8 aprilie, Ziua Internaţională a Romilor: Mesajul comisarului european Corina Creţu

Risultati immagini per roma people
Bruxelles, 6 aprilie 2018

Înainte de Ziua Internațională a Romilor, care are loc în fiecare an la 8 aprilie, prim-vicepreședintele Frans Timmermans și comisarii Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Crețu și Johannes Hahn au declarat:

„Respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv egalitatea de tratament, este una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, comunitatea romă – una dintre cele mai mari minorități din UE și din vecinătatea sa – încă nu beneficiază pe deplin de aceste drepturi. Comunitățile de romi nu numai că se confruntă cu prejudecăți, discriminare și marginalizare, dar de foarte multe ori nu au acces nici măcar la servicii de bază, cum ar fi apă curată, salubrizare și hrană. 80 % din romi sunt expuși riscului de sărăcie. O astfel de situație îi afectează în primul rând pe romi, dar întinează totodată imaginea comunităților noastre democratice.

Ziua Internațională a Romilor reprezintă, prin urmare, o șansă de a duce mai departe acțiunile pozitive întreprinse până în prezent pentru combaterea discriminării romilor și pentru asigurarea integrării lor în toate societățile și țările europene. În ultimul timp s-au înregistrat unele rezultate pozitive, în special în domeniul educației, dar mai sunt încă multe de făcut.

Aceste demersuri pot da roade numai dacă ne unim eforturile cu toții, la toate nivelurile. Prin urmare, îndemnăm statele membre și pe partenerii noștri implicați în procesul de aderare să continue demersurile și să ia măsuri concrete de combatere a discriminării și a marginalizării romilor, inclusiv prin sprijinirea participării și reprezentării lor în sfera publică.

Romii trăiesc în Europa de peste 700 de ani. Istoria și cultura lor constituie o parte indispensabilă a moștenirii noastre europene, care se caracterizează prin diversitate. Membrii comunităților de romi merită să fie tratați în mod egal și să beneficieze pe deplin de drepturile care le revin în calitate de cetățeni europeni. În final, modul în care asigurăm incluziunea minorităților noastre celor mai vulnerabile reprezintă un test esențial pentru democrația europeană.”

Context

Romii sunt minoritatea cea mai numeroasă din Europa – 6 milioane de romi trăiesc în UE și 4 milioane în regiunea vizată de procesul de extindere (Muntenegru, Serbia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Turcia).

Această comunitate se confruntă de mult timp cu inegalități, excluziune socială, discriminare și marginalizare. 80 % din romi sunt expuși riscului de sărăcie, media generală în rândul cetățenilor UE fiind de 17 %.

Comisia Europeană a subliniat de mult nevoia de acțiune și, în 2011, a solicitat statelor membre să adopte strategii naționale pentru integrarea romilor. Comisia elaborează anual un raport cu privire la punerea în aplicare a acestor strategii.

În 2017, Comisia a demarat o evaluare cuprinzătoare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020, evaluare menită să analizeze impactul măsurilor puse în aplicare începând din 2011. Constatările preliminare arată că există unele schimbări pozitive, în special în domeniul educației, însă trebuie să se depună mai multe eforturi pentru o mai bună incluziune socială și economică a romilor.

Politica de coeziune a UE poate contribui la îndeplinirea acestui obiectiv, prin investiții în asistență medicală, locuri de muncă și proiecte de integrare socială. De asemenea, programul ROMACT, o inițiativă creată în 2013 împreună cu Consiliul Europei, ajută comunitatea romă, sprijinind autoritățile locale din 115 municipalități să dezvolte, să finanțeze și să pună în aplicare politici și servicii publice menite să creeze o societate mai favorabilă incluziunii romilor. De acest program beneficiază aproximativ 65 000 de persoane.

Pentru al doilea an consecutiv, Comisia Europeană, împreună cu organizații umbrelă ale societății civile europene, se alătură inițiativei Parlamentului European de a găzdui, în perioada 8-12 aprilie, o serie de evenimente pentru a marca Ziua Internațională a Romilor. Informații suplimentare puteți găsi aici.

Informații suplimentare

Raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene: O preocupare continuă: atitudinea negativă față de romi, o barieră în calea incluziunii lor.

Comunicat de presă privind numărul persoanelor de etnie romă care trăiesc în aceleași condiții ca populațiile din țările mai sărace ale lumii

Infografic privind barierele în calea incluziunii romilor

Comunicat de presă privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020

Platforma europeană pentru incluziunea romilor

Programul ROMACT, destinat autorităților locale

Cuvântul de închidere al comisarului Věra Jourová la expoziția de comemorare a victimelor Holocaustului, printre care se numără și romii

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: