Category Archives: Cetățenia europeană

Comisia Europeană susține stagiile de ucenicie de lungă durată în străinătate

Sursa imaginii: garantiipentrutineri.ro/avantajele-uceniciei

Comisia Europeană susține stagiile de ucenicie de lungă durată în străinătate, prin prefinanțarea a șapte proiecte-pilot, având ca scop testarea unor astfel de stagii cu durate de cel puțin 6 luni de zile. De asemenea, ea a propus inițiativa ErasmusPro, care va deveni operațională în 2018, axată pe îmbunătățirea mobilității pe termen lung a cursanților din învățământul profesional și tehnic (VET). Ambele măsuri reprezintă primele etape dintr-un cadru european dedicat mobilității ucenicilor.

04/09/2017

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Dovezile existente arată că experiența mobilității de lungă durată sporește competențele sociale, profesionale și lingvistice – mult mai mult decât perioadele scurte petrecute în străinătate. Totuși, spre deosebire de studenții care participă la programe cu durata de un an, precum Erasmus, marea majoritate a cursanților din învățământul profesional și tehnic au tendința de a studia în străinătate pentru perioade mai degrabă scurte. Acesta este motivul pentru care creăm mai multe oportunități de lungă durată, ceea ce, în cele din urmă, le va spori șansele pe piața muncii. Cu aceste proiecte-pilot și cu noua noastră inițiativă ErasmusPro, estimăm că până în 2020 vom oferi până la 50 000 de oportunități de mobilitate de lungă durată pentru cursanții din învățământul profesional și tehnic.

Proiectele-pilot lansate anul acesta vor oferi, pentru 238 de ucenici, un stagiu într-o altă țară din UE pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, cu scopul de a identifica bunele practici și obstacolele în calea unor stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate. Ele au ca scop:

  • evaluarea cererii și a capacității în materie de scheme de mobilitate transnațională de lungă durată a ucenicilor;
  • identificarea blocajelor în calea mobilității de lungă durată;
  • identificarea și diseminarea bunelor practici și a factorilor de succes pentru stagiile de lungă durată destinate ucenicilor.

Acestea se vor desfășura până la sfârșitul anului 2018 și începutul anului 2019.

În ceea ce privește inițiativa ErasmusPro, aceasta a fost propusă în decembrie 2016 și va permite unui număr suplimentar de 50.000 de tineri să petreacă între 3 și 12 luni într-un alt stat membru, în calitate de cursant VET.

Context

Comisia urmărește să sporească oportunitățile de mobilitate de durată mai lungă și, prin urmare, să faciliteze experiențe mai aprofundate pentru cursanții VET și pentru ucenici, pentru a-i ajuta să realizeze o parte mai semnificativă a formării lor profesionale într-o altă țară europeană.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Europa pentru cecățeni – documente de aplicare

Ghidul programului revizuit 2017 – varianta în limba engleză (de referință)

Ghidul programului revizuit 2017 – varianta în limba română

Ghidul programului 2014 – varianta în limba engleză (de referință)

Ghidul programului 2014 – varianta în limba română

Proposal Submission User Guide

Depunerea proiectelor – Ghid de utilizare

ECAS – Manualul utilizatorului

ECAS – Întrebări frecvente

Portalul Participantului – Întrebări frecvente

Work programme 2014

Work programme 2015

Annual Work programme 2016

Annual Work programme 2016 – Annex

FAQ for APPLICANTS – action grants

Formular căutare de parteneri – model

Întrebări frecvente pentru aplicanți [RO]

Sursa:

Europa pentru cetățeni

Codul bunei conduite administrative – plângeri

Administraţia publică europeană se bazează pe principii-cheie, cum ar fi cultura serviciului, independenţa, răspunderea, eficienţa şi transparenţa. În acest context, Comisia a adoptat, la data de 13 septembrie 2000, un cod al bunei conduite administrative pentru personalul său în relaţiile cu publicul.

Codul îşi propune să faciliteze punerea în practică, în activitatea de zi de zi, a principiilor unei bune administraţii şi să garanteze că acţiunile Comisiei urmăresc întotdeauna interesul cetăţenilor europeni.

Codul enunţă principiile care trebuie să ghideze buna conduită administrativă: legalitate, nediscriminare, proporţionalitatea măsurilor în raport cu obiectivul vizat, coerenţa conduitei administrative. Aceste principii sunt în concordanţă cu cele definite de Ombudsmanul european în „Declaraţia privind principiile serviciului public pentru funcţionarii Uniunii Europene”.

Cetăţenii care au motive să creadă că principiile enunţate nu au fost respectate pot înainta o plângere.

Conţinutul Codului

Format PDF (68 kB)

Procedura de înaintare a plângerilor

Când se poate înainta o plângere?

Codul de conduită administrativă le permite cetăţenilor să înainteze o plângere ori de câte ori constată nerespectarea, de către Comisia Europeană, a prevederilor acestui Cod. Altfel spus, încălcarea principiilor stabilite în Codul bunei conduite administrative poate fi sancţionată.

Cum se completează plângerea?

O plângere se poate redacta sub forma unei scrisori obişnuite sau cu ajutorul unui formular special. Formularul nu este obligatoriu, dar a fost elaborat pentru a-i ajuta pe cetăţeni să-şi redacteze plângerile în mod structurat. Vă recomandăm să îl utilizaţi. Formularul de plângere poate fi trimis electronic sau în versiune tipărită (dacă preferaţi ultima variantă, trebuie să imprimaţi formularul de plângere în format RTF(14 kB) ).

Cui i se adresează plângerea?

Plângerea se trimite pe adresa Secretariatului General al Comisiei Europene , care o va înainta, la rândul său, direcţiei competente.

Cine se ocupă de plângere şi cât durează procedura?

Directorul general sau şeful departamentului vizat examinează conţinutul plângerii şi formulează un răspuns în termen de două luni.

Ce căi de recurs există şi care este termenul în care se poate solicita reexaminarea plângerii?

Reclamantul are la dispoziţie o lună pentru a-i solicita Secretariatului General al Comisiei Europene reexaminarea plângerii. Termenul se calculează începând cu data la care reclamantul a primit răspuns la cerere. Secretarul general răspunde acestei solicitări de reexaminare în termen de o lună.

Există şi alte posibilităţi de a înainta o plângere?

Puteţi adresa o plângere şi Ombudsmanului European, în conformitate cu articolul 228 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi statutul Ombudsmanului European.

Contactaţi-ne

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles
BELGIA

 

Propuneri privind coordonarea securității sociale în Uniunea Europeană

Comisia Europeană a anunțat noi propuneri care să revizuiască legislația UE privind coordonarea securității sociale. Propunerile fac parte din Programul de lucru al Comisiei 2016 și susțin eforturile Comisiei de a facilita mobilitatea forței de muncă. Propunerile urmăresc să asigure echitatea pentru cei care se deplasează și pentru contribuabili și să ofere instrumente mai bune pentru cooperarea între autoritățile statelor membre. Propunerea modernizează normele în vigoare pentru a se asigura că acestea sunt corecte, clare și mai ușor de aplicat. Libera circulație a persoanelor care nu ar fi posibilă fără o îmbunătățire continuă a normelor UE privind coordonarea securității sociale. Aceste norme garantează faptul că oamenii nu își pierd protecția de securitate socială atunci când se deplasează într-un alt stat membru. Ele au existat din anul 1959 și sunt modernizate în mod regulat pentru a se asigura că acestea sunt apte scopului urmărit de a răspunde realității sociale și economice în UE. Propunerea actualizează normele UE în următoarele patru domenii:

  • Prestații de șomaj ( a se vedea video )
  • Prestațiile de îngrijire pe termen lung ( a se vedea video  )
  • Accesul cetățenilor inactivi punct de vedere economic la prestații sociale ( a se vedea video  )
  • coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii detașați

IHTIS: VOLUNTARIAT pentru INCLUZIUNE prin ARTĂ

Grup al voluntarilor IHTIS

IHTIS: VOLUNTARIAT pentru INCLUZIUNE prin ARTĂproiect de tineret finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, adresat tinerilor cu şi fără dizabilităţi

Sfârşitul lunii august a însemnat pentru Asociaţia IHTIS debutul unui nou proiect socio-cultural, prima activitate fiind marcată prin participarea unui număr de 10 tineri talentaţi, cu şi fără dizabilităţi, la cea de-a XI-a ediţie a Festivalului concurs “Dobroge, Vatră de Folclor”, organizat de ASOCIAȚIA CULTURALĂ A COREGRAFILOR, SCENOGRAFILOR, ARTIȘTILOR LIBER  PROFESIONIȘTI ȘI AMATORI DIN CONSTANȚA, director fiind dl. Ovidiu Roșca.

Parteneri: Asociația MUGURELUL din Dorohoi și Asociația DOINĂ SUFLET ROMÂNESC din Văleni/Dâmbovița.

VOLUNTARIAT, INCLUZIUNE, ARTĂ – trei noţiuni îmbinate și evidențiate mai bine ca niciodată, de membrii Ansamblului MUGURELUL care au fost în fiece clipă alături de participanții cu dizabilități. Un aport deosebit a fost cel al tinerei interprete Georgiana Aurică (membră ADSR), care alături de distinsa doamnă Doina Badea au prezentat seară de seară soliștii vocali și instrumentiștii din întreaga țară, printre care și grupul adus în festival de Asociația IHTIS, grup valoros, remarcat și aplaudat la scenă deschisă de publicul numeros aflat pe litoral.

Cele 4 secțiuni de concurs la care au fost înscriși beneficiarii Proiectului VOLUNTARIAT pentru INCLUZIUNE prin ARTĂ (soliști vocali, soliști instrumentiști, grup vocal-folcloric și secțiunea concurenților cu dizabilități) au îmbogățit palmaresul concurenților, astfel:

Secțiunea SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:

Apetria George – Laurențiu (Asociația MUGURELUL) – Premiul II

Dutcovschi Eusebiu-Ștefan (Asociația MUGURELUL) – Premiul II

Mihai Constantin-Iustinian (Asociația MUGURELUL) – Premiul III

Secțiunea GRUP VOCAL:

Grupul MUGURELUL (Asociația MUGURELUL) – Premiul I

Secțiunea SOLIȘTI VOCALI:

Muha Alexandra (Asociația MUGURELUL) – Premiul III

Ilioni Clara-Gabriela (Asociația IHTIS) – Premiul III

Secțiunea DIZABILITĂȚI (soliști vocali)

Mihai Georgiana-Marilena (Asociația IHTIS) – Premiul I

Toma Tony Ștefan (Liceul Tehnologic Special “Sfântul Stelian” Botoșani) Premiul I

Programul Festivalului a inclus zilnic și două concursuri de: “Miss” și “Mister”, grupul nostru bucurându-se și aici de două premii importante, la Secțiunea “Mister”:

Mihai Constantin-Iustinian (Asociația MUGURELUL) – Premiul I

Apetria George Laurențiu (Asociația MUGURELUL) – Premiul III

Responsabilitatea într-un astfel de proiect este imensă.

În calitate de voluntar IHTIS și însoțitor al Grupului Mugurelul” din Dorohoi, îndrumat de distinsul domn profesor Marcel Dupu, pot spune că a fost o experiență interesantă și fructuoasă, având în vedere colaborarea dintre Asociația IHTIS și Asociația Mugurelul din Dorohoi, astfel aducându-ne împreuna la Festivalul Național „Dobroge, Vatră de Folclor”, unde ne-am simțit, timp de o săptămână, ca într-o familie. Cei opt tineri, care au făcut parte din grup, au avut o conduită ireproșabilă, dovedind spirit de echipă, implicare, dăruire, respect, punctualitate și aplecare atât asupra persoanelor cu dizabilități cât și asupra voluntariatului. A fost o plăcere deosebită să-i însoțesc pe acești tineri frumoși, talentați și responsabili, care s-au remarcat în mod deosebit în cadrul festivalului, în fața unui juriu de specialitate, la probe individuale și de grup, răsplătindu-i astfel, atât pe domnul profesor cât și pe părinți cu diplome și medalii binemeritate. Felicitări domnului profesor Marcel Dupu pentru profesionalismul de care dă dovadă, implicare, dăruire și dragostea care-o revarsă asupra viitorilor mari artiști. Felicitări IHTIS pentru inițierea proiectului pentru Tineret „Voluntariat pentru Incluziune prin Artă”, dovedindu-se încă o dată rolul important al parteneriatelor în vederea voluntariatului și incluziunii, de data aceasta a INCLUZIUNII PRIN ARTĂ. Mă simt onorată să fiu voluntar IHTIS și vă îndemn să descoperiți Asociația IHTIS, o asociație care și-a propus să vegheze asupra tinerilor cu și fără dizabilități, prin proiecte valoroase și îndrăznețe, recunoscute și premiate la nivel național!” – Marinela Mihai / voluntar

Le mulțumesc din suflet organizatorilor, dar și Asociației DOINĂ SUFLET ROMÂNESC pentru invitație și încrederea pe care au avut-o. A fost o onoare pentru mine de a mă număra printre prezentatorii Festivalului “Dobroge Vatră de Folclor” – eu, o tânără la început de drum, să prezint un festival așa mare. M-am dus cu teama că nu voi face faţă dorințelor prea mari, că nu îi voi putea mulțumi pe toți așa cum aș vrea. Mi-era frică să nu îmi exteriorizez emoțiile ce puteau să mă dărâme. Însă, nu a fost așa. Am cunoscut oameni minunaţi, ce o să rămână în sufletul meu pentru totdeauna. Un astfel de concurs evidențiază, în primul rând, ideea de comunicare și de colectivizare a tuturor participanţilor. După părerea mea, am reușit să fim o adevărată familie, aducând în faţa publicului tot ce este mai frumos în folclorul nostru românesc. Am pornit de la parada costumelor populare, ele fiind primele cu care publicul avea să facă cunoştinţă…. Am continuat cu tradițiile, cântecul și jocul popular, împletite cu iubirea de a arăta tuturor că românii sunt oameni speciali. Mă mândresc cu acest lucru…” – Georgiana Aurică / prezentator

Valorile și principiile ne fac ceea ce suntem noi ca și oameni. În doar 5 zile, diferitele situații spontane ne-a testat prietenia, generozitatea, încrederea, respectul, bunătatea, înțelepciunea, răbdarea, curajul… Mai mult decât la toate celelalte grupuri, IHTIS a avut o misiune în plus, anume: “INCLUZIUNEA prin ARTĂ” și… AM REUȘIT! Meritul este al tuturor: organizatori, parteneri, membri ai juriului, concurenți, instructori, însoțitori, prezentatori și spectatori. ARTA, FOLCLORUL, COMPETIȚIA au trecut în plan secund condiția socială, mărturie stând succesul și atitudinea tuturor față de soliștii vocali cu dizabilități. Prin participarea IHTIS la acest festival, pentru al șaselea an consecutiv, experiența și-a spus cuvântul, exigența în preselecția participanților generând succesul acţiunii, obținut de: ANA-MARIA, GEORGIANA, CLARA, MARILENA si TONY – alaturi de ALEXANDRA, LUCIANA, LAVINIA, SEBASTIAN, GEORGE si IUSTINIAN. Recunoştinţă deplină d-nei înv. MIHAI MARINELA şi d-lui prof. DUPU MARCEL pentru sprijinul acordat”. – (Mihaela Mihăescu / coordonator proiect).

Concursul de reportaje video “Botoșani, orașul meu drag”

02. poza 03. poza 04. poza 05. poza 06. poza 07. poza 08. poza 10. poza

Concursul de reportaje video “Botoșani, orașul meu drag”, gata de start. Reportaje realizate de copii și adolescenți

A fost dat startul celei de-a III-a ediții a concursului de reportaje video “Botoșani, orașul meu drag”, organizat de Asociația Buzzmedia și finanțat de Primăria Botoșani. De la an la an, numărul copiilor și adolescenților participanți este tot mai mare, iar interesul și entuziasmul lor se pot observa de fiecare dată la fiecare întâlnire de constituire a echipelor când se aleg și subiectele pentru reportajele ce urmează a fi făcute.

Anul acesta, sunt 9 echipe, cu una mai mult față de anul trecut și 8 juniori, de asemenea, și numărul acestora în creștere, chiar cu jumătate mai mult față de anul trecut.

Concursul de reportaje video “Botoșani, orașul meu drag” este organizat pe două secțiuni, Buzz și respectiv Junior. Secțiunea Buzz se adresează adolescenților cu vârste între 12 și 16 ani, iar secțiunea Junior, copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 11 ani. Participanții se împart în echipe de câte trei, 2 adolescenți care participă la secțiunea Buzz și 1 copil care participă la secțiunea Junior. Fiecare echipă are de realizat un reportaj pe o temă dată, trasă la sorți. Adolescenții realizează reportajul efectiv fiind evaluați pentru modul în care au știut să pună în valoare subiectul, în timp ce cei mai mici, juniorii, au de realizat un standup tv și un interviu cu una din sursele pe care echipa sa le abordează în realizarea materialului.

Participanții lucrează atât la realizarea efectivă a reportajului, cât și la lucrările de montaj ale acestuia. Concursul se adresează în mod special copiilor înscriși la cercul de jurnalism „Micii reporteri” unde se realizează singurul ziar scris de copii și adolescenți din Botoșani.

Anul acesta, subiectele pe care copiii-reporteri le vor avea de realizat sunt diverse cum ar fi: „Ia, tradiție sau (și) modă?”, „Meserii uitate la Botoșani”, „Botoșani, județul geniilor”, „Potențialul turistic în Botoșani”, „Pericolul DEEE”, „Centrul Vechi, loc cu personalitate în Botoșani”, „Viață trăită în pasiune,” „Drepturile copilului în Europa, respectate la Botoșani?”, „Joburi estivale râvnite de adolescenți.

Participanții vor avea la dispoziție toată luna iulie pentru realizarea reportajelor, urmând ca spre finalul lunii august, cele mai bune reportaje să fie premiate. De menționat că la întâlnirea de lansare a celei de-a III-a ediții a concursului de reportaje „Botoșani, orașul meu drag”, a fost prezent și coordonatorul Centrului Europe Direct Botoșani, Radu Căjvăneanu, care în calitatea sa de jurnalist, le-a oferit indicații și sfaturi copiilor pentru abordarea subiectelor. Totodată, reprezentantul Europe Direct Botoșani a anunțat intenția de a acorda premii pentru trei dintre reportajele realizate. Valoarea acestora va fi în funcție de calitatea și abordarea subiectele abordate.

Premiile concursului finanțat de Primăria Botoșani sunt în valoare de 500 lei locul I, 300 lei – locul II, 200 lei- locul III și câte două mențiuni a 50 lei fiecare. Anul trecut, datorită implicării deosebite a participanților, au mai fost acordate două mențiuni, lucru care, cel mai probabil, se va întâmpla și la această ediție. La secțiunea Junior se vor acorda diplome, trofee și cărți.

Concursul de reportaje video “Botoșani, orașul meu drag” face parte din proiectul “Atelierele Buzz-Jurnalism pentru copii III”, derulat de Asociația Buzzmedia și finanțat de Municipiul și Consiliul Local Botoșani.

Aici Europa: Evenimente 2016

Aici Europa

Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat în 2014 o nouă serie de evenimente pe teme europene, AICI EUROPA. Scopul lor este de a comunica și stimula dezbateri cu privire la prioritățile Uniunii Europene în vederea generării unor reacții față de politicile europene și temele de actualitate, precum și de propuneri cu valoare adaugată în contextul construcției europene.

Reprezentanța Comisiei Europene analizează evoluțiile politice, economice și sociale din România, precum și modul în care activitățile Uniunii sunt reflectate în opinia publică românească. Un element important al activității noastre este menținerea contactelor cu reprezentanții mediului politic și economic românesc, precum și cu societatea civilă.

Masa rotundă „Impactul TTIP asupra economiei României”

19 aprilie 2016

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează marți, 19 aprilie, o masa rotundă cu privire la impactul Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț si Investiții (TTIP) asupra economiei României. În cadrul evenimentui va fi prezentată o analiză specifică de țară a acestui acord comercial, a datelor și obiectivelor concrete ce pot îmbunătăți considerabil efectele lui asupra economiei românești.

DETALII >>>

Comisia Europeană lansează Raportul de țară 2016

09 martie 2016

Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat miercuri, 9 martie 2016, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor Publice, o dezbatere despre raportul de țară privind economia românească, publicat în data de 26 februarie 2016. Raportul menționează progresele înregistrate de Romania și atrage atenția privind riscurile reprezentate de măsurile fiscale și de salarizare luate în afara programului anual de bugetare. Totodată, Comisia Europeană încurajează relansarea investițiilor, continuarea reformelor structurale și asumarea unor politici fiscale responsabile, acestea fiind de altfel prioritățile pentru 2016 ale Semestrului european, instrumentul de coordonare la nivel european a politicilor economice naționale. În plus, săptămâna aceasta, Comisia Europeană a anunțat ieșirea României din grupul țărilor care înregistrează dezechilibre macroeconomice.

DETALII >>>

Consiliul Național de Competitivitate (CoNaCo) în contextul recomandării europene privind inființare a autorității naționale pentru competitivitate

25 februarie 2016

Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat evenimentul Consiliul National de Competitivitate (CoNaCo) in contextul recomandării europene privind înființarea de autorități naționale pentru competitivitate, joi, 25 februarie 2016, între orele 09:30-13:00, la Reprezentanța Comisiei Europene în România, sala Nicolae Titulescu, str. Vasile Lascăr nr. 31, etaj 1.

DETALII >>>

Masă rotundă „Impactul parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP) asupra economiei României”

19 mai 2015

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează masa rotundă “Impactul Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț si Investiții (TTIP) asupra economiei României”, în cadrul căreia va fi prezentată prima analiză specifică de țară a acestui acord comercial.

Evenimentul este programat marți, 19 Mai 2015, în intervalul 14.00-16.00, la Reprezentanța Comisiei Europene, Spațiul Public European, (Str. Vasile Lascăr nr. 31, parter).

Detalii >>>

Eveniment de lansare „Recomandările Comisiei Europene pentru românia în 2015”

18 mai 2015

Reprezentanța Comisiei Europene în România și Ministerul Afacerilor Externe organizează luni, 18 mai 2015, începând cu ora 13:30, evenimentul de lansare “Recomandările Comisiei Europene pentru România în 2015”. Evenimentul va avea loc la sediul Reprezentanței CE, str. Vasile Lascăr 31, etaj 1, București.

Detalii >>>

Masa rotundă “Reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială în satele României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020″

13 martie 2015

Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat masa rotundă “Reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială în satele României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020”.

La eveniment a participat comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan.

Evenimentul a avut loc în data de vineri, 13 martie 2015, începând cu ora 13.30, la Reprezentanța Comisiei Europene, etajul 1, sala Titulescu, (Str. Vasile Lascăr nr. 31).

Eveniment de informare cu privire la programele CE de finanțare în domeniul judiciar

 19 septembrie 2014

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează evenimentul de informare cu privire la programele CE de finanțare în domeniul judiciar „Justiție” și, respectiv, „Drepturi, egalitate și cetățenie”. Evenimentul va avea loc în data de 19 septembrie 2014, începând cu ora 10:00, la sediul său din Str. Vasile Lascăr, nr. 31, București.

Detalii >>>

Conferința „Strategia Europa 2020 în România – priorități și resurse”

4 iunie 2014

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează conferința “Strategia Europa 2020 în România – priorități și resurse”. Evenimentul va avea loc în data de 4 iunie 2014, începând cu ora 9:00, la Centrul de Conferințe al Institutului Național de Statistică din București.

Detalii >>>

Masa rotundă: „O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate”

28 mai 2014

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează masa rotundă „O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate”. Evenimentul va avea loc în data de 28 mai 2014, începând cu ora 10:00, la sediul său din Str. Vasile Lascăr, nr. 31, București.

Detalii >>>

Conferința „După zece ani…”

15 aprilie 2014

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează conferința „Dupa zece ani…”. Evenimentul va avea loc în data de 15 aprilie 2014, începând cu ora 9:30, la Hotel Howard Johnson Grand Plaza (sala Platinum) din București.

Detalii >>>

Jurnal elvetian: Ganduri bune pentru 2016

bon resol

 

 

 

 

bonnes resolutions

 

 

 

 

 

 

În exclusivitate pentru Europe Direct Botoşani de la prof. Viviana Buhociu

Les bonnes resolutions a prendre pour 2016  / Ganduri bune pentru 2016

A inceput déjà noul an 2016, v-ati gandit la ce veti face in acest an ? Ati luat niste hotarari care sa va conduca spre binele si bucuria voastra ? Din ce-am citit, din reportajele de la televizor, din discutiile cu unii elvetieni, iata ce –am aflat :

-elvetienii estimeaza sa-si micsoreze contributia pentru asigurarea de sanatate si sa mareasca suma pentru vacante, ocupatii de timp liber ; 8,8% din totalul asiguratilor vor sa-si schimbe societatea unde sunt déjà inscrisi ;

-economii se vor putea face in domeniul telefoniei, internetului si automobilului ;

-cat priveste produsele de ingrijire corporala, pentru sanatate,  alimentele, cei care au raspuns la sondaje spera sa se mentina la bugetul anului trecut ;

-cu cat elvetienii inainteaza in varsta,cu atat mai mult incearca sa-si supravegheze nivelul cheltuielilor ;

– tinerii, din contra, nu acorda atentie cresterii sau scaderii bugetului lor ; 22 % din locuitorii  din Tessin (sudul  tarii, spre Italia), 14 % din cei din partea germana si 13 % dintre romanzi (partea franceza a tarii) s-au hotarat sa fie mai economi in ceea ce priveste iesirile in baruri, restaurante ;

-pentru corpul lor, evetienii vor sa faca mai multa miscare, sport (cel putin 2 ½ h pe saptamana), sa manance fructe si legume pentru a invinge mai usor bolile, sa-si verifice ochii, dintii mai des, sa renunte la fumat, sa nu faca abuz de alcool, sa-si verifice macar anual colesterolul (rau si bun), glicemia, …,sa-si verifice tensiunea arteriala, sa reduca sarea din mancaruri (6-7 grame pe zi sunt de ajuns), sa-si protejeze pielea nu numai vara de razele soarelui,  sa se uite mai putin la televizor, sa doarma mai m ult (7-8 ore pe noapte ar fi ideal), sa bea mai multa apa pentru hidratarea corpului (cam 1,5-2 litri pe zi), sa se spele pe maini mai des si mult mai corect, sa invete sa se relaxeze pentru a diminua stresul, sa nu mai abuzeze de pantofii cu tocuri mult prea inalte,  sa previna infectiile transmisibile pe cale sexuala, sa verifice data  de valabilitate a prezervativelor, sa…

-sa trieze, sa arunce si sa-si aranjeze obiectele din casa, pod, beci, garaj…sa-si organizeze viata mai bine ;

-sa invete ceva nou : o limba straina, sa cante la un instrument, sa tricoteze, sa taie lemne, sa gateasca, …

-sa devina nepasatori, din cand in cand, sa plece in excursii fara nici o pregatire, sa redevina copiii de altadata, sa iasa in ploaie, dar fara umbrela, sa spuna glume colegilor ;

-sa caute un nou loc de munca daca cel vechi a devenit apasator, neinteresant ;

-sa-si schimbe infatisarea, imbracamintea, coafura, parfumul folosit ;

-sa citeasca mai multe carti, sa se inscrie la o biblioteca, sa intre intr-un cerc de lectura, sa foloseasca lucrurile aflate ;

-sa puna capat unui prost obicei (rosul unghiilor, scarpinatul in cap, rontaitul intre mese, injuratul ,…)

-sa telefoneze mai des parintilor, rudelor, prietenilor, nu numai pentru evenimente importante, ci si asa doar ca sa le auda vocea, sa le faca mici declaratii de dragoste si de prietenie ;

-sa nu mai intarzie la serviciu, la scoala, la intalniri ;

-sa incerce sa se « detehnologizeze », adica mai putin timp petrecut in fata televizorului, computerului ;

Intrebarea este : oare le vor respecta ?cate dintre ele ? pe care dintre ele ?

Fondul de ajutor european destinat persoanelor defavorizate – prevederi legislative

Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate aici: aici

Atribuţiile autorităţilor locale, în anexă :

E. Autorităţile executive ale autorităţilor publice locale participante la program au următoarele atribuţii:

a) întocmesc listele suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;

b) primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituţiei prefectului, ajutoarele alimentare şi asigură păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă, precum şi evidenţa de gestiune până la distribuire;

c) în termen de 30 de zile de la preluare/recepţie, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul-ţintă, care deţin cupoane individuale sau se află pe liste suplimentare, pe baza documentelor de identitate;

d) justifică cantităţile distribuite cu semnătura de primire a persoanelor din grupul-ţintă pe versoul cuponului, alături de data şi cantitatea primită;

e) transmit Ministerului Fondurilor Europene:

– un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul economic,

– la terminarea distribuţiei ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, împreună cu o situaţie centralizatoare privind distribuţia, care include şi listele suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3);

f) păstrează cel puţin 3 ani copia evidenţelor de gestiune şi listele de distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora;

g) asigură la nivelul localităţii acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la lit. A.s).

 De citit şi:

REGULAMENTUL (UE) NR. 223/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aici

Intercontinental Bucureşti/ APC Europe Direct Botoşani premiată la Gala „Oameni pentru oameni”

Ieri seara, la Hotel „Intercontinental” din București, a avut loc a XII – a ediţie a prestigioasei Gale „Oameni pentru oameni”, eveniment  organizat de Asociația pentru Relații Comunitare –  ARC și Camera de Comerț Americană în România –  AmCham România.
diplo_opto
Asociația pentru Protecția Consumatorilor Botoșani – Centrul Europe Direct a primit o diplomă de excelență pentru implicarea în susținerea activității Asociației IHTIS Botoșani (cu sediul la Dumeni), organizație condusă de d-ra Mihaela Mihăescu. Din partea APC – Europe Direct Botoşani, diploma a fost preluată de doamna Marinela Mihai.
În cadrul Galei au fost nominalizate aproape 170 de inițiative filantropice, care au însumat donații și sponsorizări de peste 18,17 milioane de euro, o creștere semnificativă față de Gala din 2014, când suma totală a fost de 14,8 milioane de euro.
premii_opto
Premiul este important pentru Botoşani. Venind dintr-un judeţ sărac al României – şi cu atât mai mult la nivel european -, am demonstrat că, printr-o modesta contribuţie, ne situăm alături de importanţi parteneri şi susţinători, care au strâns peste 18 milioane de euro în scopuri umanitare şi sociale. Ceea ce a contat nu a fost numaidecât volumul financiar al sprijinului, cât eficienţa lui pe plan social, prin acţiunea inimoasei doamne Mihaela Mihăescu”, a comentat Radu Căjvăneanu, coordonator Europe Direct Botoşani.
Anul acesta, Gala a fost organizată în parteneriat cu Raiffeisen Bank, companie care promovează civismul şi responsabilitatea socială corporativă și susținută de Fondul ONG în România.
Partenerul media a fost TVR, care va difuza Gala pe 1 decembrie. Susținători au fost: Galantom, ȘtiriONG.ro. Sereniti și Erudio.  Parteneri media: Hotnews.ro, Paginademedia.ro, metropotam.ro.
Inițiativa face parte din proiectul „Punți pentru resurse – resurse pentru comunități” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi: www.eeagrants.org.

 

%d blogeri au apreciat: