România avertizată de CE pentru netranspunerea Directivei privind siguranța activităților din larg

România, aviz motivat privind siguranța activităților off-shore

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României și Germaniei să ia măsuri pentru a asigura transpunerea în legislația națională a Directivei privind siguranța activităților off-shore (Directiva 2013/30/UE). Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la data de 19 iulie 2015.

Directiva solicită statelor membre să pună în aplicare o serie de norme pentru a contribui la prevenirea accidentelor, precum și pentru a reacționa prompt și eficient în cazul apariției unor astfel de accidente la instalațiile din larg (off-shore) de extracție a petrolului sau gazelor. De exemplu, înainte de începerea explorării sau a producției, companiile trebuie să pregătească un raport privind riscurile majore pentru instalațiile lor din larg.

Directiva prevede și că, la acordarea autorizațiilor, statele membre trebuie să se asigure că respectivele companii sunt bine finanțate și că dispun de expertiza tehnică necesară.

În plus, trebuie puse la dispoziția cetățenilor informații cu privire la modul în care companiile și statele membre ale UE mențin instalațiile în condiții de siguranță, iar companiile ar trebui să fie pe deplin răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale.

În 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea Directivei privind siguranța activităților din larg pentru 15 state membre (Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia,România, Slovenia, Spania și Marea Britanie).

Avizele motivate, trimise în data de 28 aprilie Germaniei și României, le solicită acestora să respecte normele UE. În cazul în care nu își îndeplinesc această obligație în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită cele două state membre în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna aprilie cuprind 2 scrisori de punere în întârziere, 35 de avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia a decis închiderea a 113 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Persoane de contact pentru presă:

Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186

Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: