O nouă agendă pentru cercetare și inovare: o ocazie pentru Europa de a modela viitorul

Bruxelles, 15 mai 2018

Comisia își prezintă astăzi contribuția la discuțiile informale pe care șefii de state și de guverne le vor purta la Sofia la 16 mai 2018 cu privire la cercetare și inovare și la etapele necesare pentru a garanta competitivitatea mondială a Europei.

Investițiile în cercetare și inovare reprezintă investiții în viitorul Europei. Ele ne ajută să concurăm la nivel mondial și să ne păstrăm modelul nostru social unic. Ele îmbunătățesc existența cotidiană a milioane de oameni aici în Europa și în jurul lumii, contribuind la soluționarea unora dintre cele mai mari provocări societale și generaționale cu care ne confruntăm. Noua Agendă europeană pentru cercetare și inovare prezintă o serie de acțiuni concrete care să aprofundeze capacitatea de inovare a Europei și să ofere o prosperitate durabilă.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei și responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „Europa deține o capacitate de cercetare de talie mondială și o bază industrială solidă. Însă trebuie să facem mai mult – mult mai mult – pentru a transforma această excelență în succes. Noile megatendințe, precum inteligența artificială și economia circulară, vor produce schimbări profunde în societate și economie. Trebuie să acționăm cu rapiditate pentru a putea conduce noul val de inovare și a stabili un standard pentru concurența mondială.”

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a adăugat: „Datorită intensificării concurenței internaționale, Europa trebuie să acționeze de urgență în domeniul cercetării și inovării.Cele 100 miliarde EUR propuse pentru următorul program de cercetare și inovare al UE ar constitui un stimulent uriaș. Însă Europa trebuie, de asemenea, să reformeze sprijinul acordat inovării revoluționare prin intermediul unui nou Consiliu European al Inovării și să restabilească contactul cu cetățenii prin intermediul unei abordări a cercetării și inovării pe bază de misiuni. Trebuie să elaborăm regulamente rezistente în timp și să atragem mai multe investiții private, în special sub formă de capital de risc.”

A sosit momentul să plasăm ambițiile Europei la nivelul următor. Trebuie să acționăm în prezent pentru a ajuta Europa să devină motorul mondial al inovării pe care are potențialul de a fi. Comisia salută decizia președintelui Consiliului European de a programa o dezbatere la nivelul liderilor în domeniul cercetării și inovării și îi invită să discute și să ofere orientare strategică pentru acțiunile pe care le-a propus, inclusiv:

  • Să garanteze faptul că reglementarea și finanțarea sunt favorabile inovării: Măsurile propuse includ acordarea de prioritate transpunerii Directivei privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie; sporirea furnizării de produse și servicii inovatoare de către autoritățile publice prin aplicarea orientărilor publicate astăzi de Comisie; adoptarea grabnică a următorului buget 2021-2027 al UE cu alocarea propusă a 100 miliarde EUR pentru programul Orizont Europa și pentru programul de cercetare și formare al Euratom, precum și alte programe majore de finanțare care vor oferi un stimulent semnificativ pentru inovare; desfășurarea inițiativei VentureEU pentru stimularea investițiilor private și a capitalului de risc; simplificarea suplimentară a normelor UE privind ajutoarele de stat pentru a facilita finanțarea publică a proiectelor inovatoare, inclusiv combinarea de fonduri UE și naționale.
  • Să devină un pionier în domeniul inovării creatoare de piețe: Comisia propune înființarea unui Consiliu European al Inovării de mare amploare care să ofere un ghișeu unic pentru tehnologiile revoluționare și cu potențial ridicat, precum și pentru întreprinderile inovatoare cu potențial de extindere. Pentru perioada 2018-2020, Consiliul European al Inovării se va baza pe faza-pilot de 2,7 miliarde EUR, având drept obiectiv să contribuie la identificarea și intensificarea activităților de inovare cu evoluție rapidă, risc ridicat și potențial puternic pentru a crea piețe complet noi.
  • Să lanseze misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE cu obiective îndrăznețe și ambițioase și cu o valoare adăugată europeană puternică în domenii care urmează să fie definite cu statele membre, cu părțile interesate și cu cetățenii. Acestea ar putea să varieze de la combaterea cancerului la mobilitatea ecologică și eliminarea plasticului din oceane. Misiunile vor încuraja investițiile și participarea diferitelor sectoare și discipline științifice pentru soluționarea comună a unor provocări. Ele ar trebui să creeze sinergii cu strategiile de cercetare și inovare la nivel de state membre, precum și la nivel regional și local.

Context

Cu doar 7% din populația mondială, Europa reprezintă 20% din investițiile mondiale în cercetare și dezvoltare, produce o treime din toate publicațiile științifice de calitate și deține o poziție de lider mondial în sectoare industriale precum industria farmaceutică, industria chimică, ingineria mecanică și moda.

Europa este relativ puternică în ceea ce privește adăugarea sau susținerea valorii produselor, serviciilor și proceselor existente, cunoscută sub numele de inovare progresivă. Am constatat acest lucru în sectoare diverse cum ar fi industria spațială, aeronautica, industria farmaceutică, electronica, energia regenerabilă, industriile ecologice și tehnologiile de producție avansate. Am înregistrat, de asemenea, progrese în sprijinirea inovării prin intermediul tehnologiilor generice esențiale, cum ar fi robotica, fotonica și biotehnologia. Aceste tehnologii pot fi utilizate și aplicate în multe sectoare industriale și sunt esențiale pentru abordarea provocărilor societale esențiale.

Însă Europa a rămas, de asemenea, în urmă în multe domenii. Întreprinderile din UE cheltuiesc mai puțin pentru inovare decât concurentele lor (1,3% din PIB, comparativ cu 1,6% în China, 2% în Statele Unite, 2,6% în Japonia sau 3,3% în Coreea de Sud). Capitalul de risc continuă să fie subdezvoltat în Europa. În 2016, organizațiile de capital de risc au investit aproximativ 6,5 miliarde EUR în UE, comparativ cu 39,4 miliarde EUR în SUA, iar fondurile de capital de risc din Europa sunt prea mici – 56 milioane EUR în medie, în comparație cu 156 milioane EUR în SUA. Prin urmare, aceste întreprinderi se mută către ecosisteme în care au șanse mai mari să se dezvolte rapid. UE cuprinde doar 26 de întreprinderi de tip „unicorn” (start-up care valorează peste 1 miliard $), în comparație cu 109 în SUA și 59 în China. Investițiile publice la nivelul UE sunt mai mici decât obiectivul de 3% din PIB, iar intensitatea activităților de cercetare și dezvoltare este încă inegală între regiunile UE, investițiile și cercetarea fiind puternic concentrate în Europa Occidentală. Iar 40% din forța de muncă din Europa nu dispune de competențele digitale necesare.

Inovarea bazată pe tehnologie, digitalizarea și megatendințele mondiale precum inteligența artificială și economia circulară oferă oportunități imense dar creează, de asemenea, noi provocări. Concurența mondială se intensifică și amenință poziția competitivă de frunte a Europei în sectoare industriale esențiale. Europa trebuie să-și consolideze capacitatea de inovare pentru a menține și îmbunătăți modul de viață european.

Pentru informații suplimentare

Comunicare: O nouă agendă europeană pentru cercetare și inovare: o ocazie pentru Europa de a modela viitorul

Fișă informativă: O nouă agendă pentru cercetare și inovare: Contribuția Comisiei la Agenda liderilor

Fișă informativă: Povești de succes ale cercetării și inovării în UE

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: