Codul bunei conduite administrative – plângeri

Administraţia publică europeană se bazează pe principii-cheie, cum ar fi cultura serviciului, independenţa, răspunderea, eficienţa şi transparenţa. În acest context, Comisia a adoptat, la data de 13 septembrie 2000, un cod al bunei conduite administrative pentru personalul său în relaţiile cu publicul.

Codul îşi propune să faciliteze punerea în practică, în activitatea de zi de zi, a principiilor unei bune administraţii şi să garanteze că acţiunile Comisiei urmăresc întotdeauna interesul cetăţenilor europeni.

Codul enunţă principiile care trebuie să ghideze buna conduită administrativă: legalitate, nediscriminare, proporţionalitatea măsurilor în raport cu obiectivul vizat, coerenţa conduitei administrative. Aceste principii sunt în concordanţă cu cele definite de Ombudsmanul european în „Declaraţia privind principiile serviciului public pentru funcţionarii Uniunii Europene”.

Cetăţenii care au motive să creadă că principiile enunţate nu au fost respectate pot înainta o plângere.

Conţinutul Codului

Format PDF (68 kB)

Procedura de înaintare a plângerilor

Când se poate înainta o plângere?

Codul de conduită administrativă le permite cetăţenilor să înainteze o plângere ori de câte ori constată nerespectarea, de către Comisia Europeană, a prevederilor acestui Cod. Altfel spus, încălcarea principiilor stabilite în Codul bunei conduite administrative poate fi sancţionată.

Cum se completează plângerea?

O plângere se poate redacta sub forma unei scrisori obişnuite sau cu ajutorul unui formular special. Formularul nu este obligatoriu, dar a fost elaborat pentru a-i ajuta pe cetăţeni să-şi redacteze plângerile în mod structurat. Vă recomandăm să îl utilizaţi. Formularul de plângere poate fi trimis electronic sau în versiune tipărită (dacă preferaţi ultima variantă, trebuie să imprimaţi formularul de plângere în format RTF(14 kB) ).

Cui i se adresează plângerea?

Plângerea se trimite pe adresa Secretariatului General al Comisiei Europene , care o va înainta, la rândul său, direcţiei competente.

Cine se ocupă de plângere şi cât durează procedura?

Directorul general sau şeful departamentului vizat examinează conţinutul plângerii şi formulează un răspuns în termen de două luni.

Ce căi de recurs există şi care este termenul în care se poate solicita reexaminarea plângerii?

Reclamantul are la dispoziţie o lună pentru a-i solicita Secretariatului General al Comisiei Europene reexaminarea plângerii. Termenul se calculează începând cu data la care reclamantul a primit răspuns la cerere. Secretarul general răspunde acestei solicitări de reexaminare în termen de o lună.

Există şi alte posibilităţi de a înainta o plângere?

Puteţi adresa o plângere şi Ombudsmanului European, în conformitate cu articolul 228 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi statutul Ombudsmanului European.

Contactaţi-ne

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles
BELGIA

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: