Monthly Archives: octombrie 2014

Omuleții verzi  (Green Agents)  Botoșani

ov Omuletii verziTineri din mai multe țări europene au făcut hărți despre cum ar arăta țara lor dacă asaltul asupra mediului nu ar fi descoperit, denunțat și stopat. Europe Direct Botoşani  a fost invitat să participe la diseminarea proiectului.

Europe Direct Botoșani la Adunarea Generală a Rețelei Europe Direct – Bonn, 12-17 octombrie 2014

Radu Căjvăneanu, din partea Centrului Europe Direct Botoșani a participat, în perioada 12 – 17 octombrie 2014, la Adunarea Generală a Rețelei Europe Direct care a avut loc la Hotel Maritim din Bonn.

În prima zi a reuniunii, reprezentantul Europe Direct Botoșani a avut o intervenție în plenul Adunării cuprinzând circa 600 de membri ai Rețelei  din întreaga Europă, oficiali de la Comisia Europeană și din Parlamentul European.

El a arătat situația specială a zonei din care provine, Regiunea Nord Est România, care este, potrivit statisticilor, una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni din Uniunea Europeană. El a făcut referiri, în particular, la dificultățile județului Botoșani, unul dintre cele mai sărace județe din întreaga regiune, prin urmare și din Europa. Făcând trimitere la o întâlnire a Colegiul Prefectural Botoșani, în care, ca punct distinct al ordinii de zi, au fost dezbătute prioritățile UE ale anului 2015, în viziunea noului președinte Jean Claude Junker, reprezentantul Europe Direct Botoșani a pledat pentru reducerea decalajelor economico – sociale  între regiunile UE, prin conjugarea eforturilor, atât din partea CE cât și a statelor membre. Un rol important în această direcție îl are absorbția susținută a fondurilor europene, domeniu în care România, ocupă un loc codaș.

În grupul de lucru pe care l-a reprezentat Europe Direct Botoșani  s-au conturat câteva soluții pentru depășirea problemei absorbției fondurilor europene: descentralizarea gestionării fondurilor, dându-se ca exemplu  modelul spaniol, debirocratizarea administrării, simplificarea procedurilor fără a prejudicia buna gospodărire. Un element de interes l-a constituit chestionarul special  elaborat de Europe Direct Botoșani, în parteneriat cu Instituția Prefectului, adresat beneficiarilor de fonduri europene dar și cetățenilor, cu întrebări care vizează exact debirocratizarea și simplificarea procedurilor.

 

%d blogeri au apreciat: