Întrebări frecvente: plăți transfrontaliere

Comisia Europeană – Fisa de date

Bruxelles, 28 martie 2018

De ce modificați Regulamentul privind plățile transfrontaliere?

Cele două amendamente propuse astăzi la Regulamentul 924/2009 privind plățile transfrontaliere vizează reducerea costului tuturor plăților intracomunitare în euro și unificarea pieței unice de plată pentru consumatori și întreprinderi. În prezent, plățile transfrontaliere în euro din statele membre care nu fac parte din zona euro pot ajunge până la 20 EUR în unele țări, în timp ce plățile transfrontaliere echivalente din partea statelor membre din zona euro sunt foarte ieftine sau chiar gratuite.

De la preluarea mandatului, o prioritate cheie a Comisiei Juncker a fost crearea unei piețe unice mai profunde și mai echitabile, care să permită oamenilor, serviciilor, bunurilor și capitalului să se miște liber într-o economie cu un produs intern brut anual de 15 trilioane de euro. Aceste costuri excesive descrise mai sus reprezintă un obstacol în calea realizării pieței unice. Propunerea de astăzi va permite tuturor consumatorilor și întreprinderilor să profite pe deplin de beneficiile pieței unice atunci când trimit bani, retrag numerar sau plătesc în străinătate. În plus, propunerea urmărește, de asemenea, să aducă mai multă transparență și concurență serviciilor de conversie monetară atunci când consumatorii cumpără bunuri sau servicii într-o altă monedă decât cea proprie.

Prin propunerea de astăzi, Comisia se ocupă de primele două acțiuni ale Planului de acțiune privind serviciile financiare pentru consumatori,publicat în martie 2017: abordarea transparenței și a taxelor la tranzacțiile transfrontaliere. 

TRANZACȚII PRIVIND TRANZACȚIILE TRANSFRONTALIERE

Ce se va schimba pentru taxele percepute pentru plățile în euro?

Primul amendament privind taxele pentru plățile transfrontaliere se aplică tranzacțiilor transfrontaliere cu euro trimise sau primite în cadrul UE. În cazul în care utilizatorii de servicii de plată (consumatori sau întreprinderi) efectuează tranzacții transfrontaliere în euro (transfer de credit, plăți prin carduri, retragere de numerar), aceste operațiuni ar trebui să fie percepute în aceeași valută ca și cele naționale echivalente în moneda oficială utilizată în statul membru de în cazul în care tranzacția este trimisă sau primită (adică euro pentru statele membre din zona euro și monedele naționale respective pentru statele membre din afara zonei euro). Acest sistem este deja în vigoare în zona euro, iar Comisia propune extinderea beneficiilor sale și în țările din afara zonei euro.

Operațiunile transfrontaliere efectuate în monedele UE, altele decât euro, nu fac obiectul prezentului amendament. Cu toate acestea, regulamentul include deja o opțiune pentru statele membre de a extinde regulamentul în alte monede. Această opțiune rămâne.

Care este situația actuală și cum se va schimba în urma modificărilor?

În prezent, o tranzacție în euro în zona euro, adică din Franța în Portugalia, costă exact aceeași operațiune echivalentă într-un stat membru. În funcție de bancă, consumatorii nu costă nimic sau câțiva cenți pentru a efectua plăți transfrontaliere. Acest lucru permite consumatorilor și cetățenilor din zona euro să efectueze tranzacții transfrontaliere cu un număr mare de cetățeni și întreprinderi, la același cost cu cel din țara lor.

Spre deosebire de aceasta, o tranzacție transfrontalieră din zona din afara zonei euro a Bulgariei către zona euro din Finlanda în euro se situează în prezent între 15 și 24 EUR, chiar dacă persoana care transferă bani din Bulgaria trimite doar 10 EUR. Aceasta înseamnă că consumatorii și întreprinderile din statele membre din afara zonei euro se confruntă cu taxe mai mari pentru plăți de îndată ce acționează la nivel transfrontalier. Aceasta reprezintă o barieră majoră în calea schimburilor transfrontaliere și aduce atingere pieței unice. În plus, acest lucru ridică probleme legate de egalitatea de tratament a cetățenilor și de condiții echitabile pentru întreprinderile din întreaga UE. Consumatorii și întreprinderile din afara zonei euro nu ar trebui să plătească mai mult decât partenerii lor din statele membre din zona euro atunci când se angajează în tipuri similare de schimburi transfrontaliere în cadrul pieței unice.

Datorită amendamentului propus de Comisie, prețul unei tranzacții transfrontaliere dintre Bulgaria și Finlanda va scădea, de la 15 EUR la 24 EUR la aproximativ 1 EUR.

De ce se limitează propunerea de astăzi la plățile în euro?

În cadrul evaluării impactului, Comisia a explorat și a evaluat diferitele opțiuni privind modul de reducere a costurilor plăților transfrontaliere către și dinspre state membre din afara zonei euro, inclusiv posibilitatea extinderii normelor existente la alte monede. Cu toate acestea, evaluarea a arătat că această opțiune nu era doar prea greoaie, ci ar avea și puține beneficii.

În mod specific, propunerea de astăzi se limitează la plățile efectuate în euro din mai multe motive:

  • tranzacțiile în euro beneficiază de infrastructuri și procese eficiente care sunt disponibile direct sau indirect tuturor băncilor din UE.
  • tranzacțiile transfrontaliere în euro reprezintă volume mult mai mari decât tranzacțiile în alte monede ale UE. Puteți plăti, trimite bani sau retrage numerar în 19 state membre în euro. Tranzacțiile efectuate în alte monede ale Uniunii sunt adesea efectuate numai într-un singur stat membru.
  • tranzacțiile în euro sunt aceleași peste tot pe baza standardului SEPA (Single Euro Payment Area) , de exemplu transferurile de credite SEPA, debitele directe SEPA sau SEPA Credit Transfer Instant.
  • multe bănci din UE, inclusiv din statele membre din afara zonei euro, au legături cu moneda euro, deoarece acestea sunt fie filiale ale unei bănci cu sediul central în zona euro, fie ele însele dețin o filială într-un stat membru al zonei euro. Majoritatea băncilor din UE desfășoară activități în euro. Contrar nu ar fi adevărat pentru orice altă monedă a UE.

De ce este necesară propunerea de astăzi dacă statele membre pot deja extinde actualul regulament la alte monede?

Normele actuale privind plățile transfrontaliere impun aplicarea acelorași taxe pentru tranzacțiile transfrontaliere în euro, deoarece acestea se aplică tranzacțiilor interne euro. În timp ce regulamentul conține deja opțiunea ca țările să decidă să aplice același principiu tranzacțiilor în propria lor monedă, acest lucru influențează indirect transferurile euro transfrontaliere.

De exemplu, în conformitate cu regulamentul în vigoare, Suedia a decis să alinieze comisioanele plăților transfrontaliere în coroana suedeză cu plățile interne în coroană suedeză. Această decizie, la rândul său, a afectat pozitiv plățile transfrontaliere în euro, deoarece băncile au redus și comisioanele pentru aceste tipuri de plăți. Cu toate acestea, până în prezent, niciun alt stat membru nu a recurs la această opțiune, care continuă să facă scumpe tranzacțiile euro transfrontaliere la frontieră. Aceste costuri inutile continuă să reprezinte o problemă pentru piața unică.

Amendamentul propus astăzi, și anume alinierea tranzacției transfrontaliere în euro cu tranzacțiile în monedă națională, abordează o problemă care nu a fost abordată în mod direct înainte. Acest lucru garantează că toți cetățenii UE beneficiază de plăți mai ieftine în euro.

De ce nu ați propus acest lucru mai devreme?

Regulamentul privind plățile transfrontaliere datează din 2001 și 2009. La acea dată, condițiile necesare pentru amendamentele pe care le propunem astăzi nu au fost încă în vigoare. Plățile în euro nu au fost nici ieftine, nici eficiente, iar zona unică de plăți în euro ar deveni pe deplin o realitate în statele membre din zona euro în 2014 (octombrie 2016 pentru statele membre din afara zonei euro). În aceste condiții, în locul extinderii domeniului de aplicare a regulamentului, normele au oferit statelor membre posibilitatea de a aplica normele existente în alte monede.

Cu toate acestea, după efectuarea unor evaluări suplimentare de impact și a unei consultări cu părțile interesate, a devenit clar că tranzacțiile transfrontaliere în euro din afara zonei euro continuă să reprezinte o problemă substanțială pentru piața unică. Din acest motiv, Comisia propune astăzi modificarea normelor existente.

Propunerea dvs. va pune o povară suplimentară asupra băncilor?

Noile norme afectează numai plățile transfrontaliere în euro pentru băncile situate în state membre din afara zonei euro. Aceste plăți beneficiază deja de o infrastructură eficientă și sunt procesate fără intervenție manuală.

În plus, propunerea va avea un impact administrativ limitat asupra băncilor, deoarece acestea vor trebui doar să-și adapteze documentația privind produsele și serviciile, ceea ce se face deja în mod regulat.

Vor fi mai mult taxați consumatorii atunci când băncile recuperează pierderile din taxele de plată transfrontaliere mai mici?

Această propunere va stimula furnizorii de servicii de plată din întreaga UE să furnizeze plăți transfrontaliere mai ieftine în euro pentru beneficiile consumatorilor și a economiei UE în ansamblu.

Atunci când, în 2001, au fost impuse cerințe similare băncilor din statele membre din zona euro, prestatorii de servicii de plată nu au majorat alte comisioane. Dimpotrivă, taxele pentru toate tipurile de plăți au continuat să scadă în statele membre din zona euro. În plus, majorarea taxelor pentru alte produse și servicii pentru acoperirea eventualelor pierderi va fi supusă regulilor naționale și comunitare în materie de concurență, pentru a se asigura că acestea sunt echitabile și la prețuri competitive.

CONVERSIE DIN CURRENȚĂ DYNAMICĂ

Ce este conversia dinamică a monedelor și cum va schimba propunerea de astăzi viața consumatorilor?

Atunci când consumatorii efectuează plăți prin carduri în timp ce călătoresc în străinătate sau când plătesc online, ele pot alege adesea să plătească în moneda locală sau în moneda lor națională. Atunci când aleg moneda locală, banca va converti suma tranzacției, iar consumatorii știu doar câteva zile mai târziu, când se uită la declarația lor bancară, cât de mult costa tranzacția. În cazul în care consumatorii decid să plătească în moneda lor națională, un prestator de servicii de plată convertește valoarea tranzacției la fața locului în schimbul unei taxe. Acest proces se numește conversie monetară dinamică (DCC). În timp ce DCC permite consumatorilor să știe imediat cât trebuie să plătească, utilizarea acestui serviciu este adesea mai scumpă decât cea a băncii.

Propunerea de astăzi mărește transparența în acest proces, astfel încât consumatorii să fie informați în prealabil cu privire la costurile serviciilor de conversie monetară aplicate plăților transfrontaliere în UE. Amendamentul se va aplica indiferent dacă aceste plăți sunt exprimate în euro sau într-o monedă a unui stat membru, altul decât euro.

În mod specific, furnizorii de servicii de plată vor trebui să dezvăluie costurile totale percepute consumatorilor. Atunci când consumatorilor li se oferă mai mult de o opțiune pentru conversia monetară – de exemplu, din serviciile băncilor și din serviciile de conversie dinamică a monedelor – acestea vor putea apoi să compare ofertele și să aleagă cele mai favorabile. Având în vedere dimensiunea tehnică a acestei dispoziții, Comisia a solicitat Autorității bancare europene (ABE) să definească standarde tehnice de reglementare (RTS) în această privință.

De ce propunerea prevede o perioadă de tranziție de trei ani? Cum vor fi protejați consumatorii?

Perioada de tranziție se bazează pe discuții cu furnizorii de servicii. Transformarea conversiei monetare într-o mai mare transparență implică diverse evoluții tehnice, cum ar fi actualizarea software-ului și, în unele cazuri, schimbări hardware (de exemplu, la terminalul Point of Sales). Această perioadă de tranziție va acorda timp suficient pentru ca ABE să dezvolte standardele tehnice de reglementare necesare și ca piața să se adapteze la aceste schimbări.

Între timp, ABE va defini un plafon tranzitoriu pentru taxele de conversie valutară. Acest plafon va proteja consumatorii de taxele pentru conversia valutară care nu sunt în conformitate cu serviciul oferit. Este prea devreme să se speculeze cu privire la valoarea exactă a acestui plafon, deoarece ABE va consulta mai întâi piața și va efectua o evaluare a impactului.

De ce Comisia nu interzice pur și simplu conversia monetară dinamică , dacă este atât de costisitoare?

Interzicerea unei activități care ar putea fi utilă consumatorilor în anumite circumstanțe ar fi disproporționată. În schimb, propunerea Comisiei va permite consumatorilor să compare ofertele și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Această creștere a transparenței va spori, în cele din urmă, concurența între furnizorii de servicii de plată. În cazul în care taxele pentru conversia monetară dinamică devin mai competitive, băncile pot oferi și rate mai bune pentru serviciile de conversie valutară. Acest lucru ar putea, în cele din urmă, să reducă costurile pentru consumatori.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: