Dezbateri privind Cartea Albă și viitorul Europei la Prefectura Botoșani

 

Galerie foto:

Extrase din Cartea Albă privind viitorul Europei –  Europe Direct Botoșani – idei-cheie propuse în atenția Instituției Prefectului de Europe Direct Botoșani

 • Mobilizarea de trupe la frontierele noastre estice, războaiele și actele de terorism din Orientul Mijlociu și Africa, precum și militarizarea crescândă din întreaga lume sunt ilustrații puternice ale unui context global tot mai tensionat (În atenție: Poliție, Poliție de Frontieră)
 • Influența pozitivă a UE nu este vizibilă dacă nu există informare la nivel local. Comunitățile nu sunt întotdeauna la curent cu faptul că ferma din apropiere, rețeaua lor de transport sau universitățile sunt finanțate parțial de către UE. (Evidențierea contribuției UE la etape din derularea unui proiect cu fonduri europene; Activități la nivel oficial adminstrativ).
 • Să luăm exemplul șomajului în rândul tinerilor: în ciuda numeroaselor reuniuni la nivel înalt și a unor măsuri utile de sprijin din partea UE, instrumentele și competențele rămân la dispoziția autorităților naționale, regionale și locale. Resursele disponibile la nivel european în domeniul social reprezintă numai 0,3 % din cheltuielile statelor membre în acel domeniu.
 • Combaterea terorismului este intensificată în concordanță cu disponibilitatea autorităților naționale de a face schimb de informații
 • Gestionarea frontierelor externe – responsabilitatea principală a statelor membre la nivel individual, însă cooperarea este consolidată grație sprijinului operațional acordat de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. Pentru a ține pasul cu noile provocări este necesară îmbunătățirea continuă a gestionării frontierelor. În lipsa aplicării acestor măsuri, unele țări pot dori să mențină anumite controale interne. (Poliție, Poliție de frontieră)
 • UE-27 reușește să modeleze pozitiv agenda globală în mai multe domenii: schimbările climatice, stabilitatea financiară, dezvoltarea durabilă. (APM, instiuții de control financiar)
 • Se oferă stimulente gospodăriilor și întreprinderilor astfel încât acestea să își reducă consumul de energie și să producă propria energie nepoluantă. Acestea pot să schimbe cu ușurință furnizorii. În medie, facturile de plată vor fi mai mici, însă jumătate din cuantumul facturii este în continuare plătit unor furnizori din afara UE. (APM, CJPC);

SCENARIUL 1: CONTINUÂND PE ACELAȘI DRUM

 • În general, europenii pot să călătorească peste granițe fără a trebui să se oprească pentru controale. Ca urmare a întăririi controalelor de securitate trebuie să se ajungă la aeroport și la gară cu suficient de mult timp înainte de plecare.
 • Acordul se obține mai ușor în ceea ce privește libera circulație a capitalurilor și a bunurilor, care are loc în continuare fără bariere tarifare.

SCENARIUL 2: ACCENT EXCLUSIV PE PIAȚA UNICĂ

 • Se efectuează controale mai sistematice ale persoanelor la frontierele naționale, din cauza insuficientei cooperări în chestiunile legate de securitate și de migrație.
 • Drepturile cetățenești derivate din legislația UE pot fi restricționate în timp.
 • Calitatea aerului diferă considerabil în Europa, unele țări optând să renunțe la standardele și reglementările privind emisiile nocive. Calitatea apei poate varia de-a lungul râurilor transnaționale, precum Dunărea sau Rinul.
 • Trecerea frontierelor interne atunci când se călătorește în scop de afaceri sau de turism este îngreunată din cauza controalelor regulate. De asemenea, este mai greu să se găsească un loc de muncă în străinătate, iar transferul drepturilor de pensie în alt stat membru nu este garantat. Persoanele care se îmbolnăvesc când se află în străinătate achită facturi medicale costisitoare.
 • Cetățenilor dintr-o țară al cărui spațiu aerian a fost încălcat de către o putere străină sau care a fost ținta unor atacuri cibernetice ale unei puteri străine întâmpină dificultăți în a înțelege motivele pentru care UE-27 sau măcar țările învecinate nu convin asupra unor sancțiuni.

SCENARIUL 3: CEI CARE DORESC MAI MULT REALIZEAZĂ  MAI MULT

 • Datorită unui parchet comun, aceste țări anchetează în mod colectiv cazurile de fraudă și de spălare de bani, precum și cele de trafic de droguri și de arme. Acestea decid să avanseze în ceea ce privește crearea unui spațiu de justiție comun în materie civilă.
 • Un grup de țări, inclusiv zona euro și potențial și din afara acesteia, optează să coopereze mult mai strâns, în special în ceea ce privește impozitarea și aspectele sociale. O mai mare armonizare a normelor și a cotelor de impozitare reduce costurile de asigurare a conformității și limitează evaziunea fiscală.
 • Drepturile cetățenești derivate din legislația UE încep să difere, în funcție de țara în care trăiesc cetățenii și de cât de mult a ales aceasta să realizeze. Apar semne de întrebare cu privire la transparența și răspunderea la diferitele niveluri decizionale.

SCENARIUL 4: MAI PUȚIN, DAR MAI EFICIENT

 • Un grup de țări creează o unitate de ofițeri de poliție și de procurori care să investigheze activitățile infracționale transfrontaliere. Se comunică imediat informații privind securitatea, dat fiind că bazele de date sunt complet interconectate. Elementele de probă în materie penală dintr-o țară sunt automat recunoscute în celelalte țări.
 • Autoritățile polițienești și judiciare cooperează în mod sistematic în aspectele legate de terorism, iar o Agenție europeană comună de combatere a terorismului înlesnește cooperarea.
 • Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european asigură integral gestionarea frontierelor externe. Toate cererile de azil sunt prelucrate de o Agenție europeană unică pentru azil. Se stabilesc capacități de apărare comune.
 • Pe de altă parte, UE-27 nu mai acționează sau acționează mai puțin în domeniile în care acțiunea sa este percepută ca având o valoare adăugată mai limitată sau în domeniile în care există percepția că promisiunile nu au fost îndeplinite. Printre aceste domenii se numără dezvoltarea regională, sănătatea publică sau anumite elemente ale politicii sociale și de ocupare a forței de muncă și care nu sunt legate în mod direct de funcționarea pieței unice.
 • În ceea ce privește noile standarde privind protecția consumatorilor, mediul și sănătatea și siguranța la locul de muncă, nivelul minim ia locul armonizării detaliate. Statele membre dispun de o flexibilitate mai mare pentru a experimenta în anumite domenii.
 • La descurajarea și prevenirea unor atacuri grave în orașele europene contribuie o nouă Agenție europeană de combatere a terorismului care urmărește și identifică în mod sistematic suspecții. Autoritățile naționale de poliție pot avea ușor acces la bazele de date europene care conțin informațiile biometrice ale infractorilor.
 • Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european asigură integral gestionarea frontierelor externe.
 • Remunerațiile, legislația socială și nivelurile de impozitare variază în continuare în mod semnificativ în întreaga Europă.
 • Consumatorii europeni care au fost duși în eroare de producătorii de autoturisme pot conta în prezent pe UE pentru a sancționa aceste întreprinderi și pentru a obține despăgubiri.

SCENARIUL 5: MULT MAI MULT, ÎMPREUNĂ

 • UE-27 este în continuare principalul promotor al combaterii schimbărilor climatice și își consolidează calitatea de cel mai mare donator din lume de ajutoare umanitare și de ajutoare pentru dezvoltare.
 • Politica externă amplă a UE îi permite acesteia să își consolideze abordarea comună în materie de migrație.
 • Cetățenii care călătoresc în străinătate beneficiază de protecție și de asistență consulară din partea ambasadelor UE, care au înlocuit ambasadele naționale în unele părți ale lumii. Cetățenii din afara UE care doresc să călătorească în Europa pot să prelucreze cererile de viză prin intermediul aceleiași rețele.

Calea de urmat Comisia Europeană, alături de Parlamentul European și de statele membre interesate, va găzdui o serie de „dezbateri dedicate viitorului Europei” în parlamentele naționale, în orașele și în regiunile Europei. Ideile și hotărârea sutelor de milioane de europeni vor servi drept catalizator al progreselor noastre.

Radu Căjvăneanu – coordonator Europe Direct Botoșani

Alte subiecte pe ordinea de zi: 

Mirel Rogalschi, comisar-șef adjunct CJPC Botoșani despre produsele cosmetice:

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: