Category Archives: Agricultură şi dezvoltare rurală

Noi sesiuni de primire a proiectelor AFIR

AFIR: situația proiectelor încărcate on-line

SUBVENȚIA de 1.500 de EURO/AN! CINE ARE DREPTUL LA ACEȘTI BANI?

CUM ÎNCASEZI BANII? AGROINFO vă pune la dispoziție toate detaliile despre ajutorul de 1.500 de euro/an acordat în agricultură. Condiții pe care trebuie să le îndepliniți, acte pe care trebuie să le atașați cererii, cine beneficiază de acești bani.

Sursă: SUBVENȚIA de 1.500 de EURO/AN! CINE ARE DREPTUL LA ACEȘTI BANI?

Legea Bugetului 2017, în cadrul noii Politici Agricole Comune

image-2017-01-3-21508504-70-romania-10-ani

Conform proiectului pentru Legea Bugetului 2017, în cadrul noii Politici Agricole Comune, formele de sprijin, prin plăți directe, ca ajutor pentru venitul fermierilor vor fi următoarele:
– o plată de bază pentru fermieri;
– o plată pentru fermierii care aplică practici agricole benefice pentru climă și mediu: diversificarea culturilor, mentinerea pajistilor permanente si a zonelor de interes ecologic – agricultura ecologica beneficiaza automat de aceasta plata;
– plată facultativă pentru fermierii din zonele care se confrunta cu constrangeri naturale, care sa previna abandonul acestor zone si sa asigure astfel continuitatea practicarii agriculturii;
– o plată pentru tinerii fermieri care își încep activitatea agricolă;
– o schemă de sprijin cuplat facultativ pentru anumite tipuri de activitati agricole sau pentru anumite sisteme agricole care se confrunta cu anumite dificultati si care sunt deosebit deimportante din motive economice si/sau sociale;
– o schemă simplificata pentru micii fermieri, cu cerințe și proceduri mai simple;
– un cadru care sa permitș Bulgariei și României să completeze plățile directe cu ajutoare nationale tranzitorii – ANT ;
– continuarea Programului național privind realizarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultura, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale nr. 278/2011.

Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 – proiect

POR – CALENDAR LANSARI DECEMBRIE 2016

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

Axă prioritară/
Prioritate de investiţii/
Obiectiv specific/
Acţiune
Bugetul alocat apelului de proiecte (mil euro) 2016/2017 Observaţii
(probleme întâmpinate, blocaje în lansare, justificare în cazul întârzierilor)
Data lansării ghidurilor în consultare publică
(luna)
Data lansării apelului de proiecte
(luna)
Data închiderii apelului de proiecte
(luna)
Total eligibil din care UE
AP1 –Promovarea transferului tehnologic /
OS 1.1 entități de transfer tehnologic,  lansare apel de intenție
194.12 165.00 Februarie

2017

Aprilie

2017

Decembrie

2017

Se lucreaza la indeplinirea conditionalitatii ex ante a POR 2014-2020 cu privire la identificarea domeniilor regionale de specializare inteligente in complementaritate cu Strategia Nationala de Cercetare Dezvoltare Inovare (SNCDI)
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A -microîntreprinderi 234.12 199   lansat în 26.05.2016 Ianuarie 2017 APEL LANSAT
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri 117.65 100 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Este necesar a stabili clar statutul juridic al beneficiarului. Se vor clarifica anumite aspect aferente Legii incubatoarelor
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri 172.94 147.00 Iulie

2016

Decembrie

2016

August 2017 APEL LANSAT
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale – 7 REGIUNI 438.91 373.07   15.03.2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A- cladiri rezidentiale – Bucuresti -lfov 83.46 70.94   15.03.2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – 7 REGIUNI 290.41 251.88 Iulie-

August 2016

Decembrie 2016 August 2017 GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – Bucuresti -lfov 35.74 29.18 Iulie-

August 2016

Decembrie 2016 August 2017 GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public – 7 REGIUNI 28.63 24.84 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurentei exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public – Bucuresti – Ilfov 4.94 4.03 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurentei exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat
AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană –  7 REGIUNI 679.38 577.47 Decembrie

2016

Februarie

2017

Octombrie 2017 Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice – transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transportul public de călători.
AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană – Bucuresti -lfov 119.99 95.99 Decembrie

2016

Februarie

2017

Octombrie 2017
AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 7 REGIUNI 1,303.63 1,108.09 Iulie 2016 Decembrie 2016 Decembrie 2017 GHID LANSAT IN CONSULTARE PUBLICA
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană 1,058.82 957.44 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice – transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transportul public de călători
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refunctionalizarea terenurilor degradate 125.15 100.00 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană 55.29 47.00 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană 71.88 61.10 Ianuarie

2017

Martie

2017

Noiembrie 2017 Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural – 7 REGIUNI 249.76 212.3   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –partimoniul cultural -Bucuresti -lfov 26.6 21.28   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -7 REGIUNI 91.8 78.03   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2- reconversia și refuuncționalizarea terenurilor degradate -Bucuresti -lfov 14.17 11.34   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 –modernizarea drumurilor județene -7 REGIUNI 810.98 689.33   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017
AP6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 – modernizarea drumurilor județene – Bucuresti Ilfov 13.3 10.64   Martie 2016 Noiembrie 2016 APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017
AP7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism – 7 REGIUNI 99.34 84.44   Aprilie 2016 Decembrie 2016 APEL FINALIZAT
AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sanatate – 7 REGIUNI 306.38 153.19 Ianuarie 2017 Februarie 2017 Octombrie 2017 Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  vârstnici – 7 REGIUNI 27.34 23.24 Iunie 2016 Decembrie 2016 August 2017 GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  dizabilităţi – 7 REGIUNI 16.65 14.15 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  copii – 7 REGIUNI 74.9 63.67 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Ghid lansat în consultare publică
AP9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban /OS 9.1 – regenerarea comunităților defavorizate – 7 REGIUNI 89.59 85.11 Martie 2017 Mai 2017 Ianuarie 2018 Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprjin pregatitor în elaborarea SDL.
AP9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban /OS 9.1 – regenerarea comunităților defavorizate -Bucuresti -lfov 11.81 10.63 Martie 2017 Mai 2017 Ianuarie 2018 Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprjin pregatitor în elaborarea SDL.
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 –infrastructură educațională – 7 REGIUNI 261.45 222.23 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017 Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 infrastructură educațională -Bucuresti –lfov 53.19 42.55 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017
AP11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară /OS 11.1 – cadastru – 7 REGIUNI 312.89 265.96 Ianuarie – 2017 Martie 2017 Septembrie – Noiembrie 2017 Proiect major aflat in pregatire.
SUERD 451.02 383.37 Ianuarie 2017 Martie 2017 Noiembrie 2017  
ITI, inclusiv instrumente financiare AP 2 434.45 358.11 Noiembrie 2016 Ianuarie 2017 Septembrie 2017  

Data publicarii: Decembrie 2016

CALENDAR LANSARI DECEMBRIE 2016

SCHEMA de AJUTOR de 200 EURO/HA/AN, APROBATĂ!

CINE BENEFICIAZĂ DE 200 EURO/HA/AN. 200 euro/ha/an este cuantumul schemei de ajutor de stat care a fost aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii 1002. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial din 9 ianuarie 2017.

Sursă: SCHEMA de AJUTOR de 200 EURO/HA/AN, APROBATĂ!

Record al ultimilor opt ani. Suntem lideri în UE la creşterea producţiei de vin

România ar putea raporta cea mai mare creştere a producţiei de vin din UE, de 28% în 2016 faţă de 2015. Citește mai departe…

Sursă: Record al ultimilor opt ani. Suntem lideri în UE la creşterea producţiei de vin

SUBVENȚIE de 3.000 DE EURO pentru CULTIVAREA ROȘIILOR. Ce fermieri pot primi AJUTORUL DE MINIMIS!

O schemă de sprijin pentru legumicultorii care cultivă roșii în solarii sau sere urmează să intre în vigoare în acest an. Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost postat spre dezbatere publică proiectul de ordonanță pentru […]

Sursă: SUBVENȚIE de 3.000 DE EURO pentru CULTIVAREA ROȘIILOR. Ce fermieri pot primi AJUTORUL DE MINIMIS!

SPRIJIN de 10.000 DE EURO pentru CREȘTEREA PORCILOR. Ce fermieri pot primi SUBVENȚIA DE LA STAT!

Porc din rasa Mangalița deosebit de apreciat

Subvenție pentru fermele de porci în 2017! Guvernul nou instalat la Palatul Victoria a început deja să lucreze actele normative privind măsurile prevăzute în programul de țară cu care a câștigat PSD a câștigat majoritatea […]

Sursă: SPRIJIN de 10.000 DE EURO pentru CREȘTEREA PORCILOR. Ce fermieri pot primi SUBVENȚIA DE LA STAT!

SUBVENȚII PLĂTITE FERMIERILOR de GUVERNUL CIOLOȘ!

MESAJUL PREMIERULUI CIOLOȘ PENTRU FERMIERI. Într-un singur an de mandat, Cabinetul Cioloș ar fi reușit să transfere în conturile agricultorilor români nu mai puțin de 4 MILIARDE DE EURO. Cifrele sunt expuse în bilanțul făcut la final de mandat de fostul prim-ministru Dacian Cioloș.

Sursă: SUBVENȚII PLĂTITE FERMIERILOR de GUVERNUL CIOLOȘ!

%d blogeri au apreciat: