Școală pentru toți”, un program de educație pentru copiii săraci

POCU: Peste 193 de milioane de euro vor merge către „Școală pentru toți”, un program de educație pentru copiii săraci

Cristian Ghinea, ministru: „Este nevoie de intervenție rapidă”

București, 7 iulie 2016 – Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi, spre consultare publică, un ghid pentru „Școală pentru toți”, un program de educație cu o alocare de 193,2 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020). „Școală pentru toți” susține pachetul de măsuri anti-sărăcie lansat de Guvernul României în luna februarie 2016 și are ca beneficiari finali copiii din școli defavorizate, cu risc de abandon școlar; tinerii și adulții care au renunțat la școală și vor s-o reia; cadrele didactice și specialiștii care au nevoie de sprijin pentru a-și adapta activitatea școlii la nevoile copiilor.

Aplicanții eligibili pentru programul „Școală pentru toți” sunt organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice, instituțiile de cult și alte entități interesate să trimită copiii la școală. Elementul central al fiecărui proiect va fi, astfel, școala, fiind pentru prima oară când MFE pune la dispoziție fonduri pentru rezolvarea problemei abandonului școlar într-o manieră atât de complexă.

Obiectivele la care MFE se uită prin finanțarea proiectelor ce urmează să fie depuse în perioada următoare sunt:

Creșterea participării la învățământul antre-preșcolar și preșcolar pentru 25.000 de copii

Sprijinirea a +30.000 de copii să meargă la școală, dar și scăderea riscului de abandon școlar

Readucerea la școală – prin programul „A doua șansă” – a 20.000 de tineri și adulți care nu au terminat învățământul obligatoriu

Sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, directori și specialiști în educație pentru a lucra mai bine cu copiii aflați în risc de abandon școlar

Cristian Ghinea, Ministru al Fondurilor Europene din data de 27 aprilie 2016, a declarat: „Abordarea cu care venim în cheltuirea fondurilor europene pe acest program, dedicat capitalului uman, este complet nouă față de exercițiul financiar anterior, fiind bazată pe realitate. Iar realitatea este că, în România, rata de părăsire timpurie a școlii este aproape dublă față de media din UE, iar tendința de creștere a atins o cotă alarmantă. Este nevoie de intervenție rapidă. Începem o epocă în care vom da bani europeni pentru impact real în viața oamenilor – nu pentru chitanțe și hârtii”.

Diferența ratei de părăsire timpurie a școlii dintre România și UE a crescut de la 5,4% în 2010 la 8,1% în 2015.

Reducerea abandonului școlar este o prioritate pentru România, care, ca membră UE, a aderat la principalele obiective trasate de Europa 2020, strategia de creștere economică a Uniunii. Unul dintre obiective prevede o rată a abandonului școlar, la nivel european, de sub 10%.

În România, rata abandonului școlar se situează la 19,1%, potrivit Eurostat, și trebuie redusă până la 11,3% până în 2020. Detalii, în fișierul atașat.

Etapa de consultare publică a ghidului lansat astăzi se încheie pe 21 iulie 2016, iar apelul la proiecte este programat pentru 1 august. Calendarul, pe larg, poate fi consultat tot în fișierul atașat.

Ghidul și anexele pot fi consultate aici.

***

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: