POCU anti-sărăcie pentru romi și alte minorități

POCU anti-sărăcie

Ministerul Fondurilor Europene deschide astăzi oficial pe platforma MySMIS primele două apeluri de proiecte care își propun reducerea sărăciei în comunitățile marginalizate. Suma totală lansată este de 350 milioane de euro. Apelurile abordează problema sărăciei în mod integrat, prin măsuri din toate domeniile cheie pentru incluziunea socială: ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale și anti-discriminare, adresate atât celor mai săraci copii, cât și familiilor lor.

Autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali și societățile comerciale care doresc să aplice au la dispoziție două linii de finanțare separate: Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locală integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (indiferent de dimensiunea populației de etnie roma).

Concret, autorităţile locale şi/sau organizaţii neguvernamentale și societăți comerciale identifică o comunitate marginalizată şi propun un plan integrat de ameliorare, pe baza unei analize la faţa locului. Bugetul maxim poate fi de 6 milioane de euro. Ministerul Fondurilor Europene va evalua proiectele depuse din perspectiva analizei la faţa locului şi a măsurilor propuse de promotorii proiectelor, grila de punctaj încurajând o abordare complexă, care să răspundă mai multor nevoi ale oamenilor din comunităţile sărace.

“Pe de o parte, activitățile de proiect nu mai pot fi formulate din birou, ci trebuie construite pornind de la nevoile comunității, de la fața locului. Prin ceea ce lansăm astăzi, Ministerul Fondurilor Europene propune o schimbare în modul în care statul român tratează problema sărăciei: nu doar acţiuni sectoriale făcute din perspectiva unei agenţii guvernamentale şi doar în aria sa de competenţă, ci finanţăm acţiuni care pun la o un loc mai multe surse ale sărăciei (condiţii proaste de locuire, abandonul şcolar, lipsa de acces la sănătate, etc) şi vin cu soluţii pentru toate în acelaşi timp, punând comunitatea în centrul intervenţiei. Felicit echipa de la Ministerul Fondurilor Europene, în special pe secretarul de stat Ciprian Necula, pentru eforturile depuse în a aduce această nouă abordare în practică. Noi am creat cadrul, acum așteptăm ca promotorii de proiecte, autorități și ONG-uri, să lucreze la firul ierbii, să analizeze cauzele sărăciei din comunitatea lor și să propună soluții bune. Evaluarea proiectelor va începe de la 1 iulie, deci este timp pentru o analiză serioasă și vorbit cu oamenii din comunități, pentru a acoperi nevoile lor reale” a declarat domnul Cristian Ghinea, Ministrul Fondurilor Europene.

“Am gândit intervențiile din aceste ghiduri ca unele aplicate pe nevoile tuturor membrilor unei familii care locuiesc în aceeași gospodărie, în funcție de nevoile fiecărei generații și fiecărei persoane: copiii au nevoie de educație, dar pentru asta au nevoie ca ei și părinții lor să fie sănătoși, să aibă un loc de muncă și să beneficieze de condiții decente de locuit; la rândul lor, aceștia au nevoie de calificare pentru a obține un loc de muncă și, nu în ultimul rând, cu toții au nevoie de acte de identitate (și, eventual, de locuire). Practic, vorbim despre proiecte complexe, care comportă colaborare multi-specializată din partea celor care alcătuiesc parteneriatul, obligatorie fiind implicarea comunității și a autorităților locale, astfel încât să poată fi acoperite toate sau sau majoritatea acestor elemente de vulnerabilitate”, precizează și Secretarul de Stat, domnul Ciprian Necula.

Ministerul Fondurilor Europene a organizat săptămâna trecută o consultare publică. În urma acestei consultări, am decis să emitem astăzi un corrigendum care va clarifica unele dintre observațiile participanților – de pildă se permite participarea la aceste call-uri a comunităților din localități incluse în strategiile de dezvoltare locale depuse în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ministerul a decis organizarea a opt sesiuni de informare, una în fiecare regiune de dezvoltare, pentru a discuta cu autoritățile locale și județene și partenerii sociali condițiile noii abordări.

Solicitanții pot adresa în continuare întrebări referitoare la cele două propuneri de proiecte, prin sistemul de help-desk pus la dispoziție de către MFE. Cererile de finanțare pot fi încărcate în MySMIS până la 31 august 2016. Ghidurile aferente celor două cereri de propuneri de proiecte pot fi consultate la adresa http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

One Response to POCU anti-sărăcie pentru romi și alte minorități

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: