Category Archives: Priorităţile Comisiei Europene pe înţelesul tuturor

Instrumentele europene financiare: seminar VIDEO online

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Camera de Comerț și Industrie a României organizează joi, 26 aprilie 2018, seminarul „Instrumente europene financiare și non-financiare pentru mediul de afaceri din România”, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România (str. Vasile Lascăr, nr. 31, București).

Discuțiile se vor axa pe oferirea de informații despre instrumentele de finanțare disponibile: fonduri structurale, programul de competitivitate a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), Planul Juncker și investițiile strategice, precum  și perspective pentru finanțările disponibile în perioada post-2020. În același timp, vor fi prezentate instrumentele tehnice puse la dispoziția companiilor pentru a-și îmbunătăți capacitatea de atragere a fondurilor europene.

Vor lua cuvântul atât oficiali europeni, direct responsabili de fondurile disponibile pentru România,reprezentanți ai organismelor financiare europene, cât și oficiali români și reprezentanți ai mediului de afaceri local. Seminarul va asigura cadrul necesar pentru dezbatere și informare, fiind o platformă de comunicare între mediul public și cel privat.

Consultați agenda evenimentului (pentru descărcare în format PDF)

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Camera de Comert si Industrie a Romaniei organizează joi, 26 aprilie 2018, un seminar cu privire la instrumentele europene financiare și non-financiare destinate mediului de afaceri din România.

Te invităm să urmărești evenimentul în direct, în pagina noastră de Facebook, de la ora 10.30.

Mai buna protecție a celor ce denunță nereguli

Persoanele care denunță încălcări ale dreptului Uniunii (whistleblowers) vor beneficia de un nivel de protecție ridicat, ca urmare a noii propuneri legislative prezentate de Comisia Europeană luni, 23 aprilie. Prin aceasta se vor stabili noi standarde aplicabile la nivelul întregii UE, se vor crea canale sigure de raportare, atât în cadrul unei organizații, cât și pentru comunicarea cu autoritățile publice, și vor fi mai bine protejați cei ce trag un astfel de semnal de alarmă contra concedierii, retrogradării sau altor forme de represalii. De asemenea, autoritățile naționale vor trebui să informeze cetățenii și să formeze profesional autoritățile publice cu privire la abordarea care trebuie aplicată celor ce denunță nereguli.

23/04/2018

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Multe dintre recentele scandaluri nu ar fi fost niciodată aduse la lumina zilei dacă în interiorul organizațiilor respective nu ar fi existat voci suficient de curajoase pentru a se exprima. Numai că persoanele respective și-au asumat riscuri considerabile. Prin urmare, dacă dorim să îi protejăm mai bine pe cei sau cele ce denunță nereguli, trebuie să detectăm și să prevenim mai bine prejudiciile aduse interesului public, cum ar fi frauda, corupția, evitarea obligațiilor fiscale de către companii sau prejudiciile aduse sănătății publice și mediului. Nimeni nu ar trebui să fie pedepsit pentru că a făcut ceea ce trebuie. De asemenea, propunerile prezentate protejează și persoanele care acționează ca surse de informații pentru jurnaliștii de investigație, contribuind la garantarea protecției libertății de exprimare și a libertății presei în Europa.

Inițiativa are în vedere:

 • protecția în cazul unei game largi de încălcări ale dreptului Uniunii în domenii ce includ, ca un standard minim: achizițiile publice; serviciile financiare, spălarea de bani și finanțarea terorismului; siguranța produselor; securitatea transporturilor; protecția mediului; securitatea nucleară; siguranța alimentară și siguranța hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorului; viața privată, protecția datelor și securitatea rețelelor și sistemelor informatice; încălcarea normelor în materie de concurență; încălcarea norme privind impozitul pe profit și abuzurile în domeniu; prejudiciile aduse intereselor financiare ale UE;
 • mecanisme și obligații clare pentru angajatori, astfel încât să fie incluse canale de raportare clare și un sistem de raportare cu trei niveluri (intern, către autoritățile competente, către publicul larg sau mass-media), autoritățile și companiile să aibă obligația de a furniza feedback, precum și să fie prevenit riscul de represalii și să existe o protecție eficace;
 • garanții eficace, menite să descurajeze raportarea răuvoitoare sau abuzivă și să prevină prejudicierea nejustificată a reputației.

 

Context

În prezent, protecția acordată persoanelor ce denunță nereguli la nivelul UE este fragmentară și inegală. Numai 10 state membre asigură, în momentul de față, o protecție deplină a acestora. În celelalte țări, protecția acordată este parțială și se aplică numai anumitor sectoare sau categorii de angajați.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Comunicare privind consolidarea protecției denunțătorilor de nereguli la nivelul UE

Directivă privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii

Întrebări și răspunsuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Concurs european pentru tineri: #EYE2018

L'immagine può contenere: 1 persona, con sorriso, persona seduta e sMS

Egalitate de șanse, educație, incluziune socială sau poate condiții de muncă echitabile? Spune-ne ce înseamnă pentru tine drepturile sociale… cu ajutorul unei fotografii!

Înscrie-te în competiție până la data de 1 mai și ai șansa de a participa la #EYE2018, un eveniment dedicat tinerilor europeni ce va avea loc la Strasbourg. Detalii aici: https://woobox.com/ugd2pa #MySocialRights

Sursa: Repezentanta Comisiei Europene in Romania

INSCRIERI PANA PE 31 mai la „Forumul viitorilor lideri UE” – Australia 2018

forum ue australiaTinerii cu vârsta de până la 35 de ani, care și-au dovedit calitățile de lider în cadrul administrației publice, mediului de afaceri, societății civile, mediului academic sau al mass-mediei, sunt invitați să se înscrie la „Forumul viitorilor lideri UE – Australia”, ce va avea loc la Bruxelles, în perioada 18-22 noiembrie 2018. Termenul-limită pentru înregistrare este data de 31 mai 2018.

09/04/2018

Evenimentul va reuni tineri din Europa și Australia pentru a contribui cu ideile lor la diversificarea și intensificarea relațiilor dintre cele două părți în diferite sectoare-cheie. Tinerilor selectați le vor fi acoperite cheltuielile de participare (zboruri, cazare, transport local, alte cheltuieli legate de forum).

Înscrierea se poate realiza online(link is external).

Context

Evenimentul este organizat în cadrul „Forumului liderilor UE-Australia”, un proiect cu finanțare europeană, ce se desfășoară în perioada 2016-2019, lansat de Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini. Reuniunile din cadrul proiectului au loc alternativ în Australia și UE.

Scopul acestui proiect este de a întări legăturile dintre cele două părți și de a contribui la inițiative precum acordul de liber schimb între UE și Australia.

Noi măsuri europene pentru combaterea terorismului

Limitarea accesului teroriștilor și infractorilor la mijloacele necesare pentru planificarea, finanțarea și săvârșirea infracțiunilor este principalul scop al noilor măsuri propuse de Comisia Europeană marți, 17 aprilie. Totodată, a fost prezentat și un raport cu privire la progresele realizate în cadrul altor inițiative prioritare din domeniul securității, care vor deschide calea către o Uniune a securității efectivă și reală.

17/04/2018
Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Încă din prima zi, securitatea a fost o prioritate absolută pentru actuala Comisie. Sprijinim în continuare eforturile depuse de statele membre pentru a le oferi o mai bună protecție cetățenilor noștri și a le garanta libertățile fundamentale. Începând de acum, vom acționa într-un mod și mai susținut pentru a-i lipsi pe infractori și teroriști de instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a săvârși infracțiuni. Prin aceste măsuri, ne îndeplinim concret angajamentul asumat în favoarea unei Uniuni care protejează.

Pachetul de măsuri are următoarele obiective:

 • îmbunătățirea elementelor de securitate ale cărților de identitate cu scopul de a împiedica fraudarea documentelor prin: stabilirea unor standarde comune de securitate în întreaga UE; instituirea obligativității datelor biometrice în cazul țărilor care eliberează cărți de identitate; punerea în aplicare a unui proces ambițios de eliminare treptată a documentelor neconforme;
 • tăierea accesului la finanțare a terorismului, prin facilitarea unui acces direct la informațiile privind conturile bancare autorităților de aplicare a legii și birourilor de recuperare a activelor și printr-o îmbunătățire a cooperării între autoritățile naționale de aplicare a legii și unitățile naționale de informații financiare (FIU – Financial Intelligence Unit), precum și între statele membre;
 • înăsprirea normelor privind precursorii de explozivi și importurile și exporturile de arme de foc, prin măsuri precum: extinderea interdicțiilor la substanțe chimice suplimentare; desființarea actualelor sisteme de înregistrare; proceduri prudente de acordare de licențe și de examinare; îmbunătățirea și accelerarea schimbului de informații; actualizarea normelor UE privind exporturile și importurile de arme de foc pentru uz civil, pentru a include proceduri de control îmbunătățite și un mai bun schimb de informații.

Totodată, a fost propusă și o serie de noi instrumente de colectare de probe electronice la nivel transfrontalier în cadrul procedurilor penale.

Context

Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în domeniu, stabilind principalele acțiuni necesare pentru a se asigura un răspuns eficace al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, ce include contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. De la adoptarea agendei, punerea sa în aplicare a avansat considerabil, ceea ce deschide calea către o uniune a securității efective și reale. Aceste progrese se reflectă în rapoartele publicateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• periodic de către Comisie cu privire la Uniunea securității

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări frecvente – Privarea teroriștilor de mijloacele de acțiuneCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă tematică – O Uniune a securității – O Europă care oferă protecțieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă tematică – O uniune a securității – Privarea teroriștilor de mijloacele de acțiuneCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raport – Al paisprezecelea raport referitor la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și realeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Directiva privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a anumitor infracțiuni Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Regulament privind îmbunătățirea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere ale cetățenilor UE și ale membrilor familiilor acestoraCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Regulament privind comercializarea și utilizarea precursorilor de exploziviCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Recomandarea Comisiei privind acțiuni imediate pentru îmbunătățirea securității măsurilor de export, import și tranzit al armelor de foc, al pieselor și componentelor esențiale ale acestora și al munițieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

O uniune a securității: Comisia prezintă noi norme UE privind accesul la probele electronice Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă tematică – O uniune a securității – Facilitarea accesului la probele electronice

Chestionar în rândul persoanelor aflate în  în căutarea unui loc de muncă

1.Participaţi la Bursa generală a locurilor de munca Botoşani:

 1. a) pentru prima data -17; b) ocazional -5; de fiecare dată – 1.
 2. Timpul trecut de la ultima angajare: a) 0 ani – 13; b) 1 an- 1; c) 2 sau mai mulţi ani – 10
 3. Cum apreciaţi oferta de locuri de munca în anul curent în comparație cu așteptările dumneavoastră:
 4. a) mai bună- 0, b) la fel de buna- 13, c) mai puţin bună- 11
 5. Care este firma la care v-aţi angaja: a) locala-22, b) naţionala-1, c) europeană-1, d) multinaţională-0
 6. Cum apreciaţi facilităţile oferite persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca din România: a) excelente-1, b) suficiente-12, c) insuficiente- 11

17 dintre persoanele chestionate aflate în căutarea unui loc de muncă au răspuns că vin pentru prima dată la Bursa locurilor de muncă.  Numai unul singur se declară un fidel al Bursei și  a venit de fiecare dată.

13 dintre cei aflați în căutarea unui loc de muncă au numai au mai puțin de un an de la ultima angajare (sau nu au fost angajați încă).  10 din cei chestionați  au însă mai mulți ani de la ultima angajare. Botoșănenii prezenți la Bursă  apreciază oferta de locuri de muncă la fel de bună  în comparație cu așteptările ; pe de altă parte, un număr aproximativ (11) egal o consideră mai puțin bună. În covârșitoare majoritate botoșănenii aflați în căutarea unui loc de muncă   s-ar angaja la o firmă locală : 22.  Un număr foarte redus caută  o firmă națională,  europeană sau multinațională. Facilitățile oferite de stat  pentru căutarea unui loc de muncă sunt apreciate aproximativ în egală măsură drept drept suficiente (12) dar și insuficiente (11). O singură persoană le apreciază drept excelente.

 

Sinteza răspunsurilor: Denisa Sandu, voluntar Europe Direct Botoșani

Chestionar în rândul agenţilor economici prezenți la Bursa generală a locurilor de muncă Botoșani

 

 1. Participaţi la Bursa generală a locurilor de munca Botoşani: a) pentru prima dată-4, b) ocazional-3, c) de fiecare dată-9
 2. Cum apreciaţi oferta locurilor de muncă din anul curent în comparaţie cu anul precedent:
 3. a) mai bună- 5, b) la fel de bună- 8, c) mai puţin bună-3.

4.Cu ce fel de firme intraţi în concurenţă pentru recrutarea forţei de muncă: a) locale- 13, b) naţionale- 7, c)europene – 1, d) multinaţionale – 1 (aici au fost alese mai multe răspunsuri).

 1. Cum apreciaţi facilităţile oferite angajatorilor din România: a) excelente– 7, b) suficiente- 6, c) insuficiente-3.

Mai bine de jumătate dintre agenții economici care au răspuns la chestionar participă constant la Bursa locurilor de muncă Botoșani. Doar patru dintre ei au declarat că vin pentru prima dată.  8 dintre angajatori apreciază oferta locurilor de muncă aproximativ la fel de bună cu oferta prezentată în anul precedent – 2017 iar 5, chiar mai bună.

Angajatorii botoșăneni  se consideră aflați în concurență pentru recrutarea forței de muncă în primul rând cu firmele locale și apoi cu cele naționale;  mai puțin cu firmele europene sau multinaționale. Cei mai mulți apreciază facilitățile oferite angajatorilor din România drept excelente sau suficiente; doar trei dintre ei declarând că aceste facilități sunt insuficiente.

Sinteza răspunsurilor: Denisa Sandu, colaborator voluntar  al Centrului Europe Direct Botoșani

Opinii ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la Botoșani

La Bursa Generală a Locurilor de muncă Botoșani 2018

„Sunt puţine locuri în Botoşani, nu ai de unde alege”; „Sunt bune momentan”; „Sunt foarte bune”; „Condiţiile sunt slabe”; „Să se mai investească”; „Ar trebui mai multe locuri de muncă”; „Nu sunt oamenii potriviţi la locurile de munca existente”; „Să fie salarii mai mari şi poate ne angajăm”.

Denisa Sandu – voluntar Europe Direct Botoșani

Ocuparea forței de muncă: Comisarul Thyssen inaugurează Cité des Métiers la Bruxelles

Luni,23 aprilie, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, aptitudinile și mobilitatea lucrătorilor, Marianne Thyssen participa la ceremonia de deschidere a Cité des Métiers , la Bruxelles , la care au participat ministrul-președinte Bruxelles Rudi Vervoort și ministrul economiei, ocupării forței de muncă, formării profesionale, sănătății, bugetului și serviciului public din Bruxelles, Didier Gosuin. Cu ocazia inaugurării, comisarul Thyssen a spus: „65% dintre copiii care merg astăzi la școala primară vor lucra în ocupații care încă nu există. Oamenii își schimbă până la 10 ori munca pe tot parcursul carierei. Este clar că muncitorii de astăzi și mâine vor trebui să se antreneze pe tot parcursul vieții. Aceasta este tocmai valoarea adăugată a Cité des Métiers: ne arată cum ne putem dezvolta în această nouă lume a muncii. Împreună cu inițiativele europene, cred că Cité des Métiers este o modalitate excelentă de a garanta un viitor profesionist de succes pentru cetățenii noștri„Cité des Métiers este un spațiu interactiv de 1100 de metri pătrați, situat în inima capitalei belgiene, dedicat în totalitate îndrumării și consultanței, și reunește pentru prima dată toți actorii de la Bruxelles în domeniul ocupării forței de muncă și al formării profesionale. Acesta este un spațiu expozițional care oferă informații despre ocupațiile, abilitățile și formarea disponibile în noua lume a muncii. Ceremonia de deschidere va avea loc începând cu ora 14 și este deschisă. Jurnaliștii interesați sunt invitați să ne contacteze pentru a vă înregistra ( Pentru mai multe informații: Christian Wigand – Tel .: +32 229 62253 Sara Soumillion – Tel .: + 32 229 67094 )

Expoziția industrială din Hanovra: Comisia dezbate Strategia industrială a UE

 

În perioada 22-23 aprilie, vicepreședintele Comisiei Maroš Šefčovič  și comisarii Günther H. Oettinger  și Elżbieta  Bieńkowska  participă la Hannover Messe 2018 , unul dintre cele mai mari târguri din lume. În 2016, Comisia a prezentat  Strategia UE pentru mobilitate cu emisii scăzute  și în 2017 Strategia de politică industrială reînnoită  – atât pentru promovarea unei Europe care să implice schimbările tehnologice, cât și pentru continuarea pionierii în industria inteligentă, inovatoare și durabilă. Comisarii vor profita de oportunitatea de a se implica în cele mai îndrăznețe și prospective companii – fie în domeniul automatizării, al bateriilor, al inovării digitale sau al dezvoltării de software. Vice presedinte Șefčovič și comisarul  Oettinger  vor participa la ceremonia oficială de deschidere împreună cu cancelarul german Angela Merkel și președintele mexican Enrique Pena Nieto. Vicepreședintele Šefčovič  participă la un dialog cu privire la Alianța UE în domeniul bateriilor și oferă un discurs cheie cu privire la viitorul mobilității UE. Discursul va fi urmat de o dezbatere în grup, axată pe automatizare și decarbonizare, la care se mai alătură și comisarul  Bieńkowska . Ambii se vor întâlni cu domnul Stephan Weil, prim-ministru al Saxoniei Inferioare (Germania). Comisarul  Bieńkowska  va organiza, de asemenea, întâlniri separate cu Ildefonso Guajardo Real, ministrul economiei din Mexic, și cu Dieter Kempf, președintele Federației Industriilor Germane (BDI). Comisar Oettinge r va participa la o discuție de prânz cu reprezentanții industriilor privind investițiile în digitizarea industrială. El va prezenta, de

%d blogeri au apreciat: