Consumatori: transferuri în euro ieftine oriunde în Uniune și conversii valutare mai echitabile

Bruxelles, 28 martie 2018

Astăzi, Comisia Europeană propune scăderea costurilor plăților transfrontaliere în euro la nivelul întregii Uniuni. Conform normelor actuale, rezidenții și întreprinderile din zona euro beneficiază de aceleași condiții pentru tranzacțiile efectuate în propria lor țară și pentru cele efectuate într-un alt stat membru din zona euro.

Propunerea de astăzi urmărește aplicarea acestor condiții și în cazul persoanelor și al întreprinderilor din țări care nu se află în zona euro. Astfel, toți consumatorii și toate întreprinderile vor putea beneficia pe deplin de avantajele pieței unice atunci când trimit bani, retrag numerar sau efectuează plăți în străinătate. Pentru toate plățile transfrontaliere în euro efectuate pe teritoriul UE în afara zonei euro se va plăti același comision – comision mic sau comision zero – ca plățile naționale efectuate în moneda locală oficială. În plus, Comisia propune astăzi sporirea transparenței și a concurenței pentru serviciile de conversie monetară atunci când consumatorii plătesc bunuri sau servicii într-o altă monedă decât cea din propria țară.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Datorită propunerii prezentate astăzi, cetățenii și întreprinderile din țările care nu fac parte din zona euro vor beneficia de aceleași condiții ca și rezidenții din zona euro atunci când fac plăți transfrontaliere în euro. Toți cetățenii europeni vor putea face transferuri transfrontaliere în euro plătind aceleași comisioane ca pentru tranzacțiile interne. Propunerea prezentată astăzi prevede, de asemenea, o transparență totală în ceea ce privește conversia valutară atunci când consumatorii plătesc cu cardul într-o țară care nu are aceeași monedă ca a lor.”

Consumatorii și întreprinderile din zona euro beneficiază deja de comisioane foarte mici pentru plățile transfrontaliere în euro; acest fapt se datorează intrării în vigoare, în 2001, a Regulamentului privind plățile transfrontaliere. Conform normelor actuale, rezidenții și întreprinderile din zona euro beneficiază de aceleași condiții pentru tranzacțiile efectuate în propria lor țară și pentru cele efectuate într-un alt stat membru din zona euro. Propunerea de astăzi urmărește aplicarea acestor condiții și în cazul persoanelor și al întreprinderilor din țări care nu se află în zona euro pentru deplasări sau plăți efectuate în străinătate. Astfel, se va pune capăt costurilor ridicate ale tranzacțiilor transfrontaliere efectuate în euro în cadrul UE.

Mai precis, prezenta propunere prevede că pentru plățile transfrontaliere în euro se vor percepe comisioane identice cu cele percepute pentru plăți naționale echivalente efectuate în moneda locală. Astfel, comisioanele vor scădea, ajungând la câțiva euro sau chiar câțiva cenți. De exemplu, se va plăti același comision pentru un transfer credit transfrontalier în euro (EUR) efectuat din Bulgaria și un transfer național în leva bulgărească (BGN). Aceasta este o schimbare majoră, întrucât comisioanele pentru un simplu transfer credit pot fi exorbitante în unele state membre din afara zonei euro (de până la 24 EUR pentru un transfer de 10 EUR!). Comisioanele ridicate percepute astăzi reprezintă un obstacol în calea pieței unice, deoarece afectează activitățile transfrontaliere ale populației (achiziționarea de bunuri sau de servicii într-o altă monedă) și ale întreprinderilor, în special ale IMM-urilor. Acest lucru creează un decalaj major între rezidenții din zona euro care beneficiază de moneda unică și rezidenții din afara zonei euro, care pot efectua tranzacții ieftine doar în țara lor.

Datorită propunerii de astăzi, plățile care implică monede diferite ale Uniunii vor deveni transparente. În prezent, consumatorii nu sunt, în general, informați și nu cunosc costurile unei tranzacții care implică o conversie monetară. Prin urmare, conform propunerii, consumatorii vor trebui să fie pe deplin informați cu privire la costurile de conversie monetară înainte de a efectua o astfel de plată (de exemplu, plăți cu cardul în străinătate, indiferent dacă este vorba de o retragere de numerar de la un bancomat, de plata cu cardul la un punct de vânzare sau de o plată online). Așadar, aceștia vor fi în măsură să compare costurile diferitelor opțiuni de conversie și să facă o alegere corectă. Conform unor informații recente, consumatorii se plâng de practicile de conversie monetară dinamică, și anume de faptul că trebuie să plătească în străinătate în propria lor monedă, și solicită interzicerea acestora după ce au constatat că, în majoritatea cazurilor studiate, ei sunt cei care ies în pierdere. Consumatorii nu dispun de informațiile necesare pentru a face cea mai bună alegere, de aceea sunt îndrumați în mod inechitabil către cele mai costisitoare opțiuni de conversie monetară. Autoritatea Bancară Europeană va avea misiunea de a elabora un proiect de standard tehnic de reglementare, care este necesar pentru a se asigura un grad sporit de transparență.

Urmează ca propunerea legislativă să fie transmisă Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare.

Context

O prioritate esențială a Comisiei Juncker este crearea unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile, în care persoanele, serviciile, bunurile și capitalurile să circule liber în cadrul unei economii al cărei produs intern brut anual se ridică la 15 mii de miliarde EUR. Piața unică urmărește, de asemenea, să le ofere consumatorilor acces la produse mai bune la prețuri mai mici, datorită unei concurențe sporite. Comisia Europeană a adoptat deja numeroase măsuri pentru a asigura emanciparea și protecția consumatorilor europeni în sectorul serviciilor financiare: Directiva privind conturile de plăți acordă tuturor rezidenților UE acces la un cont bancar de bază, Directiva privind serviciile de plată permite îmbunătățirea semnificativă a securității plăților, iar Regulamentul Comisiei privind pensiile personale paneuropene (PEPP), aflat în stadiu de propunere, va oferi consumatorilor mai multe posibilități atunci când fac economii pentru pensie. În martie 2017, Comisia Europeană a publicat un plan de acțiune care definește o strategie de consolidare a pieței unice a UE pentru serviciile financiare de consum. Comisia pune în aplicare acum primele două acțiuni din acest plan, care vizează transparența și comisioanele în tranzacțiile transfrontaliere. În acest context, plățile transfrontaliere sunt esențiale pentru integrarea economiei UE. Acestea joacă un rol important prin faptul că apropie cetățenii și întreprinderile din UE. Restricțiile și costurile excesive asociate plăților transfrontaliere constituie un obstacol în calea realizării pieței unice.

Pentru a pregăti aceste amendamente la Regulamentul 924/2009, Comisia a efectuat, în perioada iulie – octombrie 2017, o consultare publică, în cadrul căreia părțile interesate și-au exprimat opinia cu privire la cea mai bună modalitate de îndeplinire a obiectivului de reducere a costului plăților transfrontaliere în UE. În răspunsurile formulate în cadrul consultării publice, toți utilizatorii serviciilor de plată (consumatori și întreprinderi deopotrivă) au invocat comisioanele ridicate pentru tranzacțiile transfrontaliere, precum și lipsa de transparență în ceea ce privește aceste comisioane. Prestatorii de servicii de plată au insistat mai cu seamă asupra diferenței dintre plățile în euro care au fost prelucrate automat de la un capăt la altul (adică fără intervenție manuală) și plățile efectuate în alte monede, a căror prelucrare este mai puțin eficientă și, prin urmare, mai costisitoare.

Informații suplimentare

MEMO

Fișă informativă

Textul propunerii de astăzi

Informații generale privind plățile transfrontaliere

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: