România – ”abatere semnificativă” de la obiectivul bugetar

 
Semestrul european 2017 – recomandări pentru România

Comisia Europeană a prezentat luni, 22 mai, recomandările specifice fiecărei țări din 2017, în care definește orientările de politică economică pentru fiecare stat membru în parte pentru următoarele 12-18 luni. Economia se dovedește a fi rezilientă în UE și în zona euro, însă continuă să se confrunte cu unele provocări, cum ar fi creșterea lentă a productivității, consecințele crizei – inclusiv inegalitățile care persistă – și incertitudinea generată în principal de factori externi. Prin urmare, Comisia invită statele membre să profite de această ocazie pentru a consolida fundamentele economiilor lor prin punerea în aplicare a priorităților economice și sociale identificate în comun la nivel european: stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și asigurarea unor politici fiscal-bugetare responsabile. Se acordă o atenție deosebită provocărilor și priorităților identificate pentru zona euro

 Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, consideră: „Tendințele economice sunt, în linii mari, pozitive și ar trebui să profităm de această ocazie pentru a face ca economiile europene să devină mai competitive, mai reziliente și mai inovatoare. Ar trebui să se acorde prioritate reformelor care pot să îi confere creșterii economice un caracter mai incluziv și care pot să revigoreze productivitatea. Reformele structurale, investițiile și o atenție permanentă față de politicile fiscal-bugetare responsabile sunt indispensabile pentru a consolida și a susține redresarea economică în UE.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „În acest an, am plasat în centrul evaluării noastre combaterea inegalităților. Am pus capăt crizei: așadar, următorul capitol este dedicat chestiunilor sociale. Acum că a fost relansată economia, este necesar să recreăm oportunități pentru cei rămași în urmă și să ținem pasul cu evoluția nevoilor în materie de competențe, prin investiții într-o educație și formare profesională de înaltă calitate. Creșterea productivității ar trebui să se reflecte în creșterea salariilor. Doar în acest mod putem să ne îndeplinim angajamentul comun de a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor cetățenilor.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „UE înregistrează creștere economică și această tendință pozitivă va continua și în 2018, pentru al șaselea an consecutiv. Cu toate acestea, redresarea este inegală și încă fragilă. Trebuie să recurgem la toate instrumentele disponibile pentru a sprijini creșterea economică. Printre acestea se numără reformele economice inteligente, precum și aplicarea inteligentă a politicii fiscal-bugetare. Astăzi, Comisia Europeană le recomandă statelor membre să ajungă la un echilibru adecvat între asigurarea sustenabilității finanțelor publice și realizarea unei orientări fiscal-bugetare care să contribuie la consolidarea – și nu la subminarea – redresării.

În ceea ce privește România, Comisia a adresat acestei țări un avertisment cu privire la existența unei abateri semnificative în 2016 de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO) și recomandă Consiliului să adopte o recomandare prin care să i se ceară României să ia măsurile necesare în 2017 în vederea corectării acestei abateri semnificative. Este pentru prima oară când se aplică această procedură a cadrului de guvernanță economică al UE. Prin aceasta li se oferă autorităților posibilitatea de a lua măsuri corective pentru a evita deschiderea unei proceduri aplicabile deficitelor excesive.

Următorii pași:

Comisia invită Consiliul să aprobe abordarea propusă și să adopte recomandările specifice fiecărei țări și solicită statelor membre să le pună în aplicare integral și în timp util. Se preconizează că miniștrii UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări înainte de adoptarea lor de către șefii de stat și de guvern ai UE. Apoi, le revine statelor membre sarcina de a pune în aplicare aceste recomandări, prin intermediul politicilor lor economice și bugetare naționale din perioada 2017-2018.

Context:

Recomandările adresate statelor membre sunt ajustate în fiecare an pentru a reflecta progresele înregistrate și diferitele evoluții intervenite, însă acestea sunt ferm ancorate în prioritățile mai largi definite în discursul anual al președintelui Juncker privind starea Uniunii și în analiza anuală a creșterii. Pentru statele membre din zona euro, acestea reflectă, de asemenea, recomandările formulate pentru zona euro. Recomandările formulate în cadrul semestrului european sunt coerente cu viziunea pe termen mai lung prezentată în Strategia Europa 2020.

În luna februarie, Comisia a prezentat analiza sa detaliată a situației economice și sociale a fiecărui stat membru, sub forma unor raporturi de țară, în cadrul așa-numitului „pachet de iarnă” din 2017 al semestrului european. În luna aprilie, statele membre și-au prezentat programele naționale de reformă și programele de stabilitate (în cazul țărilor din zona euro) sau de convergență (în cazul țărilor din afara zonei euro), inclusiv măsurile luate în urma „pachetului de iarnă”.

De asemenea, Comisia organizează în mod regulat consultări cu partenerii sociali și a invitat statele membre să acorde o mai mare atenție contribuției partenerilor sociali naționali.

Recomandările de astăzi se bazează pe aceste dialoguri, pe programele naționale, pe datele elaborate de către Eurostat și pe Previziunile economice din primăvara anului 2017 pe care Comisia le-a publicat recent.

 

Informații suplimentare:

Comunicarea generală: Semestrul european 2017: Recomandări specifice fiecărei țări

Prezentarea generală a situației țărilor în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și al Pactului de stabilitate și de creștere

Prezentarea generală a aspectelor abordate în recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017

Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017

Notă privind recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017

Previziunile economice din primăvara anului 2017 (11 mai 2017)

Rapoartele de țară – Comunicare (22 februarie 2017)

Rapoartele de țară (22 februarie 2017)

Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Thyssen pe Twitter: @mariannethyssen

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @Pierremoscovici

Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Juliana DAHL (+32 2 295 99 14)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

România – Polonia 0-1: Diferenţă de cultură

Polonezii nu se pot lăuda, în prezent, cu cea mai valoroasă clasă politică, dar aşa cum este ea depăşeşte cu mult nivelul politicienilor români. Un exemplu din domeniul culturii mi-e cel mai la îndemnă în acest moment pentru a demonstra, a nu ştiu câta oară oare, că

Sursă: Diferenţă de cultură

Suntem județul din țară care nu are nici măcar un singur student

În universităţile din România studiază peste 410.000 de studenţi, iar cea mai mare concentrare a acestora se regăseşte în Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Botoșaniul se află în rândul celor patru județe fără nici un student.

Sursă: Încă o rușine: Suntem județul din țară care nu are nici măcar un singur student

 Lucrările la Parcul Cornişa continuă

Mulţi botoşăneni aşteaptă cu nerăbdare deschiderea Parcului de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa. Eugen Ţurcanu, directorul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement (DSPSA), structură care va administra parcul, a precizat că încă mai este de lucru la câteva obiective.

Sursă: LOCAL: Lucrările la Parcul Cornişa continuă

Stagii de cercetare la Ipotesti

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, instituţie al cărei principal obiectiv este cercetarea şi promovarea operei eminesciene, dar şi a poeziei şi criticii literare româneşti, oferă, anual, 1-5 stagii de cercetare a operei eminesciene.

Stagiul este destinat studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor şi cercetătorilor români şi străini, indiferent dacă locuiesc în ţară sau în străinătate, care îşi propun să cerceteze opera eminesciană, şi se acordă pentru interpretarea critică a operei eminesciene, elaborarea de studii asupra vieţii şi operei lui Mihai Eminescu, elaborarea de studii asupra eminescologiei, elaborarea de ediţii relevante din creaţia eminesciană sau a eminescologiei.

Stagiul constă în acoperirea cheltuielilor de cazare la Memorialul Ipoteşti; accesul la Biblioteca Naţională de Poezie ”Mihai Eminescu” şi la Biblioteca Judeţeană ”Mihai Eminescu” Botoşani; abonament de transport pentru deplasarea, pe o perioadă de o lună, pe traseul Botoşani – Ipoteşti / Ipoteşti – Botoşani.

Solicitările de participare  la concursul de acordare a stagiului se depun prin poştă în perioada 16 mai – 16 iunie 2017 de către candidaţi la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, Str. Mihai Eminescu nr. 19, sat Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, cod 717253, sau prin e-mail (format PDF) la adresa: bursecercetareipotesti@gmail.com.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea: Regulamentul de acordare a stagiilor de cercetare pe site-ul www.eminescuipotesti.ro  sau la telefoanele: 0729887513; 0729887515.

Facebook, amendat de Uniunea Europeană cu 110 milioane de euro

Facebook, amendă-record de la Uniunea Europeană, după alte două sancţiuni primite în această lună în Europa. Gigantul digital a fost sancţionat de Comisia Europeană (CE) cu o amendă de 110 milioane de euro. CE a considerat că Facebook a furnizat informaţii înşelătoar

Sursă: Facebook, amendat de Uniunea Europeană cu 110 milioane de euro

Cum pot obține interprinderile sociale fonduri europene

Întreprinderile sociale pot obține atestatul de la AJOFM Botoșani care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene. În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani funcţionează Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială, care are printre alte obligatii şi atribuţii de atestare a întreprinderilor de economie socială, potrivit prevederilor Legii nr. […]

Sursă: Cum pot obține interprinderile sociale fonduri europene

Ştefan Răzvan Bălăucă bun și la lingvistică!

În perioada 12-14 mai, a avut loc în Ilfov, etapa naţională a Olimpiadei de lingvistică. Elevii botoşăneni au obţinut rezultate remarcabile. Rezultatele olimpicilor botoşăneni sunt următoarele: Ştefan Răzvan Bălăucă, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, premiul

Sursă: LOCAL: Succes botoşănean la Olimpiada naţională de lingvistică

Trei unităţi școlare din judeţul Botoșani vor primi titlul de „Şcoală Europeană”

Trei unităţi școlare din judeţul Botoșani vor primi titlul de „ Şcoală Europeană ”, în acest an, 2017, la cea de a XIV-a ediţie a concursului naţional organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Sursă: Trei unităţi școlare din judeţul Botoșani vor primi titlul de „Şcoală Europeană”

COMUNICAT. A avut loc Recepţia finală a obiectivului de investiţii: Staţia de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti

In data de 12.05.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie finală pentru obiectivul de investiţii: Staţia de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti ”Extinderea și reabilitarea Stației de tratare a apei potabile Ștefănești”,a reprezentat o componentă fundamentală a Proiectului Major “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu, implementatde către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Sursă: COMUNICAT. A avut loc Recepţia finală a obiectivului de investiţii: Staţia de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti

%d blogeri au apreciat: