Category Archives: Agricultură şi dezvoltare rurală

Știri Comisia Europeană: Bacterii sub picioarele tale

Agricultura ecologică continuă să crească

Promovarea produselor agricole europene: Comisia majorează finanțarea

Imagini pentru Promoting Europe's agricultural products: Commission

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Bruxelles, 12 ianuarie 2018

Comisia va acorda o finanțare suplimentară de 169 de milioane EUR pentru a promova produsele agricole din UE în întreaga lume – cu 27 de milioane EUR mai mult decât în 2017.

Comisia Europeană a lansat astăzi cereri de propuneri privind programe pentru promovarea produselor agricole europene, atât la nivel mondial, cât și în cadrul UE. În total, 169 de milioane EUR sunt disponibile pentru cofinanțarea programelor, față de 142 de milioane EUR în 2017. Programele pot viza o gamă amplă de tematici, de la campanii generale privind alimentația sănătoasă la sectoare de piață specifice.

Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „UE este cel mai mare comerciant de produse agroalimentare la nivel mondial și se plasează pe primul loc în lume din punct de vedere al ofertei de alimente de înaltă calitate. Am avut ocazia să constat în mod nemijlocit interesul pe care îl manifestă consumatorii și întreprinderile la nivel mondial față de produsele agroalimentare din UE cu prilejul diverselor mele misiuni comerciale desfășurate în străinătate. Salut aceste noi programe de promovare care au deschis în trecut oportunități pentru noi candidați și au sporit vizibilitatea noastră în întreaga lume. Anul trecut, ofertele de programe de promovare a produselor agroalimentare au depășit bugetul disponibil de aproape zece ori. Așadar, dacă sunteți o organizație eligibilă, acum este momentul să vă depuneți candidatura.”

Aproximativ două treimi din finanțarea disponibilă este destinată promovării produselor alimentare din UE în țările din afara UE, în special în cele în care există un mare potențial de creștere a exporturilor agroalimentare din UE, precum Canada, Japonia, China, Mexicul și Columbia. În ceea ce privește programele din cadrul UE, accentul ar trebui să se pună pe informarea consumatorilor cu privire la diferitele sisteme și etichete de calitate ale UE, precum indicațiile geografice sau produsele ecologice. Finanțarea sectorială va fi dedicată programelor care promovează creșterea durabilă, inclusiv a ovinelor și a caprinelor. De asemenea, este prevăzută alocarea unei finanțări pentru campaniile menite să promoveze alimentația sănătoasă și creșterea consumului de fructe și legume. Lista completă a priorităților și a finanțărilor disponibile ale Comisiei poate fi consultată aici.

Cine își poate depune candidatura?

O gamă vastă de organizații, precum organizații comerciale, organizații de producători și organisme agroalimentare responsabile pentru activități de promovare, sunt eligibile pentru a solicita finanțare prin intermediul cererii de propuneri lansate astăzi. Așa-numitele programe „simple” pot fi prezentate de una sau mai multe organizații din aceeași țară a UE; programele „multinaționale” pot fi prezentate fie de cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre, fie de una sau mai multe organizații europene. campaniile subsecvente se desfășoară de obicei timp de trei ani.

Propunerile ar trebui să fie prezentate până la data de 12 aprilie 2018 prin intermediul portalului specific. Comisia va evalua propunerile și va anunța în toamnă care vor fi beneficiarii.

Agenția Executivă a Uniunii Europene pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) furnizează o serie de instrumente menite să-i ajute pe candidați să își prezinte cu succes propunerile. Mai multe informații vor fi disponibile în cadrul unei serii de „zile de informare” care vor avea loc în întreaga UE. Prima zi de informare va avea loc la Bruxelles la 31 ianuarie și va fi deschisă tuturor potențialilor beneficiari, agențiilor de publicitate și autorităților naționale.

Informații suplimentare

Mai multe informații despre politica UE în materie de promovare a produselor agricole

Programul anual de lucru pentru 2018 în cadrul politicii de promovare

Rezultatele cererii de propuneri din 2017 (programe simple)

IP/18/101

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Promovarea produselor agricole în UE: Ziua de informare privind cererile de propuneri 2018

 
CHAFEA

Înregistrări deschise:

 

Datele:

Miercuri, 31 ianuarie, 2018 –

09:00 – 17:00
Bruxelles

În ceea ce privește publicarea cererilor de propuneri de subvenții din 2018 pentru acțiunile de informare și promovare a produselor agricole, Chafea va organiza o zi de informare pentru potențialii solicitanți.

Vorbitorii de la Comisia Europeană și Chafea vor prezenta Programul anual de lucru 2018, precum și apelurile și vor lua participanții prin intermediul condițiilor de apel, în special criteriile de eligibilitate. Solicitanții potențiali vor avea ocazia să pună întrebări în timpul sesiunilor dedicate Q & A.

Ziua de informare va cuprinde, de asemenea, o prezentare a oportunităților de export pentru produsele agroalimentare din țările terțe și o dezbatere privind misiunile la nivel înalt în Canada, Iran și Arabia Saudită care au avut loc în 2017.

Evenimentul va include o sesiune de potrivire pentru a reuni potențialii solicitanți care caută parteneri în vederea depunerii de cereri comune de finanțare.

Toate prezentările vor fi transmise pe internet și disponibile pe portal pentru o perioadă de 2 ani.

Regulile politicii agricole a UE în vederea simplificării în continuare

Imagini pentru Common Agricultural Policy

Bruxelles, 13 decembrie 2017

O serie de schimbări care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018 continuă să conducă la o politică agricolă comună mai simplă și mai modernă (PAC).

Îmbunătățirile majore ale normelor UE în domeniul agriculturii vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018 ca urmare a adoptării de către Consiliu a miniștrilor agriculturii și a Parlamentului European a componentei agriculturii și dezvoltării rurale a așa-numitului regulament Omnibus. Prezentul regulament modifică regulamentul financiar care reglementează execuția bugetului UE, precum și 15 acte legislative sectoriale, inclusiv în domeniul agriculturii.

Omnibus simplifică și consolidează normele UE existente privind o gamă largă de aspecte legate de agricultură, de la gestionarea riscurilor la sprijinirea tinerilor agricultori și este ultima dintr-o serie de măsuri de simplificare și modernizare puse în aplicare de Comisie.

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat:„Salut progresele înregistrate în Parlamentul European și în Consiliu, care deschid calea punerii în aplicare a unei serii de măsuri de simplificare semnificative, care vor facilita viața agricultorilor și a altor beneficiari ai PAC. Acestea includ domeniile importante de simplificare a regulile pentru instrumentele financiare, îmbunătățirea instrumentelor de gestionare a riscurilor și o mai mare flexibilitate pentru furnizarea activă a agricultorilor. Vreau să recunosc rolul și eforturile depuse de raportorii PE și de președinția estoniană în timpul procesului trilog pentru a asigura că aceste măsuri de simplificare vor fi disponibile pentru agricultori, începând cu 1 ianuarie 2018. Adoptarea, luna trecută,Comunicarea privind PAC este o dovadă suplimentară a angajamentului nostru de a continua agenda de a aduce simplificări mai mari și mai necesare atât agricultorilor, cât și tuturor părților interesate „.

Disponibilități pe scară largă

Printre îmbunătățirile cheie incluse în Omnibus se numără:

 • Sprijin mai puternic pentru poziția agricultorilor în lanțul de aprovizionare cu alimente. Noile norme vor include clauze de partajare a valorii care vor fi negociate de fiecare sector de produse și vor acorda agricultorilor dreptul de a solicita pentru prima dată un contract scris (cu excepția cazului în care se tranzacționează cu IMM-uri);
 • Instrumente mai simple de gestionare a riscurilor pentru a ajuta agricultorii, inclusiv un instrument de stabilizare a veniturilor specific sectorului și îmbunătățiri ale sistemelor de asigurări care să permită compensarea a până la 70% pentru agricultorii a căror producție sau venit este redus cu cel puțin 20%;
 • Norme mai clare care reglementează intervenția pe piețe, permițând Comisiei să acționeze rapid pentru a aborda eșecurile pieței fără a trebui să utilizeze măsuri de intervenție publică sau de depozitare privată;
 • O mai mare flexibilitate pentru statele membre de a sprijini anumite sectoare de importanță economică, socială sau ecologică prin sprijin cuplat voluntar, chiar și atunci când aceste sectoare nu sunt în criză;
 • Norme mai clare privind sprijinul acordat fermierilor, în special prin mai multă flexibilitate în ceea ce privește definirea fermierilor activi și stimulente mai puternice pentru tinerii agricultori, cu o creștere a plăților suplimentare de la 25% la 50% și garantarea acordării tuturor tinerilor agricultori dreptului la alocația completă de cinci ani pentru aceste plăți, indiferent de momentul în care solicită acest lucru în primii cinci ani de la înființarea acestora;
 • Îmbunătățirea măsurilor de mediu, inclusiv a unor norme mai simple privind diversificarea culturilor și adăugarea a trei noi tipuri de zone ecologice concentrate pe culturile de fixare a azotului, oferind agricultorilor și autorităților naționale mai multe opțiuni pentru a se potrivi circumstanțelor lor particulare.

Cu accentul pus pe normele mai flexibile și mai puțin birocratice, precum și pe accentul pe îmbunătățirea rezultatelor în domenii-cheie precum acțiunea de mediu și sprijinul pentru agricultori, schimbările propuse prin Omnibus sunt pe deplin conforme cu noua abordare a PAC după 2020 prezentat în recenta Comunicare privind viitorul alimentației și al agriculturii .

fundal

Adoptată de Comisie în septembrie 2016, propunerea Omnibus cuprinde o serie de modificări ale Regulamentului financiar și amendamente la o serie de alte regulamente privind cheltuielile, inclusiv cele patru regulamente ale PAC. Aceste amendamente au avut drept scop să avanseze o simplificare foarte necesară pentru punerea în aplicare a politicii în urma experienței acumulate de la ultima reformă a PAC adoptată în 2013.

După negocieri intense în patru trialoguri în vara și toamna anului 2017, la 12 octombrie 2017 a fost încheiat un acord privind dispozițiile în domeniul agricol între Comisie, Parlamentul European și Consiliu. Având în vedere că negocierile privind alte părți ale propunerii Omnibus urmează să fie finalizate și dorința multor state membre de a pune în aplicare cât mai curând posibil propunerile convenite, Parlamentul European și Consiliul au convenit să separe dispozițiile agricole ale Omnibus și să le adopte ca un regulament autonom, care ar intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2018.

UE și Japonia finalizează Acordul de parteneriat economic

Sursa: Comisia Europeană

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Bruxelles, 8 decembrie 2017

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, și ministrul japonez al afacerilor externe, Taro Kono, au anunțat astăzi încheierea cu succes a discuțiilor finale privind Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (APE).

Pornind de la acordul politic de principiu la care s-a ajuns în cursul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Japonia din 6 iulie 2017, negociatorii ambelor părți au pus la punct ultimele detalii pentru finalizarea textului juridic. Procesul este acum încheiat.

Rezultatul de astăzi a fost posibil datorită angajării personale puternice a Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a Prim-ministrului Japoniei, Shinzo Abe, pe tot parcursul procesului și mai ales în 2017, cu ocazia întâlnirii lor de la Bruxelles din martie și a întâlnirii din cadrul Reuniunii la nivel înalt a G7 de la Taormina din mai.

Finalizarea acestor negocieri reprezintă o etapă importantă în procesul de realizare a celui mai mare acord comercial bilateral negociat vreodată de Uniunea Europeană. Acordul de parteneriat economic va crea oportunități uriașe de piață pentru ambele părți, va intensifica cooperarea dintre Europa și Japonia în diverse domenii, va reafirma angajamentul comun al celor două părți față de dezvoltarea durabilă și va include, pentru prima oară, un angajament specific referitor la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

După ce a confirmat finalizarea acestui proces într-o convorbire telefonică cu Prim-ministrul Abe mai devreme în cursul zilei de astăzi, Președintele Jean-Claude Juncker a spus: „Este o reușită, ca formă și fond, a Uniunii Europene la superlativ. UE și Japonia transmit un mesaj puternic în apărarea comerțului deschis, echitabil și reglementat. Acest acord consacră valori și principii comune și aduce beneficii concrete ambelor părți, menajându-le, totodată, punctele sensibile. În concordanță cu angajamentul pe care ni l-am asumat în iulie, am finalizat discuțiile înainte de sfârșitul anului. Vom face acum ceea ce este necesar pentru a prezenta acordul Parlamentului European și statelor membre ale UE, astfel încât societățile și cetățenii noștri să poată începe să-i valorifice potențialul înainte de încheierea mandatului Comisiei mele.

„Totul se petrece conform planificării – ne îndeplinim promisiunea de a încheia acest acord benefic pentru ambele părți în cursul anului curent”, a declarat comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström„UE și Japonia împărtășesc aceeași viziune despre o economie mondială deschisă și reglementată, care garantează cele mai ridicate standarde. Astăzi, transmitem un mesaj celorlalte țări despre importanța unui comerț liber și echitabil și despre modelarea globalizării. Această înțelegere are un potențial uriaș și mă bucur să văd că UE și Japonia își mențin neclintite intențiile de a semna acordul anul următor. În acest fel, firmele, lucrătorii și consumatorii din UE vor putea profita cât mai curând de beneficiile pe care le produce.”

Iată și ce a declarat Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală: „Acest acord reprezintă înțelegerea cea mai importantă și mai ambițioasă încheiată în sectorul comercial agroalimentar de UE în istoria sa. El va oferi exportatorilor noștri din sectorul agroalimentar oportunități uriașe de creștere pe o piață foarte extinsă, matură și sofisticată. Am reușit să elaborăm un acord-model de liber schimb care se potrivește profilului nostru de exporturi, ajungând, în același timp, la un acord cu partenerul nostru care este deopotrivă de avantajos pentru ambele părți. Din acest context reiese că UE deține un rol de lider pe plan mondial și stabilește standarde în modul de abordare a comerțului mondial și a regulilor sale – un exemplu concret al valorificării de către UE a globalizării în avantajul cetățenilor noștri. Exporturile agroalimentare ale UE duc la apariția unor locuri de muncă de calitate ridicată, majoritatea în mediul rural.”

Ultimele discuții cu caracter tehnic care au avut loc din iulie încoace au inclus: stabilizarea angajamentelor UE și ale Japoniei cu privire la tarife și servicii; convenirea prevederilor finale referitoare la protecția indicațiilor geografice ale UE și ale Japoniei; finalizarea capitolelor pe tema bunelor practici de reglementare și a cooperării în materie de reglementare, precum și pe tema transparenței, consolidarea angajamentului față de Acordul de la Paris prin capitolul referitor la comerț și dezvoltarea durabilă; dar și rezolvarea unei serii de probleme minore care persistau în mai multe părți ale acordului.

 

Principalele elemente ale acordului

Acordul de parteneriat economic va elimina marea majoritate a taxelor vamale pe care întreprinderile din UE care exportă în Japonia le plătesc anual, în cuantum de 1 miliard de euro, precum și o serie de obstacole de lungă durată în ceea ce privește reglementarea. Acordul va deschide, de asemenea, piața japoneză, cuprinzând 127 de milioane de consumatori, pentru exporturi agricole esențiale din UE și va determina creșterea oportunităților de export ale UE într-o serie întreagă de alte sectoare.

În ceea ce privește exporturile de produse agricole din UE, în mod special acordul:

 • va elimina taxele vamale pentru multe brânzeturi, precum Gouda și Cheddar (care sunt în prezent de 29,8 %), precum și pentru exporturile de vin (actualmente de 15 %, în medie);
 • va permite UE să își sporească în mod substanțial exporturile de carne de vită către Japonia, în timp ce pentru carnea de porc vor exista schimburi comerciale scutite de taxe vamale la exportul de carne prelucrată, precum și schimburi comerciale scutite aproape complet de taxe vamale pentru carnea proaspătă;
 • va asigura protecția în Japonia a peste 200 de produse agricole europene de înaltă calitate, așa-numitele produse care beneficiază de indicații geografice (IG), precum și protecția unei selecții de IG japoneze în UE.

Acordul deschide și piețe de servicii, în special serviciile financiare, comerțul electronic, telecomunicațiile și transporturile. De asemenea, acordul…

 • garantează întreprinderilor din UE accesul la marile piețe de achiziții publice din 48 de orașe mari din Japonia și elimină obstacolele din calea achizițiilor publice în sectorul feroviar, important din punct de vedere economic, la nivel național;
 • abordează anumite puncte sensibile ale UE, de exemplu pe cele din sectorul construcțiilor de automobile, prin prevederea unor perioade de tranziție înainte de deschiderea piețelor.

Înțelegerea include și un capitol amplu despre comerț și dezvoltarea durabilă, fixează cele mai ridicate standarde în materie de forță de muncă, siguranță, mediu și protecția consumatorilor, consolidează acțiunile UE și ale Japoniei cu privire la dezvoltarea durabilă și la schimbările climatice și protejează pe deplin serviciile publice.

În ceea ce privește protecția datelor, chestiune care este tratată separat de Acordul de parteneriat economic, în timpul reuniunii la nivel înalt din iulie, a fost elaborată o declarație comună în care UE și Japonia subliniază importanța asigurării unui grad ridicat de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal ca drept fundamental și factor central al încrederii consumatorilor în economia digitală, care facilitează și mai mult fluxurile reciproce de date, ducând la dezvoltarea economiei digitale. Prin reformele recente ale legislațiilor proprii din domeniul confidențialității datelor, ambele părți au sporit gradul de convergență dintre sistemele lor, care se bazează, în special, pe o legislație generală în materie de confidențialitate a datelor, pe un set de drepturi individuale și pe asigurarea respectării exercitată de autorități independente de supraveghere. Se deschid astfel noi oportunități de facilitare a schimburilor de date, inclusiv printr-o identificare simultană, de către ambele părți, a unui nivel adecvat de protecție. UE și Japonia continuă să depună eforturi în vederea adoptării, cât mai curând posibil în 2018, a unor decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul respectivelor norme privind protecția datelor.

 

Următoarele etape

Acest anunț înseamnă că UE și Japonia vor începe acum verificarea textului din punct de vedere juridic, cunoscută și sub denumirea de „examinare juridică”.

Odată finalizat acest proces, textul acordului în limba engleză va fi tradus în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE și în japoneză.

Comisia va transmite apoi acordul spre aprobare Parlamentului European și statelor membre ale UE, având ca scop intrarea sa în vigoare înainte de încheierea mandatului actual al Comisiei Europene (2019).

În același timp, continuă negocierile pe tema standardelor de protecție a investițiilor și cele referitoare la soluționarea diferendelor legate de protecția investițiilor. Angajamentul ferm de ambele părți este de a se ajunge la convergență în ceea ce privește negocierile pe tema protecției investițiilor cât mai curând posibil, având în vedere angajamentul lor comun față de un mediu de investiții stabil și sigur în UE și Japonia.

UE și Japonia continuă, de asemenea, să depună eforturi pentru încheierea rapidă a Acordului de parteneriat strategic, care va consolida și mai mult relația dintre UE și Japonia și va oferi o direcție strategică și coerență conlucrării noastre prezente și viitoare. Acordul de parteneriat strategic și Acordul de parteneriat economic sunt planificate spre semnare împreună în 2018.

 

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă privind acordul de principiu (iulie 2017)

Declarația comună în urma celei de-a 24-a reuniuni la nivel înalt UE-Japonia (iulie 2017)

Memo: elementele principale ale Acordului de parteneriat economic UE-Japonia

Fișe informative tematice cu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Grafice informative cu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Relatările exportatorilor: exportatori europeni pe piața japoneză

Capitole convenite și documente de negociere

Transparență în negocieri: reuniuni și documente

Mai multe informații despre Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Mai multe informații despre relațiile comerciale dintre UE și Japonia

NU – practicilor comerciale neloiale din lanțul alimentar!

O mare majoritate a părților interesate sprijină acțiunea Uniunii Europene (UE) de a combate practicile comerciale neloiale din lanțul alimentar, conform unei consultări publice.

Aproximativ 90% dintre respondenți au fost de acord sau parțial că au existat practici comerciale neloiale (UTP), menționând, de exemplu, perioade de plată mai mari de 30 de zile pentru produsele agroalimentare și modificări unilaterale și retroactive ale contractelor.

În special:

 • 94% dintre respondenți au fost de acord sau parțial de acord că UTP au efecte negative asupra agricultorilor.

 • 95% dintre respondenți au fost de acord sau parțial de acord că ar trebui luate măsuri pentru a aborda UTP-urile.

 • 87% dintre respondenți au crezut că această acțiune ar trebui să fie luată de către Uniunea Europeană.

Alte practici comune includ anulări ale comenzilor de ultimă oră pentru produse perisabile, cereri de plată anticipată pentru a asigura sau a păstra contracte sau plăți suplimentare pentru a avea produse afișate favorabil pe rafturi. Majoritatea respondenților au declarat că au considerat că aceste practici au avut loc în mod regulat sau foarte regulat, iar majoritatea au fost de acord că agricultorii au fost cei mai afectați de acestea.

Majoritatea respondenților au convenit, de asemenea, că trebuie luate măsuri pentru a combate practicile comerciale neloiale și că nivelul UE a fost cel mai potrivit pentru a face acest lucru, prin intermediul legislației. Cele mai multe presupuse acțiuni ale UE ar conduce la o mai bună aplicare a normelor privind practicile comerciale neloiale, precum și la sporirea certitudinii juridice pentru întreprinderi și asigurarea unor condiții de concurență echitabile în cadrul pieței interne.

Vorbind la Forumul la nivel înalt privind lanțul de aprovizionare cu alimente la Bruxelles, la 6 decembrie 2017, comisarul UE pentru agricultură, Phil Hogan, a subliniat importanța unui lanț de aprovizionare echitabil și funcțional, care să permită agricultorilor să profite la maximum de piața unică a UE.

„Agricultorii primesc o cotă din ce în ce mai scăzută din valoarea adăugată generată în lanțul alimentar al UE. Pentru a aborda această problemă, Comisia va propune în 2018 măsuri de îmbunătățire a funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente prin consolidarea poziției lor pe piață și prin sprijinirea protejării acestora de șocurile viitoare „.

Consultarea publică , care a fugit din august până în noiembrie, au adunat dovezi și opinii dintr – o gamă largă de părți interesate, inclusiv a fermierilor și a organizațiilor lor, întreprinderile din aval de agricultura, autoritățile publice ale statelor membre, instituțiile UE, precum și consumatorii și organizațiile acestora. Scopul a fost de a strânge informații cu privire la trei aspecte-cheie legate de poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare: practici comerciale neloiale, transparența pieței și cooperarea producătorilor.

Cele peste 1500 de răspunsuri la consultare vor alimenta o evaluare a impactului care va explora modalitățile de îmbunătățire a fluidității și funcționării eficiente a lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și va aborda eșecurile sau deficiențele pieței care duc la practici comerciale neloiale și efectele sale asupra pieței interne. Continuarea lucrărilor privind transparența pieței este așteptată mai târziu în 2018.

Pe baza rezultatelor evaluării actuale a impactului, Comisia Europeană se așteaptă să facă propuneri legislative privind abordarea practicilor comerciale neloiale în prima jumătate a anului 2018.

Consultarea și evaluarea impactului sunt rezultatul direct al concluziilor Grupului operativ al piețelor agricole (AMTF) , un grup independent de experți la nivel înalt înființat în 2016 de către Comisie pentru a investiga unde ar putea fi îmbunătățită guvernanța lanțului de aprovizionare cu alimente.

Practicile comerciale necalificate au fost unul dintre elementele-cheie identificate de AMTF, în care acțiunile la nivelul UE ar putea contribui; există deja reguli – atât voluntare, cât și obligatorii – referitoare la astfel de practici în aproximativ 20 de state membre diferite. Evaluarea impactului va analiza dacă și cum ar putea legislația UE să completeze și să consolideze aceste norme naționale.

În cadrul Regulamentului privind organizarea comună a pieței (OCP), normele comune care reglementează piețele agricole ale UE, există deja măsuri de consolidare a puterii de negociere a agricultorilor.

Actualizările acestor reguli recent aprobate ca parte a propunerii Omnibus la scară largă vor ușura restricțiile privind concurența pentru organizațiile de producători și asociațiile acestor organizații în ceea ce privește activitățile de planificare a vânzărilor și a producției. Modificările vor consacra, de asemenea, prin lege, dreptul agricultorilor de a solicita un contract scris (cu excepția cazului în care se tranzacționează cu un IMM), oferind agricultorilor o mai mare transparență și drepturi executorii atunci când se ocupă de partenerii lor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Aceste noi norme vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.

UE – poducătorul de grâu nr.1 în lume

Discursul Comisarului Phil Hogan  la a 46-a sesiune a Consiliului internațional al cerealelor – Bruxelles, 5 decembrie 2017

în numele Comisiei Europene, aș dori să vă urez bun venit la Bruxelles pentru cea de-a 46-a sesiune a CIG.

 

Permiteți-mi să încep prin a sublinia importanța crucială a comerțului internațional cu cereale pentru UE: suntem un jucător important pe piețele mondiale, atât ca exportator, cât și ca importator.

 

Sectorul nostru agroalimentar oferă cele mai mari producții de grâu agronomic din lume, depășind în medie 6 tone pe hectar și o producție totală de aproximativ 145 de milioane de tone pe an. Acest avantaj competitiv face ca UE să devină producătorul de grâu nr.1 în lume.

 

UE este, de asemenea, un actor important pe piața mondială a grâului, cu exporturi de aprox. 28 de milioane de tone pe an, ceea ce ne plasează în topul global 3 pentru exporturi împreună cu Rusia și SUA.

 

Acest lucru evidențiază puternic poziția UE ca actor principal pe piața mondială a agriculturii: în 2016, UE a fost cel mai mare exportator mondial de produse agroalimentare, cu o valoare de 131 de miliarde de euro, fiind cel mai mare importator mondial, cu o valoare de 112 miliarde de euro.

 

Balanța comercială a UE în produsele agroalimentare a fost pozitivă acum 7 ani la rând. Acest lucru a adus beneficii sectorului nostru și există un potențial imens de a construi și mai mult acest succes. Acordurile comerciale pot ajuta agricultorii și producătorii de alimente din UE să utilizeze pe deplin aceste oportunități.

 

Un alt element important al politicii noastre comerciale este de a ne asigura că toate posibilitățile din acordurile bilaterale pot fi pe deplin exploatate de către exportatorii noștri. Vom continua eforturile noastre comune comune de îmbunătățire a accesului pe piața SPU, de exemplu.

 

Investesc personal în diplomație economică și vizite de afaceri la nivel înalt din întreaga lume pentru a conduce această agendă. În 2016 conduc trei misiuni la nivel înalt în Columbia și Mexic, China și Japonia; și Vietnam și Indonezia. În 2017, am vizitat Canada în cadrul acordului CETA, și chiar acum în noiembrie, Arabia Saudită și Iranul. La fiecare dintre aceste călătorii am fost însoțită de o puternică delegație a întreprinderilor agroalimentare din UE. Aceste misiuni formează relații de afaceri puternice și politice, care facilitează calea către comerț și investiții.

 

UE este, de asemenea, un important importator de cereale, în special soia, pentru care UE este importatorul No 2 în lume după China. UE importă cca. 14 milioane de tone de boabe de soia plus aprox. 18 milioane de tone de făină de soia în fiecare an.

 

Aceste cifre evidențiază deficitul de proteine ​​al plantelor din UE, o materie primă esențială pentru sectorul nostru de animale și o componentă cheie a competitivității noastre. În timp ce UE nu se străduiește să se autosuficienteze proteinele vegetale, recunoaștem că potențialul pentru producția de proteine ​​europene nu este pe deplin utilizat, din punct de vedere economic sau ecologic.

 

Prin urmare, am solicitat serviciilor mele să dezvolte și să publice, până la sfârșitul anului 2018, un plan european privind proteinele. Acest plan va analiza în detaliu situația ofertei și a cererii de proteine ​​vegetale în UE și posibilitățile de creștere a producției interne. În acest context, salut inițiativa CIG de a spori transparența pieței pentru impulsuri la nivel internațional.

 

Comisia Europeană consideră ferm că transparența pieței aduce beneficii atât producătorilor, cât și consumatorilor. Din acest motiv, am luat inițiativa de a deschide un Observator al pieței europene a culturilor în luna iulie a acestui an.

 

Observatorul funcționează ca un instrument dinamic al pieței care oferă analize detaliate, de către actorii relevanți înșiși, a situației pieței pe termen scurt.

Observatorul va permite o colectare și o evaluare sporită a datelor și statisticilor de piață, care vor produce rapoarte de înaltă calitate și vor oferi informații de piață accesibile tuturor prin intermediul unei pagini web dedicate.

 

Permiteți-mi să vorbesc acum despre viitoarele perspective ale pieței pentru comerțul cu cereale.

 

Ieri, mulți dintre dvs. ați participat la un „seminar de perspectivă” și ați auzit de la CIG și de la Comisia Europeană că perspectivele pentru boabe sunt pozitive, atât la nivel mondial, cât și la nivelul UE.

 

Nivelurile ridicate ale producției globale – într-adevăr, sunt aproape de nivelurile record – pentru cele patru culturi de mărfuri IGC [porumb, grâu, soia și orez] sunt anticipate, asigurând o aprovizionare amplă pe piețele globale pentru următorii ani.

 

În ceea ce privește perspectivele privind cerealele în UE, nu voi repeta ceea ce ați auzit deja, însă aș confirma pur și simplu că producția de cereale din UE va continua să crească la peste 340 de milioane de tone până în 2030, determinată de perspective bune de export, în special pentru grâu, cerere mare de hrană și utilizări industriale care au o importanță majoră pentru cereale în general.

 

Perspectivele exporturilor de cereale din UE sunt, de asemenea, pozitive, cu o creștere suplimentară de 35% față de media din 2012-2017, cu posibilități speciale de export pentru grâul UE în Marea Mediterană, Africa Subsahariană și în Golf.

 

În orice discuție despre perspectivele viitoare ale pieței UE, trebuie să luăm în considerare în mod evident impactul Brexit.

 

Deoarece negocierile sunt în desfășurare, este prematur să se speculeze cu privire la orice rezultat posibil pentru relația comercială bilaterală pe termen lung. Ceea ce știm este că, odată ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, ele vor deveni o țară terță în relațiile comerciale.

 

În orice caz, comerțul agroalimentar dintre UE și Regatul Unit nu va înceta. Regatul Unit este dependent de comerț și este puțin probabil să se angajeze într-o politică de autosuficiență alimentară.

 

În special pentru sectorul cerealelor, impactul Brexit poate fi mai puțin sever decât în ​​alte sectoare agricole.

 

În primul rând, deoarece piețele de cereale și de semințe oleaginoase sunt produse de comerț relativ libere la nivel mondial, inclusiv în UE. Accesul pe piață se referă mai mult la competitivitatea prețurilor, fiind capabil să furnizeze specificațiile și cerințele tehnice cerute. Protecția taxelor la import pentru cereale, inclusiv în UE, tinde să fie mai mică decât în ​​alte sectoare.

 

În al doilea rând, deoarece comerțul bilateral între Marea Britanie și UE-27 în cereale este relativ modest. În ultimii 2 ani, UE-27 sa transformat într-un importator net de cereale din Marea Britanie (în principal, grâu și orz). UE-27 importă în jur de 3 milioane de tone de cereale din Regatul Unit, inclusiv 1,5 milioane de tone de grâu și 1 milion de tone de orz – pentru ambele cereale, și în UE-27, în cazul în care comerțul cu Marea Britanie ar fi afectat .

 

Acestea fiind spuse, va fi de asemenea important să se țină cont de problemele de reglementare care ar putea afecta comerțul cu cereale. Dacă legislația britanică post-Brexit diferă de reglementările UE, ar putea să apară întreruperi ale comerțului.

 

Și permiteți-mi să adaug că retragerea Regatului Unit nu va înceta sau va încetini angajamentul UE față de oricare dintre negocierile comerciale în curs cu țările terțe, care sunt esențiale pentru viitorul agriculturii UE.

 

Ultimul punct pe care aș dori să-l adresez astăzi este Comunicarea privind „Viitorul alimentației și agriculturii”, care a fost publicată săptămâna trecută de Comisia Europeană și care stabilește o viziune pentru politica agricolă comună după 2020.

 

PAC joacă un rol cheie în relația cu comerțul, iar PAC va continua să susțină o agricultură competitivă și durabilă în UE.

Prin urmare, PAC va continua să promoveze puternic competitivitatea produselor agricole din UE, inclusiv a cerealelor, pe piața mondială.

 

Reformele succesive ale PAC au sporit orientarea spre piață a politicii și, ca rezultat direct, agricultorii noștri au libertatea de a răspunde gusturilor consumatorilor – într-un cadru legal care garantează standardele-cheie.

 

Acest lucru a ajutat la fabricarea hârtiei de vizită a UE, produsă în mod durabil, în condiții de siguranță, de înaltă calitate și inovatoare, la nivel mondial. Adesea spun că Europa este cea mai bună adresă pentru produsele alimentare din lume.

 

PAC trebuie să continue să ofere instrumente care să sporească în continuare calitatea produselor agroalimentare din UE și să le promoveze pe piețele țărilor terțe pentru a permite sectorului să utilizeze pe deplin acordurile comerciale.

 

PAC reformat permite, de asemenea, UE să-și păstreze rolul de lider în cadrul organismelor internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Comerțului (OMC), care se ocupă de o mai bună ajustare a condițiilor comerciale, de exemplu în ceea ce privește eliminarea sprijinului intern care denaturează comerțul. Aceasta ar conduce la o situație îmbunătățită pentru exportatorii agroalimentari din UE.

 

În același timp, nu poate fi ignorat faptul că anumite sectoare agricole nu pot rezista la o liberalizare completă a comerțului și la o concurență nelimitată cu importurile. Prin urmare, trebuie să continuăm să recunoaștem și să reflectăm sensibilitatea produselor în cauză în negocierile comerciale, asigurându-ne că sunt asigurate suficiente măsuri de protecție pentru aceste sectoare mai sensibile.

 

Dar acest lucru nu este suficient. Există o nevoie importantă pentru ca PAC să rămână o politică puternică care să permită sectoarelor mai sensibile să facă față și să se adapteze la o concurență internațională mai mare.

 

În plus față de aceste observații specifice privind PAC, competitivitatea și comerțul internațional, aș dori să închei cu câteva remarci generale despre agricultura UE și viitoarea PAC.

 

Agricultura UE oferă o varietate de beneficii cetățenilor UE:

 

 • Mâncare sigură și de înaltă calitate pentru a garanta securitatea alimentară pentru peste 500 de milioane de consumatori;

 

 • Contribuții cheie pentru sectorul agroalimentar extrem de competitiv din Europa;

 

 • Un număr mare de locuri de muncă depind de agricultură, fie în cadrul sectorului însuși (care asigură muncă regulată pentru 22 de milioane de persoane), fie în cadrul sectorului alimentar mai larg (agricultura, prelucrarea produselor alimentare și serviciile conexe și serviciile conexe oferă împreună aproximativ 44 de milioane de locuri de muncă);

 

 • Agricultorii din UE sunt, de asemenea, primii administratori ai mediului natural, deoarece aceștia se ocupă de resursele naturale ale solului, apei, aerului și biodiversității, furnizând resurse esențiale de carbon și furnizarea de energie din surse regenerabile.

 

În Comunicare, care subliniază viziunea mea privind PAC după 2020, ne propunem să simplificăm și să modernizăm politica în favoarea celor 22 de milioane de fermieri și a celor 500 de milioane de cetățeni.

 

Înainte de a vă închide astăzi și a vă lăsa să continuați cu agenda Consiliului, vreau să fac un ultim punct important.

 

Astăzi este o sesiune specială a Consiliului internațional al cerealelor. Este ultima ședință a directorului executiv, dl Kitahara, care a slujit organizația cu credincioșie timp de 12 ani.

 

Și este un privilegiu pentru UE să dețină funcția de președinte al CIG și să găzduiască o ședință aici la Bruxelles. Este pentru prima oară în ultimii 12 ani, că deținem scaunul și a fost, de asemenea, sub președinția europeană, că domnul Kitahara și-a început funcția de director executiv al IGC acum 12 ani.

 

Prin urmare, este o onoare pentru mine să vă mulțumesc, domnule Kitahara, în numele tuturor membrilor IGC pentru 12 ani de succes și pentru dedicarea dvs. profesională pentru a spori reputația și locul organizației în lumea comerțului internațional cu cereale. Vă doresc toate cele bune pentru viitor.

Industria bio are viitor în UE

 

Un discurs de ieri al comisarului Phil Hogan: 

Reprezentanți aleși, director Mengal, doamnelor și domnilor,

Sunt foarte încântat să fiu aici cu dvs. în această după-amiază. Aș dori să felicit organizatorii acestui Forum foarte interesat și foarte important pentru părțile interesate.

Discuțiile de astăzi au inclus experți din industrie, experți în agricultură și silvicultură, reprezentanți ai sectorului public și factori de decizie la nivel înalt. Reunirea oamenilor potriviți la momentul potrivit este importantă, deoarece ne mutăm cu convingere în direcția creării unei bioeconomii europene bazate pe cunoaștere .

În cadrul Comisiei Juncker, suntem convinși că o bioeconomiefuncțională poate oferi soluții pentru multe dintre provocările cu care se confruntă UE, în special în ceea ce privește sustenabilitatea mediului, acțiunile în domeniul climei și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate din mediul rural.

Lanțurile inovatoare de valoare din cadrul bioeconomiei pot oferi noi piețe de desfacere pentru produsele agricole și produsele secundare. În acest fel, sursele de venit pentru agricultori și populațiile rurale pot fi sporite și diversificate. Acest lucru se potrivește foarte bine cu viziunea noastră comună a comunităților rurale înfloritoare și rezistente în Europa.

Dacă este gestionată corect, o bioeconomie modernă are potențialul de a crea locuri de muncă foarte necesare în zonele rurale și de a contribui la mai multe practici agricole și forestiere mai circulare, mai puțin poluante și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu toate acestea, dacă dorim ca bioeconomia să-și atingă întregul potențial, există anumite provocări pe care trebuie să le abordăm.

Prima provocare este durabilitatea . Din perspectiva mea, în calitate de comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală, aceasta înseamnă că noile lanțuri de valori nu ar trebui să pună în pericol viitoarele activități agricole sau forestiere prin exercitarea unei presiuni prea mari asupra resurselor naturale, cum ar fi apa și solurile.

A doua provocare este incluziunea . Intervențiile de astăzi arată că există un sprijin larg pentru bioeconomie, dar și o varietate de interese și așteptări . Trebuie să convergem aceste interese și așteptări. Bioeconomia nu ar trebui să devină afacerea unui puțini fericiți, ci să fie în beneficiul tuturor actorilor implicați și al societății în general. O bioeconomie cu adevărat incluzivă este cea în care agricultorii, proprietarii de păduri și întreprinzătorii din mediul rural primesc o parte echitabilă din valoarea adăugată.

Aceasta nu este doar o chestiune de principiu, ci un factor-cheie pentru obținerea unui rezultat reușit. Actorii relevanți nu se vor implica și nu vor asuma riscuri; consumatorii nu vor cumpăra produse; și cetățenii și societatea civilă și factorii de decizie politică nu vor oferi sprijinul necesar dacă nu facem bioeconomia atractivă pentru toată lumea.

Deci, să învățăm din greșelile trecutului, să privim imaginea mai largă și să construim împreună o bioeconomie care este durabilă și incluzivă pentru toată lumea.

Astăzi, în zona de desfășurare a proiectului, am avut ocazia să descoperim progresele realizate de diferite proiecte finanțate de întreprinderea comună BBI. Progresul tehnic este impresionant: în ultimii ani s-au înființat unele biorefineritări avansate, iar în viitorul apropiat vor fi mult mai multe.

Acest lucru demonstrează în mod clar că nu avem cunoștințe tehnologice sau capacități de inovare în Europa. Sunt conștient că rămân unele provocări, de exemplu accesul la finanțare pentru proiectele inovatoare.

Dar sunt convins că barierele tehnologice nu vor fi principalul obstacol în calea apariției bioeconomiei în Europa. În schimb, cred că ar trebui să privim dincolo de aspectele tehnologice și, de asemenea, să acordăm atenție aspectelor societale ale bioeconomiei și modelelor de afaceri .

În acest sens, aș dori să menționez două exemple promițătoare din partea organizațiilor prezente astăzi aici. Grupul irlandez Glanbia și grupul suedez Södra sunt membri ai consorțiului Bio Industries. Acestea sunt organizații extrem de inovatoare, ale căror modele de afaceri cooperative asigură faptul că agricultorii și proprietarii de păduri participă la crearea valorii și primesc o parte substanțială din profiturile generate.

Acestea sunt doar două exemple, iar a lor nu este singurul model de afaceri valabil. Există multe alte posibile abordări pentru a implica diferiți actori, pentru a ține cont de așteptările lor și a le permite să profite de pe urma acestei zone de afaceri emergente. Ar trebui explorate toate abordările viabile.

Prin urmare, aș încuraja industria și întreprinderea comună BBI să păstreze inovația atât în ​​ceea ce privește modelele de afaceri, cât și din punct de vedere tehnologic.

2017 a fost un an foarte important pentru consolidarea unei politici de bioeconomie în Europa. Multe state membre și regiuni și-au dezvoltat propriile strategii de bioeconomie, inspirată de Strategia UE privind bioeconomia. Și, important, o revizuire intermediară a acesteia din urmă a fost efectuată de un grup de experți independenți.

Concluziile acestei revizuiri sunt în general pozitive și pun UE în fruntea inovării în domeniul bioeconomiei la nivel mondial. Datorită inițiativelor precum întreprinderea comună BBI, Strategia privind bioeconomia sa desfășurat în promovarea cercetării și inovării, dar și în alte aspecte importante, precum creșterea gradului de conștientizare și a interesului public față de bioeconomie și crearea unui impuls politic.

Dar revizuirea a identificat, de asemenea, câteva domenii de îmbunătățire, pe care va trebui să le abordăm în viitorul imediat.

Îmbunătățirea coordonării politicilor este una dintre aceste provocări. Am vorbit deja despre complexitatea și natura transsectorială a bioeconomiei. Acest lucru are, de asemenea, implicații la nivelul politicilor. Colegii din diferite servicii ale Comisiei și din alte instituții europene și-au exprimat opinia astăzi.

În ceea ce privește politica agricolă comună, colaborez îndeaproape cu dl comisar Moedas pentru a consolida sinergiile și coerența dintre politicile agricole și cercetarea și inovarea. Această activitate are loc într-un moment foarte potrivit, având în vedere că sunt în curs de desfășurare discuții privind următorul cadru financiar, următoarea politică agricolă comună și următorul program-cadru pentru cercetare.

În contextul bioeconomiei, această coerență a politicilor este esențială, deoarece cred cu tărie că agricultorii și silvicultorii ar trebui să se afle în centrul dezvoltării de soluții inovatoare pentru utilizarea resurselor biologice.

Ei au un bine de cunoștințe și expertiză în ceea ce privește înțelegerea a ceea ce funcționează și ce nu funcționează atunci când vine vorba de producția primară și este imperativ să includem în mod activ această experiență în strategiile noastre.

Aceasta ar reprezenta un avantaj pentru sectorul agroalimentar și pentru societatea noastră, deoarece o bioeconomie modernă are potențialul de a crea multe locuri de muncă în zonele rurale, unde sunt foarte necesare. Estimarile tale au arătat că biorefineriile inovatoare ar putea crea până la 400 000 de noi locuri de muncă calificate până în 2020, ajungând la 700 000 până în 2030, dintre care 80% ar fi în zonele rurale.

Trebuie, de asemenea, să facem mai multe pentru a explica acest potențial agricultorilor și comunităților noastre rurale – trebuie să înțeleagă pe deplin cât de mult vor câștiga.

În acest demers, nu pornim de la zero – ne putem baza pe experiența Parteneriatului european pentru inovare agricolă (EIP-AGRI), o inițiativă politică care combină resursele și instrumentele programelor Orizont 2020 și de dezvoltare rurală pentru a încuraja inovarea în mediul rural zone, cu frontul și centrul agricultorului.

Dar coordonarea politicilor nu ar trebui să se limiteze la politicile europene și la serviciile Comisiei. În realizarea unei bioeconomii bazate pe cunoaștere, statele membre, regiunile și chiar comunitățile locale joacă un rol fundamental.

O altă provocare identificată în revizuire se referă la concentrarea Strategiei de Bioeconomie . Bioeconomia cuprinde multe sectoare, atât tradiționale, cât și noi, iar provocările sunt numeroase și diverse. Prin urmare, este esențial să se identifice domeniile în care strategia poate fi cea mai eficientă în direcția priorităților politice ale Comisiei Juncker, inclusiv a economiei circulare și a angajamentelor noastre privind schimbările climatice.

O atenție sporită ne va concentra eforturile pe un număr limitat de acțiuni în care putem face diferența și vom avea un impact clar. Și, important, o strategie mai concentrată va simplifica, de asemenea, coordonarea politică necesară pe care am menționat-o mai devreme.

Dacă anul acesta a fost important, anul viitor va fi cu atât mai important. În 2018, Comisia va elabora bugetul și politicile sale pentru următoarea perioadă de programare, între 2021 și 2027. Aceste politici vor influența în mod semnificativ evoluția diferitelor sectoare economice din Europa, inclusiv, bineînțeles, bioeconomia.

În ceea ce privește politica agricolă comună, săptămâna trecută am prezentat o comunicare care prezintă idei privind viitorul alimentației și agriculturii. Durabilitatea, inovarea și diversificarea sunt elemente centrale ale acestui document, iar bioeconomia este prezentată ca fiind unul dintre principalele motoare care ar putea conduce în continuare zonele rurale europene.

Așadar, mă aștept ca noua ediție a Politicii Agricole Comune după 2020 să conțină instrumente capabile să promoveze modele de afaceri bioeconomice durabile și incluzive.

Și în 2018, ar trebui, de asemenea, să ne angajăm în discuțiile dintre serviciile Comisiei, dar și cu părțile interesate, să regândim strategia UE privind bioeconomia . Aceste discuții se vor baza pe concluziile revizuirii, dar și pe contribuția părților interesate la evenimente precum acest forum.

Sperăm că până în acest an, anul viitor, vom putea să vă prezentăm rezultatul acestor discuții, sub forma unei revizuite Strategii de Bioeconomie, care ar completa un cadru politic solid, coerent și integrat pentru bioeconomia din Europa. Mulțumesc.

Salonul internațional de agricultură de la Paris

Salonul International de l’Agriculture  (SIA) va avea loc între douăzeci și patru februarie – patra martie 2018 la Paris.

SIA atrage în fiecare an aproximativ 700 000 de vizitatori. Pe lângă publicul urban din zona Parisului, târgul atrage și specialiștii tehnici, agricultorii și experții în politici.

DG Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) și DG Sănătate și Securitate Alimentară (DG SANTE) vor fi prezenți cu un stand pe tema „De la fermă la furculiță – alimente durabile pentru un stil de viață sănătos”. Valoarea adăugată a UE în asigurarea alimentelor sigure și durabile pentru toți cetățenii europeni va fi evidențiată.

%d blogeri au apreciat: