România, țara din UE cu cele mai multe mame minore. O fetiță din Sălaj a născut la 12 ani

Datele Eurostat plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de mame minore la categoriile de vârstă 10-14 ani şi 15-19 ani, conform statisticilor aferente anului 2016. Mai mult, circa o treime din totalul european al mamelor minore cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani erau din ţara noastră.

În acelaşi an, în Sălaj au devenit mame 131 de minore, pentru ca în 2017 numărul lor să ajungă la 92, potrivit datelor centralizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC).

Sursa: Pro Tv

Românii, interesaţi de alegerile europene

Referitor la viitoarele alegeri europene, 32% din europeni, respectiv 43% din români au identificat corect anul 2019 ca an de desfăşurare acestora, în timp ce 50% (55% în România ) se declară interesaţi de acestea.    Respondenţii la nivel UE văd procesul Spitzenkandidaten (candidaţi cap de listă pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene) drept un element important pentru viaţa democratică a Uniunii Europene. Aproape jumătate dintre europeni (49%, UE 27 – fără Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) şi 55% din români spun că acest proces i-ar încuraja să meargă la vot la următoarele alegeri europene. În plus, o largă majoritate (70% în UE 27 şi 55% în România) consideră că acest proces are sens doar dacă este însoţit de o dezbatere reală pe teme europene, inclusiv despre viitorul UE, se arată în comunicatul Parlamentului European.

Citeste mai mult pe Adevarul: adev.ro/p96df7

Eurobarometru PE: Sprijinul românilor pentru UE este în creştere

Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că 67% din cetăţenii europeni consideră că ţara lor a beneficiat de pe urma calităţii de membră a UE, un procent în creştere faţă de luna octombrie a anului trecut, când această opinie era împărtăşită de 64% din europeni. În ceea ce-i priveşte pe români, 71% sunt de această părere, faţă de 61% în octombrie 2007.

Citeste mai mult pe: Adevarul

Bugetul UE pentru 2019: Comisia propune un buget axat pe continuitate și rezultate – pentru creștere economică, solidaritate, securitate

Bugetul UE pentru 2019: Comisia propune un buget axat pe continuitate și rezultate – pentru creștere economică, solidaritate, securitate
Bruxelles, 23 mai 2018

Comisia a prezentat astăzi proiectul de buget al UE pentru 2019 în valoare de 166 de miliarde EUR în credite de angajament, ceea ce corespunde unei creșteri cu 3 % față de 2018. Scopul principal este realizarea de investiții într-o economie europeană mai puternică și mai rezistentă, alături de promovarea solidarității și securității de o parte și de alta a frontierelor UE.

Acest buget este cel de-al șaselea în cadrul actualului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2014-2020 și se înscrie în limitele prevăzute de acesta. A fost conceput astfel încât să optimizeze finanțarea programelor existente și a noilor inițiative și să stimuleze valoarea adăugată europeană în conformitate cu prioritățile Comisiei Juncker.

Dl Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: „Propunem un buget ambițios care să continue să sprijine prioritățile noastre, în special în ceea ce privește investițiile, ocuparea forței de muncă, tineretul, migrația, solidaritatea și securitatea și care să ofere valoare adăugată la nivel european pentru cetățenii noștri. Avem nevoie de stabilitate pentru UE și îmi doresc să ajungem la un acord cu Parlamentul și Consiliul în cel mai scurt timp.”

Propunerea se bazează pe ipoteza că Regatul Unit va continua și după retragerea sa la 30 martie 2019 să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor UE până la sfârșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Această propunere va fi dezbătută în comun de Parlamentul European și de statele membre ale Uniunii Europene. La începutul acestei luni, Comisia a prezentat propunerea sa pentru un buget modern și pragmatic pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

Stimularea economiei europene

Fondurile pentru sprijinirea creșterii economice vor reprezenta aproximativ 80 de miliarde EUR în credite de angajament în 2019. Aceasta include suplimentarea bugetului alocat câtorva programe emblematice:

12,5 miliarde EUR (+ 8,4 % față de 2018) pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020, inclusiv 194 de milioane EUR pentru o nouă Întreprindere europeană comună pentru calculul de înaltă performanță;

2,6 miliarde EUR pentru educație în cadrul programului Erasmus+ ( + 10,4 % față de 2018);

3,8 miliarde EUR în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (+ 36,4 % față de 2018) pentru rețelele de infrastructură;

233,3 milioane EUR pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru a sprijini tinerii care locuiesc în regiuni unde rata șomajului este ridicată – în acest sens, va fi utilizat și Fondul social european.

Comisia preconizează că în 2019 programele politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 vor rămâne la viteza de croazieră, după semnalele încurajatoare din ultimul an (57 de miliarde EUR, + 2,8 % față de 2018) și că finanțarea pentru politica agricolă va rămâne stabilă, la aproximativ 60 de miliarde EUR (+ 1,2 % față de 2018).

Securitatea în interiorul și în afara frontierelor UE

În ciuda limitărilor din bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2014-2020, Comisia utilizează toată flexibilitatea de care dispune în buget pentru a se asigura că în acest an se va acorda din nou o atenție specială aspectelor legate de gestionarea migrației și a frontierelor:

reformarea sistemului european comun de azil, pentru a asigura o aplicare mai eficientă, echitabilă și umană a politicii în materie de azil;

un nou sistem de intrare-ieșire, care să permită o mai bună gestionare a frontierelor;

consolidarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a Agenției UE pentru azil și a altor agenții care se ocupă de aspecte legate de gestionarea frontierelor și vizelor;

o sumă suplimentară de 1,5 miliarde EUR pentru Instrumentul pentru refugiații din Turcia, pentru a continua furnizarea de hrană, educație și locuințe pentru cei care fug din calea războaielor din Siria și din alte regiuni (o sumă suplimentară de 500 de milioane EUR va fi prevăzută deja în bugetul pentru 2018 și, din acest motiv, Comisia propune, de asemenea, modificarea acestuia);

punerea în aplicare a două inițiative majore: Cadrul de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația și Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) pentru a aborda cauzele profunde ale migrației.

Sprijinirea noilor inițiative

Pe lângă faptul că va consolida eforturile depuse în trecut, acest proiect de buget prevede, de asemenea, sprijin pentru inițiative noi:

103 milioane EUR pentru Corpul european de solidaritate, care creează oportunități pentru ca tinerii să desfășoare activități de voluntariat sau să participe la proiecte în propria lor țară sau în străinătate;

11 milioane EUR pentru crearea unei Autorități Europene în domeniul Muncii, care va contribui la garantarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în interiorul pieței interne și la simplificarea cooperării dintre autoritățile naționale;

40 de milioane EUR pentru extinderea programului de sprijin pentru reforme structurale, axat pe punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre;

245 de milioane EUR pentru instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru a sprijini industria europeană de apărare și pentru a pune bazele unei Uniuni Europene a Apărării;

150 de milioane EUR pentru a consolida reacția în caz de cutremure, incendii forestiere și alte dezastre în Europa, prin intermediul unei rezerve de capacități de protecție civilă la nivelul UE, inclusiv echipamente și echipe „rescEU”;

5 milioane EUR pentru crearea noului Parchet European care se va ocupa de urmărirea în justiție a criminalității transfrontaliere, inclusiv a cazurilor de fraudă, corupție și spălare de bani. De asemenea, vor fi luate noi măsuri pentru a proteja persoanele fizice și întreprinderile împotriva atacurilor cibernetice.

Context

Proiectul de buget al UE pentru 2019 prevede două sume pentru fiecare program care urmează să fie finanțat: angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la finanțările care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an, în timp ce „plățile” desemnează sumele plătite efectiv. Proiectul de buget al UE propus pentru 2019 se ridică la 166 de miliarde EUR în credite de angajament (+ 3 % față de 2018) și 149 de miliarde EUR în plăți (+ 3 % față de 2018).

În general, bugetul UE este în primul rând un buget de investiții. Ridicându-se la aproximativ 1 % din VNB-ul UE și reprezentând aproximativ 2 % din totalitatea cheltuielilor publice din UE, acesta este menit să completeze bugetele naționale și să pună în aplicare prioritățile asupra cărora au convenit toate statele membre UE.

Articolele din proiectul de Acord de retragere între Regatul Unit și Uniunea Europeană cu privire la decontul financiar prevăd că Regatul Unit va continua „să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor Uniunii” ca și cum ar fi un membru titular în timpul perioadei de tranziție [1] . Prin urmare, proiectul de buget al UE pentru 2019 este prezentat pe această bază.

Informații suplimentare

Proiectul de buget al UE pe 2019 – Întrebări și răspunsuri

Proiectul de buget al UE pe 2019 – Documente

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018

[1] Proiect de acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, TF50 (2018) 35, 19 martie 2018

IP/18/3870

Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

România trebuie să își alinieze taxele de înmatriculare a vehiculelor la normele UE

Dat fiind că normele românești aplicabile restituirii taxelor nu respectă principiile cooperării loiale, echivalenței și efectivității, este încălcată legislația UE (articolul 110 din TFUE).

În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia Europeană poate transmite un aviz motivat autorităților relevante.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în mai, grupate pe domenii de politică, includ 53 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 18 avize motivate și 14 cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 96 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194

Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Recomandări de țară pentru România – Comisia europeană

România a primit miercuri, 23 mai, recomandări în ceea ce privește cadrul fiscal, colectarea taxelor și impozitelor și evaziunea fiscală, reforma venitului minim de incluziune, îmbunătățirea funcționării dialogului social, furnizarea de educație de calitate inclusiv pentru grupurile defavorizate, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate, mărirea gradului de predictibilitate în procesul decizional, îmbunătățirea pregătirii și stabilirii proiectelor mari de infrastructură prioritare și accelerarea implementării lor, o mai bună transparență și eficiență a achizițiilor publice și, nu în ultimul rând, consolidarea guvernanței corporative a companiilor de stat.

De asemenea, Comisia Europeană a avertizat România cu privire la existența unei abateri semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), recomandând luarea de măsuri în 2018 și 2019 pentru corectarea acesteia. Totodată, a fost publicat și raportul de convergență pentru 2018, potrivit căruia România îndeplinește unul dintre cele 4 criterii de convergență stabilite, și anume pe cel privind finanțele publice.

Mai multe detalii în comunicatul de presă din pagina:

https://ec.europa.eu/romania/news/20180523_recomandari_de_tara_economie_criterii_convergenta_romania_ro

GAL Botoșani – un pas inainte!

Aceasta a fost realizată după o activitate intensă în care au fost implicaţi reprezentanţi ai primăriei, ai altor instituţii botoşănene, societăţii civile, ( între care si Centrul Europe Direct Botoșani) mediului de afaceri, sistemului de învăţământ şi cetăţeni.

GAL Botoşani a reuşit să obţină o finanţare de 6,975 de milioane de euro de la Ministerul Dezvoltării Regionale, fiind cea mai mare finanţare europeană obţinută de municipalitatea botoşăneană în ultimii cinci ani. Finanţarea obţinută va asigura derularea mai multor lucrări, respectiv asfaltări, reamenajarea unui parc, dotarea cu mobilier urban, înființarea de noi terenuri de joacă, constituirea unui Centru Comunitar Integrat, montarea de camere video de supraveghere, calificarea a peste 200 de persoane, îmbunătățirea condițiilor de locuit în Centrul Istoric prin reabilitarea fațadelor, acoperișurilor și locuințelor sociale.

http://m.monitorulbt.ro/Ultimaora/2018-05-23/#ultimaora236380

„Si gestul tău contează”, cu Asociația „Papucul Doamnei”

Programul etapei a doua cuprinde activități educative precum: excursie într-o rezervație naturală de interes național, vizite de studiu, „simboluri” botoșănene, aplicatii practice (outdoor), atelierele de lucru, expoziții, jocuri de mediu, traseu aplicativ-concurs, seminar, probe surpriză și tombola elevilor.

În Centrul vechi al municipiului vor avea loc, între orele 16-18, două activități importante alături de Asociația Ecotic și mascota Ecoterianul. Așteptăm susținători, din rândul botoșănenilor, cu baterii, becuri și tuburi de neon uzate.

Gazda participanților este Tabăra „Codrii de aramă” din Agafton, județul Botoșani.

http://m.monitorulbt.ro/Ultimaora/2018-05-23/#ultimaora236305

Monitorul de Botosani – Prețul energiei în România ieftin la producție și scump la vânzare

De două săptămâni, preţul creşte încontinuu şi a ajuns la valori de două ori mai mari faţă de data de 7 mai.

Totodată, dacă ne uităm la preţul energiei în ţările cu care România este cuplată, observăm că preţurile în ţara noastră şi în Ungaria sunt cele mai mari din regiune. Spre exemplu, miercuri la ora 21:00, când în România şi Ungaria preţul va fi de 80 de euro, în Slovacia şi Cehia, energia va costa 48 de euro pe MWh.

Totuşi, în România, în această perioadă, energia hidro, considerată printre cele mai ieftine, acoperă peste o treime din consum, 36% mai exact, ieri la ora 14:10.

http://m.monitorulbt.ro/Stiri/Economic/2018-05-23/Romania+are+cea+mai+scumpa+energie.html

Electroalfa Botoşani vrea ca un sfert din business să vină de peste hotare, Știri Botoșani

Pentru anul acesta, reprezentanţii grupului Electro­alfa şi-au bugetat o cifră de afaceri de 170 de milioane de lei şi un profit net de 8,4 milioane de lei.

http://stiri.botosani.ro/stiri/business-botosani/electroalfa-botosani-vrea-ca-un-sfert-din-business-sa-vina-de-peste-hotare.html

%d blogeri au apreciat: