Category Archives: Ultima ora

Grupuri internaționale de crimă organizată implicate în fraudarea, falsificarea și spălarea banilor dezmembrate în Spania și România

 23 mai 2018

Curtea Centrală de Investigare Spaniolă a Audiencia Nacional și Direcția de Investigare a Criminalității Organizate, Oficiului Central și Terorismului din România (DIICOT), precum și Poliția Română, au inițiat investigații separate într-un grup de crime organizate (OCG) Cetățeni români. OCG, care a vizat o multitudine de victime la nivel mondial, inclusiv entități publice și private, precum și persoane fizice, este suspectată de săvârșirea infracțiunilor de fraudă, falsificare a documentelor, spălare de bani și implicare într-un OCG. În urma căutărilor simultane la domiciliu în ambele state membre, treizeci și trei de suspecți au fost deținuți în Spania (paisprezece au fost arestați în Spania în ziua acțiunii), iar cinci persoane au fost arestate în România pe baza mandatelor europene de arestare europene (EAW).

Încă o dată, contribuția Eurojust a fost indispensabilă pentru rezultatul reușit al operațiunii, furnizând toate instrumentele de cooperare judiciară, precum și sprijinul său operațional într-un timp util și eficient. La inițiativa biroului spaniol de la Eurojust, un caz a fost deschis în februarie 2018, iar în aprilie 2018 a avut loc o reuniune de coordonare la Eurojust cu autoritățile naționale implicate în coordonarea investigațiilor în statele membre – în calitate de membri ai OCG conviețuirea în mod constant între mai multe țări – schimbul de informații legate de caz și de acord asupra unei căi viitoare. Ulterior, prin intermediul birourilor naționale respective, Eurojust a facilitat investigațiile autorităților naționale prin executarea MEA și a scrisorilor de cerere. Au avut loc două zile de acțiune, în Spania, la 23 aprilie, și în România, la 26 aprilie.

OCG a fost activă din 2016. Membrii săi au deschis numeroase conturi bancare în diferite state membre, utilizând documente de identitate false. Prin intermediul acestor conturi și prin intermediul site-urilor web precum Amazon și Airbnb, făptașii au fraudat o sumă estimată la peste 8 milioane de euro prin înșelăciunea lor în a cumpăra produse sau servicii contrafăcute, cum ar fi pachetele false de vacanță.

Context :

Repere ale Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport, 22 mai 2018, la Bruxelles

Repere ale Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport, 22 mai 2018, la Bruxelles.

Rezultatele principale

22 mai 2018

Educaţie

Toți cetățenii UE au dreptul la educație calitativă și incluzivă, formare și învățare pe tot parcursul vieții pentru a menține și dobândi competențe care să permită participarea deplină în societate și tranzițiile de succes pe piața muncii. Uniunea Europeană poate face multe pentru a contribui la valorificarea întregului potențial al educației ca factor de stimulare a creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a corectitudinii sociale.

Krasimir Valchev, ministrul educației și științei al Republicii Bulgaria și președinte al Consiliului

Consiliul a adoptat o recomandare revizuită privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții , care are scopul de a actualiza recomandarea actuală din 2006 și de a ține seama de schimbări precum digitalizarea și piețele forței de muncă în continuă evoluție.

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind promovarea valorilor comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării, precum și concluziile privind trecerea către un spațiu european al educației.

Miniștrii au avut ocazia să discute despre potențialul universităților în promovarea dezvoltării regionale și a competențelor antreprenoriale și inovatoare , concentrându-se în special asupra măsurilor și stimulentelor pe care politicienii le pot introduce pentru a dezvolta potențialul instituțiilor de învățământ superior și asupra rolului strategiilor și sinergiilor de specializare inteligentă .

Consiliul a fost, de asemenea, informat despre o serie de aspecte importante, cum ar fi rolul educației în abordarea antisemitismului , ziua sportivă a școlilor europene și programul de lucru al viitoarei președinții austriece.

Tineret

După un prânz informal privind modalitățile de reformare a mecanismelor existente de consultare a tinerilor , așa-numitul dialog structurat privind tineretul, Consiliul a adoptat concluzii privind rolul tinerilor în construirea unei societăți sigure, coezive și armonioase, precum și concluzii privind rolul tinerilor în abordarea provocărilor demografice.

Consiliul a discutat, de asemenea, viitoarele priorități ale politicii UE pentru tineret în prezența dlui Hassan Al Hilou, lider comunitar al Fundației YouthTalks. Dezbaterea a fost destinată să alimenteze dezbaterea privind Strategia Europeană pentru Tineret revizuită. Noua strategie stabilește propunerile de definire a unui cadru european de cooperare pentru tineret pentru perioada 2019-24 și se concentrează, printre altele, pe participarea activă a tinerilor la viața democratică din Europa.

În cele din urmă, miniștrii au fost informați despre o declarație privind prevenirea radicalizării violente, inițiativa ” Tineretul european împreună” și programul de lucru al viitoarei președinții austriece.

Repere ale Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport, 23 mai 2018, la Bruxelles.

23 mai 2018

Cultură / Audiovizual

Rolul crucial al culturii în abordarea provocărilor sociale și economice cheie a fost recunoscut de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2017. Lucrăm să transpunem principiile în realitate și să subliniem o viziune pe termen lung a contribuției culturii la UE după 2020 .

Boil Banov, ministrul Culturii al Republicii Bulgaria și președinte al Consiliului

Consiliul a avut un schimb de opinii privind o viziune pe termen lung a contribuției culturii la UE după 2020 , concentrându-se în special asupra acțiunilor care trebuie întreprinse la nivelul UE pentru a ridica nivelul de ambiție în domeniul cultural, astfel încât cultura devine un adevărat motor al schimbării în viitor.

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind aducerea patrimoniului cultural în fruntea politicilor din UE.

Miniștrii au fost, de asemenea, informați cu privire la o serie de subiecte importante, de la importul ilicit de bunuri culturale din situri arheologice, capitalele europene ale culturii în 2022, propunerea de modificare a directivei privind TVA pentru a ține mai bine cont de politicile culturale, program al viitoarei președinții austriece.

Sport

Tinerii și sportul joacă un rol-cheie în construirea unor societăți sigure și coezive, abordarea schimbărilor sociale și promovarea valorilor comune ale UE. Este datoria noastră să ne împuternicim tinerețea și să creăm condițiile potrivite pentru ca sportul să joace rolul său în societate.

Krasen Kralev, ministrul tineretului și sportului din Republica Bulgaria și președinte al Consiliului

În urma unei întâlniri informale de prânz a miniștrilor sportului cu președintele UEFA, dl Čeferin , pentru a discuta despre viitorul competițiilor de cluburi și echipe naționale, Consiliul a adoptat concluzii privind promovarea valorilor comune ale UE prin sport.

Miniștrii au susținut apoi o dezbatere de orientare privind comercializarea sporturilor de elită și sustenabilitatea modelului european de sport, de asemenea în prezența dlui Čeferin. Miniștrii au discutat, în special, provocările cu care se confruntă modelul european și cum să se asigure că sportul din Europa își păstrează natura și fundamentele puternice.

Consiliul a fost, de asemenea, informat despre ultimele reuniuni ale Agenției Mondiale Anti-Doping , declarația „Pentru o Europă a sportului” și programul de lucru al viitoarei președinții austriece.

Bugetul UE pentru 2019: Comisia propune un buget axat pe continuitate și rezultate – pentru creștere economică, solidaritate, securitate

Bugetul UE pentru 2019: Comisia propune un buget axat pe continuitate și rezultate – pentru creștere economică, solidaritate, securitate
Bruxelles, 23 mai 2018

Comisia a prezentat astăzi proiectul de buget al UE pentru 2019 în valoare de 166 de miliarde EUR în credite de angajament, ceea ce corespunde unei creșteri cu 3 % față de 2018. Scopul principal este realizarea de investiții într-o economie europeană mai puternică și mai rezistentă, alături de promovarea solidarității și securității de o parte și de alta a frontierelor UE.

Acest buget este cel de-al șaselea în cadrul actualului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2014-2020 și se înscrie în limitele prevăzute de acesta. A fost conceput astfel încât să optimizeze finanțarea programelor existente și a noilor inițiative și să stimuleze valoarea adăugată europeană în conformitate cu prioritățile Comisiei Juncker.

Dl Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: „Propunem un buget ambițios care să continue să sprijine prioritățile noastre, în special în ceea ce privește investițiile, ocuparea forței de muncă, tineretul, migrația, solidaritatea și securitatea și care să ofere valoare adăugată la nivel european pentru cetățenii noștri. Avem nevoie de stabilitate pentru UE și îmi doresc să ajungem la un acord cu Parlamentul și Consiliul în cel mai scurt timp.”

Propunerea se bazează pe ipoteza că Regatul Unit va continua și după retragerea sa la 30 martie 2019 să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor UE până la sfârșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Această propunere va fi dezbătută în comun de Parlamentul European și de statele membre ale Uniunii Europene. La începutul acestei luni, Comisia a prezentat propunerea sa pentru un buget modern și pragmatic pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

Stimularea economiei europene

Fondurile pentru sprijinirea creșterii economice vor reprezenta aproximativ 80 de miliarde EUR în credite de angajament în 2019. Aceasta include suplimentarea bugetului alocat câtorva programe emblematice:

12,5 miliarde EUR (+ 8,4 % față de 2018) pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020, inclusiv 194 de milioane EUR pentru o nouă Întreprindere europeană comună pentru calculul de înaltă performanță;

2,6 miliarde EUR pentru educație în cadrul programului Erasmus+ ( + 10,4 % față de 2018);

3,8 miliarde EUR în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (+ 36,4 % față de 2018) pentru rețelele de infrastructură;

233,3 milioane EUR pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru a sprijini tinerii care locuiesc în regiuni unde rata șomajului este ridicată – în acest sens, va fi utilizat și Fondul social european.

Comisia preconizează că în 2019 programele politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 vor rămâne la viteza de croazieră, după semnalele încurajatoare din ultimul an (57 de miliarde EUR, + 2,8 % față de 2018) și că finanțarea pentru politica agricolă va rămâne stabilă, la aproximativ 60 de miliarde EUR (+ 1,2 % față de 2018).

Securitatea în interiorul și în afara frontierelor UE

În ciuda limitărilor din bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2014-2020, Comisia utilizează toată flexibilitatea de care dispune în buget pentru a se asigura că în acest an se va acorda din nou o atenție specială aspectelor legate de gestionarea migrației și a frontierelor:

reformarea sistemului european comun de azil, pentru a asigura o aplicare mai eficientă, echitabilă și umană a politicii în materie de azil;

un nou sistem de intrare-ieșire, care să permită o mai bună gestionare a frontierelor;

consolidarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a Agenției UE pentru azil și a altor agenții care se ocupă de aspecte legate de gestionarea frontierelor și vizelor;

o sumă suplimentară de 1,5 miliarde EUR pentru Instrumentul pentru refugiații din Turcia, pentru a continua furnizarea de hrană, educație și locuințe pentru cei care fug din calea războaielor din Siria și din alte regiuni (o sumă suplimentară de 500 de milioane EUR va fi prevăzută deja în bugetul pentru 2018 și, din acest motiv, Comisia propune, de asemenea, modificarea acestuia);

punerea în aplicare a două inițiative majore: Cadrul de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația și Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) pentru a aborda cauzele profunde ale migrației.

Sprijinirea noilor inițiative

Pe lângă faptul că va consolida eforturile depuse în trecut, acest proiect de buget prevede, de asemenea, sprijin pentru inițiative noi:

103 milioane EUR pentru Corpul european de solidaritate, care creează oportunități pentru ca tinerii să desfășoare activități de voluntariat sau să participe la proiecte în propria lor țară sau în străinătate;

11 milioane EUR pentru crearea unei Autorități Europene în domeniul Muncii, care va contribui la garantarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în interiorul pieței interne și la simplificarea cooperării dintre autoritățile naționale;

40 de milioane EUR pentru extinderea programului de sprijin pentru reforme structurale, axat pe punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre;

245 de milioane EUR pentru instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru a sprijini industria europeană de apărare și pentru a pune bazele unei Uniuni Europene a Apărării;

150 de milioane EUR pentru a consolida reacția în caz de cutremure, incendii forestiere și alte dezastre în Europa, prin intermediul unei rezerve de capacități de protecție civilă la nivelul UE, inclusiv echipamente și echipe „rescEU”;

5 milioane EUR pentru crearea noului Parchet European care se va ocupa de urmărirea în justiție a criminalității transfrontaliere, inclusiv a cazurilor de fraudă, corupție și spălare de bani. De asemenea, vor fi luate noi măsuri pentru a proteja persoanele fizice și întreprinderile împotriva atacurilor cibernetice.

Context

Proiectul de buget al UE pentru 2019 prevede două sume pentru fiecare program care urmează să fie finanțat: angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la finanțările care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an, în timp ce „plățile” desemnează sumele plătite efectiv. Proiectul de buget al UE propus pentru 2019 se ridică la 166 de miliarde EUR în credite de angajament (+ 3 % față de 2018) și 149 de miliarde EUR în plăți (+ 3 % față de 2018).

În general, bugetul UE este în primul rând un buget de investiții. Ridicându-se la aproximativ 1 % din VNB-ul UE și reprezentând aproximativ 2 % din totalitatea cheltuielilor publice din UE, acesta este menit să completeze bugetele naționale și să pună în aplicare prioritățile asupra cărora au convenit toate statele membre UE.

Articolele din proiectul de Acord de retragere între Regatul Unit și Uniunea Europeană cu privire la decontul financiar prevăd că Regatul Unit va continua „să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor Uniunii” ca și cum ar fi un membru titular în timpul perioadei de tranziție [1] . Prin urmare, proiectul de buget al UE pentru 2019 este prezentat pe această bază.

Informații suplimentare

Proiectul de buget al UE pe 2019 – Întrebări și răspunsuri

Proiectul de buget al UE pe 2019 – Documente

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018

[1] Proiect de acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, TF50 (2018) 35, 19 martie 2018

IP/18/3870

Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

România trebuie să își alinieze taxele de înmatriculare a vehiculelor la normele UE

Dat fiind că normele românești aplicabile restituirii taxelor nu respectă principiile cooperării loiale, echivalenței și efectivității, este încălcată legislația UE (articolul 110 din TFUE).

În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia Europeană poate transmite un aviz motivat autorităților relevante.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în mai, grupate pe domenii de politică, includ 53 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 18 avize motivate și 14 cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 96 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194

Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Filme finanţate de UE, premiate la Festivalul de la Cannes

Ediția din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat cu premierea unor filme finantate prin MEDIA , programul UE de susținere a sectorului audiovizual.

Trei filme cu finanţare UE au fost premiate în selecția oficială:

  • Premiul pentru regie – Pawel Pawlikowski, pentru „Cold War” (Polonia, Franța, Marea Britanie),
  • Premiul pentru cel mai bun scenariu: Lazzaro Felice de Alice Rohrwacher (Italia, Elveția, Franța, Germania)
  • Premiul pentru interpretare masculină – Marcello Fonte, pentru rolul din „Dogman”, de Matteo Garrone

 

În acest an, au fost elaborate sau distribuite în total 18 filme prezentate la Festivalul de Film de la Cannes și în selecțiile paralele, realizate cu sprijinul programului Creative Europe-MEDIA. Din 1991, UE a investit peste 2,5 miliarde de euro în sectorul audiovizual.

 

Pe marginea Festivalului, comisarul Mariya  Gabriel, responsabil de economie și societatea digitală, a anuntat demararea unui proiect de realizare a unei arhive online cu filme europene,  initiativa care a beneficiat de un sprijin larg din sectorul audiovizual.

Prin semnarea unui manifest, mai multe organizații s-au angajat să ofere o mai mare vizibilitate filmelor europene. Un proiect-pilot va fi prezentat în octombrie 2018. Mai multe informații sunt disponibile aici și aici , precum și într-o broșură și fișă informativă . (Pentru mai multe informații: Nathalie Vandystadt – Tel .: +32 229 67083, Inga Höglund Tel .: +32 229 50698)

 

Poroşenko: Proiectul gazoductului Nord Stream 2, Rusia – Germania, va distruge UE

”Nord Stream 2 este un proiect strict geopolitic al Kremlinului şi nu are nicio legătură cu realitatea economică. El are misiunea doar să dezbine unitatea Europei şi în cele din urmă să distrugă UE”, a declarat preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko.

”Acum a venit momentul ca Europa să aleagă: fie să-i susţină pe cei care vor să i se alăture, fie să construiască acest gazoduct şi astfel să hrănească monstrul care o urăşte”, a adăugat Poroşenko.

Proiectul Nord Stream 2 a fost propus pentru livrarea unei cantitaţi mai mari de gaze din nodul Siberiei, pe o rută mai scurtă decât cea deja actuală, ceea ce ar permite scăderea costurilor.

Gigantul rus Gazprom încearcă să construiască, împreună cu firmele europene, o conductă de 1.200 de kilometri care să transporte gazul natural din Rusia spre Germania prin Marea Baltică, ocolind Polonia, Ucraina şi ţările baltice.

SURSA: Romania Libera

Veşti bune pentru companiile europene: UE ar putea despăgubi firmele afectate de sanţiunile impuse de SUA asupra Iranului

Franţa caută să identifice modul în care UE ar putea despăgubi companiile europene care s-ar putea confrunta cu sancţiuni din partea Statelor Unite pentru că fac afaceri cu Iranul, a declarat duminică ministrul francez de finanţe Bruno Le Maire citat de Reuters.

Le Maire a făcut referire la prevederile Uniunii Europene din 1996, despre care a spus că ar putea permite Uniunii să intervină pentru a proteja companiile europene împotriva oricăror sancţiuni din partea SUA, adăugând că Franţa doreşte ca UE să-şi întărească poziţia în acest domeniu.

Sursa: Ziarul Financiar

Meleșcanu confirmă că președintele Curții Constituționale a plecat în Rusia în ciuda avizului de la Ministerul de Externe: ”A fost o opţiune personală”

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșscanu, a confirmat într-un interviu la TVR că președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a plecat la un seminar din Rusia în ciuda avizului negativ dat de Ministerul Afacerilor Externe. ”A fost o opţiune personală, şi-a dorit-o, poziţia noastră a fost scrisă foarte clar, aceasta e situaţia”, a spus Meleșcanu.

Sursa: G4Media

Comisarul European Corina Crețu propune crearea unui grup de lucru România – Republica Moldova

Corina Creţu

Astăzi, alături de Premierul Republicii Moldova, dl. Pavel Filip, am deschis oficial Orășelul European Ungheni 2018, un loc simbolic pentru cooperarea transfrontalieră dintre Republica Moldova și regiunile învecinate, de la granița cu România. Pentru a impulsiona implementarea viitoarelor proiecte mari de infrastructură și interconectare din cadrul programului transfrontalier actual, cred că este nevoie de formarea unui grup comun de lucru între părți. Cu sprijinul experților Comisiei Europene, acest grup de lucru România – Republica Moldova, ar urma să monitorizeze atent implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte, care sunt atât de necesare și care vor aduce mai aproape Republica Moldova de UE.
Programul actual de cooperare transfrontalieră România-Republica Moldova este finanțat cu peste 80 de milioane de euro prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Instrumentul de Vecinătate.

Discurs al Comisarului European Corina Cretu la deschiderea oficiala a Oraselului European Ungheni

%d blogeri au apreciat: