”Orice persoană aflată la pensie are dreptul la o viață demnă” (Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale)

Bruxelles

Comisia Europeană – Comunicat de presă

30 aprilie 2018

Raportul privind adecvarea pensiilor pe 2018, publicat astăzi, analizează modul în care actualele și viitoarele pensii contribuie la prevenirea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și la menținerea veniturilor bărbaților și femeilor pe toată durata pensionării.

Documentul subliniază că statele membre acordă, în reformele lor, tot mai multă atenție asigurării unor pensii adecvate și sustenabile, dar precizează că în viitor vor fi necesare măsuri suplimentare.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Orice persoană aflată la pensie are dreptul la o viață demnă. Acesta este un principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale. Pensiile adecvate sunt esențiale în prevenirea sărăciei și a excluziunii sociale în rândul persoanelor în vârstă din Europa, în special în rândul femeilor. Totodată, trebuie să ne asigurăm că persoanele cu contracte atipice de muncă sau care desfășoară o activitate independentă nu sunt lăsate deoparte. Prioritatea noastră trebuie să fie continuarea reformelor care încurajează asigurarea unor pensii adecvate pentru toți cetățenii.”

În prezent, numărul europenilor în vârstă expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială este cu 1,9 milioane mai mic decât cu un deceniu în urmă, iar numărul lucrătorilor vârstnici aflați încă în câmpul muncii a crescut cu 4,1 milioane, și aceasta doar în ultimii trei ani. În ciuda acestor îmbunătățiri ale situației pensionarilor din Europa, nu ne putem permite să ne mulțumim doar cu atât. Potrivit raportului, în prezent, aproximativ 17,3 milioane sau 18,2 % din persoanele în vârstă (cu vârste de și peste 65 de ani) din UE sunt, în continuare, expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Această cifră a rămas aproape neschimbată din 2013 încoace. În plus, rămân diferențe semnificative între țări și grupuri de populație. De exemplu, pensiile femeilor sunt în continuare cu 37 % mai mici decât cele ale bărbaților din cauza salariilor mai reduse și a vieții profesionale mai scurte ca urmare a responsabilităților de îngrijire. În mod similar, persoanele cu contracte de muncă atipice sau care desfășoară o activitate independentă se confruntă adesea cu condiții mai puțin favorabile pentru accesarea și acumularea drepturilor la pensie decât persoanele cu contracte de muncă standard. Riscul de sărăcie și de excluziune socială în rândul persoanelor în vârstă crește și odată cu vârsta. Mai mult de jumătate dintre persoanele în vârstă expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în UE sunt în vârstă de 75 de ani sau mai mult. Acest lucru se datorează faptului că, deși nevoile cresc odată cu vârsta, valoarea pensiilor scade în timpul perioadei de pensionare.

Statele membre au acordat măsurilor menite să garanteze caracterul adecvat al pensiilor un loc mai proeminent în centrul eforturilor lor în materie de politici, în special în ceea ce privește persoanele cu pensii mici, dar mai sunt încă multe de făcut. Pentru a asigura pensii adecvate și sustenabile, atât în prezent, cât și în viitor, sistemele de pensii trebuie să ia măsuri pentru prelungirea vieții profesionale, ținând cont de creșterea continuă a speranței de viață. Acest lucru poate fi realizat prin încurajarea învățării pe tot parcursul vieții, asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos, adaptarea vârstei de pensionare; recompensarea pensionării la o vârstă mai înaintată și descurajarea pensionării anticipate. Opțiunile flexibile de lucru, inclusiv posibilitatea de a combina pensia cu venituri din muncă, precum și stimulentele fiscale în favoarea pensionării tardive devin din ce în ce mai răspândite și vor continua să fie importante.

De asemenea, statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a reduce diferențele dintre pensiile bărbaților și cele ale femeilor, punând în aplicare politici privind egalitatea de șanse care vizează femeile și bărbații de vârstă activă, de exemplu, prin promovarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și a unei distribuții egale a responsabilităților de îngrijire, prin abordarea problemei participării pe piața forței de muncă, a intensității muncii și a întreruperii carierei. În special, politicile în materie de pensii ar trebui să protejeze în mod adecvat întreruperile carierei din motive de îngrijire. În conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale, Comisia își propune să sprijine statele membre în aceste eforturi, de exemplu prin propunerea sa de creare a unui echilibru mai bun între viața privată și cariera profesională pentru părinții care lucrează și pentru îngrijitori.

În cele din urmă, este, de asemenea, important să se extindă în continuare drepturile la pensie ale persoanelor cu contracte atipice sau care desfășoară o activitate independentă și să se promoveze intensificarea economisirii pentru pensie. În acest context și sub egida Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia a prezentat recent o propunere de recomandare privind accesul la protecție socială.

Context

Pilonul european al drepturilor sociale a fost prezentat de Comisie în aprilie 2017 și a fost proclamat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017. Principiul 15 din Pilonul european al drepturilor sociale recunoaște dreptul lucrătorilor și al persoanelor care desfășoară o activitate independentă la o pensie care să le asigure un venit adecvat.

Raportul privind adecvarea pensiilor este elaborat o dată la trei ani de către Comisia Europeană și Comitetul pentru protecție socială. Ediția din 2018 analizează modul în care actualele și viitoarele pensii contribuie la prevenirea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și la menținerea veniturilor bărbaților și femeilor pe toată durata pensionării.

Raportul este dedicat analizei comparative a caracterului adecvat al pensiilor în UE-28. Acesta examinează actualul nivel de trai al persoanelor vârstnice, precum și modul în care acesta este determinat de sistemele de pensii, face o prezentare a recentelor reforme ale pensiilor și se încheie prin analizarea principalelor provocări la adresa adecvării pensiilor viitoare și a mijloacelor de soluționare a acestora.

Totodată, raportul oferă o descriere mai detaliată a sistemelor de pensii și a adecvării pensiilor în fiecare dintre cele 28 de state membre.

Raportul privind adecvarea pensiilor pe 2018 și concluziile sale referitoare la politici au fost adoptate de Comitetul pentru protecție socială la 25 aprilie 2018. Concluziile raportului referitoare la politici urmează să fie aprobate de Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori în iunie 2018 și vor fi integrate în procesul semestrului european.

Raportul privind adecvarea pensiilor este complementar Raportului din 2018 privind îmbătrânirea populației, care va fi elaborat în curând de Comitetul pentru politică economică și va evalua impactul viitoarelor cheltuieli cu pensiile asupra sustenabilității finanțelor publice.

Informații suplimentare

Raportul privind adecvarea pensiilor pe 2018: adecvarea actuală și viitoare a veniturilor la o vârstă înaintată în UE, volumul I și volumul II.

Site web privind Pilonul european al drepturilor sociale

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: