Performanța digitală: și aici suntem ultimii din Europa

ierarhizare

Documente pdf referitoare la România  în limba română:

RomaniaEDPRcountryprofile

RomaniaDESIcountryprofile

DESI Ro Raportul de tara

Bruxelles, 18 mai 2018

.Comisia Europeană publică astăzi valorile Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2018. Acest instrument monitorizează performanțele statelor membre pe următoarele planuri: conectivitatea digitală, competențele digitale, activitatea online, digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice digitale. Indicele arată că UE se digitalizează din ce în ce mai mult, dar progresele realizate sunt insuficiente pentru a permite Europei să ajungă din urmă liderii mondiali și pentru a reduce diferențele dintre statele membre. Se impune, deci, ca piața unică digitală să fie rapid finalizată, iar investițiile în economia și societatea digitală să sporească.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat:„În domeniul digital se observă o evoluție, fie ea și minoră, în direcția corectă. În ansamblu, UE face progrese, dar acestea rămân insuficiente. Între timp, alte țări și regiuni din întreaga lume avansează mai rapid. De aceea, ar trebui să investim mai mult în domeniul digital și să finalizăm piața unică digitală cât mai curând posibil: ca să stimulăm performanțele digitale ale Europei, ca să oferim conectivitate și servicii publice online de cea mai înaltă calitate și ca să avem un sector al comerțului electronic înfloritor.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a precizat: „Sperăm să asistăm la progrese rapide cu privire la reforme majore precum Codul european al comunicațiilor electronice, care vizează stimularea investițiilor pentru îmbunătățirea conectivității. Indicele economiei și societății digitale din acest an ne arată că trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a aborda lipsa de competențe digitale în rândul cetățenilor noștri. Prin integrarea mai multor tehnologii digitale și asigurarea dobândirii competențelor necesare, vom oferi mai multă autonomie cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor publice. În acest fel, ne putem asigura că transformarea digitală a societăților noastre este o reușită.”

În cursul anului trecut, UE a continuat să își îmbunătățească performanțele digitale, iar decalajul dintre țările cele mai avansate în domeniul digital și țările cel mai puțin avansate a scăzut ușor (de la 36 la 34 de puncte). Danemarca, Suedia, Finlanda și Țările de Jos au obținut punctajele cele mai înalte în cadrul DESI 2018 și se numără printre liderii mondiali în materie de digitalizare. Ele sunt urmate de Luxemburg, Irlanda, Regatul Unit, Belgia și Estonia. În ultimii patru ani, Irlanda, Cipru și Spania au înregistrat cele mai importante progrese (cu peste 15 puncte procentuale). Cu toate acestea, alte țări din UE mai au încă un drum lung de parcurs, iar UE, în ansamblul său, trebuie să își îmbunătățească performanțele dacă dorește să rămână competitivă pe scena mondială.

2


DESI 2018 arată că:

Conectivitatea s-a îmbunătățit, dar este încă insuficientă pentru a răspunde creșterii rapide a nevoilor din acest domeniu

  • 58 % din gospodării au acces la conectivitate de foarte mare viteză, de cel puțin 100 Mbps, iar numărul de abonamente la aceste servicii crește rapid. 15 % din gospodării utilizează servicii de bandă largă ultrarapidă: acest procentaj este de două ori mai mare decât cel înregistrat în urmă cu doi ani și de cinci ori mai mare decât în 2013.
  • 80 % din gospodăriile europene beneficiază de servicii de bandă largă de mare viteză cu cel puțin 30 de megabiți pe secundă (Mbps) (față de 76 % anul trecut) și o treime (33 %) din gospodăriile europene au contractat abonamente (numărul acestora înregistrând o creștere de 23 % față de anul trecut și de 166 % față de 2013).

Numărul de abonamente la servicii de date mobile a crescut cu 57 % din 2013, ajungând la 90 de abonamente pentru fiecare 100 de persoane din UE. Rețelele mobile 4G acoperă, în medie, 91 % din populația UE (84 % anul trecut).

Indicatorii arată că cererea de servicii de bandă largă de mare și foarte mare viteză este în creștere rapidă și se preconizează că aceasta va crește și mai mult în viitor. Comisia a propus o reformă a normelor UE din domeniul telecomunicațiilor, prin care își propune să răspundă nevoilor crescânde în materie de conectivitate ale europenilor și să stimuleze investițiile.

Din ce în ce mai mulți europeni utilizează internetul pentru a comunica

Cea mai mare creștere a utilizării serviciilor de internet se referă la apelurile telefonice sau video: aproape jumătate dintre europeni (46 %) utilizează internetul pentru a efectua apeluri telefonice, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20 % față de anul anterior și de peste 40 % față de anul 2013. Alți indicatori arată că, în prezent, 81 % din cetățenii europeni se conectează la internet cel puțin o dată pe săptămână (față de 79 % anul trecut).

Pentru a spori încrederea în mediul online, la 25 mai 2018 vor intra în vigoare noi norme ale UE privind protecția datelor.

UE are mai mulți specialiști în sectorul digital decât înainte, dar persistă un decalaj în materie de competențe

  • UE a înregistrat foarte puține îmbunătățiri în ceea ce privește numărul de absolvenți în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) (19,1 absolvenți la 1 000 de persoane cu vârsta între 20 și 29 de ani în 2015, comparativ cu 18,4 în 2013);
  • 43 % dintre europeni nu au, în continuare, competențe digitale de bază (44 % anul trecut).

Alături de Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, Comisia a lansat și stagiile intitulate „Oportunitatea digitală”, pentru a elimina deficitul de competențe digitale din Europa. Inițiativa-pilot va oferi stagii în domeniul digital, într-o altă țară a UE, pentru un număr de până la 6 000 de studenți și proaspeți absolvenți până în 2020.

Tehnologiile digitale sunt mai prezente în întreprinderi, iar comerțul electronic înregistrează o ușoară creștere

Deși tot mai multe societăți trimit facturi electronice (18 %, față de 10 % în 2013) sau utilizează platformele de comunicare socială pentru a intra în dialog cu clienții și partenerii lor (21 %, față de 15 % în 2013), numărul de IMM-uri care vând online a stagnat în ultimii ani (17 %).

Pentru a impulsiona comerțul electronic în UE, Comisia a propus o serie de măsuri, de la sporirea transparenței prețurilor de livrare a coletelor la simplificarea normelor privind TVA și contractele digitale. Începând cu 3 decembrie 2018, consumatorii și întreprinderile vor putea să identifice cele mai bune oferte online în întreaga UE, fără a fi discriminați în funcție de cetățenie sau de reședință.

Cetățenii europeni utilizează într-o mai mare măsură serviciile publice online

58 % dintre utilizatorii de internet își depun online formularele adresate administrației publice (52 % în 2013).

  • 18 % dintre cetățeni apelează la servicii de sănătate online.

În aprilie 2018, Comisia a adoptat inițiative referitoare la reutilizarea informațiilor din sectorul public și la e-sănătate, care vor îmbunătăți semnificativ serviciile publice online transfrontaliere în UE.

Context

Indicele economiei și societății digitale (DESI), calculat anual, are drept scop măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Acesta ajută țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri prioritare. În plus, DESI constituie un instrument esențial pentru analiza evoluțiilor din domeniul digital în cadrul semestrului european, care le permite țărilor din UE să poarte dezbateri pe marginea planurilor bugetare și economice naționale și să monitorizeze progresele în anumite momente din cursul unui an.

În acest an, sunt publicate concomitent, sub denumirea DESI, atât indicele DESI propriu-zis, cât și o analiză mai detaliată a politicilor digitale naționale, care oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor și a punerii în aplicare a politicilor de către statele membre (denumită anterior Raportul privind progresele înregistrate în sectorul digital din Europa). La aceste rapoarte este anexat un capitol mai detaliat consacrat sectorului telecomunicațiilor din fiecare stat membru. Pentru ca rezultatele statelor membre să poată fi comparate cu mai mare ușurință, DESI cuprinde, de asemenea, analize comparative între țări în următoarele domenii: conectivitatea, competențele, utilizarea internetului, adoptarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, serviciile publice digitale, investițiile în cercetare și dezvoltare și în inovare consacrate tehnologiei informației și comunicațiilor și utilizarea de către statele membre a fondurilor disponibile pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020.

Comisia a prezentat 29 de propuneri legislative din cadrul strategiei sale privind piața unică digitală și, într-o comunicare recentă, a solicitat Parlamentului European și statelor membre să adopte aceste propuneri până la sfârșitul anului 2018.

Pentru informații suplimentare:

Întrebări și răspunsuri

Profiluri de țară

Fișă informativă: O piață unică digitală care aduce beneficii tuturor europenilor

Fișă informativă: Economia datelor pentru toți europenii

Crearea unei piețe unice digitale – acțiunile întreprinse de Comisia Europeană începând din 2015

Materiale video

#DESIEU

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: