactiunile dintre beneficiarii fondurilor europene si autoritati, in vederea crearii cadrului legal de aliniere la Regulamentele Europene. „Am provocat o mica revolutie realizand ceea ce trebuia facut inca din 2014, si anume sa intram in normalitatea folosirii sistemului digital. De acum nu mai exista cale de intoarcere la mecanismele greoaie pe care le urau atat de mult beneficiarii finantarilor”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, domnul Marcel Bolos.

In ultimii ani, procesul de informatizare a institutiilor si autoritatilor publice s-a dezvoltat in functie de politicile si de posibilitatile acestora de accesare a finantarilor propriilor proiecte si mai putin intr-o maniera integrata, tendinta care a creat premisele dezvoltarii unor sisteme „izolate” care au rezolvat probleme interne institutiilor sau probleme punctuale fara a urmari o viziune de ansamblu sau indeplinirea obiectivelor strategice, inclusiv din punct de vedere al livrarii de servicii publice electronice catre cetatean.
In acest context, trebuie subliniat faptul ca guvernarea digitala are rolul de a sprijini procesele administrative, de a imbunatati calitatea serviciilor si de a spori eficienta interna a sectorului public. Serviciile publice digitale reduc sarcina administrativa pentru mediul privat si cetateni, facand ca interactiunile acestora cu administratia publica sa fie mai rapide, mai eficiente, mai practice si mai transparente si nu in ultimul rand mai putin costisitoare. In plus, integrarea utilizarii tehnologiilor digitale in strategiile de modernizare a administratiei publice poate permite obtinerea de beneficii economice si sociale suplimentare pentru societate in ansamblul sau.

Prevederile OUG fac referire la sistemul informatic utilizat in gestionarea fondurilor europene, sistem care asigura colectarea, inregistrarea si stocarea, in forma electronica, a datelor referitoare la fiecare operatiune, si care are ca element central Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS2014+), impreuna cu aplicatia MySMIS2014 si aplicatia SMIS Minimal.

Conform OUG 65/2020, incepand cu data de 01 iunie 2020, autoritatile de management, organismele intermediare si beneficiarii proiectelor cu finantare din fonduri europene structurale si de investitii ale POIM, POCU, POC, POR, POCA, POPAM, POAT, precum si Autoritatea de Management si beneficiarii proiectelor cu finantare din POAD sunt obligate sa emita, sa primeasca si sa prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finantare/ordinelor/deciziilor de finantare, actelor aditionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinantare, cererilor de plata, dosarele achizitiilor publice, rapoartelor de progres, precum si a altor categorii de documente care stau la baza implementarii proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

Aceasta ordonanta reprezinta inca un pas inspre realizarea guvernarii digitale ce va avea ca efecte alinierea statului roman la directiile europene in materie, eficientizarea activitatilor si fluxurilor institutionale cu impact in planul diminuarii birocratiei si ameliorarii interactiunii cu cetatenii, cresterea vitezei de raspuns a sectorului guvernamental la noi cerinte, respectiv simplificarea adaptarii proceselor interne la schimbarile legislative.

Descarca  OUG nr. 65/07.05.2020

cid:image001.png@01D4CAAF.933971D0
——————

Constantin Amarinei

Politica de coeziune: Euroregiunea Nord est va beneficia de 47 milioane de euro pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale

coeziune_romania_1

Astăzi, 17 martie, Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de peste 1,4 miliarde EUR din fonduri UE în 14 proiecte mari de infrastructură din 7 state membre, și anume Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, România și Spania. Proiectele acoperă mai multe domenii-cheie, cum ar fi mediul, sănătatea, transportul și energia, pentru o Europă mai inteligentă și cu emisii scăzute de carbon. Acestea reprezintă o investiție masivă pentru a stimula economia, pentru a proteja mediul și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și bunăstarea socială.

17/03/2020

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „În vremuri care pun greu la încercare continentul nostru, este esențial ca politica de coeziune să își mențină rolul de a sprijini economia în beneficiul cetățenilor. „Adoptarea de astăzi a proiectelor majore demonstrează că finanțarea UE și, în special, politica de coeziune oferă rezultate concrete, ajutând regiunile și orașele să devină un spațiu mai sigur, mai curat și mai confortabil pentru locuitori și întreprinderi. Multe dintre proiectele aprobate contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european. În momentul în care Comisia Europeană, statele membre și regiunile își unesc forțele, putem obține rezultate importante.”

Asigurarea accesului la apă curată și la asistență medicală mai bună în România

486,6 milioane EUR din Fondul de coeziune vor asigura accesul la o mai bună apă potabilă și la tratarea adecvată a apelor reziduale, de care vor beneficia peste 400 000 de persoane din sud-vestul României. precum și prevenirea contaminării apelor subterane în județul Suceava, de care vor beneficia 220 000 de locuitori.

Apoi, UE va investi 47 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale în regiunea de nord-est. Datorită acestei investiții, care va fi în beneficiul a 90 000 de locuitori, pacienții vor primi un tratament de înaltă calitate, iar numărul deceselor și al dizabilităților pe termen lung va fi redus.

Îmbunătățirea rețelei feroviare din Croația

Peste 119 milioane EUR din Fondul de coeziune vor finanța achiziționarea a 21 de noi trenuri electrice pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor pentru a reduce întârzierile și pentru a încuraja mai multe persoane să utilizeze un tip de transport durabil. Acest proiect va contribui la modernizarea materialului rulant al țării și la îmbunătățirea conectivității și mobilității, cu consecințe economice pozitive. Se vor reduce timpul de deplasare, zgomotul, vibrațiile și costurile de exploatare, iar siguranța va crește.

O aprovizionare cu energie mai fiabilă și mai eficientă în Cehia

Datorită unei investiții de aproape 37 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională, se va construi o nouă linie electrică cu dublu circuit, eficientă și fiabilă între Přeštice și Vítkov în regiunile Plzeň și Karlovy Vary din Cehia. Pe lângă faptul că este o infrastructură esențială care conectează sistemele energetice din diferite țări ale UE, acest proiect va spori securitatea energetică și generarea de energie din surse regenerabile. Întreruperile regionale și căderile de rețea se vor rări.

Creșterea siguranței în caz de inundații și îmbunătățirea gestionării durabile a apei în Ungaria

Peste 49 de milioane EUR din Fondul de coeziune vor crește siguranța împotriva inundațiilor pentru populația și economia din valea râului Tisa, în special ca răspuns la inundațiile extreme din ultimele decenii.

În plus, aproape 96 de milioane EUR din Fondul de coeziune vor proteja, de asemenea, peste 132 000 de locuitori împotriva riscului de inundații în partea superioară a râului Tisa. Acest proiect include, de asemenea, îmbunătățirea gestionării durabile a apei, sprijinind astfel economia bazată pe apă.

Energie curată și servicii de transport mai bune în Polonia

Datorită unei investiții a UE de peste 54 de milioane EUR din Fondul de coeziune, vor fi construite o linie de transport al energiei electrice și substații electrice în nordul și în nord-vestul Poloniei. Acoperind o zonă de aproape 380 km, proiectul va sprijini generarea și distribuția de energie curată și sigură, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului.

În plus, aproape 85 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională vor îmbunătăți transportul public în Olsztyn prin extinderea rutelor existente de transport cu tramvaiul și autobuzul și prin instalarea unui sistem inteligent de transport. În acest fel, mai multe persoane vor fi încurajate să utilizeze transportul public, iar congestionarea traficului va fi redusă cu consecințe pozitive pentru mediul urban.

Apoi, Fondul de coeziune va investi peste 38 milioane EUR pentru modernizarea rețelei de tramvaie în Bydgoszcz, în regiunea Kujawsko-Pomorskie. Datorită acestui proiect, aproximativ 350 000 de locuitori vor profita de creșterea confortului și a accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și de reducerea traficului și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În plus, cu o investiție de peste 76 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională, Polonia va moderniza patru linii de cale ferată, cu o lungime totală de aproape 52 km în regiunea Śląskie. Astfel se vor reduce timpii de deplasare și poluarea aerului, asigurând totodată o mai bună interoperabilitate și siguranță a sistemului feroviar.

Modernizarea transportului public în Portugalia

Fondul de coeziune va investi 107 milioane EUR pentru modernizarea sistemului de linii de metrou din Porto. Acest lucru va face ca transportul public al orașului să devină mai atrăgător, va reduce traficul și poluarea și va garanta călătorii mai sigure, mai rapide și mai confortabile.

Îmbunătățirea conexiunii feroviare în coridorul atlantic

Fondul european de dezvoltare regională va investi 265 de milioane EUR pentru a îmbunătăți peste 178 km din legătura feroviară pe linia de mare viteză de 715 km Madrid-Lisabona, în special în zona Extremadura. Acest lucru va fi benefic pentru transportul de persoane pe distanțe mari și pentru transportul de călători, cu beneficii economice și de mediu pozitive. Acest proiect face parte din coridorul atlantic al rețelei TEN-T care leagă Europa de sud-vest de restul UE.

Context

Proiectele majore sunt investițiile pe scară largă ale politicii de coeziune, cu o valoare de peste 50 milioane EUR fiecare. Având în vedere contribuția financiară mare a UE la aceste proiecte, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională sau al Fondului de coeziune, ele fac obiectul unei proceduri de evaluare specifice și al unei decizii finale a Comisiei Europene.

În perioada de programare 2014-2020, 310 proiecte majore au beneficiat deja de sprijin din partea politicii de coeziune.

Inițiativa JASPERS(link is external) (Asistență comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene), reunind experți independenți care asistă administrațiile locale, regionale și naționale în pregătirea unor proiecte mari de infrastructură finanțate din fonduri UE, a jucat un rol important în fiecare dintre aceste proiecte, consiliind statele membre și beneficiarii pe parcursul elaborării proiectului sau în etapa de evaluare a cererii de finanțare.

Informații suplimentare

Fișă informativă privind proiectul majorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Elemente vizuale pentru fiecare țară în proiectele majore adoptateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișe pe țară privind proiectele majore adoptateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Baza de date principală a proiectelor

Proiecte majore în cadrul Platformei de date deschise a fondurilor structurale și de investiții europene

CHESTIONAR: NEVOI DE FINANȚARE PENTRU IMM-URI 2021-2027

Stimați antreprenori,

 România se află, în această perioadă, în plin proces de negociere a documentelor de programare 2021-2027, a logicii intervențiilor propuse, dar și a arhitecturii viitoarelor programe operaționale.

 La nivel european, în perioada 2021 – 2027, accentul va fi pus pe domenii noi pentru România, cum ar fi descoperirea antreprenorială, specializarea inteligentă, facilitarea investițiilor în noile tehnologii, adaptarea întreprinderilor la noile cerințe privind o economie cu emisii scăzute de carbon, dezvoltarea startup-urilor și competitivitate.

 Opinia dumneavoastră este foarte importantă pentru a asigura un grad de pragmatism acestui amplu proces de consultare publică. Propunerile dumneavoastră vor fi colectate, discutate și transpuse în linii de finanțare dedicate, conform cu nevoile de dezvoltare ale mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est.

 Chestionarul de față vizează antreprenori din Regiunea Nord-Est, pentru a înțelege nevoile și cerințele concrete ale IMM-urilor ca potențiali beneficiari de finanțare.

 Vă rugăm să  consultați această prezentare, care include primele propuneri privind orientarea viitoarelor finanțări pentru IMM-uri la nivel european și să ne transmiteți opiniile dumneavoastră, completând următorul chestionar: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/chestionar-imm-uri-2021-2027

 Vă rugăm să ne trimiteți contribuțiile dumneavoastră până pe 31 martie 2020.

 Vă mulțumim pentru sprijin!

 

Documente suport
Consultare publica privind nevoile de finantare pentru IMM 2021-2027

 Constantin Amarinei

ADR Nord Est 

 

 

Digital Innovation Hub din Regiunea Nord-Est

/var/folders/nf/yxvzd_yd57x6rcx_b6rlmr1c0000gn/T/com.microsoft.Outlook/WebArchiveCopyPasteTempFiles/7feb66aa-fe3b-4519-ad0d-2640b9c70377.jpg

Cu bucurie și entuziasm vă anunț lansarea primului Digital Innovation Hub din Regiunea Nord-Est, o comunitate formată din companii, instituții de învățământ, centre de cercetare și inovare care doresc să colaboreze și să pășească și mai departe în lumea transformării digitale. Aceasta este o inițiativă apăruta din dorința de a alinia regiunea la tendințele globale de digitalizare, bazată pe angajamentul unor entități consacrate la nivel regional, cu expertiză în inovarea la scară și soluții digitale, susținute de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de promotor.

Dacă ești reprezentantul unei companii din regiunea Nord-Est care vrea să devină mai competitivă prin inovație digitală și agilitate, valorificând la maxim toate resursele puse la dispoziție de organismele europene, naționale și regionale, dedicate acestui scop, de la resurse financiare până la competențe și acces la o piață unică digitală, acest proiect este pentru tine.

Vino la evenimentul de lansare și vei afla cum poate această structură să te ajute pe parcursul procesului.

Te așteptăm la „Digital Innovation Zone. For better business, life and world.”  pe 12 martie 2020, la Iași, in Aula Universității Alexandru Ioan Cuza. La eveniment vor participa peste 100 de companii, universități, clustere, entități de inovare și cercetare, Camere de Comerț și Industrie din regiune precum și reprezentații Digital Innovation Hub-urilor operaționale din România.

Detalii complete și agenda evenimentului se regăsesc pe pagina de înscriere gratuită și pe pagina noastră de Facebook. (unde te invităm să dai like & share ☺).

Inițiatori: Codecamp, Strongbytes, Grapefruit, WebMagnat, Atelierul de Idei, Sigma AppDev și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Participarea este gratuită, înregistrarea se face aici: http://bit.ly/2PaiApu. Accesul se face pe baza biletului electronic (nu mai imprima, salvează copacii) …și a bunei dispoziții! 😊

Cu drag,
Echipa Digital Innovation Zone

Consultare publică pe 12 februarie la Botoșani: Cum vrei să arate Regiunea Nord-Est în 2030?

Logo ADR Nord-Est

Cum vrei să arate Regiunea Nord-Est în 2030? Vino să conturăm împreună direcțiile de dezvoltare ale Regiunii!

Caravana conducerii ADR nord-est va ajunge la Botoșani pe 12 februarie

În perioada 11-28 februarie 2020, reprezentanți ai conducerii ADR Nord–Est vor fi prezenți în fiecare județ din regiune, în cadrul unor evenimente de consultare publică dedicate stabilirii viitoarelor priorități de finanțare pentru mediul privat, în perioada 2021-2027.

imm

România se află, în această perioadă, în plin proces de negociere a documentelor de programare 2021-2027, a logicii intervențiilor propuse, dar și a arhitecturii viitoarelor programe operaționale.

La nivel european, în perioada 2021 – 2027, accentul va fi pus pe domenii noi pentru România, cum ar fi descoperirea antreprenorială, specializarea inteligentă, facilitarea investițiilor în noile tehnologii, adaptarea întreprinderilor la noile cerințe privind o economie cu emisii scăzute de carbon.

Opinia dumneavoastră este foarte importantă pentru a asigura un grad de pragmatism acestui amplu proces de consultare publică. Propunerile dumneavoastră vor fi colectate, discutate și transpuse în linii de finanțare dedicate, conform cu nevoile de dezvoltare ale mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est.

Data Localitate Locație Interval orar
11 februarie 2020 Suceava CCI Suceava

Sala nr.4 (sala de sticla), etaj 2

Str. Universității, nr.15-17, Suceava

13.00 – 15.00
12 februarie 2020 Botoșani Consiliul Județean Botoșani

Sala Nicolae Iorga

Piața Revoluției, nr.1-3, Botoșani

13.00 – 15.00
20 februarie 2020 Vaslui Consiliul Județean Vaslui

Sala de Ședințe a CJ Vaslui

Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Vaslui

13.00 – 15.00
21 februarie 2020 Piatra Neamț Rubik Hub

Sala Cloud

Aleea Tineretului (Ștrand), nr.26, Piatra Neamț

12.30 – 14.30
27 februarie 2020 Iași Universitatea „Gheorghe Asachi”

Cladirea TEX1, Sala SMARTER (parter)

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor (Textile)

Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 29, Iași

13.00 – 15.00
28 februarie 2020 Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri”

Corpul B, Sala BI42, etaj 1

Calea Marasesti, nr.157, Bacau

12.30 – 14.30

Confirmarea participării se poate face până la data de 10 februarie 2020, prin completarea formularului de înregistrare.

Vă așteptăm cu drag!

Newsletter ADR Nord-Est / noiembrie 2019

Logo ADR Nord-Est
Deschide in browser
Newsletter ADR Nord-Est
noiembrie 2019


Conferinta REGIO – Orasul viitorului

Dezvoltarea sustenabila, viata sociala sanatoasa, posibilitatile de dezvoltare personala si a nivelului de trai sunt cateva dintre atuurile unui oras in viitor… continuare

Buletinul informativ
‘Info Nord-Est’

A aparut nr. 59 din Buletinul informativ ‘Info Nord-Est’ editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Descarca

Noi oportunitati de internationalizare pentru afacerea ta! noiembrie 2019

Oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network
Descarca

In atentia IMM-urilor si Start-up-urilor: Intervievarea potentialilor beneficiari ai programului Proof of Concept (chestionar)

Programul Proof of Concept (validarea conceptului) urmareste sa sprijine cercetarea, dezvoltarea si inovarea la nivel de firma, oferind granturi pentru sustinerea inovarii in afaceri. Completeaza chestionarul daca esti antreprenor, manager sau angajat din start-up-uri si IMM-uri romanesti care inoveaza in cadrul organizatiei.

… continuare

side image

Intalnirea Aliantei Comunitare din cadrul proiectului Restart+ la Congresul Mondial al Traditiilor Culinare, Sibiu

Centrul Regional de Studii Nord-Est al ADR Nord-Est a reprezentat Regiunea Nord-Est cu o delegatie a Comunei Dolhesti, Suceava la Congresul Mondial al Traditiilor Culinare ce a avut loc la Sibiu in perioada 17-20 noiembrie 2019.

… continuare

side image

Pregateste-te pentru Japonia anului 2020!!

Centrul UE-Japonia, membru al Retelei Enterprise Europe Network, anunta lansarea sesiunii de inscriere a cererilor de participare la următorul program de instruire din Japonia.

… continuare

side image

Cat de verde poate deveni Municipiul Iasi?

Primarul Mihai Chirica și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, Vasile Asandei, au semnat joi, 14 noiembrie, contractul de finanțare europeană pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare zona de agrement C. A. Rosetti”.

… continuare

Citeste in Revista Regio – noiembrie 2019

Inovarea, principala preocupare in anul 2019 in Regiunea Nord-Est. Astfel, a parut natural ca anul acesta ADR Nord-Est sa organizeze cea de-a X-a editie a Conferintei „Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa-WIRE X”, sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

… continuare

side image

© Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Str. Lt. Draghescu 9, Piatra Neamt 610125
Tel 0233.218.071, email: adrnordest@adrnordest.ro
Dezabonare

facebook
Social media

nr. 59 din Buletinul informativ ‘Info Nord-Est’

A aparut nr. 59 din Buletinul informativ ‘Info Nord-Est’ editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

 Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

  • Editorial: Mic tratat de anatomie regionala
  • Bugetul UE pentru perioada 2021-2027: momentul luarii deciziilor
  • Peste 13 milioane de euro – finantare asigurata prin REGIO pentru Municipiul Bacau
  • Calea catre o dezvoltare durabila si echilibrata cu ajutorul Achizitiilor Verzi
  • Impactul proiectelor implementate de Centrul Regional de Studii Nord-Est in educatia si formarea profesionala a adultilor
  • Despre Startup Spinner Makeathon – un eveniment etalon pentru comunitatea de startup din Romania
  • Romania de Nord-Est – promovata la Munchen, in cadrul EXPO-REAL 2019

INFO Nord-Est, nr. 59 / 2019

http://www.adrnordest.ro/user/file/news/19/buletin_59.jpg

cid:image001.png@01D4CAAF.933971D0
——————

cid:image002.png@01D4CAAF.933971D0  cid:image003.png@01D4CAAF.933971D0  cid:image004.png@01D4CAAF.933971D0

Constantin Amarinei

Expert

Birou Regional de Informare
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Relansare apel de proiecte 2.2 Regio dedicat IMM

Relansare apel de proiecte 2.2 Regio dedicat IMM

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat, în data de 24.09.2019, apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 Relansarea PI 2.2. are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile, în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte.

 Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

 Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest (regiunile în cazul cărora alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:

·         Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

·         Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

 Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

 Descarca Ghid specific 2.2 apel 2019
Ordin nr. 2665/24.09.2019

Constantin Amarinei

Expert

Birou Regional de Informare
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Botoșani: sesiune de informare pentru un program de peste 26 milioane euro pentru microîntreprinderi

Sesiuni de informare cu privire la relansarea prioritatii de investitii 2.1.A – Microintreprinderi: “Dezvolta-ti microintreprinderea prin REGIO!”

 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeza, in luna mai 2019, doua sesiuni de informare cu privire la relansarea prioritatii de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microintreprinderi din cadrul POR 2014-2020.

http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/19/ad-dezvoltarea-afacerilor-1.png

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, au mai mult de un an de activitate si profit din exploatare inregistrat in anul 2018 si care investesc inmediul urban. Pot primi finantare investitiile sau activitatile care se refera la construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor.

 In regiunea Nord-Est, alocarea financiara disponibila in cadrul acestui apel de proiecte este de 26,26 milioane euro.

 Stim ca ati asteptat cu interes lansarea acestui apel de proiecte si venim in intampinarea nevoii dumneavoastra de informare, astfel incat va invitam sa luati parte la unul din evenimentele noastre, care se vor desfasura dupa cum urmeaza:

–       23 mai 2019, la Botosani, Hotel Rapsodia, Ora 11.00

–       28 mai 2019, la Piatra Neamt, Hotel Central Plaza, Ora 11.00

 Accesul la evenimente va fi posibil exclusiv in baza inregistrarii utilizand formularul de inregistrare (click).

cid:image001.png@01D4CAAF.933971D0
——————

cid:image002.png@01D4CAAF.933971D0  cid:image003.png@01D4CAAF.933971D0  cid:image004.png@01D4CAAF.933971D0

Constantin Amarinei

Expert

Birou Regional de Informare
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

%d blogeri au apreciat: