Plan de acțiune privind mobilitatea militară: UE ia măsuri în direcția unei uniuni a apărării

Bruxelles, 28 martie 2018

În conformitate cu angajamentul asumat de președintele Juncker cu privire la construcția unei veritabile uniuni a apărării până în 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă un plan de acțiune care vizează îmbunătățirea mobilității militare în interiorul și în afara Uniunii Europene.

Facilitarea circulației trupelor și a mijloacelor militare este esențială pentru securitatea cetățenilor europeni și pentru a construi o Uniune mai eficientă, mai integrată și cu o capacitate mai bună de reacție. Acest aspect a fost identificat în Comunicarea comună privind îmbunătățirea mobilității militare în UE din noiembrie 2017 și a devenit un deziderat al Strategiei globale a UE pentru politica externă și de securitatePlanul de acțiune prezentat astăzi identifică o serie de măsuri operaționale pentru îndepărtarea barierelor fizice, procedurale sau normative care împiedică mobilitatea militară. Colaborarea strânsă cu statele membre ale UE și cu toți actorii relevanți va fi esențială pentru punerea în aplicare a acestui plan de acțiune.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini, a comentat: „Promovarea păcii și garantarea securității cetățenilor noștri sunt principalele priorități ale Uniunii Europene. Facilitarea mobilității militare în interiorul UE ne va permite să acționăm cu mai multă eficacitate în prevenirea crizelor, să fim mai eficienți în desfășurarea misiunilor noastre și să reacționăm mai rapid atunci când apar probleme. Vom face astfel un pas înainte în direcția aprofundării cooperării noastre la nivelul UE, inclusiv în cadrul cooperării structurate permanente pe care am lansat-o recent în mod oficial, precum și cu partenerii noștri, începând cu NATO. Pentru noi, ca Uniune, cooperarea rămâne singura modalitate de a acționa cu eficacitate în lumea de astăzi.”

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Obiectivul nostru este o utilizare mai bună a rețelei noastre de transport, astfel încât să ne asigurăm că necesitățile militare sunt luate în considerare în procesul de planificare a proiectelor de infrastructură. Aceasta presupune eficientizarea utilizării fondurilor publice și o rețea de transport mai bine echipată, care să asigure o mobilitate rapidă și continuă pe întregul continent. Este o chestiune de securitate colectivă.”

Planul de acțiune prezentat astăzi se bazează pe Foaia de parcurs privind mobilitatea militară, elaborată în cadrul Agenției Europene de Apărare. Sunt propuse acțiuni concrete în următoarele domenii:

  • Cerințele militare: Acesta reprezintă punctul de plecare pentru o abordare coordonată și eficientă a mobilității militare în întreaga UE. Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Statul-Major al UE vor elabora cerințe militare, care să reflecte nevoile UE și ale statelor sale membre, inclusiv în ceea ce privește infrastructura necesară pentru mobilitatea militară. Consiliul este invitat să examineze și să valideze aceste cerințe militare până la jumătatea anului 2018.
  • Infrastructura de transport: Politica în domeniul infrastructurii și al investițiilor oferă oportunități pentru mai multe sinergii între nevoile civile și cele militare. Până în 2019, Comisia va stabili care dintre părțile rețelei transeuropene de transport sunt adecvate pentru transportul militar, ocupându-se inclusiv de adaptările necesare ale infrastructurii existente (de exemplu, înălțimea sau capacitatea portantă a podurilor). Va fi elaborată o listă de proiecte prioritare. Comisia va lua în considerare un eventual sprijin financiar suplimentar pentru aceste proiecte în următorul cadru financiar multianual.
  • Aspecte normative și procedurale: Comisia va examina opțiunile disponibile pentru a raționaliza și simplifica formalitățile vamale necesare operațiunilor militare și va evalua necesitatea alinierii normelor privind transportul mărfurilor periculoase în domeniul militar. În paralel, Agenția Europeană de Apărare va sprijini statele membre în elaborarea unor mecanisme privind autorizațiile de circulație transfrontalieră.

Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă și Agenția Europeană de Apărare vor lucra în strânsă coordonare cu statele membre pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni. Ele vor fi desfășurate cu respectarea deplină a suveranității statelor membre asupra teritoriului lor național și a proceselor decizionale naționale. Se va asigura totodată coordonarea cu eforturile depuse în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) și al proiectului PESCO separat privind mobilitatea militară. Cooperarea și consultarea cu NATO privind aspectele legate de mobilitatea militară vor fi urmărite în continuare în contextul punerii în aplicare a declarației comune, pentru a se asigura coerența și sinergiile.

Etapele următoare

Planul de acțiune este transmis statelor membre ale UE spre examinare și aprobare. Se preconizează că primele acțiuni se vor desfășura în lunile următoare.

Un prim raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestui plan de acțiune va fi prezentat statelor membre până în vara anului 2019.

Context

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker a subliniat necesitatea de a crea, până în 2025, o uniune europeană a apărării în toată puterea cuvântului.

UE ia deja măsurile necesare pentru creșterea gradului de pregătire și reacție al UE în caz de criză, fapt care implică circulația fluentă, eficientă și eficace a personalului și a mijloacelor militare în UE și în afara acesteia. Planul de acțiune are la bază Comunicarea privind îmbunătățirea mobilității militare în Uniunea Europeană, care a fost adoptată la 10 noiembrie 2017.

Îmbunătățirea mobilității militare a devenit, de asemenea, parte a angajamentelor PESCO, după cum s-a stabilit în decembrie 2017, fiind încorporată și într-un proiect PESCO separat. Este totodată un element fundamental urmărit în cadrul Declarației comune UE-NATO.

Informații suplimentare

Plan de acțiune privind mobilitatea militară

Fișă informativă: mobilitatea militară

Fișă informativă: cooperarea structurată permanentă

Declarația comună UE-NATO 

Vezi și

http://m.monitorulbt.ro/Stiri/Ultima%20ora/2018-03-28/INTERNATIONAL%3A+Uniunea+Europeana+doreste+crearea+unui+%22Schengen+militar%22.html

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: