Monthly Archives: septembrie 2017

Expoziție foto la vitrinele din Parcul Mihai Eminescu: ”Europa în regiunea mea – Nord Est România”

 Mâine, duminică, 1 octombrie, orele 12,30, la vitrinele expozționale de la intrarea Parcului ”Mihai Eminescu” Botoșani va fi vernisată o nouă expoziție cu titlul: ”Foto-Europa ● Regiunea Nord Est România”
Expun artiștii fotografi din judeţele Botoșani, Iaşi, Suceava, Neamţ, Bacău: Constantin Ciofu, Ciprian Babor, Vlad Lucanu, Ştefan Ionut, Ovidiu Porohniuc, Andrei Florin, Alin Ameiroaie, Cătălin Manolescu, Dragoş Muraru, Florin Aioanei, Ghenadie Cebanu, Iloana Corfu, Laura Manolescu, Liviu Gherman, Marius Bălan, Mihaela Ajităriţi, Mihaela Burlacu, Nicu Apostu, Patricia Caliniuc, Sebastian Ştefan Bahrin.
Expoziția cuprinde fotografii realizate în cursul taberelor de creație de la Botoșani cât și imagini reprezentative din județele din care provin autorii și se dorește un exercițiu pentru o amplă întâlnire proiectată pentru anul viitor la Botoșani: ”Europa în regiunea mea – Nord Est România”.
Organizatori: Centrul Europe Direct Botoșani, Club Foto Focus Botoșani, Asociația Buzzmedia, Memorialul Ipotești precum și cluburi foto și artiști individuali din județele Iaşi, Suceava, Neamţ, Bacău. Mulțumiri Primăriei Botoșani care oferă spațiul expozițional.
Link foto:

Pași spre ”Coridorul energetic balcanic vertical” cu România pe traseu

Sursa imaginii: ec.europa.eu

Consolidarea cooperării regionale în domeniul energiei

La București, vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič, comisarul european Miguel Arias Cañete și miniștrii energiei din 9 state membre UE și din 8 părți contractante la Comunitatea Energiei au convenit joi, 28 septembrie, să consolideze cooperarea regională prin semnarea unui memorandum de înțelegere (MoU) de completare a inițiativei CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – Interconectarea în sectorul de gaze în Europa centrală și de sud-est) existente, agrearea de foi naționale de parcurs pentru îmbunătățirea acordurilor comerciale din regiune, reconfirmarea angajamentului de a realiza cu rapiditate proiectele prioritate în domeniul gazelor și, nu în ultimul rând, lansarea a două noi grupuri de operatori de sisteme de transport de gaze.

28/09/2017

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu Uniunea energiei, a declarat: „Cooperarea în cadrul CESEC a devenit povestea unei reușite exemplare, care dovedește că soluția constă în solidaritate. Mulțumită realizărilor rapide obținute în domeniul gazului, extindem domeniul de aplicare al cooperării la sectorul electricității, al surselor regenerabile de energie și al eficienței energetice. Prin urmare, el va acoperi toate dimensiunile acestui proiect de solidaritate europeană care este uniunea energetică. Doresc să îmi exprim recunoștința față de toți cei care au contribuit la realizarea acestei cooperări. Acesta este un mesaj pozitiv și puternic către cetățenii din regiune, însoțit de beneficii care depășesc sistemele energetice.

Miguel Arias Cañete, comisarul european pentru politici climatice și energie, a adăugat: „Mulțumită angajamentului politic la nivel înalt la care am asistat aici și mobilizării inteligente a fondurilor UE, vom continua să realizăm infrastructura energetică necesară regiunii. Prin extinderea domeniului de aplicare al CESEC dincolo de gaz, vom asigura accesul efectiv la surse alternative de energie, vom promova competitivitatea și prețurile scăzute, realizând totodată decarbonizarea economiilor din regiune.

MoU include o abordare comună privind piețele energiei electrice, eficiența energetică și dezvoltarea surselor regenerabile de energie. Acesta cuprinde, de asemenea, o listă de proiecte prioritare pentru a crea o piață regională a energiei electrice interconectată, precum și măsuri specifice pentru a stimula sursele regenerabile de energie și investițiile în eficiența energetică într-o regiune cu un mare potențial de creștere în aceste domenii.

La reuniune, a fost parafat Acordul de grant din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru terminalul de GNL de la Krk, în Croația. Iar cele două noi grupuri de operatori au în vedere punerea în aplicare a fluxului invers în sistemul de gazoducte transbalcanic și, respectiv, pe așa-numitul „coridor vertical” dintre Bulgaria, Grecia, România și Ungaria, ambele urmând să fie facilitate de Comisia Europeană.

Context

Comisa a lansat în 2015 inițiativa CESECCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, în scopul garantării accesului la un mix energetic mai variat pentru țările din Europa  centrală și de sud-est și pentru interconectarea corespunzătoare a acestora la restul Europei. Inițiativa CESEC s-a dovedit a fi utilă în procesul de integrare a piețelor de gaze din regiune și a devenit, astfel, un canal central pentru continuarea consolidării în sectorul energetic.

Reuniunea CESEC de la București a găzduit miniștri din 9 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Grecia, Croația, Ungaria, Italia, România, Slovenia, Slovacia) și din partea a 8 părți contractante din cadrul Comunității Energiei (FYROM, Serbia, Ucraina, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Moldova).

 

Persoane de contact pentru presă:

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

CESECCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Uniunea energieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Specializarea inteligentă: proiecte la care ar putea aplica și regiunea Nord-est

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Există cinci etape pe care o regiune trebuie să le parcurgă pentru a avansa în cadrul lanțului valoric al unei economii globalizate: promovarea inovării, a digitalizării și a decarbonizării, dezvoltarea competențelor individuale și eliminarea obstacolelor din calea investițiilor. Proiectele-pilot pe care le lansăm demonstrează că UE este pregătită să își ajute regiunile, în fiecare etapă de pe traseu.

Specializarea inteligentă a fost introdusă în toate programele de politică regională în 2014. Ea a îmbunătățit modul în care regiunile își concep strategiile privind inovarea, prin implicarea strânsă a companiilor și cercetătorilor. Proiectele-pilot se bazează pe această experiență pozitivă, în acest context fiind lansate două cereri de exprimare a interesuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••:

Cererea de exprimare a interesului 1: Sprijin adaptat pentru regiunile care se confruntă cu tranziția industrială

Unele regiuni au suportat costurile globalizării fără a culege roadele acesteia. Ele au înregistrat adesea pierderi semnificative de locuri de muncă și pot fi afectate de o lipsă de competențe corespunzătoare, costuri ridicate cu forța de muncă și dezindustrializare.

Regiunile care se confruntă cu aceste provocări specifice pot solicita să beneficieze de:

1) Asistență adaptată din partea experților Comisiei, organizați în echipe „regionale” provenind din mai multe servicii ale Comisiei. Aceștia vor sprijini regiunile la elaborarea de strategii de transformare economică regională.

În funcție de necesitățile și de atuurile concurențiale ale fiecărei regiuni, Comisia va angaja experți externi pentru a sprijini activitatea regiunilor. Ei pot fi experți în instrumente financiare, consultanți în afaceri sau cercetători care lucrează în domeniul proceselor de producție avansate, de exemplu. Comisia rezervă până la 200.000 de euro per regiune pentru a acoperi costurile legate de această expertiză externă. Fondurile provin din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

2) Sprijin suplimentar din partea Observatorului european al clusterelor și mutațiilor industriale (European observatory for clusters and industrial changeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••) pentru a ajuta regiunile să elaboreze politici în materie de clustere și să întărească legăturile dintre companiile, centrele de cercetare și universitățile locale.

3) Până la 300.000 de euro din partea FEDR pentru a sprijini punerea rapidă în aplicare a strategiilor de transformare economică regională, cu condiția obținerii unor progrese suficiente în elaborarea acestora.

Cererea vizează cu precădere regiunile „de tranziție” și regiunile „mai dezvoltate”. 5 regiuni vor fi pre-selecționate. În funcție de nivelul de interes, Comisia poate repeta cererea pentru a pre-selecționa 5 regiuni suplimentare, cu un buget nou și similar.

Cererea de exprimare a interesului 2: Parteneriate inter-regionale pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice europene competitive

Obiectivul acestui proiect-pilot este de a comercializa și de a extinde proiecte inter-regionale „rentabile” în sectoare prioritare cum ar fi tehnologiile de lucru cu volume mari de date, bioeconomia, eficiența resurselor, mobilitatea conectată, sănătatea și îmbătrânirea activă sau securitatea cibernetică.

Parteneriatele transnaționale între autorități regionale din cel puțin patru țări diferite ale UE, care implică universități, centre de cercetare, clustere și companii pot solicita sprijinul Comisiei pentru elaborarea proiectelor lor și accesul la noi piețe.

Un număr de 5 până la 10 parteneriate vor beneficia de sprijin adaptat din partea unor echipe speciale, instituite în cadrul Comisiei, implicând experți din mai multe servicii tematice și experți externi. O sumă totală de 1 milion de euro din partea FEDR va sprijini dezvoltarea acestor parteneriate.

Etape următoare

Regiunile își pot depune candidatura până la 31 octombrie 2017. Rezultatele cererilor de manifestare a interesului vor fi publicate la începutul lunii decembrie.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Inforegio – cum se depun candidaturile?Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă – Acțiuni-pilot în materie de specializare inteligentăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă – Ce este specializarea inteligentă?Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Iulie 2017 – Comunicare – Consolidarea inovării în regiunile Europei

Iulie 2017 MEMO – Provocări viitoare: Stimularea creșterii induse de inovare în regiunile UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Se prelungește perioada de înscriere la cursul de educație antreprenorială organizat de MTS

Deschide documentul de mai jos:

educatie antreprenoriala

Investiţiile în turism au prevăzute 101 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională

Întâlnirea comisarului european Corina Crețu cu ministrul turismului din România, Mircea Dobre

Comisarul european Corina Crețu și ministrul turismului Mircea Dobre

©

Marți, 26 septembrie, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles, comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, şi ministrul turismului din România, Mircea Dobre, au discutat despre proiectele cu finanţare europeană din sectorul relevant. Cei doi înalţi oficiali au subliniat potenţialul acestuia de a facilita creşterea economică în regiunile mai puţin dezvoltate.

Comisarul european Corina Creţu a declarat: „Sectorul turismului poate contribui semnificativ la creşterea economică a țării și, în special, la dezvoltarea regiunilor și ocuparea forței de muncă în acesteaInvestiţiile în turism au prevăzute 101 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională. Un sfert din fondurile alocate acestui domeniu au fost atrase până acum.”

27/09/2017

România prezintă un potenţial major de creştere mai ales în domeniul serviciilor de turism locale. În cadrul întâlnirii, înaltul oficial european a încurajat integrarea acestora în strategiile de dezvoltare durabilă și de specializare inteligentă la nivel local și regional.

Încurajăm regiunile mai puţin dezvoltate să mizeze pe investiţiile în turism ca parte a strategiilor de dezvoltare. Implementate în mod inteligent, ţinând cont de atuurile locale, astfel de investiţii realizate cu fonduri europene pot duce la dezvoltarea altor sectoare şi a economiei per ansamblu. Investițiile în turism trebuie să fie adaptate condițiilor locale specifice, de exemplu ca parte a strategiilor de regenerare urbană sau de specializare inteligentă”, a adăugat Corina Creţu.

Turismul reprezintă un sector transversal și implică o mare diversitate de servicii și profesii. Acesta poate beneficia de investiții în domenii precum eficiența energetică, protecția mediului, dezvoltarea mediului de afaceri și ocuparea forței de muncă.

Context

România beneficiază de o alocare de peste 22 de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014–2020.

Investiţiile în turism au prevăzute 101 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională. Astfel, în această perioadă se are în vedere:

  • atingerea unui număr de aproape 0,5 milioane de angajaţi în staţiunile turistice;
  • creșterea cu 10.000 a numărului de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural şi natural, cât și la atracţiile turistice care beneficiază de finanțare;
  • creşterea cu 10.100 de metri pătraţi a suprafeţei clădirilor şi spaţiilor de turism noi sau reabilitate din staţiunile turistice şi din Delta Dunării.

 

Pagini utile

Portalul de date deschise pentru fondurile ESI 2014-2020

Politica de coeziune în Romania 2014-2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Twitter: @EU_Regional(link is external)@CorinaCretuEU(link is external)#ESIFunds

Lecții de protecția consumatorilor din Consumer Classroom

Bună!

Fiţi pregătiţi pentru acest an şcolar cu resursele online ale Consumer Classroom!

Puteţi utiliza resursele noastre pentru a vă învăţa elevii subiecte importante precum: Opţiunea consumatorului, Siguranţa online şi Energia durabilă.

Cele mai populare 5 resurse, disponibile pentru a fi descărcate în 24 de limbi, sunt:

  1. Setul de lecții „Înapoi la școală”,
  2. Resursa gata de utilizare „Cumpărături online”
  3. Jocul „Economia”
  4. Proiectul de lecție „Publicitate”
  5. Kitul „Energie”

De asemenea, puteți să explorați resurse suplimentare utilizând „Căutare avansată”, unde puteți găsi resurse după temă, limbă și subiect.

Începeți să utilizați aceste resurse pentru a vă învăța elevii imediat, în sala de clasă!

Back to School Kit
Lesson Builder

V-a fost de ajutor kit-ul „Înapoi la şcoală”?

Vă mulțumim pentru feedback și am dori să aflăm dacă seturile noastre de lecții vă sunt utile la clasă.

Alăturaţi-vă discuţiilor noastre de pe forum referitoare la setul „Înapoi la școală”, unde vă puteți împărtăși colegilor opinia și gândurile.

Creaţi-vă propriile lecţii folosind Consumer Classroom!

Vă planificați noi lecţii pentru școală? De ce să nu folosiți constructorul/dezvoltatorul nostru de lecții pentru a vă crea lecții interactive adaptate elevilor dumneavoastră. Odată ce noua lecție este terminată veți putea să o împărtășiți clasei!

România, ţara cu cei mai mulţi elevi din Uniunea Europeană care abandonează şcoala

Abandonul şcolar este principala problemă nerezolvată a sistemului de învăţământ din România. Declaraţia aparţine ministrului Educaţiei, Liviu Pop. România este ţara cu cei mai mulţi elevi din Uniunea Europeană care abandonează şcoala.

Sursă: Sute de copii renunţă la şcoală

Ministerul Dezvoltării a tăiat de la finanțare mai multe proiecte ale municipiului Botoșani. Vezi care!

Primăria Botoșani a fost anunțată printr-o adresă de către Ministerul Dezvoltării că din lipsa resurselor financiare mai multe proiecte promovate prin PNDL nu vor fi finanțate. Printre proiectele tăiate de la finanțare se numără: amenajare pistă de atletism la terenul de sport al Liceului cu Program Sportiv, consolidarea și restaurarea Teatrului ”Mihai Eminescu”, lucrări de consolidare și reabilitare Liceu A.T.Laurian-cor vechi, reabilitare sală de sport la Școala Elena Rareș, reabilitare și modernizare strada Alexandru cel Bun, reabilitare și modernizare strada Crinilor, reabilitare și modernizare strada Dimitrie Bolintineanu, reabilitare și modernizare strada Ion Creangă, reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu, reabilitare și modernizare strada Nicolae Iorga. ” Printr-o altă adresă oficială ni se spune că lucrările la sala de sport a Colegiului Mihai Eminescu s-au suspendat.

Sursă: Ministerul Dezvoltării a tăiat de la finanțare mai multe proiecte ale municipiului Botoșani. Vezi care!

Commission ready to advise consumers to boycott ‘dual standard’ food

Comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a declarat: „Prezentarea a două produse diferite în același ambalaj de marcă este înșelătoare și inechitabilă pentru consumatori”.

The European Commission said yesterday (26 September) it was ready to advise European consumers to boycott products of lower quality that are presented in Eastern EU countries with exactly the same packaging as in wealthier EU states.

Sursă: Commission ready to advise consumers to boycott ‘dual standard’ food

Ziua europeană a limbilor cu Europe Direct Botoșani

Marți, 26 septembrie, începând cu ora 16, 30, la Uvertura Mall, Centrul Europe Direct Botoșani invită tinerii la activități dedicate Zilei Europene a Limbilor. Și-au anunțat participarea, până în prezent, elevi, profesori și părinți de la Școala Gimnazială”Grigore Antipa”, coordonați de prof.

Sursă: Ziua europeană a limbilor cu Europe Direct Botoșani

%d blogeri au apreciat: