Category Archives: IMM – afaceri comerciale

Companiile din regiunea Nord Est cer sprijin pentru recrutarea personalului calificat

http://adrnordest.ro/user/file/news/17/studiu-cerere-oferta-stt-nord-est.jpg

Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

 In perioada mai-iulie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est, cu sprijinul Eastern Marketing Insights SRL, a realizat Studiul pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est.

 Studiul a avut ca scop colectarea de date, esantionarea societatilor comerciale, analiza si interpretare rezultatelor, cu obiectivul de a evidentia tipurile de servicii de transfer tehnologic ce ar trebui dezvoltate la nivel regional pentru a raspunde cererii si capacitatii companiilor de a achizitiona astfel de servicii, precum si capacitatii entitatilor de transfer tehnologic de a intermedia valorizarea rezultatelor cercetarii si furnizarea de servicii de transfer tehnologic performante.

Principalele servicii de inovare si transfer tehnologic de care au nevoie companiile din regiunea Nord-Est sunt: sprijin pentru a recruta personal calificat tehnologic (”chiar si necalificat”, precizeaza unii respondenti) – 51,1%, finantarea inovarii – 48,1% si sprijin in afaceri – 48%.

Se remarca nevoi diferite in functie de domeniul de activitate al companiei. In general companiile din domeniile Turism si Textile si imbracaminte sunt interesate intr-o mica masura de serviciile suport mentionate in instrumentul de cercetare. La celalalt pol, companiile din sectorul Agro-alimentar sunt interesate de toate serviciile propuse. Companiile din domeniile biotehnologii TIC si Mediu, si cele care au peste 50 de angajati sunt interesate de toate serviciile din gama propusa si doar ”finantarea inovarii” este un serviciu solicitat sub media esantionului. Se estimeaza ca serviciile suport mentionate vor fi utilizate cu o frecventa de pana la 5 ori pe parcursul unui an (70,3% din esantion).

Cele mai multe universitati si institute de cercetare colaboreaza cu IMM-uri si exista chiar cazuri de buna practica. Totusi, aceste interactiuni genereaza o pondere mica din profitul sau cifra de afaceri a entitatilor care ofera servicii de transfer tehnologic si reprezinta, mai degraba, cazuri sporadice.  Entitatile de cercetare apreciaza interesul IMM-urilor pentru serviciile de cercetare-dezvoltare la un nivel mediu, considerand insa ca acest interes va creste. Gradul de implicare intr-un parteneriat in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii depinde de domeniul de activitate al companiei si de cifra de afaceri. Cu cat creste marimea companiei, cu atat sansele ca aceasta sa fie implicate intr-un parteneriat in domeniul cercetarii este mai mare; companiile din sectoarele Agro-alimentar, Biotehnologii, IT&C si Mediu sunt cele care colaboreaza cel mai mult cu institutiile de cercetare.

Documentul complet poate fi descarcat de aici:
Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

Cu stima,

Constantin Amarinei

************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Sesiune de informare ADR la Iași: ‘Promovarea spiritului antreprenorial, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri din Regiunea Nord-Est’,

Revoluție privind simplificarea în favoarea beneficiarilor a fondurilor structurale și de investiții europene

Facilitarea accesului la fondurile structurale și de investiții europene

 • proceduri online;
 • modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor;
 • acces facilitat la finanțare pentru IMM-uri;
 • creșterea nivelului de utilizare a instrumentelor financiare.

În conformitate cu inițiativa „Un buget UE axat pe rezultate” și cu eforturile pentru o mai bună legiferare, Comisia a trecut în revistă activitatea desfășurată de Grupul la nivel înalt privind simplificarea în favoarea beneficiarilor a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

Birocrația poate fi descurajatoare pentru întreprinderile mici și pentru cele nou-înființate, care, uneori, ar putea renunța la oportunitățile oferite de fondurile ESI din cauza procedurilor administrative. Astfel, rămâne nerealizat un potențial prețios de îmbunătățire a competitivității Europei.

Din acest motiv, acum un an, Comisia a lansat un Grup la nivel înalt privind simplificarea menit a găsi soluții și a facilita accesul întreprinderilor la fondurile structurale și de investiții europene.

Până în prezent, grupul a emis un set de recomandări  pentru patru domenii:

 • proceduri online;
 • modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor;
 • acces facilitat la finanțare pentru IMM-uri;
 • creșterea nivelului de utilizare a instrumentelor financiare.

La sfârșitul anului 2016, grupul se va concentra pe rezolvarea problemei suprareglementării, adică a cerințelor administrative suplimentare impuse beneficiarilor de autoritățile naționale sau locale.

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Simplitatea și flexibilitatea sunt esențiale pentru asigurarea succesului investițiilor din fondurile ESI în Europa. Trebuie să ajutăm proiectele inovatoare și de calitate să se lanseze, facilitând accesul la fonduri al întreprinderilor mici și al celor nou-înființate. În plus, recomandările grupului contribuie direct la reflecția noastră asupra viitorului politicii de coeziune după 2020.”

Fostul vicepreședinte al Comisiei și președintele grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a comentat: „Trebuie să ne străduim în continuare să înlăturăm blocajele și să asigurăm sinergiile dintre fonduri. Nu este întotdeauna necesară schimbarea reglementărilor; bunele practici trebuie identificate și promovate în întreaga UE. Acesta este țelul nostru.”

 • Unele dintre recomandările grupului au fost deja incluse în evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, efectuată de Comisie. Aceste recomandări includ:
 • modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor; de exemplu, beneficiarii nu ar mai trebui să justifice fiecare element de cost, ci ar putea utiliza rate forfetare sau prețuri fixe pentru anumite categorii de costuri, inclusiv cheltuielile cu personalul sau alte cheltuieli profesionale, precum cele cu asigurările și chiriile;
 • promovarea principiului „doar o singură dată”; documentele furnizate de beneficiari ar trebui păstrate pe suport digital și nu ar trebui prezentate din nou la fiecare etapă a implementării proiectului;
 • promovarea sinergiilor și a bunelor practici, precum cereri de propuneri unice care ar putea îmbina diverse surse de finanțare din partea UE. Acest lucru ar permite IMM-urilor să solicite un singur pachet de investiții, mai degrabă decât să participe la mai multe cereri de propuneri;
 • Alinierea pe cât posibil la practica de piață a cerințelor pentru întreprinzătorii care primesc împrumuturi prin instrumente financiare sprijinite de fondurile ESI. Astfel, aceste cerințe ar fi mai puțin oneroase decât cele impuse în cazul granturilor obișnuite, de exemplu ar fi necesare mai puține documente, iar perioadele de păstrare a documentelor ar fi mai scurte.

Pe baza recomandărilor grupului, Comisia a propus, de asemenea, facilitarea combinării cu Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), cu ajutorul unui singur set de proceduri per solicitant, în locul unor reguli separate pentru fiecare fond.

Context

Grupul la nivel înalt privind simplificarea în favoarea beneficiarilor fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) a fost instituit de Comisia Europeană în urma deciziei din 10 iulie 2015 . Acest grup de 12 experți, care și-a început activitatea în octombrie 2015, consiliază Comisia Europeană în legătură cu reducerea sarcinii administrative pentru solicitanții celor cinci fonduri.

Regulamentul privind fondurile ESI pentru 2014-2020 prevede deja o serie de oportunități pentru simplificare și o sarcină administrativă redusă. Acestea includ o serie de norme comune pentru toate fondurile ESI, utilizarea extinsă a opțiunilor simplificate în materie de costuri și trecerea la „e-coeziune”. De asemenea, grupul monitorizează măsura în care statele membre utilizează aceste oportunități.

Raportul final al Grupului la nivel înalt, a cărui publicare este așteptată în 2018, va fi unul dintre elementele fundamentale ale procesului de reflecție al Comisiei în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune.

Persoane de contact pentru presă:

Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

Plan de actiune privind achizitiile publice

 
Prima reuniune pe tema achizițiilor publice

Prima reuniune pe tema achizițiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, și comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, au avut prima reuniune pe tema achizițiilor publice. Cu această ocazie, cei doi înalți oficiali au făcut o declarație comună.

Normele privind achizițiile publice au rolul de a garanta faptul că toți operatorii economici din UE au șanse egale de a câștiga un contract de achiziții publice. Procedurile rapide și eficiente sunt, de asemenea, esențiale pentru a sprijini investițiile și a evita întârzierile.

Aproape jumătate din fondurile structurale și de investiții europene sunt direcționate prin intermediul achizițiilor publice. De la începutul activității Comisiei Juncker, lucrăm împreună pentru ca fondurile UE să fie utilizate în mod eficient, prin aplicarea corectă și consecventă a normelor de achiziții publice la nivelul UE, contribuind la îndeplinirea obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă.

Cu sprijinul Comisiei, o serie de state membre au pregătit și au pus în aplicare planuri naționale de acțiune pentru a remedia deficiențele structurale. În luna octombrie am publicat un ghid pentru a ajuta funcționarii publici din întreaga UE să identifice și să evite cele mai frecvente erori în materie de achiziții publice din proiectele cofinanțate de fondurile structurale și de investiții europene.

A sosit momentul să ne intensificăm eforturile. Am publicat recent un plan de acțiune pentru consolidarea cadrului legal privind achizițiile publice în contextul politicii de coeziune. De asemenea, ieri am avut discuții pe aceasta tema cu Phil Wynn Owen, membru al Curții de Conturi Europene.

Asigurarea celui mai bun raport calitate-preț este si trebuie să rămână o preocupare constantă în domeniul politicii de coeziune, precum și în alte domenii. Dorim să dezvoltăm parteneriate active cu statele membre pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă cu adevărat și, în paralel cu o monitorizare strictă, să le ajutăm să pună în aplicare normele.

Context

Aproape jumătate din alocările fondurilor structurale și de investiții europene sunt direcționate către economia reală prin intermediul achizițiilor publice. Noua legislație privind politica de coeziune a condiționat direcționarea fondurilor către statele membre de existența unui cadru de achiziții publice solid și eficace.

Abordarea Comisiei Europene este atât de natură preventivă, cât și corectivă. Comisia oferă îndrumare și asistență pentru a consolida capacitatea administrativă a statelor membre, pentru a le ajuta să remedieze principalele deficiențe.

Pe de altă parte, atunci când statele membre  nu înregistrează efecte pozitive sau acestea sunt insuficiente, în ciuda tuturor măsurilor preventive, Comisia va  întrerupe plățile.

Planul de acțiune privind achizițiile publice face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Comisiei de a ajuta statele membre și regiunile să-și îmbunătățească modul în care investesc și gestionează fondurile politicii de coeziune. Acesta include platforma Peer 2 Peer, menită să permită funcționarilor publici din statele membre să facă schimburi de experiență și de bune practici în ceea ce privește consolidarea capacității administrative, precum și Pactele de integritate, ca instrument pentru creșterea transparenței și asumarea responsabilității în domeniul achizițiilor publice. În plus, dorim să creăm o bază de date cu toate neregulile constatate la nivelul statelor membre și să încurajăm administrațiile naționale să elaboreze registre naționale de contracte.

În sfârșit, autoritățile contractante ar trebui să dispună de specialiști în domeniul achizițiilor publice, astfel încât să obțină cel mai bun raport calitate-preț. În acest sens, Comisia va organiza o conferință la începutul anului 2016 pe tema utilizării corecte a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Persoană de contact pentru presă

Sophie Dupin de Saint-Cyr, tel: +32 229 56169

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

%d blogeri au apreciat: