Măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor europene – Ordonanța de Urgență nr. 49/2017

 

Guvernul României a modificat, prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbția de fonduri europene și de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport și pe celelalte programe operaționale.

Noile prevederi ale Ordonanței vizează, printre altele, următoarele:

1. Modificarea mecanismului prefinanțării

Prin prezenta OUG se introduce posibilitatea acordării de prefinanțare pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autorități publice locale și beneficiari privați, indiferent de fondul european care le finanțează.

2. Modificarea pragului de supracontractare

S-a decis lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, astfel:

•       La nivel de program din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat se poate contracta în limita a 50% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale;

•       La nivel de program Fondul Social European, Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

3. Modificarea eliberării autorizațiilor de construire pentru proiectele de infrastructură de transport de interes national

Odată cu această modificare, se eliberează autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional finanțate din fonduri europene.

4. Instituirea unei norme privind emiterea titlului de creanță pentru beneficiarii naționali care pot fi din categoria universităților, institutelor de cercetare, organizații sau fundații, instituții/autorități publice

 Având în vedere închiderea perioadei de programare 2007-2013, precum și necesitatea finalizarii programelor aferente acestei perioade, se impune o intervenție legislativă, în sensul introducerii de reglementari care să facă posibilă continuarea finanţării programelor până la finalizarea, în bune condiții, a acestora şi prevederea mecanismelor şi fluxurilor financiare necesare recuperării debitelor şi reglării soldurilor finale.

 Prin completările aduse prin propunerea de ordonanţă de urgenţă se instituie măsurile necesare pentru reîntregirea bugetului de stat.

Descarca Ordonanta!

Constantin Amarinei

************************************************

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Birou Regional de Informare

One Response to Măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor europene – Ordonanța de Urgență nr. 49/2017

  1. […]  http://apcbotosani.ro/2017/07/06/masuri-pentru-accelerarea-absorbtiei-fondurilor-europene-ordonanta-… […]

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: